فهرست ستاره‌های کبوتر

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی کبوتر است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Col α 37795 26634 05h 39m 38.94s −34° 04′26.6 2.65 −1.93 268 B7IV Phact, Phaet, Phad, Phakt
β Col β 39425 27628 05h 50m 57.55s −35° 46′09.5 3.12 1.02 86 K1.5III Wezn, Wazn
δ Col δ 44762 30277 06h 22m 06.85s −33° 26′10.6 3.85 −0.46 237 G7II Ghusn al Zaitun
ε Col ε 36597 25859 05h 31m 12.74s −35° 28′13.6 3.86 −0.79 277 K1II/III
η Col η 40808 28328 05h 59m 08.79s −42° 48′54.4 3.96 −2.10 531 K0III
γ Col γ 40494 28199 05h 57m 32.21s −35° 16′59.9 4.36 −2.73 853 B2.5IV
κ Col κ 43785 29807 06h 16m 33.14s −35° 08′26.6 4.37 0.63 183 G8II Al Kurud
ο Col ο 34642 24659 05h 17m 29.02s −34° 53′39.8 4.81 2.17 110 K0/K1III/IV
λ Col λ 39764 27810 05h 53m 06.88s −33° 48′05.2 4.88 −0.22 341 B5V Tsze
ξ Col ξ 40176 28010 05h 55m 29.89s −37° 07′14.2 4.97 −0.05 328 K1IIICN...
θ Col θ 42167 29034 06h 07m 31.63s −37° 15′10.5 5.00 −1.84 762 B8:IV Al Kurud
μ Col μ 38666 27204 05h 45m 59.89s −32° 18′23.0 5.18 −2.81 1294 B1IV/V runaway star
46568 31165 06h 32m 21.33s −37° 41′47.4 5.25 0.64 273 G8III
ν2 Col ν2 37495 26460 05h 37m 44.64s −28° 41′23.3 5.28 2.14 138 F5V
38170 26868 05h 42m 15.19s −34° 40′04.6 5.29 0.06 363 B9/B9.5V
46815 31299 06h 33m 49.49s −36° 13′56.2 5.42 −0.06 406 K3III
37811 26649 05h 39m 49.85s −32° 37′44.9 5.44 0.10 382 G6/G8III
36848 25993 05h 32m 51.38s −38° 30′48.0 5.45 1.83 172 K2/K3III
π2 Col π2 42303 29064 06h 07m 52.87s −42° 09′14.4 5.50 0.98 261 A0V
σ Col σ 40248 28098 05h 56m 20.94s −31° 22′56.8 5.52 −2.74 1462 F2III
41047 28524 06h 01m 16.29s −33° 54′42.4 5.54 −0.62 555 K5III
42682 29263 06h 10m 10.42s −40° 21′14.3 5.54 −1.55 853 M2II/III
43899 29842 06h 17m 01.23s −37° 44′15.5 5.54 0.70 302 K2III
40091 27955 05h 54m 52.49s −39° 57′28.5 5.55 −0.42 509 M0III
44506 30143 06h 20m 36.24s −34° 08′39.1 5.55 −3.40 2012 B3V
36187 25608 05h 28m 15.33s −37° 13′51.4 5.56 0.79 294 A0V
47144 31457 06h 35m 24.22s −36° 46′47.7 5.59 −0.66 580 A0V
39720 27766 05h 52m 33.16s −37° 37′51.6 5.62 0.65 321 K1III
45145 30444 06h 24m 01.02s −36° 42′28.4 5.62 0.74 308 K1II/III
72 Col 72 41534 28756 06h 04m 20.28s −32° 10′21.8 5.65 −1.96 1083 B2V
47500 31637 06h 37m 13.84s −36° 59′26.5 5.72 −2.81 1655 B6IV
35515 25194 05h 23m 24.00s −39° 40′42.4 5.73 −0.45 561 M2III
34266 24426 05h 14m 28.84s −35° 58′37.3 5.75 −0.11 484 G8III
36874 26019 05h 33m 07.32s −35° 08′21.5 5.75 1.10 278 K0III
37192 26219 05h 35m 15.45s −33° 04′48.0 5.76 0.82 317 K0III
44323 30069 06h 19m 40.95s −34° 23′47.7 5.76 0.34 396 B9V
41843 28899 06h 06m 05.53s −29° 45′30.7 5.79 1.23 266 A1V
41759 28855 06h 05m 27.17s −35° 30′49.3 5.80 1.27 263 A0V
37717 26545 05h 38m 43.53s −40° 42′26.5 5.81 −0.08 490 B8V
42054 28992 06h 07m 03.67s −34° 18′43.3 5.82 −1.72 1052 B4Vnn
46349 31072 06h 31m 13.10s −35° 15′31.9 5.82 −1.16 811 G8III+...
36060 25488 05h 27m 05.32s −40° 56′37.6 5.86 0.97 310 A7m
43940 29852 06h 17m 09.57s −37° 15′12.4 5.88 1.91 202 A2V
34868 24831 05h 19m 23.69s −27° 22′07.9 5.98 0.30 446 A0V
43847 29808 06h 16m 35.60s −39° 15′51.7 6.00 0.61 390 A2Vm...
47463 31617 06h 37m 01.89s −38° 08′47.8 6.03 0.41 434 K0III
35165 25007 05h 21m 16.86s −34° 20′42.2 6.05 −2.77 1895 B5II/III
ν1 Col ν1 37430 26412 05h 37m 16.49s −27° 52′16.3 6.15 2.91 145 F0IV
π1 Col π1 42078 28957 06h 06m 41.07s −42° 17′55.7 6.15 1.18 322 Am
38138 26862 05h 42m 11.58s −30° 32′07.7 6.18 −0.02 566 A0V
46365 31056 06h 30m 59.90s −40° 54′58.6 6.19 −0.07 581 K3III
38804 27303 05h 47m 04.58s −28° 38′20.2 6.22 −0.12 604 B5III
45383 30566 06h 25m 30.01s −35° 03′50.5 6.24 0.28 506 K3III
38385 26981 05h 43m 30.15s −39° 24′24.9 6.25 2.61 174 F3V
37286 26309 05h 36m 10.28s −28° 42′28.8 6.26 2.50 184 A2III/IV
46431 31099 06h 31m 34.95s −36° 56′24.7 6.26 −1.02 931 M2/M3III
38885 27325 05h 47m 18.69s −35° 40′27.2 6.29 0.31 511 K1III
45306 30505 06h 24m 44.50s −40° 17′02.3 6.30 0.28 522 B9V
45983 30849 06h 28m 42.40s −41° 04′29.7 6.32 1.78 264 F2/F3V
35046 24909 05h 20m 20.71s −34° 41′55.9 6.34 −0.31 698 F0/F2IV
39891 27901 05h 54m 14.04s −29° 08′49.6 6.34 2.60 183 F3V
38056 26796 05h 41m 26.92s −33° 24′02.6 6.35 0.74 432 B9.5V
47230 31509 06h 35m 54.07s −36° 05′18.4 6.36 3.33 131 F6V
47475 31603 06h 36m 51.27s −41° 33′25.8 6.36 −2.21 1689 K0II
40359 28138 05h 56m 49.00s −31° 58′34.6 6.44 −0.44 776 G8III
46727 31241 06h 33m 10.24s −38° 37′30.5 6.44 0.64 470 G8III
39543 27705 05h 51m 59.59s −29° 26′57.8 6.47 −0.17 694 K3III
45680 30706 06h 27m 07.59s −37° 53′44.2 6.48 2.99 162 F3V

جستارهای وابسته[ویرایش]

منبع[ویرایش]