استپ اوراسیا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish
استپ‌های روسیه در استان اورنبورگ

استپ اوراسیا (انگلیسی: Eurasian Steppe) که استپ بزرگ نیز نامیده می‌شود، ناحیه بوم‌شناختی استپی وسیعی در اوراسیا است که در زیست‌بوم چمن‌زارها، ساوان‌ها و درختچه‌زارهای معتدل قرار دارد. این استپ از رومانی و مولداوی به سمت اوکراین، روسیه، قزاقستان، سین‌کیانگ و مغولستان تا منچوری کشیده شده است و یک برون‌بوم (استپ پانونی یا پوستزا) که عمدتاً در مجارستان واقع شده است.

منابع[ویرایش]

Eurasian steppe belt (turquoise)
Russian steppe in the Orenburg Oblast

The Eurasian Steppe, also called the Great Steppe or the steppes, is the vast steppe ecoregion of Eurasia in the temperate grasslands, savannas, and shrublands biome. It stretches from Bulgaria, Romania and Moldova through Ukraine, Russia, Kazakhstan, Xinjiang, and Mongolia to Manchuria, with one major exclave, the Pannonian steppe or Puszta, located mostly in Hungary.[1]

Since the Paleolithic age, the Steppe Route has connected Eastern Europe, Central Asia, Eastern Asia, Southern Asia, and the Middle East economically, politically, and culturally through overland trade routes. The Steppe route is a predecessor not only of the Silk Road which developed during antiquity and the Middle Ages, but also of the Eurasian Land Bridge in the modern era. It has been home to nomadic empires and many large tribal confederations and ancient states throughout history, such as the Xiongnu, Scythia, Cimmeria, Sarmatia, Hunnic Empire, Chorasmia, Transoxiana, Sogdiana, Xianbei, Mongols, and Göktürk Khaganate.

Geography

Divisions

A map of Eurasia with emphasis on deserts. Note the oval Tarim Basin at the center of the map.

The Eurasian Steppe extends thousands of miles from near the mouth of the Danube almost to the Pacific Ocean. It is bounded on the north by the forests of European Russia, Siberia and Asian Russia. There is no clear southern boundary although the land becomes increasingly dry as one moves south. The steppe narrows at two points, dividing it into three major parts.

Western Steppe

The Pontic–Caspian Steppe

Ural–Caspian Narrowing

Central Steppe

The Kazakh Steppe in the north with the Tarim Basin (Takhlamakan) and Dzungaria

Dzungarian Narrowing

On the east side of the former Sino-Soviet border mountains extend north almost to the forest zone with only limited grassland in Dzungaria.

Eastern Steppe

The grasslands of Outer Mongolia
 • Xinjiang is the northwestern province of China. The east-west Tien Shan Mountains divide it into Dzungaria in the north and the Tarim Basin to the south. Dzungaria is bounded by the Tarbagatai Mountains on the west and the Mongolian Altai Mountains on the east, neither of which is a significant barrier. Dzungaria has good grassland around the edges and a central desert. It often behaved as a westward extension of Mongolia and connected Mongolia to the Kazakh steppe. To the north of Dzungaria are mountains and the Siberian forest. To the south and west of Dzungaria, and separated from it by the Tian Shan mountains, is an area about twice the size of Dzungaria, the oval Tarim Basin. The Tarim Basin is too dry to support even a nomadic population, but around its edges rivers flow down from the mountains giving rise to a ring of cities which lived by irrigation agriculture and east-west trade. The Tarim Basin formed an island of near civilization in the center of the steppe. The Northern Silk Road went along the north and south sides of the Tarim Basin and then crossed the mountains west to the Fergana Valley. At the west end of the basin the Pamir Mountains connect the Tien Shan Mountains to the Himalayas. To the south, the Kunlun Mountains separate the Tarim Basin from the thinly peopled Tibetan Plateau.
 • The Mongol Steppe includes both Mongolia and the Chinese province of Inner Mongolia. The two are separated by a relatively dry area marked by the Gobi Desert. South of the Mongol Steppe is the high and thinly peopled Tibetan Plateau. The northern edge of the plateau is the Gansu or Hexi Corridor, a belt of moderately dense population that connects China proper with the Tarim Basin. The Hexi Corridor was the main route of the Silk Road. In the southeast the Silk Road led over some hills to the east-flowing Wei River valley which led to the North China Plain.
China and surrounding regions. Note the oval Tarim Basin, the dryer area separating Inner and Outer Mongolia and the projection of steppe into Manchuria
 • Manchuria is a special case. Westerners tend to think of Manchuria as the northeast projection of China that they see on maps. The Chinese now call this, or the eastern two thirds of it, Northeast China. The dryer western third west of the Greater Khingan Mountains has normally been part of Inner Mongolia. Before 1859, Manchuria also included Outer Manchuria to the north and east, which is now part of Russia. South of the Khingan Mountains and north of the Taihang Mountains, the Mongolian-Manchurian steppe extends east into Manchuria as the Liao Xi steppe. In Manchuria, the steppe grades off into forest and mountains without reaching the Pacific. The central area of forest-steppe was inhabited by pastoral and agricultural peoples, while to the north and east was a thin population of hunting tribes of the Siberian type.

Fauna

Big mammals of the Eurasian steppe were the Przewalski's horse, the saiga antelope, the Mongolian gazelle, the goitered gazelle, the wild Bactrian camel and the onager.[2][3][4][5][6][7] The gray wolf and the corsac fox and occasionally the brown bear are predators roaming the steppe.[8][9][10] Smaller mammal species are the Mongolian gerbil, the little souslik and the bobak marmot.[11][12][13]

Furthermore, the Eurasian steppe is home to a great variety of bird species. Threatened bird species living there are for example the imperial eagle, the lesser kestrel, the great bustard, the pale-back pigeon and the white-throated bushchat.[14]

The primary domesticated animals raised were sheep and goats with fewer cattle than one might expect. Camels were used in the drier areas for transport as far west as Astrakhan. There were some yaks along the edge of Tibet. The horse was used for transportation and warfare. The horse was first domesticated on the Pontic–Caspian or Kazakh steppe sometime before 3000 BC, but it took a long time for mounted archery to develop and the process is not fully understood. The stirrup does not seem to have been completely developed until 300 AD (see Stirrup, Saddle, Composite bow, Domestication of the horse and related articles).

Ecoregions

The World Wide Fund for Nature divides the Eurasian steppe's temperate grasslands, savannas, and shrublands into a number of ecoregions, distinguished by elevation, climate, rainfall, and other characteristics, and home to distinct animal and plant communities and species, and distinct habitat ecosystems.

Human activities

Mongolian yurt

Trade habits

The major centers of population and high culture in Eurasia are Europe,the Middle East, India and China. For some purposes it is useful to treat Greater Iran as a separate region. All these regions are connected by the Eurasian Steppe route which was an active predecessor of the Silk Road. The latter started in the Guanzhong region of China and ran west along the Hexi Corridor to the Tarim Basin. From there it went southwest to Greater Iran and turned southeast to India or west to the Middle East and Europe. A minor branch went northwest along the great rivers and north of the Caspian Sea to the Black Sea. When faced with a rich caravan the steppe nomads could either rob it, or tax it, or hire themselves out as guards. Economically these three forms of taxation or parasitism amounted to the same thing. Trade was usually most vigorous when a strong empire controlled the steppe and reduced the number of petty chieftains preying on trade. The silk road first became significant and Chinese silk began reaching the Roman Empire about the time that the Emperor of Han pushed Chinese power west to the Tarim Basin.

Agriculture

The nomads would occasionally tolerate colonies of peasants on the steppe in the few areas where farming was possible. These were often captives who grew grain for their nomadic masters. Along the fringes there were areas that could be used for either plowland or grassland. These alternated between one and the other depending on the relative strength of the nomadic and agrarian heartlands. Over the last few hundred years, the Russian steppe and much of Inner Mongolia has been cultivated. The fact that most of the Russian steppe is not irrigated implies that it was maintained as grasslands as a result of the military strength of the nomads.

Language

According to the most widely held hypothesis of the origin of the Indo-European languages, the Kurgan hypothesis, their common ancestor is thought to have originated on the Pontic-Caspian steppe. The Tocharians were an early Indo-European branch in the Tarim Basin. At the beginning of written history the entire steppe population west of Dzungaria spoke Iranian languages. From about 500 AD the Turkic languages replaced the Iranian languages first on the steppe, and later in the oases north of Iran. Additionally, Hungarian speakers, a branch of the Uralic language family, who previously lived in the steppe in what is now Southern Russia, settled in the Carpathian basin in year 895. Mongolic languages are in Mongolia. In Manchuria one finds Tungusic languages and some others.

Religion

Tibetan Buddhist temples and lamas on the grasslands

Tengriism was introduced by Turko-Mongol nomads. Nestorianism and Manichaeism spread to the Tarim Basin and into China, but they never became established majority religions. Buddhism spread from the north of India to the Tarim Basin and found a new home in China. By about 1400 AD, the entire steppe west of Dzungaria had adopted Islam.[citation needed] By about 1600 AD, Islam was established in the Tarim Basin while Dzungaria and Mongolia had adopted Tibetan Buddhism.

History

Warfare

Mongol warrior on horseback, preparing a mounted archery shot

Raids between tribes were prevalent throughout the region's history. This is connected to the ease with which a defeated enemy's flocks can be driven away, making raiding profitable. In terms of warfare and raiding, in relation to sedentary societies, the horse gave the nomads an advantage of mobility. Horsemen could raid a village and retreat with their loot before an infantry-based army could be mustered and deployed. When confronted with superior infantry, horsemen could simply ride away and retreat and regroup. Outside of Europe and parts of the Middle East, agrarian societies had difficulty raising a sufficient number of war horses, and often had to enlist them from their nomadic enemies(as mercenaries). Nomads could not easily be pursued onto the steppe since the steppe could not easily support a land army. If the Chinese sent an army into Mongolia, the nomads would flee and come back when the Chinese ran out of supplies. But the steppe nomads were relatively few and their rulers had difficulty holding together enough clans and tribes to field a large army. If they conquered an agricultural area they often lacked the skills to administer it. If they tried to hold agrarian land they gradually absorbed the civilization of their subjects, lost their nomadic skills and were either assimilated or driven out.

Relations with neighbors

Turco-Mongol states and domains by the 15th century

Along the northern fringe the nomads would collect tribute from and blend with the forest tribes (see Khanate of Sibir, Buryats).[citation needed] From about 1240 to 1480 Russia paid tribute to the Golden Horde.[citation needed] South of the Kazakh steppe the nomads blended with the sedentary population, partly because the Middle East has significant areas of steppe (taken by force in past invasions) and pastoralism. There was a sharp cultural divide between Mongolia and China and almost constant warfare from the dawn of history until the Qing conquest of Dzungaria in 1757.[citation needed] The nomads collected large amounts of tribute from the Chinese and several Chinese dynasties were of steppe origin. Perhaps because of the mixture of agriculture and pastoralism in Manchuria its inhabitants, the Manchu, knew how to deal with both nomads and the settled populations, and therefore were able to conquer much of northern China when both Chinese and Mongols were weak.

Legacy of the Eurasian steppe nomads

Russian culture and people were much influenced by the Asian nomads in the Russian steppe and the adjoining steppes and deserts. The steppe culture of Russia was shaped in Russia through cross-cultural contact mostly by Slavic, Tatar-Turkic, Mongolian and Iranian people.[16][17] In addition to ethnicity, also instruments such as the domra, traditional costumes such as kaftan, sarafan, Russian Cossack and tea culture were strongly influenced by the culture of Asian nomadic peoples.[18][19] The Eurasian steppes play a major role in Russia's more than 1000-year-old history, so that the steppes are a subject of many Russian folk songs.[20][21][22]

Historical peoples and nations

See also

References

 1. ^ Canada's vegetation: a world perspective – Geoffrey A. J. Scott – Google Knihy. Books.google.sk. Archived from the original on 2013-10-29. Retrieved 2012-02-09.
 2. ^ "Equus ferus ssp. przewalskii (Asian Wild Horse, Mongolian Wild Horse, Przewalski's Horse)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2016-08-15.
 3. ^ "Saiga tatarica (Mongolian Saiga, Saiga, Saiga Antelope)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2018-01-07. Retrieved 2018-10-29.
 4. ^ "Procapra gutturosa (Dzeren, Mongolian Gazelle)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2012-11-13.
 5. ^ "Gazella subgutturosa (Goitered Gazelle)". www.iucnredlist.org.
 6. ^ "Camelus ferus (Bactrian Camel, Two-humped Camel, Wild Bactrian Camel)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2012-12-10.
 7. ^ "Equus hemionus (Asian Wild Ass, Asiatic Wild Ass)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2017-11-07. Retrieved 2018-10-29.
 8. ^ "Canis lupus (Arctic Wolf, Common Wolf, Gray Wolf, Grey Wolf, Mexican Wolf, Plains Wolf, Timber Wolf, Tundra Wolf, Wolf)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2018-02-02.
 9. ^ "Vulpes corsac (Corsac Fox)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2015-04-29.
 10. ^ Gutleb, Bernhard; Ziaie, Hooshang (1999). "On the distribution and status of the Brown Bear,Ursus arctos, and the Asiatic Black Bear, U. thibetanus, in Iran". Zoology in the Middle East. 18: 5–8. doi:10.1080/09397140.1999.10637777.
 11. ^ "Meriones unguiculatus (Mongolian Gerbil, Mongolian Jird)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2017-08-11.
 12. ^ "Spermophilus pygmaeus (Little Ground Squirrel)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2017-03-29.
 13. ^ "Marmota bobak (Bobak Marmot)". www.iucnredlist.org. Archived from the original on 2015-09-13.
 14. ^ "Archived copy" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2017-08-08. Retrieved 2017-05-26.CS1 maint: archived copy as title (link)
 15. ^ Természettudományi Múzeum (Hungary) (1969). Annales historico-naturales Musei Nationalis Hungarici.
 16. ^ Neumann, Iver B.,. The steppe tradition in international relations : Russians, Turks and European state-building 4000 BCE-2018 CE. Wigen, Einar, 1981- (First ed.). Cambridge, United Kingdom. pp. 198–250. ISBN 9781108420792. OCLC 1053859731.CS1 maint: extra punctuation (link) CS1 maint: multiple names: authors list (link)
 17. ^ Blench, Roger; Spriggs, Matthew (2003-09-02). Archaeology and Language I: Theoretical and Methodological Orientations. Routledge. ISBN 9781134828777.
 18. ^ Sultanova, Razia; Rancier, Megan (2018-01-19). Turkic Soundscapes: From Shamanic Voices to Hip-Hop. Routledge. ISBN 9781351665957.
 19. ^ Hellie, Richard. (1999). The economy and material culture of Russia, 1600-1725. Chicago: University of Chicago Press. pp. 352–353. ISBN 0226326497. OCLC 39655294.
 20. ^ Алексей Мочалов ღ романса трепетные звуки (2013-12-18), Степь да степь кругом /русская народная песня/ Russian folk song/ Steppe all around, retrieved 2019-06-11
 21. ^ NIK KIRIN (2013-04-08), "Ах ты, степь широкая".[HD]., retrieved 2019-06-11
 22. ^ Олег Семёнов (2019-03-30), Пелагея и Кубанский казачий хор - Любо, братцы, любо! (2019 HD), retrieved 2019-06-11
 23. ^ "The Proto-Turkic Urheimat and the Early Migrations of Turkic Peoples". Archived from the original on December 24, 2013. Retrieved April 20, 2014.

Bibliography

 • John of Plano Carpini, "History of the Mongols," in Christopher Dawson, (ed.), Mission to Asia, Toronto: University of Toronto Press, 2005, pp. 3–76.
 • Barthold, W., Turkestan Down to the Mongol Invasion, T. Minorsky, (tr.), New Delhi: Munshiram Manoharlal Publishers, 1992.
 • Christian, David, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, Volume 1: Inner Eurasia from Prehistory to the Mongol Empire’, Malden MA, Oxford, UK, Carlton, Australia: Blackwell Publishing 1998.
 • Fletcher, Joseph F., Studies on Chinese and Islamic Inner Asia, Beatrice Forbes Manz, (ed.), Aldershot, Hampshire: Variorum, 1995, IX.
 • Grousset, René, The Empire of the Steppes: a History of Central Asia, Naomi Walford, (tr.), New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1970.
 • Krader, Lawrence, "Ecology of Central Asian Pastoralism," Southwestern Journal of Anthropology, Vol. 11, No. 4, (1955), pp. 301–326.
 • Lattimore, Owen, "The Geographical Factor in Mongol History," in Owen Lattimore, (ed.), Studies in Frontier History: Collected Papers 1928–1958, London: Oxford University Press, 1962, pp. 241–258.
 • Sinor, Denis, "The Inner Asian Warrior," in Denis Sinor, (Collected Studies Series), Studies in Medieval Inner Asia, Aldershot, Hampshire: Ashgate, Variorum, 1997, XIII.
 • Sinor, Denis, "Horse and Pasture in Inner Asian History," in Denis Sinor, (Collected Studies Series), Inner Asia and its Contacts with Medieval Europe, London: Variorum, 1977, II.

External links