الگو:استخوان‌های اندام فوقانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برابرها:

 • آرنج olecranon
 • استخوان بازو Humerus
 • استخوان چنگکی Hamate bone
 • استخوان زورقی Scaphoid bone
 • استخوان سرسان، استخوان بزرگ Capitate bone
 • استخوان کف‌دستی metacarpal bone
 • استخوان نخودی Pisiform bone
 • استخوان هلالی Lunate bone
 • استخوان‌های مچ دست carpus
 • انتهای بالایی upper extremity
 • انتهای پایینی زند زیرین Lower extremity of ulna
 • بالاخاری supraspinatous
 • بالاکاسه‌ای supraglenoid
 • بریدگی بالاشانه‌ای suprascapular notch
 • بریدگی زند زبرین radial notch
 • بریدگی زیرین‌زندی زند زبرین Ulnar notch of the radius
 • بریدگی قرقره‌ای trochlear notch
 • بندهای انگشتان phalanges of the hand
 • بندهای ته‌انگشتی Proximal phalanges
 • بندهای سرانگشتی Distal phalanges
 • بندهای میان‌انگشتی Intermediate phalanges
 • ترقوه، چنبره clavicle
 • تکمگی دالی‌شکل deltoid tuberosity
 • تکمگی دنده‌ای costal tuberosity
 • تکمگی زبرین‌زندی Radial tuberosity
 • تکمگی زند زیرین Tuberosity of the ulna
 • تکمه بزرگ Greater tubercle
 • تکمه مخروطی conoid tubercle
 • تیغه‌های بالالقمه‌ای supracondylar ridges
 • چهارپهلو trapezium
 • حفره آرنج Olecranon fossa
 • حفره تاجی بازو Coronoid fossa of the humerus
 • حفره زبرین‌زندی Radial fossa
 • حفره زیرشانه‌ای Subscapular fossa
 • حفره‌ها fossae
 • خار کتفی spine of scapula
 • خط ذوزنقه‌ای trapezoid line
 • داخلی medial
 • ذوزنقه‌ای trapezoid
 • زائده تاجی، زائده منقاری coronoid process
 • زائده غرابی، زائده نوک‌مانند coracoid process
 • زائده قلمی، زائده نیزه‌ای styloid process
 • زائده قلمی زند زبرین Radial styloid process
 • زند زبرین radius
 • زند زیرین ulna
 • زیربغلی axillary
 • زیرخاری infraspinatous
 • زیرکاسه‌ای infraglenoid
 • ساعد Forearm
 • سر زند زیرین Head of ulna
 • سرچه capitulum
 • سرشانه، استخوان سرشانه،‌ زائده اخرمی acromion
 • شانه، کتف Scapula
 • شیار زند زبرین radial sulcus
 • شیار میان‌تکمه‌ای intertubercular sulcus
 • فوق لقمه‌ای کناری بازو Lateral epicondyle of the humerus
 • فوق لقمه‌ای‌ها، برلقمه‌ای‌ها epicondyles
 • قرقره trochlea
 • قلابچه hamulus
 • کمربند سینه‌ای Pectoral girdle
 • گردن تشریحی بازو Anatomical neck of humerus
 • گردن جراحی بازو Surgical neck of the humerus
 • گودی کاسه‌ای، گودی دوری glenoid cavity
 • گوشه زبرین کتف Superior angle of scapula
 • گوشه زیرین کتف Inferior angle of the scapula
 • گوشه‌ها angles
 • لبه فوقانی کتف Superior border of scapula
 • لبه‌ها borders
 • مهره‌ای vertebral
 • ناودان زیرترقوه‌ای، ناودان زیرچنبری subclavian groove
 • هرمی triquetral

منبع:

Terminologia Anatomica: International Anatomical Terminology. New York: Thieme Medical Publishers. 1988. ISBN 0-86577-808-6.

منابع برابرها: