پرش به محتوا

آنتروپی مولی استاندارد

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

انتروپی مولی استاندارد در شیمی عبارت است از انتروپی یک مول از ماده در شرایط استاندارد ترمودینامیکی و نه شرایط STP. انتروپی مولی استاندارد را با نشان می‌دهند و یکای آن ژول بر مول کلوین (J mol−1 K−1) است. برخلاف آنتالپی استاندارد تشکیل، ، مقداری مطلق است؛ بنابراین عنصری در شرایط استاندارد مقدار معین و ناصفر از S در دمای اتاق دارد. بر پایهٔ قانون سوم ترمودینامیک، انتروپی ساختار بلوری خالص می‌تواند در دمای صفر کلوین، صفر باشد. البته این مطلب برای یک بلور کامل است که معمولاً اتفاق نمی‌افتد اما در شرایط واقعی مقدارش نزدیک به صفر است.

ترمودینامیک[ویرایش]

اگر یک مول از ماده‌ای در دمای صفر کلوین باشد و توسط پیرامونش به ۲۹۸ کلوین برسد، انتروپی مولی کل آن برابر خواهد بود با مجموع N بخش تشکیل دهندهٔ آن:

در این رابطه dqk/T نشان دهندهٔ مقدار اندکی از انتقال گرما یا انرژی در دمای T است. انتروپی مولی کل برابر است با مقدار این انتروپی‌های بخش‌های کوچکتر که در آنها کوچکترین تغییرات، فرایندی برگشت‌پذیر است.

شیمی[ویرایش]

برای انتروپی مولی استاندارد یک گاز در STP موارد زیر وارد می‌شود:[۱]

تغییرات انتروپی با تغییر فاز و واکنش شیمیایی مرتبط است. معادلات شیمیایی از انتروپی مولی استاندارد واکنشگر ناب و محصولات شیمیایی برای پیدا کردن انتروپی استاندارد واکنش استفاده می‌کنند:[۲]

ΔS°rxn = S°productsS°reactants

با کمک انتروپی استاندارد واکنش می‌فهمیم فرایند خودبخودی است یا خیر چون برپایهٔ قانون دوم ترمودینامیک یک فرایند خودبخودی همواره در جهت افزایش انتروپی سیستم و پیرامونش است:

ΔStotal = ΔSsystem + ΔSsurroundings> 0

انتروپی مولی برای گازهای سنگین تر بیشتر است.

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. Kosanke, K. (2004). "Chemical Thermodynamics". Pyrotechnic chemistry. Journal of Pyrotechnics. p. 29. ISBN 1-889526-15-0.
  2. Chang, Raymond; Brandon Cruickshank (2005). "Entropy, Free Energy and Equilibrium". Chemistry. McGraw-Hill Higher Education. p. 765. ISBN 0-07-251264-4.