پودمان:Footnotes

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

توضیحات این پودمان می‌تواند در پودمان:Footnotes/توضیحات قرار گیرد.

f = {
  args_default = {
    bracket_left = "",
    bracket_right = "",
    bracket_year_left = "",
    bracket_year_right = "",
    postscript = "",
    page = "",
    pages = "",
    location = "",
    page_sep = "، ص ", -- ص کوته‌نوشت «شماره صفحه» معادل فارسی page number است.
    pages_sep = "، صص ", -- صص کوته‌نوشت «محدوده صفحه» معادل page range است.
    ref = "",
    P1 = "",
    P2 = "",
    P3 = "",
    P4 = "",
    P5 = ""
  }
};
 
function trim( str )
  if str == nil then
    return nil;
  end
  return str:match( "^%s*(.-)%s*$");
end  
 
function core( args )
  local result;
 
  if args.P5 ~= "" then
    result = args.P1 .. ' و دیگران. ' .. args.bracket_year_left .. args.P5 .. 
      args.bracket_year_right;
  elseif args.P4 ~= "" then
    result = args.P1 .. '، ' .. args.P2 .. ' & ' .. args.P3 .. ' ' .. 
      args.bracket_year_left .. args.P4 .. args.bracket_year_right;
  elseif args.P3 ~= "" then
    result = args.P1 .. ' & ' .. args.P2 .. ' ' .. args.bracket_year_left .. 
      args.P3 .. args.bracket_year_right;
  else
    result = trim( args.P1 .. ' ' .. args.bracket_year_left .. args.P2 .. 
      args.bracket_year_right )
  end
 
  if args.ref ~= 'none' then
    if args.ref ~= "" then
      result = "[[#" .. args.ref .. "|" .. result .. "]]";
    else
      result = "[[#CITEREF" .. args.P1 .. args.P2 .. args.P3 .. args.P4 .. args.P5 .. "|" .. result .. "]]";
    end
  end
 
  if args.page ~= "" then
    result = result .. args.page_sep .. args.page;
  elseif args.pages ~= "" then
    result = result .. args.pages_sep .. args.pages;
  end   
 
  if args.location ~= "" then
    result = result .. ", " .. args.location;
  end
 
  result = args.bracket_left .. result .. args.bracket_right .. args.postscript;
  return result;
end
 
function f.harvard_core( frame )
  local args = {};
  local pframe = frame:getParent();
 
  args.bracket_left = pframe.args.BracketLeft or "";
  args.bracket_right = pframe.args.BracketRight or "";
  args.bracket_year_left = pframe.args.BracketYearLeft or "";
  args.bracket_year_right = pframe.args.BracketYearRight or "";
  args.postscript = pframe.args.Postscript or "";
  args.page = pframe.args.Page or "";
  args.pages = pframe.args.Pages or "";
  args.location = pframe.args.Location or "";
  args.page_sep = pframe.args.PageSep or "";
  args.pages_sep = pframe.args.PagesSep or "";
  args.ref = pframe.args.REF or "{{{REF}}}";
  args.P1 = trim( pframe.args.P1 ) or "";
  args.P2 = trim( pframe.args.P2 ) or "";
  args.P3 = trim( pframe.args.P3 ) or "";
  args.P4 = trim( pframe.args.P4 ) or "";
  args.P5 = trim( pframe.args.P5 ) or "";
 
  return core( args );
end
 
function f.harvard_citation( frame )
  local args = f.args_default;
  pframe = frame:getParent();
 
  args.bracket_left = "(";
  args.bracket_right = ")";
  args.page = pframe.args.p or pframe.args.page or "";
  args.pages = pframe.args.pp or pframe.args.pages or "";
  args.location = pframe.args.loc or "";
  args.ref = pframe.args.ref or pframe.args.Ref or "";
  args.P1 = trim( pframe.args[1] ) or "";
  args.P2 = trim( pframe.args[2] ) or "";
  args.P3 = trim( pframe.args[3] ) or "";
  args.P4 = trim( pframe.args[4] ) or "";
  args.P5 = trim( pframe.args[5] ) or "";
 
  return core( args );
end
 
function f.harvard_citation_no_bracket( frame )
  local args = f.args_default;
  pframe = frame:getParent();
 
  args.page = pframe.args.p or pframe.args.page or "";
  args.pages = pframe.args.pp or pframe.args.pages or "";
  args.location = pframe.args.loc or "";
  args.ref = pframe.args.ref or pframe.args.Ref or "";
  args.P1 = trim( pframe.args[1] ) or "";
  args.P2 = trim( pframe.args[2] ) or "";
  args.P3 = trim( pframe.args[3] ) or "";
  args.P4 = trim( pframe.args[4] ) or "";
  args.P5 = trim( pframe.args[5] ) or "";
 
  return core( args );
end
 
function f.sfn( frame )
  local args = f.args_default;
  pframe = frame:getParent();
 
  args.postscript = pframe.args.postscript or pframe.args.ps or ".";
  args.page = pframe.args.p or pframe.args.page or "";
  args.pages = pframe.args.pp or pframe.args.pages or "";
  args.location = pframe.args.loc or "";
  args.ref = pframe.args.ref or pframe.args.Ref or "";
  args.P1 = trim( pframe.args[1] ) or "";
  args.P2 = trim( pframe.args[2] ) or "";
  args.P3 = trim( pframe.args[3] ) or "";
  args.P4 = trim( pframe.args[4] ) or "";
  args.P5 = trim( pframe.args[5] ) or "";
 
  local result = core( args );
  local name = "FOOTNOTE" .. args.P1 .. args.P2 .. 
    args.P3 .. args.P4 .. args.P5 .. args.page .. args.pages .. args.location;
 
  result = frame:extensionTag{ name = "ref", args = {name=name}, content=result };
 
  return result;
end
 
return f;