الگوریتم شکوفه ادموندز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

قضیه برژ بیان می‌کند که یک جورسازی بیشینه است اگر، و فقط اگر، هیچ مسیر M – افزوده وجود نداشته باشد. از این رو می‌توانیم یک جورسازی بیشینه را با یافتن مکرر مسیرهای افزوده بسازیم. چون تنها n/2 بار افزایش می دهیم، یک الگوریتم خوب می یابیم اگر جستجو برای یک مسیر افزوده خیلی طولانی نباشد. جک ادموندز (۱۹۶۵) نخستین الگوریتم از این گونه را در مقاله معروفش "مسیر ها، درخت‌ها و گل‌ها" ارائه کرد.

Blogaholics.graph.jpg

صورت مسئله[ویرایش]

در گراف‌های دو بخشی، می‌توانیم به تندی مسیرهای افزوده را جستجو کنیم[۱] زیرا می‌توانیم مسیرها را محدد کنیم. هنگامی که از یک راس خاص u مسیرهای M – افزوده را جستجو می کنیم، راس‌هایی که در همان مجموعه بخشی هستند که uدر آن است، تنها از راه یال‌های در M (یال‌های اشباع شده) در دسترس قرار می‌گیرند، و رأس‌ها در مجموعهٔ بخشس متقابل تنها از راه یال‌هایی که در M نیستند در دسترس می‌باشند (یال‌های اشباع نشده). به این دلیل، جستجویمان را از یک راس داده شده حداکثر یک بار گسترش می دهیم.این ویژگی در گراف‌های با دورهای فرد دیده نمی‌شود، در این گراف‌ها مسیر متناوب از یک راس اشباع نشده ممکن است به یک راس x در امتداد یال‌های اشباع شده یا در امتداد یال‌ها اشباع نشده برسند.

راه حل ادموندز[ویرایش]

در گراف زیر یک جورسازی M که با یال‌های یک پارچه نشان داده شده است، یک جستجو برای کوتاه‌ترین مسیرهای M – افزوده از u، از راه یال اشباع نشده ax به x می رسد.اگر همچنین مسیر طولانی تری را که از راه یک یال اشباع شده به x می رسد در نظر بگیریم، مسیر افزوده y,x،d,c،b,a،v,u را از دست خواهیم داد.

شکل 1

اگر یک جستجوی مسیرهای M-متناوب از u، به وسیله یالی اشباع نشده در مسیری و یالی اشباع شده در مسیر دیگر، به راس x برسد، آن گاه x به یک دور فرد تعلق دارد. مسیرهای متناوب از u را تنها هنگامی می‌توان برید که یال بعدی اشباع نشده باشد ( ترک‌کننده راس a در مثال فوق)؛ هنگامی که یال بعدی اشباع شده باشد تنها یک انتخاب برای آن وجود دارد.از راسی که مسیرها در آنجا واگرا می‌شوند، مسیری که روی یک یال اشباع نشده به x می رسد دارای طول فرد است، و مسیری که روی یک یال اشباع شده به آن میرسد دارای طول زوج است. آن‌ها با یکدیگر یک دور فرد را تشکیل می دهند.

تعریف[ویرایش]

فرض کنیم M یک جورسازی در گراف G باشد، و فرض کنیم u یک راس M – اشباع نشده باشد.یک گل اجتماع دو مسیر M- متناوب از u است که روی گام‌هایی با دو تایگی متقابل (که بیشتر استفاده نشده باشند) به x می رسند. ساقهی گل مسیر آغازی مشترک ماکسیمال است (با طول زوج نا منفی). شکوفه ی گل عبارت است از دور فرد به دست آمده از حذف ساقه.

شرح الگوریتم[ویرایش]

در مثال مطرح شده در بالا گل تمام گراف به جز y است، ساقه مسیر a,v،u است. و شکوفه ۵-دور است. این اصطلاحات مربوط به باغبانی است و اتگیزهٔ آن استفاده از درخت برای ساختارهای ایجاد شده با بیشترین فرایندهای جستجو است. شکوفه‌ها جستجوی ما را کند نمی‌کنند.برای هر راس z در یک شکوفه، یک u,z مسیر M –متناوب وجود دارد که روی یک یال اشباع شده به z می رسد، و با عبور روی جهت درست به دور شکوفه برای رسیدن به z از ساقه پیدا می‌شود. پس جستجویمان را در امتداد هر یال اشباع نشده از شکوفه تا راسی که هنوز به آن نرسیده ایم ادامه می دهیم. مثال مطرح شده در بالا چنین گسترشی را که بی‌درنگ به یک راس اشباع نشده می رسد و یک مسیر M- افزوده را کامل می‌کند، نشان می‌دهد. برعکس، نمی‌توانیم شکوفه را در امتداد یک یال اشباع شده ترک کنیم . اثر این دو مشاهده آن است که می‌توانیم تمام شکوفه را به عنوان یک « زبر راس» منفرد در نظر بگیریم که در امتداد یال اشباع شده سرانجام به ساقه می رسیم.می توانیم از همه رأس‌های زبر راس شکوفه به‌طور هم‌زمان در امتداد یال‌های اشباع نشده جستجو کنیم. این ادغام را با منقبض کردن یال‌های یک شکوفهٔ B هنگامی که آن را می یابیم به انجام می رسانیم. نتیجهٔ یک راس جدید از اشباع شده b است که متصل به آخرین یال (اشباع شده) ساقه می‌باشد. یال‌های متصل دیگر آن، یال‌های اشباع نشده هستند که رأس‌های B را به رأس‌های بیرون B می پیوندند. می‌توانیم از b به روش معمول جستجو کنیم تا جستجویمان را گسترش دهیم.می توانیم دیرتر شکوفه‌ای بیابیم که شامل b باشد؛ شکوفه‌ها می‌توانند شامل شکوفه‌های پیشین باشند.اگر یک مسیر M –متناوب را در گراف منقبض شده از u به یک راس اشباع نشده x بیابیم، آنگاه می‌توانیم انقباض‌ها را باز کنیم تا یک مسیر M- افزوده به x را دز گزاف اولیه به دست آوریم. به جز در مورد رفتار با شکوفه ها، این روش همان روش[۲] برای جستجوی مسیرهای M- متناوب است. به بیان متناظر ،T مجموعهٔ رأس‌های گراف جاری است که در امتداد یال‌های اشباع نشده به آن‌ها می رسیم، و S مجموعه راس‌هایی است که در امتداد یال‌های اشباع شده به آن‌ها می رسیم. راس‌هایی که از منقبض کردن شکوفه‌ها پدید می آیند به S تعلق دارند.

یک مثال[ویرایش]

گراف سمت چپ زیر یک جورسازی M را با یال‌های یک پارچه نشان می‌دهد. از راس اشباع نشده u برای یک مسیر M-افزوده جستجو می کنیم.نخست یال‌های اشبهع نشده متصل به u را جستجو می کنیم، که به b , a می رسند.چون b,a اشباع شده هستند، بی‌درنگ مسیرها را در امتداد یال‌های bd,ac گسترش می دهیم.اکنون {S={u,c،d . اگر در گام بعدی جستجو از c را انتخاب کنیم، همسایه‌های آن f,e را در امتداد یال‌های اشباع نشده خواهیم یافت.چون این‌ها اشباع شده هستند، مسیرها را در امتداد یال ef گسترش می دهیم، و شکوفه با مجموعهٔ رأس‌های {c,e،f} را کشف می کنیم.شکوفه را منقبض می کنیم تا راس جدید C را به دست آوریم، و D را به {u,C،d} تبدیل می کنیم.که به گراف سمت راست می رسیم:

شکل 2

اینک فرض می کنیم از راس .جستجو می کنیم . یال‌های اشباع نشده ما را به g و به d می برند. چون g به وسیله یال gh اشباع می‌شود، h را در S قرار می دهیم.چون d از قبل در S است، شکوفه دیگری پیدا کرده ایم. مسیرهایی که به d می رسند d,C،a,u،d,b،u هستند. شکوفه را منقبض می کنیم، و راس جدید B و گراف سمت راست زیر را، با{S={U,h به دست می آوریم.سپس از h جستجو می کنیم، و چیز جدیدی پیدا نمی‌کنیم ( اگر S را تمام کنیم بدون آن که به یک راس اشباع نشده برسیم، آنگاه هیچ مسیر M- افزوده‌ای از u وجود ندارد) . سرانجام، از U جستجو می کنیم، و به راس اشباع نشدهٔ x می رسیم .

شکل 3

اگر یالی را که به هر راس می رسد ثبت کنیم، آنگاه می‌توانیم یک u,x-مسیر M- افزئده را از جستجو استخراج کنیم.ما از U به x رسیدیم، پس شکوفه را به صورت {u,a،C,d،b} گسترش می دهیم، و یادآوری می کنیم که x از U در امتداد bx در دسترس قرار می‌گیرد. مسیری در شکوفهٔ U که به b روی یال اشباع شده می رسد با b,d،C گسترش می دهیم و یادآوری می کنیم که d از C در امتداد یک یال اشباع شده به e می رسد عبارت از e,f،c.سرانجام c از a و a از u در دسترس قرار گرفته بود، پس مسیر کامل M- افزوده x,b،d,e،f,c،a,u را استخراج می کنیم.

صورت الگوریتمی شکوفه ادموندز-چکیده[ویرایش]

    • ورودی:

یک گراف G، یک جورسازی M در G، یک راس M- اشباع نشده u .

    • حکم:

مسیرهای M- متناوب را از U جستجو کنید، با فرض اینکه S مجموعه راس‌هایی است که در امتداد یال‌های M در دسترس قرار می‌گیرند وT مجموعه راس‌هایی است که در امتداد یال‌هایی که در M نیستند در دسترس قرار می‌گیرند. راس‌هایی از S را که جستجو شده اند را علامتگذاری می کنیم، و برای هر راس S U T، راسی را که از آن به آن رسیده ایم، ثبت می کنیم.هنگامی که شکوفه‌ها پیدا می‌شوند، آن‌ها را منقبض کنید.

    • ارزش دهی آغازی: {t= s={u
    • تکرار:

اگر S دارای هیچ راس علامت‌گذاری شده‌ای نباشد، متوقف شوید و گزارش دهید که هیچ مسیری M- افزوده‌ای از u وجود ندارد. در غیر این صورت، یک v ∈ S علامت‌گذاری نشده را انتخاب کنید. برای جستجوی v، هر را طوری در نظر بگیرید که . اگر y اشباع نشده باشد، متوقف شوید و از y به عقب بازگردید (شکوفه‌های مورد نظر را توسعه دهید ) تا یک u,y – مسیر M – افزوده را گزارش کنید. در غیر این صورت ، y به یک w ای به وسله M جور می‌شود.اگر ، y را در T قرار دهید ( در دسترس از v) و w را در S قرار دهید ( در دسترس از y) . اگر w ∈ S(یا اگر w همسایه‌ای از v باشد )، آنگاه یک شکوفه پیدا شده‌است. شکوفه را منقبض کنید، رأس‌های آن را در T,S به جای یک راس جدید منفرد در S جایگزین کنید تا جست جو را در گراف کوچک‌تر ادامه دهید . پس از جستجوی همه چنین یال‌هایی که متصل به v هستند ، v را علامتگذاری کنید و تکرار نمایید.

زمان اجرا[ویرایش]

الگوریتم اولیه ادموندز در زمان انجام می‌شود.

منابع[ویرایش]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]