فهرست جنگ‌های ایران

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو


مناقشه ایران
و متحدانش
مخالفان نتایج
هخامنشیان
(۵۵۰-۳۳۰ پیش از میلاد)
شورش پارس‌ها
(۵۵۲-۵۴۹ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg Persis ماد پیروزی
 • By conquering Media, Iran became an empire.
Conquest of Lydia
(۵۴۷ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان امپراتوری لیدیه پیروزی
 • Lydia annexed by Iran.
Conquest of Babylonia
(۵۴۰-۵۳۹ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان امپراتوری بابل نو پیروزی
 • Neo-Babylonian Empire annexed by Iran.
Conquest of Egypt
(۵۲۵ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان پادشاهی مصر پیروزی
 • Egypt annexed by Iran.
Invasion of Indus Valley
(۵۱۸ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان Haryanka dynasty پیروزی
جنگ‌های ایران و یونان
(۴۹۹-۴۴۹ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان Greek city states
اتحادیه دلوس
شکست
نبرد کوناکسا
(401 پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان کوروش کوچک پیروزی
Artaxerxes' II Cadusian Campaign
(۳۸۵ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان کادوسیان شکست, اما diplomatic success
 • Negotiated peace with rival chiefs.
Revolt of the Satraps
(۳۷۲-۳۶۲ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان Rebel satrapies پیروزی
 • Rebellions chrushed.
Macedon invasion of Iran
(۳۵۵-۳۲۸ پیش از میلاد)
Standard of Cyrus the Great (White).svg هخامنشیان مقدونیه شکست
اشکانیان
(۲۴۷-۲۲۴ پیش از میلاد)
جنگ‌های ایران و سلوکیان
(۲۳۸-۱۲۹ پیش از میلاد)
اشکانیان سلوکیان پیروزی
جنگ پارتی–ارمنی
(۸۷-۸۵ پیش از میلاد)
اشکانیان ارمنستان بزرگ شکست
جنگ‌های اشکانیان و رومی‌ها
(۶۶ پیش از میلاد-۲۱۷ CE)
اشکانیان
ارمنستان بزرگ
جمهوری روم
پنتوس
وضع موجود قبل از جنگ
 • Borders changed several times.
ساسانیان
(۲۲۴-۶۵۱)
Roman-Sassanid Wars
(۲۳۲-۴۴۰)
ساسانیان امپراتوری روم وضع موجود قبل از جنگ
 • مرزها چندین بار تغییر کرد.
Byzantine–Sassanid Wars
(۵۰۲-۶۲۸)
ساسانیان امپراتوری روم شرقی وضع موجود قبل از جنگ
 • مرزها چندین بار تغییر کرد.
Ethiopian–Persian Wars
(۵۷۰-۵۷۸)
ساسانیان امپراتوری اکسومیت پیروزی
 • Ethiopians expelled from the حمیر.
First Perso-Turkic War
(۵۸۸-۵۸۹)
ساسانیان هپتالیان
گوک‌ترک‌ها
پیروزی
 • The Sassanids captured Balkh.
دومین جنگ ایران و ترکان
(۵۸۸-۵۸۹)
ساسانیان خاقانات غربی ترک
Hephthalite Empire
پیروزی
 • Turkic invasion of Iran repelled.
سومین جنگ ایران و ترکان
(۶۲۷-۶۲۹)
ساسانیان خاقانات غربی ترک
امپراتوری روم شرقی
شکست
حمله اعراب به ایران
(۶۳۳-۶۴۴)
ساسانیان
Arab Christians
خلفای راشدین شکست
صفاریان
(۸۶۱-۱۰۰۳)
غزنویان
(۹۶۲-۱۱۸۶)
خوارزمشاهیان
(۱۰۷۷-۱۲۳۱)
حمله مغول به ایران
(۱۲۱۸-۱۲۲۱)
خوارزمشاهیان امپراتوری مغول شکست
 • Khwarezmia added به امپراتوری مغول.
تیموریان
(۱۳۷۰-۱۵۰۷)
Campaigns of Timur
(۱۳۸۰-۱۴۰۲)
Timurid.svg تیموریان Golden Horde flag 1339.svg اردوی زرین
امپراتوری عثمانی امپراتوری عثمانی
مظفریان
جلایریان
Tughlaq dynasty
پیروزی
Timurid Civil Wars
(۱۴۰۵-~۱۵۰۱)
Timurid.svg Various factions Timurid.svg Various factions Collapse of the dynasty
صفویان
(۱۵۰۱-۱۷۳۶)
Persian-Uzbek Wars
(۱۵۰۲-۱۵۱۰)
Flag of Persia 1502-1524.svg صفویان شیبانیان پیروزی
 • Fall of the Shaybanid Empire.
جنگ چالدران
(۱۵۱۴)
Flag of Persia 1502-1524.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
 • End of Shia uprisings in the امپراتوری عثمانی.
Ottoman–Safavid War of 1523
(۱۵۳۲-۱۵۵۵)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
جنگ صفویان و عثمانی (۱۵۷۸)
(۱۵۷۸-۱۵۹۰)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
Ottoman–Safavid War of 1603
(۱۶۰۳-۱۶۱۸)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی پیروزی
جنگ ایران و عثمانی (۱۶۲۳)
(۱۶۲۳-۱۶۳۹)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری عثمانی شکست
Rise to power
(۱۷۰۹-~۱۷۲۲)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان Black flag.svg هوتکیان Regime change
 • Afghan control of most of Iran.
Russo-Persian War of 1722
(۱۷۲۲-۱۷۲۳)
Flag of Shah Tahmasp I.svg صفویان  امپراتوری روسیه
Flag of the Cossack Hetmanat.svg Cossack Hetmanate
Sakartvelo - drosha.svg Georgia
Bagratuni flag.svg Armenia
شکست
هوتکیان
(۱۷۰۹-۱۷۳۸)
Ottoman-Hotaki War of 1722
(۱۷۲۲-۱۷۲۷)
Black flag.svg هوتکیان  امپراتوری عثمانی پیروزی, but diplomatic شکست
 • Persian territorial cessions to the Ottomans.
Afsharid-Hotaki War
(دهه ۱۷۲۰-۱۷۳۸)
Black flag.svg هوتکیان Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان Regime change
 • End of the Afghan rule in Persia.
افشاریان
(۱۷۳۶-۱۷۹۶)
Afsharid–Ottoman War War of 1730
(۱۷۳۰-۱۷۳۵)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان  امپراتوری عثمانی پیروزی
 • Persian reconquest of the entire Caucasus.
Nadir Shah's invasion of India
(۱۷۳۸-۱۷۳۹)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان  گورکانیان پیروزی
 • Persian plundering of India.
Afsharid–Ottoman War War of 1743
(۱۷۴۳-۱۷۴۶)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان  امپراتوری عثمانی بی نتیجه
Civil War between Afsharid and Qajar
(۱۷۴۷-۱۷۹۶)
Afsharid Imperial Standard (3 Stripes).svg افشاریان Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان Regime change
قاجاریان
(۱۷۸۵-۱۹۲۵)
Battle of Krtsanisi
(۱۷۹۵)
Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان Flag of Kingdom of Kartli-Kakheti.svg Kartli-Kakheti
Imereti - drosha.svg Imereti
پیروزی
 • Tbilisi sacked by Iranian troops. Persian reconquest of the Caucasus and Georgia.
Persian Expedition
(۱۷۹۶)
Flag of Agha Mohammad Khan.svg قاجاریان  امپراتوری روسیه پیروزی
 • Tactical Russian withdrawal from Iran.
Russo-Persian War of 1804
(۱۸۰۴-۱۸۱۳)
War Flag of Fath Ali Shah.svg قاجاریان  امپراتوری روسیه شکست
 • Russia held on to disputed territories.
جنگ ایران و عثمانی (۱۸۲۱)
(۱۸۲۱-۱۸۲۳)
War Flag of Fath Ali Shah.svg قاجاریان  امپراتوری عثمانی بی نتیجه
Russo-Persian War of 1826
(۱۸۲۶-۱۸۲۸)
War Flag of Fath Ali Shah.svg قاجاریان  امپراتوری روسیه شکست
محاصره هرات
(۱۸۳۸)
Mohammad Shah Qajar Flag.svg قاجاریان Flag of Afghanistan (1880–1901).svg افغانستان شکست
نبردهای ایران و انگلستان
(۱۸۵۶-۱۸۵۷)
Amir Kabir Flag.svg قاجاریان بریتانیا بریتانیا
Flag of the British East India Company (1801).svg کمپانی هند شرقی
Flag of Afghanistan (1880–1901).svg افغانستان
شکست
 • Persian withdrawal from Herat.
پهلوی
(۱۹۲۵-۱۹۷۹)
اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
(۱۹۴۱)
State Flag of Iran (1964-1980).svg ایران  اتحاد جماهیر شوروی
بریتانیا
 India
شکست
بحران ایران-آذربایجان
(۱۹۴۵-۱۹۴۶)
State Flag of Iran (1964-1980).svg ایران مهاباد
آذربایجان
پیروزی
شورش ظفار
(۱۹۷۳-۱۹۷۶)[۱]
State Flag of Iran (1964-1980).svg ایران
 عمان
PFLOAG
PFLO
پیروزی
 • شکست شورشیان، نوسازی عمان.
Islamic Republic of Iran
(1979-)
جنگ ایران و عراق
(۱۹۸۰-۱۹۸۸)
 ایران
KDP
PUK
23px Badr Brigades
عراق عراق
MEK
PDKI
بن‌بست
Iran–PJAK Conflict
(۲۰۰۴-تاکنون)
 ایران پژاک Ongoing
 • Clashes renew در ۲۰۱۳.
جنگ داخلی سوریه
(۲۰۱۱-تاکنون)
سوریه Syria
Single Color Flag - FFFF00.svg حزب‌الله
 ایران
Islamic Front
سوریه ارتش آزاد سوریه
جبهه النصره
دولت اسلامی
Ongoing
 • Rebel and Islamist uprising in much of Syria
 • Much of Syria controlled by the Islamic State.
Iranian intervention in Iraq
(2014-present)
 عراق
 کردستان
 ایران
22x20px عصائب اهل الحق
22x20px Badr Organization
حزب‌الله
22x20px کتائب حزب‌الله
دولت اسلامی Ongoing
 • Iran launches airstrikes on ISIL positions in Iraq.
 • Iranian military troops engage ISIL on ground.
 • Much of Iraq controlled by the Islamic State.


مناقشه ایران
و متحدانش
مخالفان نتایج
انقلاب ۱۳۵۷ ایران
(۱۹۷۸-۱۹۷۹)[۲]
State Flag of Iran (1964-1980).svg دودمان پهلوی
State Flag of Iran (1964-1980).svg ساواک
Flag of Iran (1964).svg شورای انقلاب اسلامی ایران
Flag of Iran (1964).svg حزب جمهوری اسلامی
تغییر رژیم
کودتای ۲۸ مرداد
(۱۹۵۳)
State Flag of Iran (1964-1980).svg جبهه ملی ایران State Flag of Iran (1964-1980).svg دودمان پهلوی تغییر دولت

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. این شورش در سال ۱۹۶۲ آغاز شد اما تا پیش از ۱۹۷۳ ایران در آن دخالتی نداشت.
 2. پس از انقلاب نیز خشونت‌ها در جهت تحکیم انقلاب اسلامی ادامه داشت.

پیوند به بیرون[ویرایش]