ویکی‌پدیا:پروژهٔ مترجمان/تمدن

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

کلمه "تمدن"(یا"تمدن") معانی خیلی مختلف و متفاوتی دارد که به]] جامعه [[بشری مربوط می‌شوند. کلمه "تمدن" از کلمه "لاتینی" شهرنشین بودن یا شهروندان “civis” و شکل وصفی آن “civilis” می‌شود. کلمه "متمدن شدن" اساسا به معنی شهرنشین بودن، که توسط افراد جایگزین و انتخاب شده وموقعیت قانونی آن جامعه اداره می‌شود، می‌باشد.]]روم قدیم| ]تمدن رومی [[قوانین افراد غیرنظامی (سیستم قانونی)|قانون افراد غیرنظامی[[همه روی هم در یک کتاب بزرگ و کامل”Corpus Juris Civlis” در “]]قرن شانزدهم میلادی" برای امپراتور ژوستینیان در سالهای بین ]])۴۸۳-[[۵۶۵ قبل از میلاد جمع آوری شده‌است. کد مورد استفاده امپراتور ژوستینیان که دوباره کشف شده و توسط پروفسورها و متخصصین قانون در اولین دانشگاهکه در اروپای غربی در بلوگنا در قرن یازدهم میلادی تأسیس شده بود مورد استفاده قرار گرفته‌است. از سال ۱۳۸۸ کلمه “civil” به زبان انگلیسی وارد شده و به عنوان "تمدن" به معنی "قانونی که مراحل اعمال جنایی و قانونی رابرای شهروندان انجام می‌دهد، در سال ۱۷۰۴ بکار رفته و با معنی نزدیک و معادلی درسال ۱۷۲۲ با کلمه "تمدن" استفاده شده‌است- معنی آن متضاد و مخالف "بربریت" بوده و محتملا از زبانهای فرانسوی [[گرفته شده‌است.

جنبه و لحاظ‌های کلمه[ویرایش]

تعریف تکنیکی و ادبی[ویرایش]

با کمترین تعریف ادبی کلمه "تمدن" یک]] جامعه ترکیبی و عقب مانده|کامل و پیچیدهمعنی می‌دهد. از نظر تکنیکی انسان شناس هامفهوم تمدن را در مردمان بسیاری که در شهر|شهرها زندگی می‌کنند و غذا و خوراک خود را از کشاورزیتهیه می‌کنند، ازجامعه‌های جامعه بهم پیوسته| بهم پیوسته با مردمانی که در گروههای نمادیک، وجامعه‌هایقبیله|قبیله‌ایو مردمانی که گروهها و محلهای کوچک زندگی می‌کنند، از مردمان وابسته بهم بیابانگرد و کوچ کننده|بیابانگرد|کوچ کنندهکه با شکارکردن و جمع آوری مواد غذاییزندگی می‌کنند، و قبیله‌هایی که با کارکردن درباغهای گل ومیوه و سبزیجات| تولید گل و میوه و سبزیجات [[متمایز و مشخص می‌شوند. وقتی که این کلمه برای بیان جنبه و لحاظ وصفی استفاده می‌شود، تمدن یک مورد خارجی است و فقط به بعضی از گروههای بشری اطلاق می‌شود و شامل جوامع و مردمان دیگر نمی‌شود.

جنبه و لحاظ‌ها ی گسترده ووسیع تر[ویرایش]

در جنبه و لحاظ‌های گسترده تر"تمدن" اغلب به تفاوت و تمایز اجتماعی، که ممکن است پیچیده و کامل یا مقیم در شهرها، یا قبیله‌ای و ساده اشاره می‌کند. این جنبه و لحاظ‌هایی که بیشتر استنباط می‌شود مانند موارد غیرمشمول کمتر و لحاظ براساس نژادی، یا گاهی مورد معنی داری که کمتر از مورد اولی استفاده می‌شوند. با این جنبه و لحاظ، تمدن، بطور نزدیکی با]] فرهنگ [[مترادف است.

جامعه بشری به صورت کلی[ویرایش]

کلمه "تمدن" بعضی وقتها می‌تواند به جامعه بشری به صورت کلی، مانند گزینه " یک جنگ هسته‌ای می‌تواند تمدن بشریت را محو کند"(بخش]]پایان تمدن [[راببینید[[ (یا جمله " من خوشحال هستم که به سلامتی پس از هفته‌ها گم شدن و سرگردانی در میان وحشی‌ها به تمدن خود دوباره برمی گردم". بعلاوه، این کلمه دراین مورد برای اشاره بالقوه به]] تمدن جهانی[[استفاده می‌شود.

یک استاندارد برای رفتار[ویرایش]

کلمه تمدن همچنین می‌تواند به معنی اسنانداردی برای رفتار مشابه]] رفتار محترمانه و رسمی اجتماعی [[استفاده شود. رفتار "متمدن" یا مدنی مقابل "بربریت" یا رفتار بد و ناخوشایند می‌باشد. با این جنبه و لحاظ، تمدن معانی مهارت و تخصص و خام و بی تجربه بودن هم دارد. مردمی که در یک روستای کوچک کار می‌کنند یا ساکن هستند، می‌توانند افراد متمدن یا مدنی بشمار آیند."

جوامع ساده تر وبی آلایش تر و فوق العاده وخوب[ویرایش]

استفاده دیگر از کلمه "تمدن" از ترکیب معانی اولی و چهارمی این کلمه، که بر جوامع پیچیده و کامل دلالت می‌کند، بوجود می‌آید که طبیعتا یک جوامع عالی و خوب با پیچیدگی و آلایش کمتر می‌باشند. نقطه نظر استفاده شده در این مورد برای تعدیل کردن معانی کلمات]] راشیسموامپریالیسم ، جوامع قدرتمندی که اغلب باور دارند که "متمدن شدن" حق آنهاست، یا از نظر فرهنگی احاطه برجوامع ضعیف تر) بربری (احاطه دارند، استفاده می‌شود. (کلونی شدن یا "متمدن" شدن" مردمان غیر غربی بعضی وقتها به عنوان " مدفن شدن افراد سفیدپوست موقع استفاده توسط اروپائیان مدرن نامیده می‌شود.. گاهی آن به افرادی اطلاق می‌گردد که می‌خواهند در جوامع ترکیبی و عقب مانده اما با استانداردهای بهتر زندگی کنند. یکی از دو موقعیت عمده جمعیت در دویست سال اخیر که افراد از روستاهای دورافتاده و مناطق توسعه نیافته به شهرها مهاجرت کرده‌اند، می‌باشد.

این عنوان اساسا تمدن را در اول، بطور باریک، و حساسیت و جنبه آن معرفی می‌کند. بخش ]]فرهنگ[[]]جامعه، رفتار محترمانه و رسمی اجتماعی و اصل نژادگرایی رابه صورت عناوینی مرتبط با جنبه و لحاظ گسترده تر این موضوع را ببینید. همچنین بخش تمدن # مشکلاتی با موضوع "تمدن"]مشکلاتی با این موضوع [[را ببینید.

===به عنوان روشی برای مشخص کردن فرهنگهای بشری===]] مورتون فراید، یک تئوریسین تناقض و تفاوت، و المان سرویس یک تئوریسین ترکیب فرهنگها، یک سیستمی برای ارائه و بررسی همه فرهنگهای بشری و جوامع براساس ارزیابیعدم کیفیت جوامع و نقش دولت [[در آنها فراهم کرده‌اند. این سیستم بررسی و ارائه شامل گروهبندیهای زیر می‌باشد:

 • ]] گروههای شکارچی- جمع کننده، که عموماً طرفداری از دکترین حقوق و فرصتهای برابر و مساوی | طرفداران حقوق و فرصتهای برابر و مساوی *جوامع"قبیله| قبیله‌ایکه نمونه محدودی از معیار اجتماعی [[ووجهه و پرستیژ آن است
 • ساختار]] جو واتمسفر| مربوط به جو واتمسفر اجتماعی [[که توسط چیفتین توسعه یافته‌است.

. *"تمدن" با سلسله مراتب‌های اجتماعی پیچیده و شناخته شده موسسات بین المللی.

==چه چیزهایی کاراکترها وویژگیهای تمدن را می‌سازند==]] تصویر خیش مصری.jpg|300px|اندازه کوچک| یک خیش کشاورز مصری که از یک خیش که توسط حیوانات کشیده می‌شود، دو مورد توسعه در کار کشاورزی را که از ]]انقلابی در عصر پارینه سنگی یا عصر سنگ جدید [[بودو به اولین جلوه‌های تمدن منجر شده را نشان می‌دهد[[.

از لحاظ ادبی، یک تمدن عبارت از یک جامعه پیچیده‌است که از یک جامعه ساده و ابتدائی تر متمایز می‌شود هر فردی در یک جامعه وبا یک فرهنگ متفاوت زندگی می‌کند ولی همه افراد در یک تمدن زندگی می‌کنند. از نظر تاریخی، تمدن‌ها بعضی چیزهای مشترک دارند و همه وجوه مشترک فوق را دارند (بعضی از این وجوه مشترک توسط]] وی. گوردون. چیلده([[پیشنهاد شده‌است.:

با این تعریف، بعضی جوامع، مانند]] یونان، بط. ر مشخصی متمدن هستند، ولی جوامع دیگر مانند مردمان بیابانگرد بطور واضحی متمدن نیستند.. اما با وجود این این تمایز همیشه واضح نیست. درمناطق شمال غربی اقیانوس آرام [[در کشور ایالات متحده، برای مثال، صید فراوان ماهیها، برای مردم غذای مازاد براحتیاج فراهم می‌کند که آنها به کار کشاورزی دیگر احتیاج ندارند. مردمی که در این مناطق بطور دائمی مقیم هستند، یک سلسله مراتب اجتماعی، داشتن مواد ووسایل کافی، و کارهای هنری پیشرفته (که معروفترین آنها]] قطب توتم(می‌باشد، همه را بدون نیاز به کار کشاورزی پیشرفته دارا هستند. همینطور پابلو فرهنگ جنوب غربی آمریکای شمالی کشاورزی پیشرفته، آبیاری مدرن و دائم و اسکان و اقامت عمومی را مانند تائوس پابلو) تائوس [[را توسعه و ترقی داده‌است. اما با وجود این، پابلو هرگز هیچیک از موسساتی را که در تمدن دخالت دارند، توسعه و تکمیل ننموده‌است.

ارزیابی بعضی از تمدن‌های اخیر و کنونی مطابق موارد زیر خلاصه شده‌است:

 1. همه تمدن‌ها از وضعیت و موقعیت کوچکی شروع شده و سبکها و اصول خود را با ایجاد سیستم‌های کشوری و دولتی برای حفظ و نگهداری ارزشها و دستاوردها تأسیس کرده‌اند.
 1. تمدن‌های موفق بعدا گسترش و رشد داشته، در یک مد و سبک افزایشی بزرک و بزرگ‌تر شده‌اند و توسعه پیدا کرده‌اند..
 1. آنها سپس به حداکثر حد توسعه خود رسیده‌اند و سعی می‌کنند که ثبات و قدرت خود را برای مدت زمان طولانی حفظ و نگهداری کنند.
 1. رقابت بین کشورها و دولتها دریک تمدن نتیجه ایجاد احاطه و تسلط یکی از آنها بر دیگری‌ها شده‌است.
 1. احاطه و تسلط ممکن است غیر مستقیم یا در ساختار یک امپراتوری چند ملیتی و نژادی باشد.
 1. دردراز مدت تمدن‌ها یا افت و فروپاشی پیدا کرده یا با تمدن‌های بزرگ‌تری که تمدن‌های بیشتر فعال و پویایی بوده‌اند جایگزین شده‌اند.

توسعه پیشرفته

تمدن به عنوان یک هویت فرهنگی[ویرایش]

"تمدن" می‌تواند به عنوان]] فرهنگ [[یک جامعه پیچیده و بزرگ یا فقط به عنوان جامعه توصیف شود. هر جامعه، تمدن، یا مجموعه بخصوصی از عقاید و ایده‌ها و رسوم را ندارد یا مجموعه و گروه مخصوصی از این موارد و هنرها را دارد که آن را منحصر بفرد می‌کند. تمدنها بیشتر به فرهنگ، تاکید دارند که شامل ادبیات، هنرهای تخصصی و حرفه‌ای، آرشتیکت و معماری، مذهب سازمان یافته، و رسوم و سنت‌های پیچیده برای رونق و توسعه هستند. طبیعت تمدن چنان است که همواره می‌خواهد گسترش بیابد و افراد تابع بیشتری داشته باشد تا آن را توسعه و بسط دهند، و روشی است که می‌خواهد با آن به این هدفها دست یابد.

بهر صورت بعضی از قبیله‌ها یا مردم حتی امروزه در سال (۲۰۰۶ میلادی) غیر متمدن مانده‌اند. این فرهنگها ابتدایی نامیده می‌شوند. آنها دولتی براساس سلسله مراتبها، مذهب سازمان یافته، سیستم نگارش یا پول ندارند. ممکن است سلسله مراتب کمی وجود داشته باشد، برای مثال احترام به افراد مسن تر و بزرگ‌ترها، که یک مورد دوجانبه و بدون زور و اجبار با نوعی از توافق دوجانبه باشد. ممکن است دولتی درآنها وجود نداشته باشد، یا حداقل دوع متمدنی از دولت نباشد که ما بیشتر با آن آشنا هستیم.

جهان متمدن با معرفی و شناساندن کشاورزی، نگارش و تالیف و مذهب به جوامع قبیله‌ای ابتدایی گسترش می‌یابد. بعضی قبیله‌ها با میل و رضایت رفتارهای متمدن و. مدنی را اختیار و قبول می‌کنند. اما بعضی تمدنها با زور و اجبار گسترش می‌یابند: اگر قبیله‌ای نخواهد که از کشاورزی استفاده کند یا مذهب معینی را قبول کند اغلب با زور مجبور می‌شود که توسط مردمان متمدن وپیشرفته قبول کند، و معمولاً آنها بخاطر تکنولوژی پیشرفته خود در این کار موفق می‌شود. مردمان متمدن و پیشرفته اغلب از مذهب برای منصفانه نشان دادن اعمال خود استفاده می‌کنند، و ادعا می‌کنند که مردمان غیر متمدن عقب افتاده و دارای بربریت یا مواردی که توسط افراد متمدن ملغی و نفی شده‌اند، می‌باشند.

برای جهان غیر متمدن خیلی مشکل است که با زور و قهر و خشونت افراد متمدن مقابله کنند چون آن به معنی مقابله با استانداردهای جهان متمدن و مفهوم زور و خشونت پیشرفته (جنگ) می‌باشد. آنها برای هرگونه مقابله و جنگ با جهان متمدن باید آمادگی و توسعه لازم را بیابند.

بنابراین، فرهنگ پیچیده و مشکلی که با تمدن مرتبط است، گرایش به گسترش و نفوذ در فرهنگهای دیگر دارد که بعضی مواقع آنها را در خود هضم ومحو می‌کند (یک مثال کلاسیک تمدن]] چین|چینی و نفوذ آن در کره، ]]ژاپن، ویتنام[[و مانند آنهاست. بعضی تمدنها واقعا فرهنگهای بزرگ و عظیم جهانی دارند که شامل ملتها و مناطق بسیاری می‌شوند.. تمدن به روش و سبکی که یک نفر زندگی می‌کند اشاعه هویت فرهنگی آن شخص است. یک زن]] آفریقایی- آمریکایی| آفریقایی عیرغم زندگی کردن در ایالات متحده آمریکا، نقش‌ها و رل‌های زیادی دارد که هویت او را می شناساند. اما با وجود این، آن زن عضوی از "تمدن غربی" است. به همان طریق، یک مرد با شجره نامه افراد کرد|کردی که در ایران زندگی می‌کند مطابق موارد بالا عضوی ازتمدن "مردمان فارس ایرانی| فارسهای ایرانی [[بشمار می‌رود.

بسیاری از تاریخ نویسان درمورد این فرهنگهای گسترده جهانی مطالعه و تحقیق کرده‌اند و تمدن‌ها را بمانند واحدهای مجزا تصور کرده‌اند. یک مثال از فیلسوف اوایل قرن بیستم]] آوسوالد اسپنگر [[که او از کلمه آلمانی “Kultur”, مترادف”Culture”برای بیان مفهومی که ما "تمدن" می‌نامیم استفاده می‌کند. او گفته‌است که پیوستگی تمدن براساس یک سمبل فرهنگی مجرد است. تمدنها از آغاز تشکیل و در مدت حکومت و استیلا و افت و فروپاشی خود چرخه‌های مختلفی را تجربه می‌کنند.،اغلب توسط یک تمدن جدید و با یک فرهنگ نوین قوی، که براساس یک سمبل جدید فرهنگی شکل می‌گیرد جایگزین می‌شوند.

این مفهوم "فرهنگ همشکل" تمدن همچنین با تئوریهای تاریخ نویس مشهور]]آرنولد جی تاینبی در نیمه قرن بیستم میلادی عنوان شده‌است. تاینبی چگونگی و فرآیند تمدن را در مقیاس چندگانه‌ای مورد بررسی و تحقیق قرار داده‌است. کتاب"یک مطالعه و بررسی تاریخ[[، که اوج و افت و فروپاشی ۲۱ تمدن و پنج " تمدن محصورومنزوی شده" را بررسی کرده‌است. برطبق نظر تاینبی، تمدنها عموماً به دلیل افت اخلاقی یا مذهبی بیش از عوامل اقتصادی یا محیطی دچار افت و فروپاشی می‌شوند.

همچنین]] ساموئل پ. هاتینگتون [[مورد مشابهی را در مسئله تمدن به عنوان " بالاترین و ارجح ترین گروهبندی فرهنگی مردم و پخش و اشاعه هویت فرهنگی مردم که افراد بشر را از موجودات دیگر متمایز و مشخص می‌کند، تعریف می‌کند. همراه با ارائه این تعریف به تمدن، هانتینگتون چندین تئوری درباره تمدن پیشنهاد کرده و آنهارا در]] #آینده تمدنها | در زیر [[بحث کرده‌است.

تمدن‌ها به عنوان سیستم‌های پیچیده[ویرایش]

گروه دیگری از تئوریست‌ها، که از]]سیستم تئوری استفاده می‌کنند، به تمدن‌ها به عنوان سیستم‌های پیچیده [[یا شبکه‌ای از شهرها یی که با فرهنگهای قبل از شهری باهم ادغام شده‌اند و با روابط اقتصادی، سیاسی، نظامی، دیپلماتیک، و فرهنگی فیمابین تعریف شده‌اند، مورد بررسی و کاوش قرار می‌دهند.

برای مثال،]] جین جاکوبس [[در تئوری شهرنشینها، شهرها را مانند موتورهای اقتصادی تعریف می‌کند که برای ایجاد شبکه بزرگی از مردم کار می‌کنند به گفته او. فرآیند و عملکرد اصلی که این شبکه‌های شهرها را ایجاد می‌کند"جایگزینی مهم" است. جایگزینی مهم فرآیند و عملکردی است که درآن شهرهای حومه و اطراف شروع به جایگزینی کالاها و خدماتی که قبلا از شهرهای پیشرفته وارد و ارائه می‌شدند، می‌کنند. جایگزینی موفقیت آمیز واردات، رشد اقتصادی رادراین شهرهای حومه و جانبی بوجود می‌آورد و به این شهرها امکان می‌دهد که بعدا کالاهای خود را به شهرهای کمتر توسعه یافته در فرادریاهای خود صادر کنند و شبکه اقتصادی جدیدی را بوجود آورند. بدین جهت جاکوبس توسعه اقتصادی را در شبکه‌های گسترده ووسیعی بجای هر جامعه با فضای فرهنگی مجزا ومنفرد بررسی و تحقیق می‌کند.

تئوریسین‌های سیستم‌ها به روابط بسیار بین شهرها، شامل روابط اقتصادی، تبادل فرهنگی و روابط سیاسی/دیپلماتیک/نظامی می‌نگرند. این موارد اغلب در مقیاسها وبعدهای مختلف اتفاق می‌افتند. برای مثال، شبکه‌های تجاری تا قرن نوزدهم میلادی خیلی بزرگ‌تر و گسترده تر از جنبه‌های فرهنگی یا سیاسی بودند. راهها ی مهم و ادامه دار تجارت و بازرگانی، شامل]] جاده ابریشم از طریق آسیای مرکزی و اقیانوس هند راههای ارتباطی دریایی بودند که امپراتوری روم، امپراتوری ایران| پرسیا، هندوستان، وچین [[را بهم پیوند می‌دادند و در ۲۰۰۰ سال قبل موقعی که تمدنها بندرت روابط سیاسی، دیپلماتیک، نظامی یا فرهنگی مشترک باهمدیگر داشتند، تأسیس شده بود.

بسیاری از تئوریسین‌ها درباره کل جهان که قبلا بصورت ترکیبی از یک "سیستم جهانی" منفرد بود، یک فرآیند و غملکردی که به عنوان]] جهانی شدن [[شناخته شده‌است، بحث می‌کنند. تمدن‌ها و جوامع مختلف در سراسر جهان بطور اقتصادی، سیاسی، و حتی فرهنگی وابستگی‌هایی در زمینه‌های مختلف دارند. بحثها ومشاجراتی موقع شروع این ترکیب و و اینکه چه نوع ترکیب- فرهنگی، تکنولوژیکی، اقتصادی، سیاسی، یا نظامی –دیپلماتیک می‌باشد وچه نشانگر کلیدی در تعیین زمینه تمدن دخالت دارد، وجود داشته‌است. دیوید ویلکینسون پیشنهاد کرده‌است که ترکیب اقتصادی و نظامی- دیپلماتیک میان‌رودانو تمدن]]مصر باستان|مصریان [[در ایجاد آنچه که او آن را "تمدن مرکزی" در حدود سال ۱۵۰۰ قبل از میلاد مسیح می‌خواند، تأثیر داشته‌است. تمدن مرکزی بعدا توسعه یافت و شامل تمام خاورمیانه و اروپا شد و در توسعه بعدی نیز در مقیاس جهانی با ایجاد مستعمره نشین‌هایی در کشورهای آمریکایی، استرالیا، چین، و ژاپن تا قرن نوزدهم میلادی شامل شد. بر طبق نظریه ویلکینسون، تمدن‌ها می‌توانند بطور فرهنگی متفاوت و چندگانه، مانند تمدن مرکزی، یا مرتبطا همسان و یک نوع مانند تمدن ژاپنی باشند. آنچه که هانتینگون آن را "صدای تمدن ها" می‌نامد ممکن است توسط ویلکینسون به عنوان صدای جنبه‌ها وموارد فرهنگی در داخل تمدن جهانی منفرد مشخص شوند. نکات دیگر در مورد]] جنگ‌های صلیبی [[به عنوان اولین مرحله در جهانی شدن تلقی می‌شود. نقطه نظرها ی بیشتر بحث‌ها و گفتگوها درباره شبکه جوامعی است که از زمانهای قدیم تا بحال گسترش و توسعه یافته و از هم پاشیده شده و افت پیدا کرده‌اند و در اقتصاد وفرهنگ جهانی شده کنونی نتیجه استعمار اروپایی‌ها هستند، می‌باشند.

آینده تمدن‌ها[ویرایش]

دانشمند سیاست‌مدار]]ساموئل پ هانتینگتون درباره تعریف مشخصات وویژگیهای قرن ۲۱ میلادی بحث کرده که صدای تمدنها برطبق نقطه نظرهای هانتینگتون برخوردهای بین تمدنها را با برخوردهای بین ملتها- کشورها [[و ایدلوژی‌ها که در قرون نوزدهم و بیستم میلادی مشخص و متمایز شده‌اند، جایگزین خواهند شد.

در زمان حاضر، تمدن جهانی در مرحله‌ای است که مشخصات وویژگیهایی به عنوان]] جامعه صنعتی ایجاد کرده‌است که جامعه زمینداریبوجود آمده که متعاقب آن بوده‌است. بعضی آینده نگران عقیده دارند که تمدن در حال تغییر و انتقال است وجامعه جهانی یک جامعه بین المللی [[خواهد شد.

تاریخ نویس مشهور]]ویلیام مک گاغی [[بطور نمونه، تاریخ جهان را در موقعیت پنج تمدن که بطور متوالی بوجود آمده‌اند که هر کدام با یک تکنولوژی ارتباطی جدیدی معرفی شده‌اند. تمدن در اساس با یک شکل نوشتار ایدئوگرافیکی شروع می‌شود. نوشتار الفبایی، چاپ، ضبط الکترونیکی، و پخش و اشاعه، و ارتباط کامپیوتری چهار تمدن باقیمانده را معرفی کرده‌اند و تمدن آخری در دوران اولیه و پیدایش خود است. آینده تمدن بستگی به فرآیندها و عملکردهای سازمان یافته و ارگانیک که مشابه تمدن‌های ماقبل و اولیه می‌باشند، بستگی دارد. تا یک درجه و سطح معین ما می‌توانیم، آینده را با مشاهده دوره‌های تمدن‌های گذشته پیشگویی کنیم. ارتباطات کامپیوتری آینده جامعه جهانی را شکل خواهد داد.

']]کارداشو اسکیل [[تمدن را براساس پیشرفتگی سطح تکنولوژیکی مشخص کرده و، مخصوصا با مقدار انرژی یک تمدن که آن را قادر به تسلط و کنترل می‌کند، آن را می‌سنجد. کارداشو اسکیل مراحل تکاملی برای تمدن‌ها را ازنقطه نظر نظر تکنولوژیکی پیشرفته بیشتر از ارزشهای موجود می‌داند." (همچنین]] تمدنها و آینده، تمدن فضایی [[را ببینید[[ ("

پاییز تمدن‌ها[ویرایش]

آنها توضیحات بسیاری دارند که برای فروپاشی تمدنها ارائه کرده‌اند.

"کاربزرگ و گسترده""]]ادوارد گیبون" درباره فروپاشی و خزان امپراتوری روم""یک مثال نمونه‌ای برای خزان وفروپاشی تمدنها شده که با تقسیمات تاریخی[[]]پتراچ[[Petrarch بین دوران]]زمان باستان کلاسیک|دوره کلاسیک[[]]یونان باستان[[امپراتوری روم وموفقیتهای عصر میانه| دوران میانه و رنسانس [[از نظر گیبون می‌باشد.

"" نزول و فروپاشی امپراتوری روم تأثیر طبیعی و غیر قابل اجتناب گسترش و بزرگی بیش از حد متوسط بود موفقیت کامل اصول فروپاشی و نزول قدرت را فراهم می‌کند، که علت انهدام و فروپاشی با افزایش پیروزیها و تسلط بر ملتها و سرزمینهای زیاد چندبرابر می‌شود، و موقعی که اوضاع زمان یا یک حادثه واتفاق حمایت‌ها و پشتیبانی ضمنی و مجازی را از بین می‌برد، بزرگی و گسترش کامل باعث رشد و ایجاد فشاری برعلیه و متضاد خود آن می‌شود. داستان و قصه‌های خرابه‌ها یا خرابیها ساده و آشکار است،: و بجای این سئوال که چرا امپراتوری روم منقرض شد، بهتر است که ما به این مسئله توجه کنیم که چرا آن برای مدت طولانی توانسته بود به حیات خود ادامه دهد""]]گیبون، افت وفروپاشی امپراتوری روم، بخش دوم، جلد.۴، که توسط جی بی باری در (لندن در سال ۱۹۰۹)بعد از میلاد مسیح ۱۷۳-۱۷۴ تهیه شده‌است [[گیبون اظهار داشته‌است که آخرین واقعهای که باعث سقوط و فروپاشی امپراتوری روم شد، سقوط شهر قسطنطنیه به دست ترکان عثمانی در سال ۱۵۴۳ بعد از میلاد مسیح بوده‌است.

'. "]]تئودور مومسن""در کتاب "تاریخ روم[[""، بیان داشته‌است که فروپاشی و انحلال امپراتوری روم با سقوط امپراتورروم غربی در سال ۴۷۶ بعد از میلاد همراه بود و و او به یک آنالوژی بیولوژیکی " شروع وآغاز"، "رشد وتوسعه"، " پیر و فرسوده شدن"، "اضمحلال و فروپاشی" و " از دست دادن قدرت" عقیده دارد.

."]]اوسوالد اسپنگلر" در کتاب "فروپاشی و نزول غرب[["" تقسیمات استعمارگری پتراچ را رد کرده و گفته‌است که تنها هشت تمدن کامل و مهم وجود داشته‌است. رشد فرهنگها که او آن را علت توسعه تمدن امپریالیستی را که بطور فوق العاده‌ای گسترش می‌یابند و در آخر از هم می‌پاشند، با شکلهای دموکراتیک رهبری دولتها در قدرت و سرمایه داری و در نهایت امپریالیسم به حساب آورده و در مورد آن بحث کرده‌است.

'"]]آرنولد تایبنه "" در اثر جاودانی خود""مطالعه وبررسی تاریخ"" اظهار داشته‌است که تعداد بسیار زیادی تمدن وجود داشته‌است، که شامل تعداد کوچک‌تری تمدنهای محصور شده، و تمدنهایی که در چرخه مومسن معرفی شده‌اند، می‌باشند. علت افت و نزول تمدن‌ها که موقع یک توسعه و گسترش فرهنگیبه توسعه و گسترش استعماری ووابستگی شده‌اند که آن هم منجر به توسعه کارگران ونیروی کار داخلی|داخلیوکارگران و نیروی کار خارجی [[شده‌اند.

'""]]ژوزف تاینتر"" در کتاب ""فروپاشی و اضمحلال جوامع پیچیده"" اظهار داشته‌است که یک برگشت زائل کننده به پیچیدگی [[وجود دارد که دولتها به حداکثر پیچیدگی و تکامل مجاز می‌رسند، موقع افزایش واقعی برگشت منفی بیشتر از هم پاشیده خواهند شد. تاینتر می‌گوید که امپراتوری روم در قرن دوم میلادی به این وضعیت، تکامل و پیچیدگی کامل رسیده بود.

'""]]جیرد دیاموند"" در کتاب اخیر خود، "" (کتاب) فروپاشی| فروپاشی: درباره اینکه جوامع چطور راه افت و فروپاشی یا موفقیت را برمی گزینند[["" می‌گوید پنج دلیل مهم برای فروپاشی و اضمحلال ۴۱ فرهنگ بررسی شده وجود داشته‌است

*بلایای محیطی مانند]] ازبین رفتن زمینها و محلهای طبیعی و چین خوردگی و ازبین رفتن خاک[[.
 • ]] تغییر آب وهوا *وابستگی به تجارت جهانی| تجارت با کشورهای فرادریایی [[برای منابع مورد نیاز.
 • افزایش سطح زور و خشونت داخلی و خارجی، مانند جنگ یا تجاوز نظامی
 • اعتراضات اجتماعی به مشکلات داخلی یا محیطی

""]]پیتر تورچین[["" درتاریخی" و""آندری کوروتویو[["" در کتاب “et al” در[http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&page=Book&id=37484&lang=en&blang=en&list=Found" مقدمه‌ای بر ماکرودینامیک اجتماعی درمورد آن سخن گفته‌است. چرخه‌های مادی و گرایشهای خوشبینانه" [[اظهار می‌دارد که تعدادی از مدلهای ریاضی فروپاشی تمدن‌های زمینداری را توضیح می‌دهد. برای مثال، منطق اساسی تورچین مدل" شکل حساب دموگرافیگ سالیانه" است که می‌تواند مطابق فوق خلاصه شود: در طی مرحله آغازین دموگرافیک اجتماعی]]تئوری چرخه اجتماعی|چرخهما سطوح خیلی مرتبط با تولید و ایجاد سرمایه و مصرف را مشاهده می‌کنیم، که نه فقط به معیارهای رشد جمعیت [[را بالا می‌برد، بلکه معیارهای مازاد تولید را هم افزایش می‌دهد. در نتیجه در طی این مرحله جمعیت می‌تواند مالیات‌ها را بدون مشکلی پرداخت کند، جمع آوری مالیاتها خیلی آسان است، و رشد جمعیت با رشد درآمد کشور و دولت همراه‌است. در طی مرحله میانی، افزایش جمعیت]] افزایش بیش از حد [[باعث کاهش تولید سرمایه و سطح مصرف می‌شود، این مسئله جمع آوری مالیات‌ها را مشکل و مشکل تر می‌کند و رشد درآمدهای دولت و کشور متوقف می‌شود.، تا جایی که رشد هزینه‌های دولت به علت رشد جمعیت توسط دولت کنترل می‌شود. در نتیجه در طی این مرحله دولت مشکلات مالی و اقتصادی قابل ملاحضه‌ای را تجربه می‌کند ومواجه می‌شود. در طی مرحله نهایی قبل از مرحله فروپاشی، افزایش بیش از حد جمعیت باعث کاهش بیشترتولید سرمایه و درآمد ملی می‌شود، مازاد تولید بیشتر کاهش پیدا می‌کند، درآمدهای دولت از بین می‌روند تا جایی که دولت نیاز بیشتر و مبرمی به منابع برای کنترل رشد جمعیت (رشد کمتر و معیار رشد پایین) می‌بیند. این وضعیت نتیجتا به قحطی و کمبود مواد غذایی، اپیدمی، ورشکستگی دولت، فروپاشی دموگرافیک و تمدن مطابق عقاید (پیتر تورچین) در کتاب "]]حرکتهای تاریخی [[" می‌شود. انتشارات دانشگاه پرینستون، ۲۰۰۳:۱۲۱-۱۲۷)

توضیحات عموماً برای فروپاشی تمدن از آنالوژی بیولوژیکی افراد مقیم به درک سیستماتیک]] اکولوژی| اگولوژیکیکه فرهنگهای پایدارو باثبات [[در ایجاد آن موفق نمی‌شوند، استفاده کرده‌است.

نکات منفی تمدن[ویرایش]

تمدن از نکات و دیدگاههای مختلف زیادی به دلایل بسیارمورد انتقاد قرار گرفته‌است. اما با وجود این، بعضی انتقادها به "همه" جنبه‌های تمدن بیشتر از تعدادی که درباره اثرات خوب وبد آن بحث و مشاجره کرده‌اند، تاکید داشته‌اند..

مخالفان معروف و شناخته شده یک تمدن مردم و افرادی هستند که بطور داوطلبانه زندگی در خارج از حیطه آن تمدن را برمی گزینند. این افراد و مردم شامل]] انزوا طلبان و مذهبیریاضت کش‌ها [[در مواقع و محلهای مختلفی می‌باشند، و سعی می‌کنند تا نفوذ تمدن را بر زندگی خود حذف کنند تا بتوانند زندگی و عمر خود را در مسائل مذهبی و دینی وقف کنند.]]درویش و راهبه گرایی| درویش‌ها و راهبه هاکه با ریاضت کش‌ها و ترک دنیا‌ها زندگیی جدا از روال معمولی تمدن‌ها در پیش می‌گیرند. در قرن نوزدهم میلادی پوچ گرایی]پوچ گراها [[عقیده دارند که تمدن خیلی توخالی است و ماتریالیست‌ها می‌خواهند یک جامعه زمینداران عمده عاری از تفاوتها و تمایزهای شهری بنا نهند.

تمدنها یک ملایمت و انعطاف پذیری در مقابل تسلط و گسترش نشان داده‌اند. وقتی که تمدنها تشکیل شده‌اند، مواد غذایی بیشتری تولید شده و تملک مادی و مالی جامعه هم افزایش یافته، اما سرمایه اصلی فقط در دست سردمداران و افراد قدرتمند جمع شده‌است. روال عمومی زندگی میان جوامع قبیله‌ای راهی برای حکومت]] روسای قبیله و رهبران آن و سلسله مراتب‌ها و توارث فامیلی در حکومت شده‌است. چون سلسله مراتب‌ها قادر به تولید منابع مورد نیاز و کافی و مواد غذایی مازاد برای تامین نیازهای سپاه و نیروهای نظامی [[می‌باشند، تمدن‌ها قابلیت تسلط و پیروزی بر فرهنگهای همسایه خود را داشته‌اند و زندگی آنها را به روشهای مختلفی تغییر داده‌اند. با این رویه تمدن‌ها شروع به گسترش و توسعه به خارج از قاره]] اوراسیا در سراسر جهان تاانقلاب کشورزی| در ۱۰۰۰۰ سال قبل کردند- و امروز در جنگلهای مناطق فرادریاییرودخانه آمازون|آمازون و گینه جدید [[کار خود را به اتمام می رسانند.

بسیاری از]] محیط گرایان| محیط گرها [[از تمدن برای تخریب و از بین بردن محیط زیست انتقاد می‌کنند. بجهت رشد فزاینده و فشرده کشاورزی و جوامع شهری، تمدن‌ها گرایش دارند که وضعیت محیط طبیعی و ساکنان آن را خراب کرده یا تغییر دهند. این مورد بعضی وقتها به عنوان "فرهنگ احاطه کننده" مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرفداران این نظریه عقیده دارند که جوامع سنتی در آرامش و سازگاری بیشتر و بهتری از افراد متمدن با طبیعت زندگی می‌کرده‌اند، مردمی که با طبیعت بیشتر از تسلط برآن کار می‌کرده‌اند.]]زندگی با ثبات و پایدار حرکتی است که بعضی از افراد و مردمان متمدن را به احیای سازگاری و زیستن با طبیعت دوباره دوباره سوق می‌دهد. آنارشی و بی دولتی- ابتدایی گراها| ابتدایی گرایی[[یک فلسفه کاملاً مخالف با تمدن است. ابتدایی گرایان تمدن‌ها را به محدود کردن قابلیت‌ها و قدرتهای بشر، ظلم کردن به ضعیفان، و صدمه زدن به محیط زیست متهم می‌کنند. آنها می‌خواهند که به روشهای خیلی ابتدایی زندگی برگردند که خود را در بهترین شرایط و علاقه به طبیعت و افراد بشر درآورند. رهبری این طرفداران ابتدایی گرها]] جان زرزان است که منتقد او راجر سندال [[می‌باشد.

اما با وجود این، همه منتقدان تمدن در زمان گذشته و حال عقیده ندارند که روش ابتدایی زندگی بهتر است. بعضی اظهار داشته‌اند که روش جایگزین سومی هم وجود دارد که از بسیاری جهات و جنبه‌های این کلمه نه ابتدایی و نه "متمدن" است. این مورد به عنوان شکل متفاوت رادیکال و افراطی تمدن توصیف می‌شود.]]کارل ماکس بطور نمونه، عقیده داشته‌است که شروع تمدن‌ها شروع ظلم و ستم وتخریب و نابودی بوده‌است، اما با این وجود اعتقاد داشت که بر این موارد بطور طبیعی غلبه خواهد شد و کمونیسم [[بر سراسر جهان پیروزو مسلط خواهد شد. او کمو. نیسم را نه به عنوان یک برگشت به وضعیت خوشایند و بیشتر سازگار گذشته می‌داند، بلکه یک جهش بزرگ و عظیمی به جلو به یک مرحله جدیدی از تمدن دانسته‌است.]]تئوری برخورد[[همچنین در علوم اجتماعی تمدن فعلی جهان را بر اساس احاطه و تسلط بعضی افراد وملتها را توسط افراد وملتهای دیگر را مشاهده و بررسی می‌کند، اما هیچگونه قضاوت اخلاقی در این موارد ارائه نمی‌کند.

در میان مکاتب و مدارس فکری و عقیدتی مشرق زمین]]تائوئیسم یکی از اولین مورد این مکاتب بود که ارتباط کنفوسیوسی‌ها [[را در مورد تمدن رد کرد.

مشکلاتی با کلمه ومورد "تمدن"[ویرایش]

همانطوری که در بالا گفته شد، کلمه "تمدن" تعداد زیادی معنی دارد، وآن می‌تواند باعث سردرگمی وعدم درک درست و کامل شود.

اما با وجود این، "تمدن" می‌تواند یک کلمه خیلی]] بنیادی | با معانی عمیق و پیچیده [[باشد. این کلمه کیفیت‌ها و ارزشهایی در ذهن انسان مانند تکامل، بشری بودن و آراستگی و عظمت ایجاد می‌کند. در حقیقت، مردمان زیادی از جوامع متمدن، خودشان را در وضعیت بسیار عالی در مقابل "]]بربریان[["که فاقد تمدن هستند، ملاحضه "کرده‌اند"

بسیاری از]] انسان شناسی|انسان شناسهای قرن نوزدهم میلادی به تئوریی که توسعه و تکامل فرهنگی [[نامیده می‌شود، برگشته‌اند. آنها اعتقاد دارند که مردم بطور طبیعی از یک کشور ساده و ابتدایی به یک کشور و دولت متمدن با شرایط بهتر و عالی تر پیشرفت می‌کنند برای مثال.]]جان وسلی پاول[[همه جوامع را در گروهای ابتدایی و بدون تمدن، بربریت، و متمدن طبقه بندی می‌کنند که دو تای اول مطابق شرایط او انسان شناسهای فعلی را متعجب و حیرت زده می‌کند. در اوایل قرن بیستم میلادی اولین شکافها در این دیدگاه جهانی در داخل]] تمدن غربی مشاهده شد.:برای مثالژوزف کونراد [[در رمان خود در سال ۱۹۰۲ "قلب تاریکیها"درباره کشور آزاد کنگو اظهار داشت که بیشتر رفتارهای ابتدایی و غیر متمدن از اروپائیان سفید پوست ناشی می‌شود. این سلسله مراتب دیدگاه جهانی توسط شناسایی مقصران| شناسایی مقصر در جنگ جهانی اول وجنگ جهانی دوم [[و غیره بطور خیلی جدی بررسی کرده‌اند.

امروزه بیشتر دانشمندان جامعه شناس اعتقاد دارند که بعضی موارد در ارتباط گرایی فرهنگی، نشان می‌دهند که جوامع پیشرفته بطور ذاتی خوب و عالی، خیلی بشری، یا خیلی کامل و پیشرفته بجز تکنولوژی و بعضی گروههای پیشرفته نمی‌باشند. این نظریه ریشه‌ها و علل مخصوص بخود را در نوشته‌ها و تالیفات]] فرانتس بائوس [[دارد.

یک تعداد کم از محققان نظریه ارتباط گرایی بائوس و علم روال اصلی جامعه را رد می‌کنند. بیولوژیست انگلیسی]] جان بیکر (بیولوژیست)|جان بیکر [[در کتاب خود در سال ۱۹۷۴ بنام "نژاد" ۲۰ معیار در ارائه می‌کند که تمدنهای پیشرفته را نسبت به تمدنهای غیر پیشرفته متمایز می‌کند. بیکر سعی می‌کند که روابط بین فرهنگهای تمدنها و جایگزینی نامناسب بیولوژیکی رهبران و تأسیس کنندگان آنها را نشان دهد.

بسیاری از نظریه پردازان]] بعد از مدرنیزم [[بخش قابل ملاحضه‌ای از عموم در سطح وسیعی اظهار می‌دارند که تقسیمات جوامع به "متمدن" و"غیرمتمدن" یک مفهوم دیکتاتوری و بی معنی دارد. در یک سطح اساسی، آنها می‌گویند که تفاوتی بین جوامع متمدن و قبیله‌ای وجود ندارد، که هر کدام بسادگی اعمالی را انجام می‌دهد که می‌تواند با منابع دیگری که دارد آنها را انجام دهد. دراین نظریه مفهوم "تمدن" برای]] کلونی‌ها و مستعمره‌ها ،امپریالیسم،نسل کشی [[و خشونت و کشتاردسته جمعی کاملاً عادلانه‌است

از سوی دیگر منتقدان این نظریه اظهار می‌دارند که تفاوتهای واقعی بین تمدن و جوامع قبیله‌ای یا جوامع شکارچی- دانه جمع کننده وجود دارد. بر طبق آنچه که آنها می‌گویند مدهای تشکیلات اجتماعی، بصورت بنیادی در جوامع شهری پیشرفته و کامل که تعداد بسیار زیادی از مردم و افراد مختلف را به شهرها جمع می‌کنند، فرق می‌کنند. بعلاوه، این مسئله ابراز می‌شود که فعالیتهای اقتصادی تخصصی و پیشرفته]] تقسیمات نیروی کار [[که تمدنهارا مشخص و متمایز می‌سازد، استانداردهای بهتری برای زندگی ساکنان خود فراهم می‌کنند.

. بخاطر همه دلایل ذکر شده در بالا، بسیاری از محققان امروزه از استفاده از کلمه "تمدن" به عنوان کلمه واحد و منحصر بفرد اجتناب می‌کنند، وآنها ترجیح می‌دهند که از کلمه "جامعه شهری" یا "جامعه کشاورزی پیشرفته و کامل که کمتر مبهم، بیشتر کلمات خنثی و بی طرف می‌باشند، استفاده کنند. اما با وجود این کلمه "تمدن هنگام توصیف جوامع ویژه مانند "تمدن مایان" در همان استفاده آکادمیک همگانی خود را باقی مانده‌است.

تمدن‌های اولیه[ویرایش]

. تمدنهای شناخته شده اولیه (که به لفظ سنتی تعریف شده‌اند) در]] بین النهرین بین رودخانه‌های دجله وفراتدر دنیای مدرن امروزی کشورعراق نامیده می‌شود و پرسیا که در دنیای مدرن امروزی ایرانو تمدن نیل| دره رود نیل که مصر، تمدن دره هندوس]]، ]]دره هندوس در منطقه‌ای که امروزه پاکستانوشمال هندوستانو توسعه موازی تمدن‌های تاریخ چین|چینیدر هوآنگ هو،) رودخانه زرد (ودره رودخانه یانگ تسه در چین که تمدنهای کوچک‌تری هم در ایلام در دنیای امروزی ایران، و در جزیره کرت در دریای آدریاتیک مانند تمدن اولمک [[که در دنیای امروزی مکزیک نامیده می‌شود، بوجود آمده‌اند. ساکنان این مناطق شهرهایی ساخته، سیستم‌های نوشتن بوجود آورده، کوزه گری و سفال سازی و استفاده از فلزات، استفاده از حیوانات اهلی را یاد گرفته‌اند و ساختار اجتماعی پیشرفته‌ای را با سیستم‌های کلاسی یاد گرفته‌اند. همچنین این مسئله مهم است که توجه کنید که تمدنها در مناطی شمالی و جنوبی جنگلهای بارانی آفریقای غربی قبل از ارتباط با اروپائی‌ها (گانا) بوجود آمده‌اند.

تمدن]] سومری [[از سال ۳۵۰۰-۲۳۳۴ قبل از میلاد مسیح

بین النهرین بطور رسمی محل تولد شومری‌ها بود که از سال ۴۰۰۰ تا ۳۵۰۰ قبل از میلاد با با تشکیل آکاد بوجود آمده بود. آن اولین تمدن جهان بود. سنگهای قدیمی]] گرانیتی ]]که هنوز هم یافت می‌شوند تاریخهایی در حدود ]]دهمین هزاره قبل از میلاد مسیح |۹۰۰ سال قبل از میلاد مسیح قدمت دارند و در دره اردن| رود اردنقرار دارند. اولین کلونی ها| محلهای اسکاندرجریکو ، هزاره نهم قبل از میلادکهدوره پیش از کوزه گری [[بشمار می‌رفت، فرهنگ APPNA که محتملا راهی برای اسکان بعدی افراد هموار ساخته‌است، که شامل اسکان اولیه]] هزاره هشتم قبل از میلاد مسیح ،)خانه‌هایی با آجرهای گلی، احاطه شده توسط دیوارهای سنگی، و داشتن یک برج ساخته شده از سنگ درروی دیوار می‌باشند. در این دوران شواهدی دال بر گندم امر، جو و نخود [[و شکار حیوانات وحشی می‌باشد. (اما با وجود این، هیچ نشانه‌ای که بر شکل گرفتن جامعه|جوامع(تمدن‌های اولیه) با مردمی که محیط‌های اطراف آنها زندگی می‌کنند، وجود ندارد. همینطور، تا هزاره ششم قبل از میلادما مواردی را پیدا می‌کنیم که آنچه را که بر مقبره‌ها و قبرهای و پرستش و اعتقادات مذهبیقدیمی که بطور زیادی اعمال و رفتارهای مذهبی عمومی و همگانی را در این مناطق اتفاق افتاده، نشان می‌دهد این اطلاعات پیدا شده که شامل مجموعه‌ای از دفینه ها(با استخوانهای باقیمانده که اسکلت کامل نیستند، فکها وآرواره‌ها از بین رفته، صورتها با آب آهک پوشانده شده و سکه| سکه‌های فلزی [[که بجای چشمها استفاده شده‌است. چیزهای یافت شده دیگر در این مناطق شامل ابزارهای سنگی و استخوانی، شکل‌ها و پوسته‌های گلی و سفالی و ظروف مالاشیت می‌باشد. در حدود]] ۱۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح] ۱۵۰۰تا ۱۲۰۰ قبل از میلاد مسیحجریکو و شهرهای دیگری مانند کانان به عنوان سمبلی از امپراتوری مصر|مصریان [[می‌باشد.

چندین مایل دورتر به‌طرف جنوب غربی]] اور،اریدو جنوبی ترین مجموعه‌های از شهرها- معابد اولیه، در سومر ، جنوب بین النهرین با این دهکده‌ها | محلهای سکنی که طبق سنگ نبشته‌های زغالی در حدود سال ۵۰۰۰ قبل از میلادبوده‌اند. تا هزاره چهارم قبل از میلاد مسیح در نیپور که ما پیدا کرده‌ایم، در رابطه با زیگورات وشرین، یک آبراه وراه دریایی که از آجروخشت به شکل کمان می‌باشد. دست نبشت‌های سومر|سومریان که بر وسایل سفالی یا گلی نوشته شده‌اند در نیپور بدست آمده‌اند. تا ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح یک شهر قدیمی بنام سوسا دربین النهرین که احتمالاً از ادغام شدن دهکده‌های اولیه بوجود آمده بود کشف شده‌است.کتیبه (دست نوشته)|کتیبه دست نوشتهسومریان که تاریخ آن به بعد از ۳۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تخمین زده می‌شود. پیدا شده‌است.سومر که اولین تمدن در ناحیه بین النهرین که حالا عراق امروزی است، که به عنوان اولین تمدن جهان معروف شده‌است. بعدا دهکده‌ها و روستاهای کوچک در حوالی و اطراف این تمدن در خاورنزدیک قدیمی[[(خاورمیانه فعلی) بوجود آمده و تشکیل شده‌اند.

]] تمدن مصر[[۳۲۰۰-۳۴۳ قبل از میلاد مسیح

تمدن مصریان در]] دره رود نیل در حدود ۳۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، تشکیل شد، و در ۳۴۳ سال قبل از میلاد مسیح پایان یافت.، که شروع کنترل حکومت فراعنه یا فرعون‌ها بر مصر بود. آن یکی از سه تمدن قدیمی جهان بود.انسان شناسی| انسان شناسها وشواهد انسان شناس| انسان شناسی هاهر دو بر غلات| علوفه-خرد کردن[[]]فرهنگ[[]]کشاورزی در طول دره رود نیلدر هزاره دهم قبل از میلاد با استفاده ازداسوتیغه‌های برنده دلالت می‌کنند. اما فرهنگ دیگر شکارکردن|شکارچی،ماهیگیری| ماهیگیرهاو شکارچی- دانه جمع کن| جمع کننده دانه ومواد غذایی توسط مردمانی که از ابزارهای سنگی استفاده می‌کردند، جایگزین آن شده‌است. همچنین شواهد نشان می‌دهند که مردمی که در نواحی جنوب غربی مصر در نزدیکی مرز سودان ساکن بودند ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بودند. تغییرات آب وهوایی و/ یا چرای بیش از حد دامها و گله‌ها در حدود ۸۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح|۸۰۰۰ سال قبل از میلاد شروع به تخلیه و خارج شدن از سرزمینهایمصر باستان|مصر در ۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح کردند و قبیله‌های اولیه شروع به مهاجرت به دره رود نیل که می‌توانستند کارهای کشاورزی| زراعت، سیستم تجارت| اقتصاد خود را توسعه داده و ساکن شوند و جامعه بیشتر متمرکزی بوجود آورند، کردند. حیوانات اهلی و اهلی کردن حیوانات برای استفاده قبلا از قاره آسیا بین ۷۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تا ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به آنجا وارد شده بود (بخش "صحر#تاریخچه|صحرا: تاریخ، دوران دامپروری وگله داری" را ببینید، و اینجا شواهدی برای ])گله داری و دامپروری و تمدن کشت غلات در شرقصحرا در هزاره هفتم قبل از میلاد مسیح وجود دارد. اولین کارهای هنری شناخته شده از کشتی‌ها در مصر باستاندر حدود ۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح [[بوده‌است.

تا]] هزاره ششم قبل از میلاد،حکومت موروثی فرعونهای مصر|حومت موروثی فرعونهای مصریان در گوشه جنوب غربی مصرکه گله‌های هردینگ در آنجا بود، سمبلهایی در سفالگری گرازینمربوط به هزاره چهارم قبل از میلاددیده می‌شودکه مشابه نوشته‌های سنتی هیروگلیف مصریان|هیروگلیف[[است که در آدرس فوق می‌توانید آن را ببینید[۱]در]]مصر باستان، ملات (ملات گلی وآهکی) تا ]]هزاره چهارم قبل از میلاد استفاده می‌شد، که نشان می‌دهد مصریان باستان سرامیک و وسایل سرامیک و چینی در اوایل سالهای ۳۵۰۰ قبل از میلادتهیه و استفاده می‌کرده‌اند. شواهدی که کاوشگران[[]]مصرباستان|مصریان باستان بدست آورده‌اند که وسایل اصلی و اولیه که در بعضی از شعبه‌های جاده ابریشم استفاده و محافظت شده‌اند.تاریخچه طب # دارویی مصریان|موسسات طبی و پزشکی که در مصر شناخته شده‌اند در اول در سیرکا.۳۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح تأسیس شده‌اند. مصر باستان بخاطر اهرام سه گانه# ساختار اهرام سه گانه قدیمی و بلند خود معروف است و اشکالی از جراحیهای اولیه، جداول ومحاسبات ریاضی| ریاضیوکشتیها وقایق‌ها برای حمل و نقل بدست آمده‌است.(بخش مصر باستان#کارآیی و قابلیت مصر: کارآیی و قابلیت باستانی را ببینید. ===تمدن دره هندوس| دره هندوسهزاره ۳۳۰۰-۱۷۰۰ قبل از میلاد مسیح=== تصویر مفهوم لوتال.jpg| قبر|3300px| لوتال قدیمی که توسط ]]تیم تحقیق باستان شناسی هندوستان [[ترسیم شده‌است.

تمدن دره هندوس در قرن ۳۳ قبل از میلاد مسیح در]] هاراپا شروع شد و چند قرن بعد توسط موهنجو-دارو ادامه یافت. تا ۲۸۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بصورت یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته ترین تمدنهای زمان خود درآمد، که شامل تمام پاکستان و قسمت بیشتر شمال هندوستانمی‌شد. فرهنگ کشاورزی که در اولین مرحله تمدنها در آسیای جنوبی شناخته شده بود به تپه‌ها و کوهپایه‌های بلوچستان، پاکستان هم منتقل شده بود که شامل مهرگاه در ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح می‌شد. این مردمان نیمه چادرنشین و بیابانگرد کشت گندم، جو، و پرورش گوسفند،بز، گله داری را انجام می‌دادند.سفالگری وکوزه گری در هزاره ششم قبل از میلاد مسیح رواج و استفاده داشت. قدیمی ترین سنگ گرانیتی در مهرگاه در دره هندوس مربوط به ۶۰۰۰ سال قبل از میلادمی‌باشد. خانه ها| محلهای اسکان آنها شامل ساختمان‌های گلی که به چهار بخش داخلی تقسیم شده بودند. حصیربافان مواد ووسایل پیچیده‌ای مانندسبدها [، ]ابزارهای سنگی|سنگیو ابزارهای استخوانی، گردنبندها، بازوبندها،آویزهاو گاهی وسایل قیمتی حیوانی، صورتها و لباسهایی از صدف دریایی،سنگهای آهکی،فیروزه،لاپیس لازولی، سنگ ماسه و مس صیقلی پیدا شده‌اند. تا هزاره چهارم قبل از میلاد شواهد بیشتری درباره تولید انتقال یافته‌است.تکنولوژی| تکنولوژیهاشامل سوراخ کن‌های سنگی و مسی، کوره‌های دمشی، کوره‌های بزرگ زیرزمینی و کوره‌های ذوب مس می‌باشند. دگمه(وسایل] چسباندن و اتصال| جسباندن و اتصال [[شامل طرحهای هندسی می‌باشد.

. تا ۴۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح یک فرهنگ ماقبل]] هاراپا با شبکه‌های تجاری شامل لاپیس لازولی ومواد خام دیگر منتقل شده بود.دهکده هابه کاشت غلات دیگری مانندانواع نخود، تخم کتان، (میوه) خرما|خرما، و پنبه، همراه با تعداد زیادی از حیوانات اهلی و رام شده، شامل بوفالو یا گاومیش آبی که هنوز برای تولید انبوه محصولات کشاورزی| کشاورزی در آسیای امروزی ضروری و لازم هستند، بوده‌است. همچنین شواهدی برای کشتی سازی|دریانوردی وجود دارد. باستان شناسها یک کانال زمینی زهکشی و تسهیلات اسکله‌ای و بندری در شهر ساحلیلوتال در هندوستان [[کشف کرده‌اند که ممکن است قدیمی ترین بندر دریانوردی جهان باشد. قضاوت از روی بررسی‌های مختلف فرضیه‌های حقیقی شبکه‌های تجاری در بخش‌های مختلف]] افغانستان، سواحلایران|پرسیا، شمال و مرکز هندوستان، بین النهرین شواهدی دیگر بر این تمدن قدیمی و بزرگ دراین نواحی می‌باشد.(بخش)ملوها و بخش مصر باستان راببینید.. همچنین کتاب ]]جاده ابریشم را ببینید.

باستان شناسهایی که اسکلت‌های دو انسان باقیمانده از ]] ملوهها،پاکستان را مطالعه کرده‌اند، کشف کرده‌اند که این افراد در تمدن دره هندوس اطلاعات و دانش پزشکی و دندانپزشکیرا در آن دوران اولیه مانند سیرکا۳۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح [[داشته‌اند. اخیرا در آنجا اطلاعات مربوط به دانش دندانپزشکی در ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح پیدا شده‌است.

(see http://archaeology.about.com/od/inventions/qt/dentistry.htm).]] تمدن دره هندوساعتبار زیادی برای استفاده منظم و مستمر از سیستم یک شکل اعشار|کسر اعشاری دراندازه گیریها و تعیین وزن در زمان باستان دارد[۱].

>اشاره<}}کتاب مثالها

 | آخری = کنویر
 | اولین = جاناتان
 | لینک مولف = جاناتان مارک کنویر
 | عنوان = شهرهای باستان در تمدن دره هندوس
 | ناشر = انتشارات دانشگاه آکسفورد
 | تاریخ = ۱۹۹۸
))

>/اشاره<

بمانند ]]عدد یا عدد‌های منفی]] (بخش وضعیت زمانی ریاضیات را ببینید. فرضیه‌های حقیقی ]] دره هندوس باستان شامل گردنبندهای دست ساز از سنگهای درخشنده و زیبا می‌باشد. تمدن دره هندوس موارد خیلی اولیه و پیشین از طراحی شهریرا داراست. شهرهای مهم آن شامل لوتالدر۲۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح و موهنجودارو در (۲۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح) بوده‌اند. مطابق آنچه در هاراپا، موهنجو-دارو بدست آمده و در راکهیگاهی،زولاویرا، هندوستان(اخیرا کشف شده)، طراحی شهری آنها شامل اولین سیستم‌های دفع فاضلاب شهری بوده‌است. شواهد دولت ایالتی مناسبی را نشان می‌دهند. خیابانها بر طبق الگوی جدول کاملی کشیده شده بودند که با شهر نیویورک جدید مدرن قابل مقایسه‌است. ساختمانها از سرو صدا و بو‌ها و دودها و دزد‌ها محافظت شده بودند. سیستم‌های دفع فاضلاب و تخلیه پیشرفته و در تمام شهرهای دره هندوس استفاده شده بودند. و از نظر پیچیدگی تفاوت زیادی با سایتهای شهری معاصر خود در بین النهرین و مصر داشتند و بسیار پیشرفته تر از سایر مناطق عصر برنز یا حتی تمدن عصر آهن [[داشتند. این تمدن با شهرهای طراحی شده در ۱۷۰۰ سال قبل از میلاد به جهت خشک شدگی یکی از رودخانه‌های بزرگ مقدس و مهم که از رشته کوههای هیمالیا به دریای عرب جریان داشت و تغییرات زیست محیطی / آب و هوایی در منطقه تمدن دره هندوس که آنجا را به یک بیابان خشک و خالی و لم یزرع مبدل کرد منقرض شد به علت این خشکسالی شهرهای تمدن دره هندوس متروک و تخلیه شدند و مردم آنها از هم جدا شده و به مناطق حاصلخیز در منطقه رودخانه گانگا- یامونا کوچ کردند.]] ===ایلام [[از سال ۳۱۰۰- ۵۳۹ قبل از میلاد مسیح===

پادشاهی ایلامیت‌ها یکی از قدیمی ترین تمدن‌هایی است که ثبت شده، شروع تأسیس آن در ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد بوده که اخیرا کشف آن اعلام شده‌است. این تمدن یک محور فعالیت در خاورمیانه بود و محتملا با تمدن‌های]] سومر در تماس و ارتباط بود. حتی شواهدی از وجود یک تمدن قدیمی تر که پادشاهی جیرفتنامیده می‌شد وجود دارد ولی افراد بیشتر این تمدن را نمی‌شناسند. درفلات ایرانسوابقی از تعداد بیشتری تمدن قدیمی که از نظر تکنولوژیکی بسیار پیشرفته بودند قبل از آمدن قوم آریایی‌ها ازمناطق شمالی وجود داشته‌است که بسیاری از آنها هنوز برای تاریخ نویسان امروزی ناشناخته هستند. از یافته‌های باستان شناسان | باستان شناسی[[اطلاعات بسیاری درباره سوابق ماقبل تاریخ ایرانی‌ها یا پرسیاها در دوران میانه (دوران سنگی اولیه) در ۱۰۰۰۰۰ سال قبل وجود دارد. [۲]فرهنگهای تدوین شده اولیه از ۱۸۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ سال قبل وجود داشته‌اند. در]]۶۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح جهان یک جامعه کشاورزی خیلی پیشرفته و مراکز جمعیت ماقبل شهری را شاهد بود، که ۷۰۰۰ سال قبل کوزه‌های ، شراب آنها در حفاریها| مناطق حفاری شده [[دررشته کوههای زاگرسRese Disc/NearEast/wine.shtml بدست آمده و (حالا در نمایشگاه دانشگاه پنسیلوانیا هستند) برای دست بیشتر این اشیا محققان ودانشمندان و باستان شناسان فقط شروع به کشف حوزه غیر- آشوریانامپراتوری ایلامیتJiroft civilizations (2) که ۵۰۰۰ سال قبل در اوج قدرت و شکوفایی بود، کرده‌اند.]]===هوانگ هو [[۲۲۰۰-۲۱۴ قبل از میلاد مسیح===

مطابق لهجه‌های فدیمی، هوانگ هو در حدود ۲۲۰۰ سال قبل از میلاد توسط یک امپراتور به نام یو کبیر بر فرضیه]] سلسله موروثی ایکسیا شروع شد. اگر این سلسله موروثی وجود نداشت این تمدن هرگز شناخته نمی‌شد، اما مشخص سازی اولیه سلسله موروثی خانواده سلطنتی شانگ که در حدود ۱۷۵۰ سال قبل از میلاد با توسعه کشاورزی در هزاره هفتم قبل از میلاددر فرهنگ پیلیگانگ بوجود آمده بود (در سال ۱۹۷۷) درشهر هنان[[]]چین کشف شد که شامل نگهداری و توزیع مجدد کشاورزی| غلات، میلت، کشاورزیو نگهداری و مراقبت، خوک بود.(همچنین این شواهد به کشتیها دریانوردان با تجربه و ماهر و سیستم پذیرشگری| پذیرشآنها دلالت می‌کنند.(بخش تاریخ چین# دوران ماقبل تاریخ| تاریخ چین: دوران ماقبل تاریخ [[را ببینید.(. این فرهنگ یکی از قدیمی ترین فرهنگهای چینی است که شواهدی بر کوزه گری و سفالگری در آن دوران اشاره می‌کنند. اولین خانواده سلطنتی چین خانواده سلطنتی ایکسیاکه ۲۱ قرن قبل از میلاد مسیح |۲۰۳۳ قبل از میلاد تأسیس شده و ممکن است کمی بعد از دوران سنگی اول یا پارینه سنگی یا در اوایل شروع فرهنگ عصر برنز [[بوده باشد.

مطابق ویژگیهای]] فرهنگ[[]]چین|چینی، خانواده سلطنتی شانگ[[]] ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح|۱۶۰۰]]-]]۱۰۶۴ سال قبل از میلاد مسیح تشکیل شده و پیش فرضهای واقعی دوران برنز و استخوانهای راهب هاکه پوسته‌های لاک پشت‌ها یا استخوان شانه گله‌ها که اولین کاراکترهای خط چینیبر آنها نوشته شده بود و در دره هوانگ هو،یینیکسو، پایتخت خانواده سلطنتی شانگ[[پیدا شده‌اند. یکی از راهای رسیدن و ارتباط به چین از جهان خارج، درشکه‌ها وگاریهای کوچکی بود که در حدود ۱۳۰۰ سال قبل از میلاد مسیح از آنها نام برده شده‌است. خانواده سلطنتی شانگ هنگامی که چینیهای مقیم غرب شورش و بلوایی براه انداختند منقرض شد و]] خانواده سلطنتی ژائو [[تشکیل و جایگزین آن شد که از این زمان به عنوان پایان تمدن اولیه چینی یاد می‌شود.

یک منبع دیگر تمدن چینی قدیمی]]سان ایکسینگدو است که کارها و فعالیتهای دریانوردی عصر برنز را بر پایه علم ستاره شناسی و نجوم بکار می‌برد، ولی ناگهان در حدود ۱۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح[[ناپدید شده و هیچ اثر و سابقه‌ای از خود بجای نگذاشته‌است. sanxingdui/pic/page1.html 1]]=== مقدونی یونان [[۲۰۰۰-۱۴۵۰ قبل از میلاد مسیح===

اولین نشانه‌های تمدن]] یونان از جزیره کرت در حدود ۲۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع شد و تا ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد طول کشید، این تمدن بعد از تأسیس حکومت بزرگی در سراسر یونان شد.تمدن آئیگن وضعیت عمومی برای تمدن‌های ماقبل تاریخ در یونان بود که بیشتر دریای آئیگن را دربرمی گرفت. آن قبلا "مایوسنین" نامیده می‌شد که بخاطر وجود خود اولین توجه را توسط هاینریش شلیمن در تخلیه از ]]مایوسنین در سال ۱۸۷۶ شروع شده بود. آن حالا برای استفاده به صورت عنوان جغرافیایی بیشتر معمول است.تمدن مایوسنین حالا بخاطر موفقیت اولیه تمدن مینوئن| مینوئن که در جزیره یونانی کرت اوج گرفت، معروف است که علائم آن امروزه به نام سنوسوس [[بررسی شده‌است. سایت سنوسوس بطور با ارزشی تأسیس شده بود و خیلی متنوع و شواهدی برای ادامه آن از دوران نوسنگی تا نشانه‌های طلوع تمدن کلاسیک وجود دارد. سکونت افراد بشر در سایت، با پیدایش اولین اسکان و سکونت]] نوسنگی در “ca” در ۷۰۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع شده بود. باقیمانده جوامع تولید کننده مواد غذایی در یونان در کوهپایه‌های فرانچتی پیدا شده و تعداد سایتها در تسالیبا تاریخ درج شده با زغال به “ca” در ۶۵۰۰ سال ماقبل میلاد می‌رسد. لیست سایتهای انسان شناسی مناسب شامل آکروتیری در جزیره تراقرار داشت. کهن ترین نشانه‌های سکونت و اسکان بشر در ترا در آخرین دوران نوسنگی (هزاره چهارم قبل از میلاد یا زودتر بود، اما از “ca”در"])قرن نوزدهم قبل از میلاد مسیح |2000&ndash، 1650 سال قبل از میلاد | 1650 قبل از میلاد در آکروتیری به صورت بندرهای مهم دریای آئیگن در عصر برنز[[توسعه یافته بود که می‌توانید در آدرس اینترنتی زیر آنرا ببینید[۳]با اشیای بدست آمده که از جزیره]]کرت نبودند ولی از فلات آناتولی قبرس، سوریه و مصر از جزایر دودکانس و مناطق جغرافیایی یونان| سرزمین اصلی یونان [[بودند.

زبان مینوآن‌ها ممکن است در]] هیراکلیوکلیفوس کرت و در نوشته لینائیر A[[نوشته شده بود اما هردوی آنها بی معنی مانده‌اند. تقریباً ۳۰۰۰ کتیبه دست نوشته کشف شده که بطور واضحی مربوط به مخترعان مواد و منابع بوده‌اند. در دوران مایوسنین، لینائیر A که با]] لینائیرB جایگزین شده‌است. مرحله بعدی بطور موفقیت آمیزی توسط میکائیل ونتریس در سال ۱۹۵۰ معنی شده که ثابت می‌کند که انواع خیلی قدیمی و کهن زبان یونانی [[می‌باشند.

دررابطه]] هنر آئیگنموارد بسیاری صرف نظر شده‌اند.. یک مجسمه ساز آئیگنی (یک نمای صورت) بطور گسترده‌ای به جهت ظاهر آن در المپیک تابستان ۲۰۰۴| ۲۰۰۴ آتن برای آغاز جشن مردمی و عمومی شده‌است. مورد دیگر عقیده مقابل بازی پیش بینی آینده‌است. شکلهای آئیگن توجیه شده‌اند، چون آنها خیلی مشابه کارهای سازهای مدرن (برای مثال هنری مور می‌باشند.

]]=== اولمک]] (دنیای جدید) ۱۲۰۰-۴۰۰ قبل از میلاد مسیح===

تمدن اولمک اولین تمدن دنیای جدید بود، که در حدود ]]۱۲۰۰ سال قبل از میلادآغاز شد و در ۴۰۰ سال قبل از میلاد مسیح منقرض شد. تا ۲۷۰۰ سال قبل از میلاد مسیح[[افراد ساکن در قاره آمریکا شروع به کشت و رشد اولین غلات خود، ذرت کردند و شهرهایی را بنا نهادند. در حدود ۱۲۰۰ سال قبل از میلاد مسیح، شهرهای کوچکی به این تمدن داخل شدند. یک تمدن مشخص و پابرجایی بوجود آمد. مراکز این شهرها ویزگیهای جشن‌ها را با اهرام و پلازاهای دارای دیوار بودند. اولین مراکز از این نوع در سان لورنسو بود و یکی دیگر هم در لا ونتا قرار داشت. هنرمندان اولمک شکلهای یوزپلنگ و انسان‌ها را ازسفال وسنگ سبز و مجسمه بزرگ سر امپراتور که در هر شهر مهم نصب شده بود را تراشیده بودند. کاشت و استفاده از ذرت در حدود ۷۵۰۰ سال تا ۱۲۰۰۰ سال قبل شروع شده‌است.(اصلاح شده برای تغییرات خورشیدی) [۴]سوابق اولیه از کشتزارهای کم ارتفاع و پست بوته‌های ذرت و تاریخ آنها به ۵۱۰۰ سال قبل از میلاد برمی گردد[۵] اما با وجود این، خانواده‌های حکومت کننده، حتی احاطه خود را بر سرزمینهای تابع خود از دست دادند و تمدن در]]۴۰۰ سال قبل از میلاد با تغییر ظاهر و خرابی و انهدام سان لورنسو و لا ونتا دو شهر مهم این تمدن منقرض شد. تمدن به عنوان فرهنگ تمدن آمریکایی میانه ملاحضه شده‌است. آن تمدن مایان[[ را که اولین شاختار آن در حدود ۶۰۰ سال قبل از میلاد مسیح شروع شده و نفوذ آن بر تمدنهای آینده ادامه دارد را توسعه داده‌است. [۶]

همچنین موارد فوق را ببینید[ویرایش]