آنتالپی استاندارد تشکیل

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

آنتالپی استاندارد تشکیل (به انگلیسی: Standard enthalpy of formation) که با نماد ΔHfO یا ΔfHO یا تشکیلΔH نشان داده می‌شود، عبارت است از مقدار آنتالپی مربوط به واکنشی که در آن یک مول ماده مرکب در شرایط استاندارد (ماده مورد نظر باید خالص باشد، فشار ۱ اتمسفر و دما معمولاً ۲۵ درجه سانتی گراد فرض می‌شود)از عناصر سازنده خود ساخته شود. به عنوان مثال واکنش مربوط به تولید کربن دی اکسید به صورت زیر است:[۱]

تشکیلΔH

C(s,graphite) + O2(g) → CO2(g)

آنتالپی استاندارد تشکیل برخی مواد معدنی[ویرایش]

(در این داده‌ها دما ۲۵ درجه سانتی گراد فرض شده است)

ترکیب شیمیایی فاز (ماده) فرمول شیمیایی Δ Hf0 in kJ/mol
آمونیاک (آمونیوم هیدروکسید) aq NH3 (NH4OH) -80.8
آمونیاک g NH3 -46.1
مس(II) سولفات aq CuSO4 -769.98
سدیم کربنات s Na2CO3 -1131
سدیم کلرید (نمک طعام) aq NaCl -407
سدیم کلرید (نمک طعام) s NaCl -411.12
سدیم کلرید (نمک طعام) l NaCl -385.92
سدیم کلرید (نمک طعام) g NaCl -181.42
سدیم هیدروکسید aq NaOH -469.6
سدیم هیدروکسید s NaOH -426.7
سدیم نیترات aq NaNO3 -446.2
سدیم نیترات s NaNO3 -424.8
گوگرد دی‌اکسید g SO2 -297
سولفوریک اسید l H2SO4 -814
سیلیسیم دی اکسید s SiO2 -911
نیتروژن دی اکسید g NO2 +33
نیتروژن مونوکسید g NO +90
آب (مولکول) l H2O -285.8
آب g H2O -241.82
کربن دی‌اکسید g CO2 -393.5
هیدروژن g H2 0
فلور g F2 0
کلر g Cl2 0
برم l Br2 0
برم g Br2 +31
ید s I2 0
ید g I2 +62
روی سولفات aq ZnSO4 -980.14

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

  1. مورتیمر، چارلز. شیمی عمومی۱. تهران:نشر علوم دانشگاهی، ۱۳۸۳.