اثبات‌گرایی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به ناوبری پرش به جستجو
فارسیEnglish

اثبات‌گرایی،(یافت‌باوری) (انگلیسی: Positivism) هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم طبیعی و اجتماعی، داده‌های برگرفته شده از «تجربه حسّی» [و تلقی منطقی و ریاضی از این داده‌ها]، تنها منبع همه شناخت‌های معتبر است. داده‌هایی که می‌توان از راه حس‌ها به دست آورد را «شواهد تجربی» گویند.

اثبات‌گرایی اصطلاحی فلسفی است که حداقل به دو معنیِ متفاوت به کار رفته‌است. این اصطلاح در قرنِ هجدهم توسطِ فیلسوف و جامعه‌شناسِ فرانسوی. اگوست کنت ساخته شده و به کار رفت. کنت بر این باور بود که جبری تاریخی بشریت را به سمتی خواهد برد که نگرشِ دینی و فلسفی از بین رفته و تنها شکل از اندیشه که باقی می‌ماند متعلق به اندیشهٔ قطعی (positive) و تجربی علم است. در این عصرِ جدیدِ تاریخ، نهادهایِ اجتماعیِ مربوط به دین و فلسفه از بین خواهد رفت.

اثبات‌گرایی منطقی[ویرایش]

در قرنِ بیستم در آلمان و انگلستان فلاسفه‌ای که تحقیقاتِ عمیق و وسیعی در رابطه با روشِ علم در شناختِ جهان انجام می‌دادند برایِ آن که خود را از پوزیتیویست‌هایِ فرانسوی جدا کنند نامِ «پوزیتیویسمِ منطقی» را بر نگرشِ خود نهادند. این فلاسفه معتقد بودند که تنها بخشِ غیرِتجربی (پیشینیِ) دانشِ بشر اصولِ منطق است که از تجربه حاصل نمی‌شوند و اندیشیدن را پیشاپیش محدود می‌کنند. هر شناخت دیگری که انسان می‌تواند کسب کند باید از راهِ تجربه به دست آید. اما بسیاری از گزاره‌هایی که ما در زندگی یا در فلسفه به کرات به کار می‌بریم اگر به درستی تحلیل شوند هیچ‌جا به تجربه متصل نمی‌شوند.

اثبات‌گرایی منطقی گذشته از اعتقاد به اعتبارِ علم تعریفِ دقیقی دارد: به هر گزاره‌ای که از جنسِ گزاره‌هایِ خبری باشد یک «شرایط صدق» تعلق می‌گیرد. شرایطِ صدق بیان می‌کنند که گزاره در چه شرایطی صادق و در چه شرایطی کاذب است. توجه کنید که «صدق» با «اثبات» خلط نشود. مثلاً گزارهٔ «باران می‌بارد» در برخی شرایط صادق است و در برخی شرایط کاذب. به عبارتِ دیگر شرایطِ صدق بیان می‌کنند که گزاره چه «وضعی از امور» (state of affairs) را توصیف می‌کند. پوزیتیویسمِ منطقی یعنی این اعتقاد که «معناًیِ هر گزاره همان شرایطِ صدقِ آن است». به این ترتیب هر گزاره‌ای که همیشه صادق یا همیشه کاذب یا همیشه نامعلوم باشد کاملاً بی‌معنا است. مثلاً این گزاره که «این اتفاق که افتاد قسمت بود» از نظرِ پوزیتیویست بی‌معنا ست، زیرا هر وضعی از امور پیش بیاید باز هم می‌توان این حرف را زد. پس این گزاره در واقع هیچ وضعی از امور را توصیف نمی‌کند.

هسته اصلی پوزیتیویسم منطقی را متفکران حلقه وین تشکیل می‌دادند که شامل رودلف کارنپ، موریتس شلیک، هانس رایشنباخ، هربرت فایگل، کورت گودل، هانس هان، فیلیپ فرنک، و اتو نویرث می‌شد. این افراد در سالهای ۱۹۲۲ تا اویل دهه ۱۹۳۰ در وین دور هم جمع می‌شدند و به تبادل نظر دربارهٔ فلسفه و مبانی علوم جدید می‌پرداختند. آنها در دوره متأثر از رساله منطقی-فلسفی ویتگنشتاین بودند. از افرادی که ارتباط نزدیکی با این حلقه داشتند، آلبرت اینشتین و لودویک ویتگنشتاین بودند. زمانی که ویتگنشتاین در وین اقامت داشت به درخواست شلیک در برخی جلسات گروه شرکت می‌کرد. پوزیتیویسم مدتی قابلِ ملاحظه سنتِ رایج در فلسفه علم بود، اما با ظهورِ نگرش‌هایِ جدید، و کارهایِ متفکرانی مانندِ کوهن و کواین کم‌کم به حاشیه رانده شدند. برخی تحقیقات جدید کدام تحقیقات؟ نشان می‌دهد که تصور شایع دربارهٔ پوزیتیویسم منطقی ساده نگرانه و غلط است.[نیازمند منبع]

پانویس[ویرایش]

منابع[ویرایش]

الگو:شناخت‌شناسی

Positivism is a philosophical theory stating that certain ("positive") knowledge is based on natural phenomena and their properties and relations. Thus, information derived from sensory experience, interpreted through reason and logic, forms the exclusive source of all certain knowledge.[1] Positivism holds that valid knowledge (certitude or truth) is found only in this a posteriori knowledge.

Verified data (positive facts) received from the senses are known as empirical evidence; thus positivism is based on empiricism.[1]

Positivism also holds that society, like the physical world, operates according to general laws. Introspective and intuitive knowledge is rejected, as are metaphysics and theology because metaphysical and theological claims cannot be verified by sense experience. Although the positivist approach has been a recurrent theme in the history of western thought,[2] the modern approach was formulated by the philosopher Auguste Comte in the early 19th century.[3] Comte argued that, much as the physical world operates according to gravity and other absolute laws, so does society,[4].

Etymology

The English noun positivism was re-imported in the 19th century from the French word positivisme, derived from positif in its philosophical sense of 'imposed on the mind by experience'. The corresponding adjective (lat. positīvus) has been used in a similar sense to discuss law (positive law compared to natural law) since the time of Chaucer.[5]

Overview

Antecedents

Positivism is part of a more general ancient quarrel between philosophy and poetry, notably laid out by Plato and later reformulated as a quarrel between the sciences and the humanities,[6] Plato elaborates a critique of poetry from the point of view of philosophy in his dialogues Phaedrus 245a, Symposium 209a, Republic 398a, Laws 817 b–d and Ion.[7] Wilhelm Dilthey (1833–1911) popularized the distinction between Geisteswissenschaft (humanities) and Naturwissenschaften (natural sciences).[8]

The consideration that laws in physics may not be absolute but relative, and, if so, this might be more true of social sciences,[9] was stated, in different terms, by G. B. Vico in 1725.[10] Vico, in contrast to the positivist movement, asserted the superiority of the science of the human mind (the humanities, in other words), on the grounds that natural sciences tell us nothing about the inward aspects of things.[11]

Positivists

Positivism asserts that all authentic knowledge allows verification and that all authentic knowledge assumes that the only valid knowledge is scientific.[12] Thinkers such as Henri de Saint-Simon (1760–1825), Pierre-Simon Laplace (1749–1827) and Auguste Comte (1798–1857) believed the scientific method, the circular dependence of theory and observation, must replace metaphysics in the history of thought.[citation needed] Émile Durkheim (1858–1917) reformulated sociological positivism as a foundation of social research.[13]

Wilhelm Dilthey (1833–1911), in contrast, fought strenuously against the assumption that only explanations derived from science are valid.[8] He reprised the argument, already found in Vico, that scientific explanations do not reach the inner nature of phenomena[8] and it is humanistic knowledge that gives us insight into thoughts, feelings and desires.[8] Dilthey was in part influenced by the historicism of Leopold von Ranke (1795–1886).[8]

Antipositivism

At the turn of the 20th century the first wave of German sociologists, including Max Weber and Georg Simmel, rejected the doctrine, thus founding the antipositivist tradition in sociology. Later antipositivists and critical theorists have associated positivism with "scientism"; science as ideology.[14] Later in his career (1969),[15] German theoretical physicist Werner Heisenberg, Nobel laureate for pioneering work in quantum mechanics, distanced himself from positivism by saying:

The positivists have a simple solution: the world must be divided into that which we can say clearly and the rest, which we had better pass over in silence. But can any one conceive of a more pointless philosophy, seeing that what we can say clearly amounts to next to nothing? If we omitted all that is unclear we would probably be left with completely uninteresting and trivial tautologies.[16]

Logical positivism and postpositivism

In the early 20th century, logical positivism—a descendant of Comte's basic thesis but an independent movement—sprang up in Vienna and grew to become one of the dominant schools in Anglo-American philosophy and the analytic tradition. Logical positivists (or 'neopositivists') rejected metaphysical speculation and attempted to reduce statements and propositions to pure logic. Strong critiques of this approach by philosophers such as Karl Popper, Willard Van Orman Quine and Thomas Kuhn have been highly influential, and led to the development of postpositivism.

In historiography

In historiography the debate on positivism has been characterized by the quarrel between positivism and historicism.[9] (Historicism is also sometimes termed historism in the German tradition.)[17]

Arguments against positivist approaches in historiography include that history differs from sciences like physics and ethology in subject matter and method.[18] That much of what history studies is nonquantifiable, and therefore to quantify is to lose in precision. Experimental methods and mathematical models do not generally apply to history, and it is not possible to formulate general (quasi-absolute) laws in history.[18]

In other fields

Positivism in the social sciences is usually characterized by quantitative approaches and the proposition of quasi-absolute laws.[citation needed]

In psychology the positivist movement was influential in the development of operationalism. The 1927 philosophy of science book The Logic of Modern Physics in particular, which was originally intended for physicists, coined the term operational definition, which went on to dominate psychological method for the whole century.[19]

In economics, practising researchers tend to emulate the methodological assumptions of classical positivism, but only in a de facto fashion: the majority of economists do not explicitly concern themselves with matters of epistemology.[20] Economic thinker Friedrich Hayek (see "Law, Legislation and Liberty") rejected positivism in the social sciences as hopelessly limited in comparison to evolved and divided knowledge. For example, much (positivist) legislation falls short in contrast to pre-literate or incompletely defined common or evolved law. In jurisprudence, "legal positivism" essentially refers to the rejection of natural law; thus its common meaning with philosophical positivism is somewhat attenuated and in recent generations generally emphasizes the authority of human political structures as opposed to a "scientific" view of law.

In the early 1970s, urbanists of the positivist-quantitative school like David Harvey started to question the positivist approach itself, saying that the arsenal of scientific theories and methods developed so far in their camp were "incapable of saying anything of depth and profundity" on the real problems of contemporary cities.[21]

In 20th-century sociology

In contemporary social science, strong accounts of positivism have long since fallen out of favour. Practitioners of positivism today acknowledge in far greater detail observer bias and structural limitations. Modern positivists generally eschew metaphysical concerns in favour of methodological debates concerning clarity, replicability, reliability and validity.[22] This positivism is generally equated with "quantitative research" and thus carries no explicit theoretical or philosophical commitments. The institutionalization of this kind of sociology is often credited to Paul Lazarsfeld,[23] who pioneered large-scale survey studies and developed statistical techniques for analyzing them. This approach lends itself to what Robert K. Merton called middle-range theory: abstract statements that generalize from segregated hypotheses and empirical regularities rather than starting with an abstract idea of a social whole.[24]

In 21st-century sociology

Other new movements, such as critical realism, have emerged to reconcile the overarching aims of social science with postmodern critiques.[25][26] There are now at least twelve distinct epistemologies that are referred to as positivism.[27]

Sociological positivism

Comte's positivism

Auguste Comte (1798–1857) first described the epistemological perspective of positivism in The Course in Positive Philosophy, a series of texts published between 1830 and 1842. These texts were followed by the 1844 work, A General View of Positivism (published in French 1848, English in 1865). The first three volumes of the Course dealt chiefly with the physical sciences already in existence (mathematics, astronomy, physics, chemistry, biology), whereas the latter two emphasized the inevitable coming of social science. Observing the circular dependence of theory and observation in science, and classifying the sciences in this way, Comte may be regarded as the first philosopher of science in the modern sense of the term.[28] For him, the physical sciences had necessarily to arrive first, before humanity could adequately channel its efforts into the most challenging and complex "Queen science" of human society itself. His View of Positivism therefore set out to define the empirical goals of sociological method.

The most important thing to determine was the natural order in which the sciences stand—not how they can be made to stand, but how they must stand, irrespective of the wishes of any one. ... This Comte accomplished by taking as the criterion of the position of each the degree of what he called "positivity," which is simply the degree to which the phenomena can be exactly determined. This, as may be readily seen, is also a measure of their relative complexity, since the exactness of a science is in inverse proportion to its complexity. The degree of exactness or positivity is, moreover, that to which it can be subjected to mathematical demonstration, and therefore mathematics, which is not itself a concrete science, is the general gauge by which the position of every science is to be determined. Generalizing thus, Comte found that there were five great groups of phenomena of equal classificatory value but of successively decreasing positivity. To these he gave the names astronomy, physics, chemistry, biology, and sociology.

— Lester F. Ward, The Outlines of Sociology (1898), [29]

Comte offered an account of social evolution, proposing that society undergoes three phases in its quest for the truth according to a general "law of three stages". The idea bears some similarity to Marx's belief that human society would progress toward a communist peak (see dialectical materialism).[citation needed] This is perhaps unsurprising as both were profoundly influenced by the early Utopian socialist, Henri de Saint-Simon, who was at one time Comte's mentor. Comte intended to develop a secular-scientific ideology in the wake of European secularisation.

Comte's stages were (1) the theological, (2) the metaphysical, and (3) the positive.[30] The theological phase of man was based on whole-hearted belief in all things with reference to God. God, Comte says, had reigned supreme over human existence pre-Enlightenment. Humanity's place in society was governed by its association with the divine presences and with the church. The theological phase deals with humankind's accepting the doctrines of the church (or place of worship) rather than relying on its rational powers to explore basic questions about existence. It dealt with the restrictions put in place by the religious organization at the time and the total acceptance of any "fact" adduced for society to believe.[31]

Comte describes the metaphysical phase of humanity as the time since the Enlightenment, a time steeped in logical rationalism, to the time right after the French Revolution. This second phase states that the universal rights of humanity are most important. The central idea is that humanity is invested with certain rights that must be respected. In this phase, democracies and dictators rose and fell in attempts to maintain the innate rights of humanity.[32]

The final stage of the trilogy of Comte's universal law is the scientific, or positive, stage. The central idea of this phase is that individual rights are more important than the rule of any one person. Comte stated that the idea of humanity's ability to govern itself makes this stage inherently different from the rest. There is no higher power governing the masses and the intrigue of any one person can achieve anything based on that individual's free will. The third principle is most important in the positive stage.[33] Comte calls these three phases the universal rule in relation to society and its development. Neither the second nor the third phase can be reached without the completion and understanding of the preceding stage. All stages must be completed in progress.[34]

Comte believed that the appreciation of the past and the ability to build on it towards the future was key in transitioning from the theological and metaphysical phases. The idea of progress was central to Comte's new science, sociology. Sociology would "lead to the historical consideration of every science" because "the history of one science, including pure political history, would make no sense unless it was attached to the study of the general progress of all of humanity".[35] As Comte would say: "from science comes prediction; from prediction comes action."[36] It is a philosophy of human intellectual development that culminated in science. The irony of this series of phases is that though Comte attempted to prove that human development has to go through these three stages, it seems that the positivist stage is far from becoming a realization. This is due to two truths: The positivist phase requires having a complete understanding of the universe and world around us and requires that society should never know if it is in this positivist phase. Anthony Giddens argues that since humanity constantly uses science to discover and research new things, humanity never progresses beyond the second metaphysical phase.[34]

Positivist temple in Porto Alegre, Brazil

Comte's fame today owes in part to Emile Littré, who founded The Positivist Review in 1867. As an approach to the philosophy of history, positivism was appropriated by historians such as Hippolyte Taine. Many of Comte's writings were translated into English by the Whig writer, Harriet Martineau, regarded by some as the first female sociologist. Debates continue to rage as to how much Comte appropriated from the work of his mentor, Saint-Simon.[37] He was nevertheless influential: Brazilian thinkers turned to Comte's ideas about training a scientific elite in order to flourish in the industrialization process. Brazil's national motto, Ordem e Progresso ("Order and Progress") was taken from the positivism motto, "Love as principle, order as the basis, progress as the goal", which was also influential in Poland.

In later life, Comte developed a 'religion of humanity' for positivist societies in order to fulfil the cohesive function once held by traditional worship. In 1849, he proposed a calendar reform called the 'positivist calendar'. For close associate John Stuart Mill, it was possible to distinguish between a "good Comte" (the author of the Course in Positive Philosophy) and a "bad Comte" (the author of the secular-religious system).[28] The system was unsuccessful but met with the publication of Darwin's On the Origin of Species to influence the proliferation of various Secular Humanist organizations in the 19th century, especially through the work of secularists such as George Holyoake and Richard Congreve. Although Comte's English followers, including George Eliot and Harriet Martineau, for the most part rejected the full gloomy panoply of his system, they liked the idea of a religion of humanity and his injunction to "vivre pour autrui" ("live for others", from which comes the word "altruism").[38]

The early sociology of Herbert Spencer came about broadly as a reaction to Comte; writing after various developments in evolutionary biology, Spencer attempted (in vain) to reformulate the discipline in what we might now describe as socially Darwinistic terms.

Proletarian positivism

Fabien Magnin was the first working class adherent to Comte's ideas. Comte appointed him as his successor as president of the Positive Society in the event of Comte's death. Magnin filled this role from 1857 to 1880, when he resigned.[39] Magnin was in touch with the English positivists Richard Congreve and Edward Spencer Beesly. He established the Cercle des prolétaires positivistes in 1863 which was affiliated to the First International. Eugène Sémérie was a psychiatrist who was also involved in the Positivist movement, setting up a positivist club in Paris after the foundation of the French Third Republic in 1870. "Positivism is not only a philosophical doctrine, it is also a political party which claims to reconcile order—the necessary basis for all social activity—with Progress, which is its goal." he wrote.[40]

Durkheim's positivism

The modern academic discipline of sociology began with the work of Émile Durkheim (1858–1917). While Durkheim rejected much of the details of Comte's philosophy, he retained and refined its method, maintaining that the social sciences are a logical continuation of the natural ones into the realm of human activity, and insisting that they may retain the same objectivity, rationalism, and approach to causality.[23] Durkheim set up the first European department of sociology at the University of Bordeaux in 1895, publishing his Rules of the Sociological Method (1895).[41] In this text he argued: "[o]ur main goal is to extend scientific rationalism to human conduct... What has been called our positivism is but a consequence of this rationalism."[29]

Durkheim's seminal monograph, Suicide (1897), a case study of suicide rates amongst Catholic and Protestant populations, distinguished sociological analysis from psychology or philosophy. By carefully examining suicide statistics in different police districts, he attempted to demonstrate that Catholic communities have a lower suicide rate than Protestants, something he attributed to social (as opposed to individual or psychological) causes. He developed the notion of objective sui generis "social facts" to delineate a unique empirical object for the science of sociology to study.[23] Through such studies, he posited, sociology would be able to determine whether a given society is 'healthy' or 'pathological', and seek social reform to negate organic breakdown or "social anomie". Durkheim described sociology as the "science of institutions, their genesis and their functioning".[42]

Ashley Ornstein has alleged, in a consumer textbook published by Pearson Education, that accounts of Durkheim's positivism are possibly exaggerated and oversimplified; Comte was the only major sociological thinker to postulate that the social realm may be subject to scientific analysis in exactly the same way as natural science, whereas Durkheim saw a far greater need for a distinctly sociological scientific methodology. His lifework was fundamental in the establishment of practical social research as we know it today—techniques which continue beyond sociology and form the methodological basis of other social sciences, such as political science, as well of market research and other fields.[43]

Antipositivism and critical theory

At the turn of the 20th century, the first wave of German sociologists formally introduced methodological antipositivism, proposing that research should concentrate on human cultural norms, values, symbols, and social processes viewed from a subjective perspective. Max Weber argued that sociology may be loosely described as a 'science' as it is able to identify causal relationships—especially among ideal types, or hypothetical simplifications of complex social phenomena.[44] As a nonpositivist, however, one seeks relationships that are not as "ahistorical, invariant, or generalizable"[45] as those pursued by natural scientists. Weber regarded sociology as the study of social action, using critical analysis and verstehen techniques. The sociologists Georg Simmel, Ferdinand Tönnies, George Herbert Mead, and Charles Cooley were also influential in the development of sociological antipositivism, whilst neo-Kantian philosophy, hermeneutics, and phenomenology facilitated the movement in general.

Karl Marx's theory of historical materialism and critical analysis drew upon positivism,[46] a tradition which would continue in the development of critical theory. However, following in the tradition of both Weber and Marx, the critical theorist Jürgen Habermas has critiqued pure instrumental rationality (in its relation to the cultural "rationalisation" of the modern West) as meaning that scientific thinking becomes something akin to ideology itself. Positivism may be espoused by "technocrats" who believe in the inevitability of social progress through science and technology.[47][48] New movements, such as critical realism, have emerged in order to reconcile postpositivist aims with various so-called 'postmodern' perspectives on the social acquisition of knowledge.

Contemporary positivism

In the original Comtean usage, the term "positivism" roughly meant the use of scientific methods to uncover the laws according to which both physical and human events occur, while "sociology" was the overarching science that would synthesize all such knowledge for the betterment of society. "Positivism is a way of understanding based on science"; people don't rely on the faith of God but instead of the science behind humanity. "Antipositivism" formally dates back to the start of the twentieth century, and is based on the belief that natural and human sciences are ontologically and epistemologically distinct. Neither of these terms is used any longer in this sense.[23] There are no fewer than twelve distinct epistemologies that are referred to as positivism.[27] Many of these approaches do not self-identify as "positivist", some because they themselves arose in opposition to older forms of positivism, and some because the label has over time become a term of abuse[23] by being mistakenly linked with a theoretical empiricism. The extent of antipositivist criticism has also become broad, with many philosophies broadly rejecting the scientifically based social epistemology and other ones only seeking to amend it to reflect 20th century developments in the philosophy of science. However, positivism (understood as the use of scientific methods for studying society) remains the dominant approach to both the research and the theory construction in contemporary sociology, especially in the United States.[23]

The majority of articles published in leading American sociology and political science journals today are positivist (at least to the extent of being quantitative rather than qualitative).[49][50] This popularity may be because research utilizing positivist quantitative methodologies holds a greater prestige[clarification needed] in the social sciences than qualitative work; quantitative work is easier to justify, as data can be manipulated to answer any question.[51][need quotation to verify] Such research is generally perceived as being more scientific and more trustworthy, and thus has a greater impact on policy and public opinion (though such judgments are frequently contested by scholars doing non-positivist work).[51][need quotation to verify]

The role of science in social change

The contestation over positivism is reflected in older (see the Positivism dispute) and current debates over the proper role of science in the public sphere. Public sociology—especially as described by Michael Burawoy—argues that sociologists should use empirical evidence to display the problems of society so they might be changed.[52]

Logical positivism

Moritz Schlick, the founding father of logical positivism and the Vienna Circle.

Logical positivism (later and more accurately called logical empiricism) is a school of philosophy that combines empiricism, the idea that observational evidence is indispensable for knowledge of the world, with a version of rationalism, the idea that our knowledge includes a component that is not derived from observation.

Logical positivism grew from the discussions of a group called the "First Vienna Circle" which gathered at the Café Central before World War I. After the war Hans Hahn, a member of that early group, helped bring Moritz Schlick to Vienna. Schlick's Vienna Circle, along with Hans Reichenbach's Berlin Circle, propagated the new doctrines more widely in the 1920s and early 1930s.

It was Otto Neurath's advocacy that made the movement self-conscious and more widely known. A 1929 pamphlet written by Neurath, Hahn, and Rudolf Carnap summarized the doctrines of the Vienna Circle at that time. These included: the opposition to all metaphysics, especially ontology and synthetic a priori propositions; the rejection of metaphysics not as wrong but as meaningless (i.e., not empirically verifiable); a criterion of meaning based on Ludwig Wittgenstein's early work (which he himself later set out to refute)[citation needed]; the idea that all knowledge should be codifiable in a single standard language of science; and above all the project of "rational reconstruction," in which ordinary-language concepts were gradually to be replaced by more precise equivalents in that standard language. However, the project is widely considered to have failed.[53][54]

After moving to the United States, Carnap proposed a replacement for the earlier doctrines in his Logical Syntax of Language. This change of direction, and the somewhat differing beliefs of Reichenbach and others, led to a consensus that the English name for the shared doctrinal platform, in its American exile from the late 1930s, should be "logical empiricism."[citation needed] While the logical positivism movement is now considered dead, it has continued to influence philosophy development.[55]

Historical positivism

Historical positivism is the historiographical view that historical evidence requires no interpretation, the work of the historian being to compile the primary sources, “letting them speak for themselves”.[56] Many of its tenets were later contradicted by Postmodernism.[57]

Further thinkers

Within years of the publication of Comte's book A General View of Positivism (1848), other scientific and philosophical thinkers began creating their own definitions for positivism. They included Émile Zola, Emile Hennequin, Wilhelm Scherer, and Dimitri Pisarev. Émile Zola was an influential French novelist, the most important example of the literary school of naturalism, and a major figure in the political liberalization of France.

Emile Hennequin was a Parisian publisher and writer who wrote theoretical and critical pieces. He "exemplified the tension between the positivist drive to systematize literary criticism and the unfettered imagination inherent in literature." He was one of the few thinkers who disagreed with the notion that subjectivity invalidates observation, judgment and prediction. Unlike many positivist thinkers before him, he believed that subjectivity does play a role in science and society. His contribution to positivism pertains not to science and its objectivity, but rather to the subjectivity of art and the way artists, their work, and audiences interrelate. Hennequin tried to analyse positivism strictly on the predictions, and the mechanical processes, but was perplexed due to the contradictions of the reactions of patrons to artwork that showed no scientific inclinations.

Wilhelm Scherer was a German philologist, a university professor, and a popular literary historian. He was known as a positivist because he based much of his work on "hypotheses on detailed historical research, and rooted every literary phenomenon in 'objective' historical or philological facts". His positivism is different due to his involvement with his nationalist goals. His major contribution to the movement was his speculation that culture cycled in a six-hundred-year period.

Dimitri Pisarev was a Russian critic who showed the greatest contradictions with his belief in positivism. His ideas incorporated imagination and style though he did not believe in romantic ideas because they reminded him of the oppressive tsarist government under which he lived. His basic beliefs were "an extreme anti-aesthetic scientistic position." He focused his efforts on defining the relation between literature and the environment.

Stephen Hawking was a recent high-profile advocate of positivism, at least in the physical sciences. In The Universe in a Nutshell (p. 31) he wrote:

Any sound scientific theory, whether of time or of any other concept, should in my opinion be based on the most workable philosophy of science: the positivist approach put forward by Karl Popper and others. According to this way of thinking, a scientific theory is a mathematical model that describes and codifies the observations we make. A good theory will describe a large range of phenomena on the basis of a few simple postulates and will make definite predictions that can be tested. ... If one takes the positivist position, as I do, one cannot say what time actually is. All one can do is describe what has been found to be a very good mathematical model for time and say what predictions it makes.

However, the claim that Popper was a positivist is a common misunderstanding that Popper himself termed the "Popper legend."[58] In fact, he developed his beliefs in stark opposition to and as a criticism of positivism and held that scientific theories talk about how the world really is, not, as positivists claim, about phenomena or observations experienced by scientists.[59] In the same vein, continental philosophers like Theodor Adorno and Jürgen Habermas regarded Popper as a positivist because of his alleged devotion to a unified science. However, this was also part of the "Popper legend"; Popper had in fact been the foremost critic of this doctrine of the Vienna Circle, critiquing it, for instance, in his Conjectures and Refutations.[60]

In science today

The key features of positivism as of the 1950s, as defined in the "received view",[61] are:

 1. A focus on science as a product, a linguistic or numerical set of statements;
 2. A concern with axiomatization, that is, with demonstrating the logical structure and coherence of these statements;
 3. An insistence on at least some of these statements being testable; that is, amenable to being verified, confirmed, or shown to be false by the empirical observation of reality. Statements that would, by their nature, be regarded as untestable included the teleological; thus positivism rejects much of classical metaphysics.
 4. The belief that science is markedly cumulative;
 5. The belief that science is predominantly transcultural;
 6. The belief that science rests on specific results that are dissociated from the personality and social position of the investigator;
 7. The belief that science contains theories or research traditions that are largely commensurable;
 8. The belief that science sometimes incorporates new ideas that are discontinuous from old ones;
 9. The belief that science involves the idea of the unity of science, that there is, underlying the various scientific disciplines, basically one science about one real world.
 10. The belief that science is nature and nature is science; and out of this duality, all theories and postulates are created, interpreted, evolve, and are applied.

Positivism is elsewhere[non sequitur][where?] defined[by whom?] as the belief that all true knowledge is scientific,[62] and that all things are ultimately measurable. Positivism is closely related to reductionism, in that both involve the belief that "entities of one kind... are reducible to entities of another,"[62] such as societies to configurations of individuals, or mental events to neural phenomena. It also involves the contention that "processes are reducible to physiological, physical or chemical events,"[62] and even that "social processes are reducible to relationships between and actions of individuals,"[62] or that "biological organisms are reducible to physical systems."[62]

While most social scientists today are not explicit about their epistemological commitments, articles in top American sociology and political science journals generally follow a positivist logic of argument.[49][50] It can be thus argued that "natural science and social science [research articles] can therefore be regarded with a good deal of confidence as members of the same genre".[49]

Criticisms

Historically, positivism has been criticized for its reductionism, i.e., for contending that all "processes are reducible to physiological, physical or chemical events," "social processes are reducible to relationships between and actions of individuals," and that "biological organisms are reducible to physical systems."[62]

Max Horkheimer criticized the classic formulation of positivism on two grounds. First, he claimed that it falsely represented human social action.[63] The first criticism argued that positivism systematically failed to appreciate the extent to which the so-called social facts it yielded did not exist 'out there', in the objective world, but were themselves a product of socially and historically mediated human consciousness.[63] Positivism ignored the role of the 'observer' in the constitution of social reality and thereby failed to consider the historical and social conditions affecting the representation of social ideas.[63] Positivism falsely represented the object of study by reifying social reality as existing objectively and independently of the labour that actually produced those conditions.[63] Secondly, he argued, representation of social reality produced by positivism was inherently and artificially conservative, helping to support the status quo, rather than challenging it.[63] This character may also explain the popularity of positivism in certain political circles. Horkheimer argued, in contrast, that critical theory possessed a reflexive element lacking in the positivistic traditional theory.[63]

Some scholars today hold the beliefs critiqued in Horkheimer's work, but since the time of his writing critiques of positivism, especially from philosophy of science, have led to the development of postpositivism. This philosophy greatly relaxes the epistemological commitments of logical positivism and no longer claims a separation between the knower and the known. Rather than dismissing the scientific project outright, postpositivists seek to transform and amend it, though the exact extent of their affinity for science varies vastly. For example, some postpositivists accept the critique that observation is always value-laden, but argue that the best values to adopt for sociological observation are those of science: skepticism, rigor, and modesty. Just as some critical theorists see their position as a moral commitment to egalitarian values, these postpositivists see their methods as driven by a moral commitment to these scientific values. Such scholars may see themselves as either positivists or antipositivists.[64]

Positivism has also come under fire on religious and philosophical grounds, whose proponents state that truth begins in sense experience, but does not end there. Positivism fails to prove that there are not abstract ideas, laws, and principles, beyond particular observable facts and relationships and necessary principles, or that we cannot know them. Nor does it prove that material and corporeal things constitute the whole order of existing beings, and that our knowledge is limited to them. According to positivism, our abstract concepts or general ideas are mere collective representations of the experimental order—for example; the idea of "man" is a kind of blended image of all the men observed in our experience. This runs contrary to a Platonic or Christian ideal, where an idea can be abstracted from any concrete determination, and may be applied identically to an indefinite number of objects of the same class[citation needed] From the idea's perspective, Platonism is more precise. Defining an idea as a sum of collective images is imprecise and more or less confused, and becomes more so as the collection represented increases. An idea defined explicitly always remains clear.

Experientialism, which arose with second generation cognitive science, asserts that knowledge begins and ends with experience itself.[65][66]

Echoes of the "positivist" and "antipositivist" debate persist today, though this conflict is hard to define. Authors writing in different epistemological perspectives do not phrase their disagreements in the same terms and rarely actually speak directly to each other.[67] To complicate the issues further, few practising scholars explicitly state their epistemological commitments, and their epistemological position thus has to be guessed from other sources such as choice of methodology or theory. However, no perfect correspondence between these categories exists, and many scholars critiqued as "positivists" are actually postpositivists.[68] One scholar has described this debate in terms of the social construction of the "other", with each side defining the other by what it is not rather than what it is, and then proceeding to attribute far greater homogeneity to their opponents than actually exists.[67] Thus, it is better to understand this not as a debate but as two different arguments: the "antipositivist" articulation of a social meta-theory which includes a philosophical critique of scientism, and "positivist" development of a scientific research methodology for sociology with accompanying critiques of the reliability and validity of work that they see as violating such standards.

See also

Notes

 1. ^ a b John J. Macionis, Linda M. Gerber, Sociology, Seventh Canadian Edition, Pearson Canada
 2. ^ Cohen, Louis; Maldonado, Antonio (2007). "Research Methods In Education". British Journal of Educational Studies. 55 (4): 9. doi:10.1111/j.1467-8527.2007.00388_4.x..
 3. ^ "Auguste Comte". Sociology Guide. Archived from the original on 7 September 2008. Retrieved 2 October 2008.
 4. ^ Macionis, John J. (2012). Sociology 14th Edition. Boston: Pearson. p. 11. ISBN 978-0-205-11671-3.
 5. ^ Le petit Robert s. v. positivisme; OED s. v. positive
 6. ^ Egan, Kieran (1997). The Educated Mind. University of Chicago Press. pp. 115–116. ISBN 978-0-226-19036-5. Positivism is marked by the final recognition that science provides the only valid form of knowledge and that facts are the only possible objects of knowledge; philosophy is thus recognized as essentially no different from science [...] Ethics, politics, social interactions, and all other forms of human life about which knowledge was possible would eventually be drawn into the orbit of science [...] The positivists' program for mapping the inexorable and immutable laws of matter and society seemed to allow no greater role for the contribution of poets than had Plato. [...] What Plato represented as the quarrel between philosophy and poetry is resuscitated in the "two cultures" quarrel of more recent times between the humanities and the sciences.
 7. ^ Saunders, T. J. Introduction to Ion. London: Penguin Books, 1987, p. 46
 8. ^ a b c d e Wallace and Gach (2008) p. 27 Archived 17 June 2016 at the Wayback Machine
 9. ^ a b Wallace, Edwin R. and Gach, John (2008) History of Psychiatry and Medical Psychology: With an Epilogue on Psychiatry and the Mind-Body Relation. p. 14 Archived 16 May 2016 at the Wayback Machine
 10. ^ Giambattista Vico, Principi di scienza nuova, Opere, ed. Fausto Nicolini (Milan: R. Ricciardi, 1953), pp. 365–905.
 11. ^ Morera, Esteve (1990) p. 13 Gramsci's Historicism: A Realist Interpretation Archived 16 May 2016 at the Wayback Machine
 12. ^ Larrain, Jorge (1979). The Concept of Ideology. London: Hutchinson. p. 197. one of the features of positivism is precisely its postulate that scientific knowledge is the paradigm of valid knowledge, a postulate that indeed is never proved nor intended to be proved.
 13. ^ Craig J. Calhoun (2002). Classical Sociological Theory. Wiley-Blackwell. p. 104. ISBN 978-0-631-21348-2. Archived from the original on 23 June 2016. Retrieved 7 November 2015.
 14. ^ Jürgen Habermas, Technik und Wissenschaft als Ideologie, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1968, chap. 1.
 15. ^ Heisenberg (1969) The Part and The Whole
 16. ^ Heisenberg, Werner (1971). "Positivism, Metaphysics and Religion". In Ruth Nanda Nanshen (ed.). Werner Heisenberg - Physics and Beyond - Encounters and Conversations. World Perspectives. 42. Translator: Arnold J. Pomerans. New York: Harper and Row. p. 213. LCCN 78095963. OCLC 15379872.
 17. ^ Raymond Boudon and François Bourricaud, A Critical Dictionary of Sociology Archived 3 May 2016 at the Wayback Machine, Routledge, 1989: "Historicism", p. 198.
 18. ^ a b Wallace and Gach (2008) p. 28 Archived 8 November 2015 at the Wayback Machine
 19. ^ Koch, Sigmund (1992) Psychology's Bridgman vs. Bridgman's Bridgman: An Essay in Reconstruction., in Theory and Psychology vol. 2 no. 3 (1992) p. 275
 20. ^ "Lawrence A. Boland, Economic Positivism positivists.org 2012". Archived from the original on 17 February 2015. Retrieved 18 February 2015.
 21. ^ Portugali, Juval and Han Meyer, Egbert Stolk (2012) Complexity Theories of Cities Have Come of Age p. 51 Archived 10 May 2016 at the Wayback Machine
 22. ^ Gartell, David, and Gartell, John. 1996. "Positivism in sociological practice: 1967–1990". Canadian Review of Sociology, Vol. 33 No. 2.
 23. ^ a b c d e f Wacquant, Loic. 1992. "Positivism." In Bottomore, Tom and William Outhwaite, ed., The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought
 24. ^ Boudon, Raymond. 1991. "Review: What Middle-Range Theories are". Contemporary Sociology, Vol. 20 Num. 4 pp. 519–522.
 25. ^ Macionis, John (2011). Sociology. Pearson Education Canada. p. 688. ISBN 978-0-13-800270-1.
 26. ^ Straker, David. "Positivism". changingminds.org. Archived from the original on 5 February 2012. Retrieved 21 February 2012.
 27. ^ a b Halfpenny, Peter. Positivism and Sociology: Explaining Social Life. London:Allen and Unwin, 1982.
 28. ^ a b Auguste Comte Archived 11 October 2017 at the Wayback Machine in Stanford Encyclopaedia of Philosophy
 29. ^ a b Durkheim, Emile. 1895. The Rules of the Sociological Method. Cited in Wacquant (1992).
 30. ^ Giddens, Positivism and Sociology, 1
 31. ^ Mill, Auguste Comte and Positivism 3
 32. ^ Richard von Mises, Positivism: A Study In Human Understanding, 5 (Paperback, Dover Books, 1968 ISBN 0-486-21867-8)
 33. ^ Mill, Auguste Comte and Positivism, 4
 34. ^ a b Giddens, Positivism and Sociology, 9
 35. ^ Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual Biography, Volume I, 622
 36. ^ Mary Pickering, Auguste Comte: An Intellectual Biography, Volume I, 566
 37. ^ Pickering, Mary (1993) Auguste Comte: an intellectual biography Cambridge University Press, p. 192
 38. ^ "Comte's secular religion is no vague effusion of humanistic piety, but a complete system of belief and ritual, with liturgy and sacraments, priesthood and pontiff, all organized around the public veneration of Humanity, the Nouveau Grand-Être Suprême (New Supreme Great Being), later to be supplemented in a positivist trinity by the Grand Fétish (the Earth) and the Grand Milieu (Destiny)" According to Davies (pp. 28–29), Comte's austere and "slightly dispiriting" philosophy of humanity viewed as alone in an indifferent universe (which can only be explained by "positive" science) and with nowhere to turn but to each other, was even more influential in Victorian England than the theories of Charles Darwin or Karl Marx.
 39. ^ Pickering, Mary (2009). Auguste Comte: Volume 3: An Intellectual Biography. Cambridge: Cambridge University Press. p. 561.
 40. ^ Sémérie, Eugène. "Founding of a Positivist Club". Marxists Internet Archive. Marxists Internet Archive. Archived from the original on 15 July 2018. Retrieved 6 March 2017.
 41. ^ Gianfranco Poggi (2000). Durkheim. Oxford: Oxford University Press.
 42. ^ Durkheim, Émile [1895] "The Rules of Sociological Method" 8th edition, trans. Sarah A. Solovay and John M. Mueller, ed. George E. G. Catlin (1938, 1964 edition), p. 45
 43. ^ Ashley D, Orenstein DM (2005). Sociological theory: Classical statements (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education. pp. 94–98, 100–104.
 44. ^ Ashley D, Orenstein DM (2005). Sociological theory: Classical statements (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education. pp. 239–240.
 45. ^ Ashley D, Orenstein DM (2005). Sociological theory: Classical statements (6th ed.). Boston, MA: Pearson Education. p. 241.
 46. ^ "Main Currents of Marxism" by Leszek Kolakowski pp. 327, 331
 47. ^ Schunk, Learning Theories: An Educational Perspective, 5th, 315
 48. ^ Outhwaite, William, 1988 Habermas: Key Contemporary Thinkers, Polity Press (Second Edition 2009), ISBN 978-0-7456-4328-1 p. 68
 49. ^ a b c Holmes, Richard. 1997. "Genre analysis, and the social sciences: An investigation of the structure of research article discussion sections in three disciplines". English For Specific Purposes, vol. 16, num. 4:321–337.
 50. ^ a b Brett, Paul. 1994. "A genre analysis of the results section of sociology articles". English For Specific Purposes. Vol 13, Num 1:47–59.
 51. ^ a b Grant, Linda; Ward, Kathryn B.; Xue Lan Rong (1987). "Is There An Association between Gender and Methods in Sociological Research?". American Sociological Review. 52 (6): 856–862. doi:10.2307/2095839. JSTOR 2095839.
 52. ^ Burawoy, Michael: "For Public Sociology" Archived 21 April 2015 at the Wayback Machine (American Sociological Review, February 2005
 53. ^ Bunge, M. A. (1996). Finding Philosophy in Social Science. Yale University Press. p. 317. ISBN 9780300066067. LCCN lc96004399. Archived from the original on 4 June 2016. Retrieved 7 November 2015. To conclude, logical positivism was progressive compared with the classical positivism of Ptolemy, Hume, d'Alembert, Comte, Mill, and Mach. It was even more so by comparison with its contemporary rivals—neo-Thomisism, neo-Kantianism, intuitionism, dialectical materialism, phenomenology, and existentialism. However, neo-positivism failed dismally to give a faithful account of science, whether natural or social. It failed because it remained anchored to sense-data and to a phenomenalist metaphysics, overrated the power of induction and underrated that of hypothesis, and denounced realism and materialism as metaphysical nonsense. Although it has never been practiced consistently in the advanced natural sciences and has been criticized by many philosophers, notably Popper (1959 [1935], 1963), logical positivism remains the tacit philosophy of many scientists. Regrettably, the anti-positivism fashionable in the metatheory of social science is often nothing but an excuse for sloppiness and wild speculation.
 54. ^ "Popper, Falsifiability, and the Failure of Positivism". 7 August 2000. Archived from the original on 7 January 2014. Retrieved 30 June 2012. The upshot is that the positivists seem caught between insisting on the V.C. [Verifiability Criterion]—but for no defensible reason—or admitting that the V.C. requires a background language, etc., which opens the door to relativism, etc.
 55. ^ Hanfling, Oswald (2003). "Logical Positivism". Routledge History of Philosophy. IX. Routledge. pp. 193–194.
 56. ^ "Historiografia positivista - Colégio-moz". Archived from the original on 30 July 2018. Retrieved 30 July 2018.
 57. ^ Postmodernism and the Holocaust, p. 16
 58. ^ Friedrich Stadler, The Vienna Circle: Studies in the Origins, Development, and Influence of Logical Empiricism, Springer, 2015, p. 250.
 59. ^ Karl Popper, The Logic of Scientific Discovery, 1934, 1959 (1st English ed.)
 60. ^ Karl Popper, Conjectures and Refutations, p. 256 Routledge, London, 1963
 61. ^ Hacking, I. (ed.) 1981. Scientific revolutions. Oxford Univ. Press, New York.
 62. ^ a b c d e f Alan Bullock and Stephen Trombley, [Eds] The Fontana Dictionary of Modern Thought, London: Harper-Collins, 1999, pp. 669–737
 63. ^ a b c d e f Fagan, Andrew. "Theodor Adorno (1903-1969)". Internet Encyclopedia of Philosophy. Archived from the original on 24 February 2012. Retrieved 24 February 2012.
 64. ^ Tittle, Charles. 2004. "The Arrogance of Public Sociology". Social Forces, June 2004, 82(4)
 65. ^ Varela, F. J., Thompson, E. T., & Rosch, E. (1991). The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. The MIT Press.
 66. ^ Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. Basic books.
 67. ^ a b Hanson, Barbara. 2008. "Wither Qualitative/Quantitative?: Grounds for Methodological Convergence." Quality and Quantity 42:97–111.
 68. ^ Bryman, Alan. 1984. "The Debate about Quantitative and Qualitative Research: A Question of Method or Epistemology?." The British Journal of Sociology 35:75–92.

References

 • Amory, Frederic. "Euclides da Cunha and Brazilian Positivism", Luso-Brazilian Review. Vol. 36, No. 1 (Summer, 1999), pp. 87–94.
 • Giddens, Anthony. Positivism and Sociology. Heinemann. London. 1974.
 • Gilson, Gregory D. and Irving W. Levinson, eds. Latin American Positivism: New Historical and Philosophic Essays (Lexington Books; 2012) 197 pages; Essays on positivism in the intellectual and political life of Brazil, Colombia, and Mexico,
 • Kremer-Marietti, Angèle. L'Anthropologie positiviste d'Auguste Comte, Librairie Honoré Champion, Paris, 1980.
 • Kremer-Marietti, Angèle. Le positivisme, Collection "Que sais-je?", Paris, PUF, 1982.
 • LeGouis, Catherine. Positivism and Imagination: Scientism and Its Limits in Emile Hennequin, Wilhelm Scherer and Dmitril Pisarev. Bucknell University Press. London: 1997.
 • Mill, John Stuart. Auguste Comte and Positivism.
 • Mises, Richard von. Positivism: A Study In Human Understanding. Harvard University Press. Cambridge; Massachusetts: 1951.
 • Petit, Annie. Le Système d'Auguste Comte. De la science à la religion par la philosophie. Vrin, Paris (2016).
 • Pickering, Mary. Auguste Comte: An Intellectual Biography. Cambridge University Press. Cambridge, England; 1993.
 • Richard Rorty (1982) Consequences of Pragmatism
 • Schunk, Dale H. Learning Theories: An Educational Perspective, 5th. Pearson, Merrill Prentice Hall. 1991, 1996, 2000, 2004, 2008.
 • "Positivism." Marxists Internet Archive. Web. 23 Feb. 2012. < http://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/help/mach1.htm>.
 • Whetsell, Travis and Patricia M. Shields "The Dynamics of Positivism in the Study of Public Administration: A Brief Intellectual History and Reappraisal”, Administration & Society. doi:10.1177/0095399713490157

External links