ویکی‌پدیا:شیمی/مقالات مهم

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست مقالات ناموجود مهم شیمی

این عناوین نیازمند ترجمه هستند[ویرایش]

قسمت دوم[ویرایش]

 1. بورونیک اسید) بورونیک اسید
 2. پیشگیر برمی شعله) پیشگیر برمی شعله
 3. کربوکسیلات) کربوکسیلات
 4. en) قانون شیمیایی
 5. en) فیزیک‌شیمی
 6. گونه‌های شیمیایی) گونه‌های شیمیایی
 7. en) گزینش‌پذیری شیمیایی
 8. en) فرآیند کلرالکالی
 9. en) چرخش کان و دیس
 10. en) کره کوردیناسیونی
 11. en) شمارش الکترونی دی
 12. دی‌آزو) دی‌آزو
 13. en) کاتیون دی‌هیدروژن
 14. انحلال) حل‌شدن (شیمی)
 15. روش الکتروتجزیه‌ای) روش الکتروتجزیه‌ای
 16. آنالیز عنصری) تجزیه عنصری
 17. سنتز انانتیو گزین) سنتز انانتیومرگزین
 18. پیشگیرنده شعله) پیشگیرنده شعله
 19. فلوروسولفونات) فلوروسولفونات
 20. en) طیف‌بینی فراسرخ تبدیل فوریه

قسمت سوم[ویرایش]

 1. en) واکنش افزایش هالوژن
 2. en) روش هارتری-فاک
 3. واکنش هک) واکنش هک
 4. en) فرآیند هانتر
 5. en) هیدرونیوم
 6. en) نم‌بینی
 7. یدید) یدید
 8. en) مایع یونی
 9. en) نامگذاری آیوپاک برای شیمی آلی
 10. یوهانس نیکولاس برونستد) برونشتد
 11. کتن) کتن
 12. en) کتوهگزوز
 13. en) اثر سینتیکی ایزوتوپ
 14. en) فرآیند کرال
 15. گروه ترک‌کننده) گروه ترک‌کننده
 16. en) آنالن لیبیش
 17. اکسیژن مایع) اکسیژن مایع
 18. باتری لیتیم-گوگرد) پیل لیتیم-گوگرد
 19. مارتین هینریچ کلاپروت) مارتین هاینریش کلاپروت
 20. en) نمایه داده‌های ایمنی ماده
 21. مزو) مزو
 22. en) متیلاسیون
 23. ریزلقمه) میسل
 24. واکنش مایکل) افزایش مایکل
 25. en) خودسامانی مولکولی
 26. en) مونوترپن
 27. en) نانوسلولز
 28. en) ماده طبیعی
 29. en) فرآورده طبیعی
 30. en) پرتوافکنی نیومن
 31. en) نیتراسیون
 32. en) نیروژن اکسید
 33. en) تیتراسیون غیرآبی
 34. en) آنیون ناکوردینه
 35. en) باز غیرنوکلئوفیلی
 36. en) ترکیب غیراستوکیومتری
 37. طیف‌سنجی تشدید مغناطیسی هسته‌ای) طیف بینی رزنانس مغناطیسی هسته‌ای
 38. هسته‌دوست) نوکلئوفیل
 39. en) قشر باز

قسمت چهارم[ویرایش]

 1. en) شیمی آلی آرسنیکی
 2. en) ترکیب آلی کادمیوم
 3. ترکیبات آلی کلر) کلرید آلی
 4. ترکیبات آلی ید) یدید آلی
 5. en) ترکیب آلی سرب
 6. en) واکنش‌گر آلی لیتیم
 7. ترکیبات آلی نیکل) آلی نیکل
 8. en) آلی پالادیوم
 9. en) شیمی آلی سلنیوم
 10. ترکیبات آلی سیلیسیم) آلی سیلیکون
 11. en) فرآیند استوالد
 12. en) اکسیداسیون الکل نوع دوم به کتون
 13. en) کروماتوگرافی کاغذ
 14. en) ضریب توزیع
 15. en) سنتز پپتید
 16. en) واکنش پری‌سایکلیک
 17. شناساگر) شناساگر پی‌اچ
 18. en) کاتالیزگر تغییر فاز
 19. en) شیمی‌فیزیک آلی
 20. en) کایرالیته دوبعدی
 21. en) بای‌فنیل پلی‌کلری شده
 22. en) دی‌بنزودی‌اکسین‌های پلی‌کلری شده
 23. هیدروکربن آروماتیک چندحلقه‌ای) هیدروکربن‌های چندحلقه‌ای آروماتیک
 24. en) دانش بسپار
 25. ته‌نشینی (شیمی)) رسوب (شیمی)
 26. en) گروه محافظت‌کننده
 27. پرتوشیمی) پرتوشیمی
 28. en) هم‌آرایی واکنش
 29. en) حدواسط واکنش
 30. en) بازتبلور
 31. en) پتانسیل کاهشی
 32. en) تجزیه واسنتزی
 33. ترکیب ساندویچی) ترکیب ساندویچی
 34. en) ترکیب‌های سیرشده و سیرنشده

قسمت پنجم[ویرایش]

 1. en) Sigmatropic_reaction
 2. en) Simple_aromatic_ring
 3. en) Solubility_equilibrium
 4. en) Specific_rotation
 5. en) Standard_molar_entropy
 6. en) Standard_state
 7. شیمی فضایی) شیمی فضایی
 8. en) Stereoselectivity
 9. en) Stereospecificity
 10. en) Strain_(chemistry)
 11. en) Structural_isomer
 12. سولفید) سولفید
 13. en) Sulfite
 14. en) Sulfite_process
 15. en) Superacid
 16. en) Superbase
 17. واکنش سوزوکی) واکنش سوزوکی
 18. en) Tarnish
 19. هندسه مولکولی چهاروجهی) هندسه مولکولی چهاروجهی
 20. کروماتوگرافی لایه‌نازک) کروماتوگرافی لایه‌نازک
 21. en) Timeline_of_chemistry
 22. en) Trace_element
 23. en) Transition_metal_carbene_complex
 24. en) Trigonal_pyramidal_molecular_geometry
 25. en) Trivial_name
 26. واکنش یوگی) واکنش یوگی
 27. ظرفیت شیمیایی) ظرفیت شیمیایی
 28. en) Valence_bond_theory
 29. en) Walden_inversion
 30. والتر هایتلر) والتر هایتلر
 31. en) Woodward–Hoffmann_rules
 32. en) Woodward's_rules
 33. en) Zintl_phase
 34. en) Zwitterion