فهرست نویسندگان ایرانی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این فهرست نام‌های داستان‌نویسان (و رمان‌نویسان) ایرانی را در برمی‌گیرد و به دوران معاصر (دویست سال اخیر) می‌پردازد. برای داستان‌سرایان قدیمی ایرانی، به داستان‌سرایان ایرانی رجوع کنید. به هر نویسنده در بخش مربوط به زمان آغاز کارش اشاره شده است.

قرن سیزدهم خورشیدی[ویرایش]

قرن چهاردهم خورشیدی[ویرایش]

نویسندگان ادبیات کودک و نوجوان[ویرایش]

نویسندگان مهاجر یا تبعیدی[ویرایش]

این فهرست شامل نویسندگانی است که به دلایل مختلف در خارج از ایران زندگی می‌کنند. برخی از آنان به میل خود و گروهی به دلایل سیاسی از کشور خارج شده‌اند. به این دسته دوم نویسندگان تبعیدی نیز گفته می‌شود. ضمن این که در سال‌های اخیر تلاش‌ها و نوشته‌های برخی از نویسندگان خارج از کشور باعث شد تا دسته‌بندی تازه‌ای در واژگان تاریخ ادبیات ایران اضافه شود که ادبیات مهاجرت نام دارد.

در قید حیات[ویرایش]

متوفی[ویرایش]

فارسی‌نویسان افغانستان[ویرایش]

نویسندگان جوان[ویرایش]

منابع[ویرایش]

 1. کتابهای احمد محققیخانه کتاب
 2. http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=205629
 3. http://www.bankkm.com/booklist.php?searchkey=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D9%84%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C&search=ok&ssi=2
 4. http://www.booksite.ir/bo1.php?cc=%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%20%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A
 5. http://khabarfarsi.com/n/1648883/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF_%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D9%88_%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4_%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF
 6. http://www.iricap.com/author.asp?id=831
 7. http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=43951
 8. http://www.madomeh.com/1389/08/21/adine6-eshge-dalgak/
 9. http://www.iiketab.com/images/files/Arts/mg42.htm
 10. http://www.ibna.ir/vdci5vaz.t1ay32bcct.html
 11. http://www.ibna.ir/vdcgxx9q7ak9tx4.rpra.html
 12. http://khabardehi.com/sites.php?url=goldenliterature.blogfa.com_post_1&des=%D8%B4%DB%8C%D9%85%D8%A7-%D9%86%D8%AB%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D9%82%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%AF
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Shima_Nesari_Haghighi_Fard
 14. http://www.booksite.ir/bo1.php?cc=%D9%81%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%B2%20%D8%AA%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86%DA%86%D9%8A%20%D8%B9%D8%B5%D8%B1%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1%D9%8A
 15. http://lakna.ir/news/8896/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D9%85/
 16. https://www.naakojaa.com/author/6815
 17. http://www.bekhan.com/main/?page=28&a=72176
 18. http://www.qoqnoos.ir/Showauthor.asp?id=35
 19. http://www1.jamejamonline.ir/papertext.aspx?newsnum=100835289346
 20. http://ketabnak.com/persons/%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%84%DB%8C+%D9%BE%D9%88%D8%B1+%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85
 21. http://www.aftabir.com/articles/view/art_culture/issue/c5c1217143160_masoud_minavi_p1.php/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D9%87%D9%85-%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%81%D8%AA
 22. http://khabarfarsi.com/n/1411340/%C2%AB%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%C2%BB_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84_%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B4%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1_%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA
 23. http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=232126
 24. علی احمدی
 25. http://www.ensani.ir/fa/7853/profile.aspx
 26. محبوبه پاشالی
 27. http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=24592
 28. http://www.ketab.ir/BookList.aspx?Type=Authorid&Code=37334
 29. http://www.booksite.ir/bo1.php?cc=%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A%20%D8%A8%D9%87%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B4
 30. http://www.bekhan.com/main/?page=28&a=65674
 31. http://ketabak.org/tarvij/node/248
 32. http://ketabak.org/tarvij/node/631
 33. مصطفی فلاحیان
 34. ملیکا گلی
 35. ملیکا گلی
 36. http://moezi.ir/269-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%88-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1.html
 37. http://www.noormags.com/view/fa/creator/219187
 38. http://hamshahrionline.ir/details/124489
 39. ناصر یوسفی
 هستی ناایمن-افشین خرم