الکترون (چارچوب نرم‌افزاری)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
الکترون
Electron Software Framework Logo.svg
Electron 16.0.7 screenshot.png
نویسنده(های)
اصلی
گیت‌هاب
توسعه‌دهنده(ها)بنیاد اوپن‌جی‌اس
انتشار ابتدایی۱۵ ژوئیه ۲۰۱۳؛ ۹ سال پیش (۲۰۱۳-15}})[۱]
انتشار پایدار
1.7.6[۲] ویرایش در ویکی‌داده
۹ اوت ۲۰۱۷; ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷; ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷; ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷; ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷; ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷; ۲۵ مه ۲۰۱۷; ۱۶ مه ۲۰۱۷; ۱۰ مه ۲۰۱۷; ۱ مه ۲۰۱۷; ۱۸ آوریل ۲۰۱۷; ۷ آوریل ۲۰۱۷; ۳۱ مارس ۲۰۱۷; ۱ مارس ۲۰۱۷; ۲۱ فوریه ۲۰۱۷; ۵ آوریل ۲۰۱۷; ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷; ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷; ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶; ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶; ۷ دسامبر ۲۰۱۶; ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶; ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶; ۹ نوامبر ۲۰۱۶; ۱ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶; ۶ اکتبر ۲۰۱۶; ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶; ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲۱ آوریل ۲۰۱۷; ۱۴ مارس ۲۰۱۷; ۶ دسامبر ۲۰۱۶; ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶; ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶; ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶; ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲۳ اوت ۲۰۱۶; ۱۰ اوت ۲۰۱۶; ۲ اوت ۲۰۱۶; ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶; ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۶; ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶; ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶; ۶ ژوئیه ۲۰۱۶; ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶; ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶; ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶; ۸ ژوئن ۲۰۱۶; ۱ ژوئن ۲۰۱۶; ۲۶ مه ۲۰۱۶; ۲۵ مه ۲۰۱۶; ۲۴ مه ۲۰۱۶; ۲۰ مه ۲۰۱۶; ۱۴ مه ۲۰۱۶; ۱۳ مه ۲۰۱۶; ۱۱ مه ۲۰۱۶; ۱۱ مه ۲۰۱۶; ۲۹ آوریل ۲۰۱۶; ۲۲ آوریل ۲۰۱۶; ۱۵ آوریل ۲۰۱۶; ۷ آوریل ۲۰۱۶; ۳ آوریل ۲۰۱۶; ۲۷ مارس ۲۰۱۶; ۱۴ مارس ۲۰۱۶; ۱۳ مارس ۲۰۱۶; ۱۲ مارس ۲۰۱۶; ۲۷ مارس ۲۰۱۶; ۱۱ مارس ۲۰۱۶; ۵ مارس ۲۰۱۶; ۲۶ فوریه ۲۰۱۶; ۱۹ فوریه ۲۰۱۶; ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶; ۲۹ ژانویه ۲۰۱۶; ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶; ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶; ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶; ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵; ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵; ۱۱ دسامبر ۲۰۱۵; ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶; ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵; ۴ دسامبر ۲۰۱۵; ۴ دسامبر ۲۰۱۵; ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵; ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵; ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵; ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵; ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵; ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷; ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸; ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸; ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸; ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸; ۷ فوریه ۲۰۱۸; ۶ مارس ۲۰۱۸; ۱۵ مارس ۲۰۱۸; ۲۲ مه ۲۰۱۸; ۳ سپتامبر ۲۰۲۰; ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰; ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰; ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰; ۵ اکتبر ۲۰۲۰; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰; ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰; ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰; ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰; ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰; ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰; ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰; ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰; ۸ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰; ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰; ۷ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰; ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱; ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱; ۲ فوریه ۲۰۲۱; ۶ فوریه ۲۰۲۱; ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱; ۵ فوریه ۲۰۲۱; ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱; ۵ فوریه ۲۰۲۱; ۲۰ فوریه ۲۰۲۱; ۲ مارس ۲۰۲۱; ۳ مارس ۲۰۲۱; ۱۰ مارس ۲۰۲۱; ۲۰ فوریه ۲۰۲۱; ۲۳ مارس ۲۰۲۱; ۲۳ مارس ۲۰۲۱; ۲۴ مارس ۲۰۲۱; ۱۵ مارس ۲۰۲۱; ۲۳ مارس ۲۰۲۱; ۲ آوریل ۲۰۲۱; ۱۳ آوریل ۲۰۲۱; ۱ مه ۲۰۲۱; ۷ مه ۲۰۲۱; ۱۴ آوریل ۲۰۲۱; ۲۷ آوریل ۲۰۲۱; ۵ مه ۲۰۲۱; ۱۴ آوریل ۲۰۲۱; ۲۷ آوریل ۲۰۲۱; ۵ مه ۲۰۲۱; ۸ مه ۲۰۲۱; ۱۳ آوریل ۲۰۲۱; ۲۱ آوریل ۲۰۲۱; ۱۹ مه ۲۰۲۱; ۱۷ مه ۲۰۲۱; ۱۷ مه ۲۰۲۱; ۱۹ مه ۲۰۲۱; ۲۵ مه ۲۰۲۱; ۲۴ مه ۲۰۲۱; ۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۹ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۵ مه ۲۰۲۱; ۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۴ ژوئن ۲۰۲۱; ۹ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱; ۴ اوت ۲۰۲۱; ۱۰ اوت ۲۰۲۱; ۱۷ اوت ۲۰۲۱; ۱۸ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱; ۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۴ اکتبر ۲۰۲۱; ۸ اکتبر ۲۰۲۱; ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱; ۸ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱; ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱; ۲ دسامبر ۲۰۲۱; ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱; ۳ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲; ۱ فوریه ۲۰۲۲; ۱۵ فوریه ۲۰۲۲; ۲۴ فوریه ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۵ آوریل ۲۰۲۲; ۶ آوریل ۲۰۲۲; ۱۴ آوریل ۲۰۲۲; ۲۰ آوریل ۲۰۲۲; ۲۸ آوریل ۲۰۲۲; ۴ مه ۲۰۲۲; ۲۴ مه ۲۰۲۲; ۳ ژوئن ۲۰۲۲; ۹ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲; ۱ ژوئیه ۲۰۲۲; ۷ ژوئیه ۲۰۲۲; ۲۵ اوت ۲۰۲۲; ۱۵ فوریه ۲۰۲۲; ۲۳ فوریه ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۲۳ مارس ۲۰۲۲; ۲۸ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۶ آوریل ۲۰۲۲; ۲۰ آوریل ۲۰۲۲; ۲۸ آوریل ۲۰۲۲; ۴ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۸ مه ۲۰۲۲; ۲۴ مه ۲۰۲۲; ۷ مارس ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۲۳ مارس ۲۰۲۲; ۲۹ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۵ آوریل ۲۰۲۲; ۲۰ آوریل ۲۰۲۲; ۲۹ آوریل ۲۰۲۲; ۵ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۸ مه ۲۰۲۲; ۲۵ مه ۲۰۲۲; ۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲; ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲; ۷ ژوئیه ۲۰۲۲; ۱ اوت ۲۰۲۲; ۲۹ مارس ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۸ مه ۲۰۲۲; ۲۳ مه ۲۰۲۲; ۲۵ مه ۲۰۲۲; ۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۸ ژوئن ۲۰۲۲; ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲; ۳ اوت ۲۰۲۲; ۱۰ اوت ۲۰۲۲; ۱۷ اوت ۲۰۲۲; ۳۱ اوت ۲۰۲۲; ۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۵ مه ۲۰۲۲; ۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲; ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲; ۳ اوت ۲۰۲۲; ۱۰ اوت ۲۰۲۲; ۱۷ اوت ۲۰۲۲; ۲۴ اوت ۲۰۲۲; ۳۱ اوت ۲۰۲۲; ۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱ اوت ۲۰۲۲; ۳ اوت ۲۰۲۲; ۱۰ اوت ۲۰۲۲; ۱۷ اوت ۲۰۲۲; ۳۱ اوت ۲۰۲۲; ۷ سپتامبر ۲۰۲۲; ۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۵ اکتبر ۲۰۲۲; ۵ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲; ۲ نوامبر ۲۰۲۲; ۹ نوامبر ۲۰۲۲; ۵ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲; ۲ نوامبر ۲۰۲۲; ۹ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲; ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲; ۲ نوامبر ۲۰۲۲; ۹ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲; ۱ دسامبر ۲۰۲۲; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳; ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳; ۹ فوریه ۲۰۲۳; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳; ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳; ۱ فوریه ۲۰۲۳; ۷ فوریه ۲۰۲۳; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳; ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳; ۱ فوریه ۲۰۲۳; ۹ فوریه ۲۰۲۳; ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱; ۱ ژوئیه ۲۰۲۱; ۵ ژوئیه ۲۰۲۱; ۶ ژوئیه ۲۰۲۱; ۶ ژوئیه ۲۰۲۱; ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱; ۳ اوت ۲۰۲۱; ۳ اوت ۲۰۲۱; ۱۸ اوت ۲۰۲۱; ۱۸ اوت ۲۰۲۱; ۲۳ اوت ۲۰۲۱; ۲۷ اوت ۲۰۲۱; ۲۷ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱; ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱; ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۹ اکتبر ۲۰۲۱; ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱; ۸ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱; ۱ دسامبر ۲۰۲۱; ۱ دسامبر ۲۰۲۱; ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱; ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱; ۴ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲; ۱ فوریه ۲۰۲۲; ۱۴ فوریه ۲۰۲۲; ۱۵ فوریه ۲۰۲۲; ۱ مارس ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۲۳ مارس ۲۰۲۲; ۲۴ مارس ۲۰۲۲; ۲۹ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۶ آوریل ۲۰۲۲; ۳۰ آوریل ۲۰۲۲; ۴ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۲۳ مه ۲۰۲۲; ۲۴ مه ۲۰۲۲; ۱۶ فوریه ۲۰۲۳; ۱۶ فوریه ۲۰۲۳; ۲۲ فوریه ۲۰۲۳; ۲۲ فوریه ۲۰۲۳; ۲۳ فوریه ۲۰۲۳; ۴ آوریل ۲۰۲۳؛ Error: first parameter cannot be parsed as a date or time٫ (۹ اوت ۲۰۱۷; ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷; ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۷; ۱۷ ژوئیه ۲۰۱۷; ۱۱ اکتبر ۲۰۱۷; ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۷; ۲۵ مه ۲۰۱۷; ۱۶ مه ۲۰۱۷; ۱۰ مه ۲۰۱۷; ۱ مه ۲۰۱۷; ۱۸ آوریل ۲۰۱۷; ۷ آوریل ۲۰۱۷; ۳۱ مارس ۲۰۱۷; ۱ مارس ۲۰۱۷; ۲۱ فوریه ۲۰۱۷; ۵ آوریل ۲۰۱۷; ۱۹ ژانویه ۲۰۱۷; ۱۰ ژانویه ۲۰۱۷; ۲۰ دسامبر ۲۰۱۶; ۱۰ دسامبر ۲۰۱۶; ۷ دسامبر ۲۰۱۶; ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶; ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶; ۹ نوامبر ۲۰۱۶; ۱ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶; ۶ اکتبر ۲۰۱۶; ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۶; ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲۱ آوریل ۲۰۱۷; ۱۴ مارس ۲۰۱۷; ۶ دسامبر ۲۰۱۶; ۲۸ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۲ نوامبر ۲۰۱۶; ۱۶ نوامبر ۲۰۱۶; ۲۰ اکتبر ۲۰۱۶; ۲۷ سپتامبر ۲۰۱۶; ۱۵ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲ سپتامبر ۲۰۱۶; ۲۳ اوت ۲۰۱۶; ۱۰ اوت ۲۰۱۶; ۲ اوت ۲۰۱۶; ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۶; ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۶; ۲۱ ژوئیه ۲۰۱۶; ۱۳ ژوئیه ۲۰۱۶; ۶ ژوئیه ۲۰۱۶; ۲۳ ژوئن ۲۰۱۶; ۲۲ ژوئن ۲۰۱۶; ۱۶ ژوئن ۲۰۱۶; ۸ ژوئن ۲۰۱۶; ۱ ژوئن ۲۰۱۶; ۲۶ مه ۲۰۱۶; ۲۵ مه ۲۰۱۶; ۲۴ مه ۲۰۱۶; ۲۰ مه ۲۰۱۶; ۱۴ مه ۲۰۱۶; ۱۳ مه ۲۰۱۶; ۱۱ مه ۲۰۱۶; ۱۱ مه ۲۰۱۶; ۲۹ آوریل ۲۰۱۶; ۲۲ آوریل ۲۰۱۶; ۱۵ آوریل ۲۰۱۶; ۷ آوریل ۲۰۱۶; ۳ آوریل ۲۰۱۶; ۲۷ مارس ۲۰۱۶; ۱۴ مارس ۲۰۱۶; ۱۳ مارس ۲۰۱۶; ۱۲ مارس ۲۰۱۶; ۲۷ مارس ۲۰۱۶; ۱۱ مارس ۲۰۱۶; ۵ مارس ۲۰۱۶; ۲۶ فوریه ۲۰۱۶; ۱۹ فوریه ۲۰۱۶; ۳۰ ژانویه ۲۰۱۶; ۲۹ ژانویه ۲۰۱۶; ۲۲ ژانویه ۲۰۱۶; ۱۵ ژانویه ۲۰۱۶; ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶; ۲۵ دسامبر ۲۰۱۵; ۱۸ دسامبر ۲۰۱۵; ۱۱ دسامبر ۲۰۱۵; ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶; ۳۱ دسامبر ۲۰۱۵; ۴ دسامبر ۲۰۱۵; ۴ دسامبر ۲۰۱۵; ۲۷ نوامبر ۲۰۱۵; ۲۰ نوامبر ۲۰۱۵; ۱۶ نوامبر ۲۰۱۵; ۲۶ نوامبر ۲۰۱۵; ۲۴ نوامبر ۲۰۱۵; ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷; ۲۲ ژانویه ۲۰۱۸; ۲۳ ژانویه ۲۰۱۸; ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸; ۳۱ ژانویه ۲۰۱۸; ۷ فوریه ۲۰۱۸; ۶ مارس ۲۰۱۸; ۱۵ مارس ۲۰۱۸; ۲۲ مه ۲۰۱۸; ۳ سپتامبر ۲۰۲۰; ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۰; ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۰; ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۰; ۵ اکتبر ۲۰۲۰; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۰; ۳۰ اکتبر ۲۰۲۰; ۲۶ اکتبر ۲۰۲۰; ۱۰ نوامبر ۲۰۲۰; ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰; ۲۳ اکتبر ۲۰۲۰; ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰; ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۸ نوامبر ۲۰۲۰; ۸ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۷ نوامبر ۲۰۲۰; ۱۹ نوامبر ۲۰۲۰; ۲۴ نوامبر ۲۰۲۰; ۷ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰; ۲۱ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۲ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰; ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱; ۲۳ ژانویه ۲۰۲۱; ۲ فوریه ۲۰۲۱; ۶ فوریه ۲۰۲۱; ۱۳ ژانویه ۲۰۲۱; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱; ۵ فوریه ۲۰۲۱; ۱۵ ژانویه ۲۰۲۱; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۱; ۵ فوریه ۲۰۲۱; ۲۰ فوریه ۲۰۲۱; ۲ مارس ۲۰۲۱; ۳ مارس ۲۰۲۱; ۱۰ مارس ۲۰۲۱; ۲۰ فوریه ۲۰۲۱; ۲۳ مارس ۲۰۲۱; ۲۳ مارس ۲۰۲۱; ۲۴ مارس ۲۰۲۱; ۱۵ مارس ۲۰۲۱; ۲۳ مارس ۲۰۲۱; ۲ آوریل ۲۰۲۱; ۱۳ آوریل ۲۰۲۱; ۱ مه ۲۰۲۱; ۷ مه ۲۰۲۱; ۱۴ آوریل ۲۰۲۱; ۲۷ آوریل ۲۰۲۱; ۵ مه ۲۰۲۱; ۱۴ آوریل ۲۰۲۱; ۲۷ آوریل ۲۰۲۱; ۵ مه ۲۰۲۱; ۸ مه ۲۰۲۱; ۱۳ آوریل ۲۰۲۱; ۲۱ آوریل ۲۰۲۱; ۱۹ مه ۲۰۲۱; ۱۷ مه ۲۰۲۱; ۱۷ مه ۲۰۲۱; ۱۹ مه ۲۰۲۱; ۲۵ مه ۲۰۲۱; ۲۴ مه ۲۰۲۱; ۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۹ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۵ مه ۲۰۲۱; ۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۴ ژوئن ۲۰۲۱; ۹ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۳ ژوئن ۲۰۲۱; ۱۶ ژوئیه ۲۰۲۱; ۴ اوت ۲۰۲۱; ۱۰ اوت ۲۰۲۱; ۱۷ اوت ۲۰۲۱; ۱۸ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱; ۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۴ اکتبر ۲۰۲۱; ۸ اکتبر ۲۰۲۱; ۱۴ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱; ۸ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۸ نوامبر ۲۰۲۱; ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱; ۲ دسامبر ۲۰۲۱; ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱; ۳ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲; ۱ فوریه ۲۰۲۲; ۱۵ فوریه ۲۰۲۲; ۲۴ فوریه ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۵ آوریل ۲۰۲۲; ۶ آوریل ۲۰۲۲; ۱۴ آوریل ۲۰۲۲; ۲۰ آوریل ۲۰۲۲; ۲۸ آوریل ۲۰۲۲; ۴ مه ۲۰۲۲; ۲۴ مه ۲۰۲۲; ۳ ژوئن ۲۰۲۲; ۹ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۳ ژوئن ۲۰۲۲; ۱ ژوئیه ۲۰۲۲; ۷ ژوئیه ۲۰۲۲; ۲۵ اوت ۲۰۲۲; ۱۵ فوریه ۲۰۲۲; ۲۳ فوریه ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۲۳ مارس ۲۰۲۲; ۲۸ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۶ آوریل ۲۰۲۲; ۲۰ آوریل ۲۰۲۲; ۲۸ آوریل ۲۰۲۲; ۴ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۸ مه ۲۰۲۲; ۲۴ مه ۲۰۲۲; ۷ مارس ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۲۳ مارس ۲۰۲۲; ۲۹ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۵ آوریل ۲۰۲۲; ۲۰ آوریل ۲۰۲۲; ۲۹ آوریل ۲۰۲۲; ۵ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۸ مه ۲۰۲۲; ۲۵ مه ۲۰۲۲; ۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۰ ژوئن ۲۰۲۲; ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲; ۷ ژوئیه ۲۰۲۲; ۱ اوت ۲۰۲۲; ۲۹ مارس ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۱۸ مه ۲۰۲۲; ۲۳ مه ۲۰۲۲; ۲۵ مه ۲۰۲۲; ۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۸ ژوئن ۲۰۲۲; ۱۵ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۲ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۲; ۳ اوت ۲۰۲۲; ۱۰ اوت ۲۰۲۲; ۱۷ اوت ۲۰۲۲; ۳۱ اوت ۲۰۲۲; ۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۵ مه ۲۰۲۲; ۱ ژوئن ۲۰۲۲; ۲۱ ژوئیه ۲۰۲۲; ۲۷ ژوئیه ۲۰۲۲; ۳ اوت ۲۰۲۲; ۱۰ اوت ۲۰۲۲; ۱۷ اوت ۲۰۲۲; ۲۴ اوت ۲۰۲۲; ۳۱ اوت ۲۰۲۲; ۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱ اوت ۲۰۲۲; ۳ اوت ۲۰۲۲; ۱۰ اوت ۲۰۲۲; ۱۷ اوت ۲۰۲۲; ۳۱ اوت ۲۰۲۲; ۷ سپتامبر ۲۰۲۲; ۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۲; ۵ اکتبر ۲۰۲۲; ۵ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲; ۲ نوامبر ۲۰۲۲; ۹ نوامبر ۲۰۲۲; ۵ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲; ۲ نوامبر ۲۰۲۲; ۹ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲; ۱۹ اکتبر ۲۰۲۲; ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲; ۲ نوامبر ۲۰۲۲; ۹ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۸ نوامبر ۲۰۲۲; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۱ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲; ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲; ۱ دسامبر ۲۰۲۲; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳; ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳; ۹ فوریه ۲۰۲۳; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳; ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳; ۱ فوریه ۲۰۲۳; ۷ فوریه ۲۰۲۳; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۳ ژانویه ۲۰۲۳; ۱۸ ژانویه ۲۰۲۳; ۲۵ ژانویه ۲۰۲۳; ۱ فوریه ۲۰۲۳; ۹ فوریه ۲۰۲۳; ۲۱ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۲ ژوئن ۲۰۲۱; ۲۹ ژوئن ۲۰۲۱; ۱ ژوئیه ۲۰۲۱; ۵ ژوئیه ۲۰۲۱; ۶ ژوئیه ۲۰۲۱; ۶ ژوئیه ۲۰۲۱; ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۱; ۳ اوت ۲۰۲۱; ۳ اوت ۲۰۲۱; ۱۸ اوت ۲۰۲۱; ۱۸ اوت ۲۰۲۱; ۲۳ اوت ۲۰۲۱; ۲۷ اوت ۲۰۲۱; ۲۷ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۳۱ اوت ۲۰۲۱; ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱; ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۱; ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۱; ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۱; ۹ اکتبر ۲۰۲۱; ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۱۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۰ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۱ اکتبر ۲۰۲۱; ۲۸ اکتبر ۲۰۲۱; ۸ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱; ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱; ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱; ۱ دسامبر ۲۰۲۱; ۱ دسامبر ۲۰۲۱; ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱; ۱۶ دسامبر ۲۰۲۱; ۴ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲; ۱۲ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۶ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲; ۲۷ ژانویه ۲۰۲۲; ۱ فوریه ۲۰۲۲; ۱۴ فوریه ۲۰۲۲; ۱۵ فوریه ۲۰۲۲; ۱ مارس ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۹ مارس ۲۰۲۲; ۲۳ مارس ۲۰۲۲; ۲۴ مارس ۲۰۲۲; ۲۹ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۳۰ مارس ۲۰۲۲; ۶ آوریل ۲۰۲۲; ۳۰ آوریل ۲۰۲۲; ۴ مه ۲۰۲۲; ۱۱ مه ۲۰۲۲; ۲۳ مه ۲۰۲۲; ۲۴ مه ۲۰۲۲; ۱۶ فوریه ۲۰۲۳; ۱۶ فوریه ۲۰۲۳; ۲۲ فوریه ۲۰۲۳; ۲۲ فوریه ۲۰۲۳; ۲۳ فوریه ۲۰۲۳; ۴ آوریل ۲۰۲۳-خطا: زمان نامعتبر}})
مخزن
نوشته‌شده باC++, جاوااسکریپت، Objective-C++, پایتون و آبجکتیو سی
سیستم‌عاملویندوز، لینوکس و مک‌اواس
بن‌سازه رایانشx86, x86-64, آرم
پروانهپروانه ام‌آی‌تی[۳]
وبگاه

الکترون یا الکترون جی‌اس (به انگلیسی: Electronjs) که قبلا با نام Atom Shell شناخته می‌شد[۴]؛ یک چارچوب نر‌م‌افزاری رایگان و متن‌باز است که توسط گیت‌هاب توسعه می‌یابد.[۵]

الکترون به توسعه‌دهندگان امکان توسعه برنامه‌های رابط کاربری گرافیکی دسکتاپ را با استفاده از فناوری‌های وب یعنی موتور چیدمان کرومیوم برای پردازش فرانت‌اند و زمان اجرای نود جی‌اس برای پردازش‌های بک‌اند، به‌صورت همزمان، فراهم می‌کند.[۶] الکترون در ابتدا برای ویرایشگر کد اتم ساخته شد.[۷] این چارچوب، چارچوب اصلی رابط کاربری گرافیکی پروژه‌های فراوان متن‌باز از جمله اتم، گیت‌هاب دسکتاپ، وی‌اس‌کد، اورنوت[۸]، وردپرس دسکتاپ[۹] است.

معماری[ویرایش]

برنامه‌ ساخته شده با الکترون بر پایه چندین پردازش یعنی پردازش «اصلی» و چندین پردازش «رندر» است. پردازش اصلی منطق برنامه را اجرا می‌کند و سپس می‌تواند چندین پردازش رندر را راه‌اندازی کند و پنجره‌هایی را که در صفحه کاربر ظاهر می‌شوند کدهای اچ‌تی‌ام‌ال و سی‌اس‌اس را اجرا کند.

در صورت فعال بودن، هر دو پردازش اصلی و رندر می توانند به‌همراه نود جی‌اس اجرا شوند.

اکثر ای‌پی‌آیهای الکترون به زبان C++ یا آبجکتیو سی نوشته شده‌اند و سپس مستقیماً از طریق جاوا اسکریپت در کدهای برنامه قرار می‌گیرند.[۱۰]

کارایی[ویرایش]

برنامه های ساخته شده با الکترون می‌توانند فضای ذخیره‌سازی و رم بیشتری را اشغال کنند و ممکن است کندتر از برنامه های مشابه ساخته شده با فناوری های بومی سیستم‌عامل اجرا شوند.[۱۱][۱۲][۱۳][۱۴]

تاریخچه[ویرایش]

 • در ۱۱ مارس ۲۰۱۳، الکترون با عنوان پوسته اتم (Atom Shell) آغاز شده بود.[۱۵]
 • در ۶ مارس ۲۰۱۴ اتم و اتم شل با مجوز ام‌آی‌تی منبع باز شدند.[۱۶]
 • در ۱۷ مارس ۲۰۱۵، اتم، پوسته تغییر نام داد به الکترون است.[۱۷]
 • در ۱۱ مارس ۲۰۱۶ الکترون به نسخه ۱٫۰ رسید.[۱۸]
 • در ۲۰ مارس ۲۰۱۶ الکترون اجازه ارائه بسته‌های برنامه‌ها را به فروشگاه اپ مک پیدا کرد.[۱۹][۲۰][۲۱][۲۲]
 • در ۲ اوت سال ۲۰۱۶ پشتیبانی از برنامه‌های الکرتون به روشگاه ویندوز اضافه شد.[۲۳][۲۴]

ساختار یک برنامه الکترون[ویرایش]

یک برنامه ساده الکترون از یک فایل زیرشاخه تشکیل شده است: package.json ، main.js (کد) و index.html (رابط کاربر گرافیکی). الکترون یک فایل اجرایی الکترون را با نام‌های electron.exe در ویندوز، electron.app در مک‌اواس و electron در لینوکس می‌سازد.

برنامه‌های کاربردی با استفاده از الکترون[ویرایش]

از تعداد قابل توجهی از برنامه‌های کاربردی دسکتاپ که با الکترون ساخته شده‌اند می‌توان به این‌ها اشاره کرد:[۲۵]

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. Earliest tagged release
 2. "Release 1.7.6". 9 اوت 2017. Retrieved 13 March 2018.
 3. "electron/LICENSE at master". GitHub (به انگلیسی). Retrieved 25 April 2017.
 4. Sawicki, Kevin (23 April 2015). "Atom Shell is now Electron". Atom. Archived from the original on 12 December 2015. Retrieved 2 December 2015.
 5. "electron/electron". GitHub. Retrieved 8 May 2018.
 6. "Electron Internals: Using Node as a Library". electronjs.org. Retrieved 3 July 2020.
 7. Sawicki, Kevin (23 April 2015). "Atom Shell is now Electron". Electron. Archived from the original on 9 November 2017. Retrieved 6 January 2022.
 8. Small, Ian (7 October 2020). "Introducing the New Evernote for Windows and Mac". I Programmer. Retrieved 3 November 2020.
 9. "GitHub Repository". GitHub. Retrieved 16 June 2019.
 10. "From native to JavaScript in Electron | Electron Blog". electronjs.org. Retrieved 2019-04-26.
 11. "Electron considered harmful". Drew DeVault's Blog. Retrieved 2 October 2019.
 12. Beyer, Casper. "Electron is Cancer". Commit Log. Medium. Retrieved 2 October 2019.
 13. "Electron is flash for the desktop". Retrieved 2021-06-12.
 14. RS, Sudhakar (8 October 2020). "electron-alternatives: Few Cross platform desktop GUI App development options are listed here". GitHub.
 15. Zhao, Cheng (11 April 2013). "Add submodules. · electron/electron@6ef8875". GitHub. Retrieved 19 March 2017.
 16. Sobo, Nathan (6 May 2014). "Atom Is Now Open Source". Atom Blog. Archived from the original on 24 April 2017. Retrieved 19 March 2017.
 17. Sawicki, Kevin (8 April 2015). "Rename to electron by kevinsawicki · Pull Request #1389 · electron/electron". GitHub. Retrieved 19 March 2017.
 18. Lord, Jessica (11 May 2016). "Electron 1.0". Electron blog. Archived from the original on 16 اكتبر 2019. Retrieved 19 March 2017. {{cite news}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 19. "Mac App Store Submission Guide". Electron Documentation. Retrieved 19 March 2017.
 20. Zhao, Cheng (16 October 2015). "Release electron v0.34.0 · electron/electron". OS X: Add experiment build for Mac App Store, read Mac App Store Submission Guide for more.
 21. Zhao, Cheng (20 May 2016). "Release electron v1.1.1 · electron/electron". OS X: Enable Mac App Store sandboxing without using temporary-exception. #5584, #5601
 22. Zhao, Cheng (18 May 2016). "Merge pull request #5584 from electron/sandbox-no-expl · electron/electron@e05f795".
 23. "Windows Store Guide". Electron Documentation. Retrieved 19 March 2017.
 24. Rieseberg, Felix (17 September 2016). "Update Windows Store Language · electron/electron@084110c". Retrieved 5 May 2017.
 25. "Apps". Electron. Retrieved 2017-08-18.
 26. Sawicki, Kevin (April 23, 2015). "Atom Shell is now Electron". Electron. Archived from the original on 16 اكتبر 2019. Retrieved 2017-07-15. {{cite web}}: Check date values in: |archive-date= (help)
 27. Haack, Phil (May 16, 2017). "Announcing Git Integration for Atom and GitHub Desktop Beta". The GitHub Blog. Retrieved 2017-07-15.
 28. Horner, Gabriel (December 10, 2015). "Light Table 0.8.0". Light Table Blog. Retrieved 2017-07-15.
 29. https://techcommunity.microsoft.com/t5/Microsoft-Teams/Electron-Helper-and-branding/td-p/71595
 30. Bright, Peter (April 29, 2015). "Microsoft's new Code editor is built on Google's Chromium". Ars Technica. Retrieved 18 November 2015.
 31. "Building hybrid applications with Electron". Several People Are Coding. Retrieved 12 August 2017.
 32. https://github.com/wireapp/wire-desktop
 33. https://markdownify.js.org

پیوند به بیرون[ویرایش]