اقوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
رقص شمشیر سیستانی

اقوام و طایفه‌های سیستان و بلوچستان، به اقوامی گفته می‌شود که در استان سیستان و بلوچستان سکونت داشته‌اند و یا زندگی می‌کنند و از لحاظ ساختار طایفه‌ای، قومی و نوع سکونت به چهارده گروه تقسیم می‌شوند.

  • طوایفی که منتسب به محیط زیست اولیه خودشان هستند، شامل دلخکی، دلارامی، گرگ، سرگزی و خاراکوهی، که به ترتیب از مناطق دلخک، بیابان گرگ، شوره‌گزها و خارکوه واقع در مجاورت هیرمند سرچشمه می‌گیرند.
  • طوایفی که از کوه‌های بارز کرمان آمده و از وجودشان در جنگها و اهداف امنیتی استفاده می‌شده‌است، شامل سنچولی (سنگچولی) و جهان تیغ
  • طوایفی که قبل از ویرانی سیستان آنجا بوده‌اند اما توسط تیمور اجباراً به مناطق دیگر منتقل شده‌اند، شامل جمشیدی و بختیاری


طوایف و قومیت‌های دیگری نیز در سیستان وجود دارند که عبارت‌اند از:

آبیل • ارباب • اربابی (صیادی) • اردنی • اله دو (اله دو) • بارانی (بارنی) • جنگی • بامدی • بامری • براهویی • برخوردار • پودینه (پودنه) • دولفظه یا دولوزه (مشترک بین سنچولی و پودینه) • گنجعلی • درگی • جدیدالاسلام یا نومسلمان (اصالتاً هندوی مسلمان شده) • چاری • چشک • حیدری • خدری • دره‌ای • درهی • راز • راهداری • ریگی • ( کشانی و طوقی ) رئیس • زرهی • سرحدی • سرگلزایی • سیاه سری • شیخ • عارفی • فخیره • فراهی • قهقایی • کاشانی • کوهکن • سندگل • گدا • تیلر • جمالزایی • گرگیچ • نوتانی (نهتانی) • سالاری (سالارزهی) • بندانی • کته لوک • شیبک • میرشکار (موشکار) و خمر (خمبر) • ومیر(شنبه زهی)

منبع[ویرایش]

  • غلامعلی رئیس الذاکرین. زادسروان سیستان. چاپ چاپ ۱۳۷۰ مشهد. نشرفرهنگ سیستان. 

{{Navbox |bodyclass=hlist |title = اقوام و طایفه‌های استان سیستان و بلوچستان ایران |name = اقوام و طایفه‌های استان سیستان و بلوچستان |list1 =

آبیلارابیبسرهنگیارباب • اربابی • ارجونیاردنیاله دواوکاتیبلوچ‌زهیبارانیبارکزاییبامدیبامریبختیاریبراهوییبرخورداربزیبندانیپیری قوچیکهپتی‌پشمپودینه پهلوانتجگیتکرتیلرجدیدالاسلام • جر • جمالزاییحسین برگمشادزهیشه‌بخشناروییگرگیججمشیدزهی •  • دهواریجمشیدی • جنگی • جهان‌تیغچاریچتلهچشک • حیدری • خاراکوهیخدریخمبردرگیدرهیدره‌ایدلارامیدلخکیدولفظهده‌مردهرازراشکیرامرودیراهداریرخشانی • [[ • ریگیزرهیسارانیسالاریسراوانیسرابندیسرحدیسرگزیسرگلزاییسموریسنجرانیسنچولیسندگلسیاه‌سریشهرکیشهریاریشیبکشیخشیرانزائیصیادعارفیغفاری مقدمفخیرهفراهیقروتخوارقزاققهقاییکاشانیکته‌لوککریم‌کشتهکلبعلیکمالیکول • کوهکن • کیالکیانیکیخاگداگرگگبولگرگیچگلویگنجعلی • لکزایی • ماهککیمختاری میرمیرشکارنارویینهتانینورانوریهراتییاری مقدم شاهرودیشنبه زهی

}}