فهرست ستاره‌های چلیپا

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
نام Designation مکان قدر فاصله (ly) رده بندی توضیحات
B F HD HIP RA Dec vis. abs.
β Cru β 111123 62434 12h 47m 43.32s −59° 41′19.4 1.25 −3.92 352 B0.5III Becrux, Mimosa; 20th brightest star; β Cep variable, Vmax = +1.23m, Vmin = +1.31m, P = 0.2365072 d
α1 Cru α1 108248 60718 12h 26m 35.94s −63° 05′56.6 1.4 −3.6 321 B0.5IV Acrux; 23rd brightest star; multiple star, ستاره دوتایی
γ Cru A γ 108903 61084 12h 31m 09.93s −57° 06′45.2 1.59 −0.56 88 M4III Gacrux; triple star; suspected variable
α2 Cru α2 108249 12h 26m 36.50s −63° 05′58.0 2.09 −2.88 321 B1V component of the α Cru system
δ Cru δ 106490 59747 12h 15m 08.76s −58° 44′56.0 2.79 −2.45 364 B2IV Decrux, Delcrux; β Cep variable; Vmax = +2.78m, Vmin = +2.84m, P = 0.151038 d
ε Cru ε 107446 60260 12h 21m 21.81s −60° 24′04.9 3.59 −0.63 228 K3/K4III Juxta, Juxta Crucem; suspected variable
μ1 Cru μ1 112092 63003 12h 54m 35.66s −57° 10′40.4 4.03 −1.29 377 B2IV-V ستاره دوتایی
ζ Cru ζ 106983 60009 12h 18m 26.29s −64° 00′11.0 4.06 −1.16 361 B2.5V double star
η Cru η 105211 59072 12h 06m 52.85s −64° 36′49.1 4.14 2.67 64 F2III double star
θ1 Cru θ1 104671 58758 12h 03m 01.70s −63° 18′46.6 4.32 0.08 230 Am spectroscopic binary
110956 62327 12h 46m 22.75s −56° 29′19.6 4.62 −0.80 396 B3V double star
λ Cru λ 112078 63007 12h 54m 39.22s −59° 08′48.0 4.62 −0.59 360 B4Vn β Cep variable, ΔV = 0.02m, P = 0.3951 d
ι Cru ι 110829 62268 12h 45m 37.92s −60° 58′52.2 4.69 1.78 125 K1III optical double
θ2 Cru θ2 104841 58867 12h 04m 19.24s −63° 09′56.6 4.72 −2.10 753 B2IV spectroscopic binary; β Cep variable, Vmax = +4.70m, Vmin = +4.74m, P = 0.0889 d
256 Cru 256 108250 12h 26m 30.90s −63° 07′21.0 4.86 B4IV probable optical double with the α Cru system
39 Cru 39 110335 61966 12h 41m 56.60s −59° 41′08.9 4.91 −2.60 1035 B6IV Be star
μ2 Cru μ2 112091 63005 12h 54m 36.92s −57° 10′07.1 5.08 −0.14 361 B5Vne component of μ Cru system; γ Cas variable, Vmax = +4.99m, Vmin = +5.18m
BZ Cru 110432 62027 12h 42m 50.28s −63° 03′31.0 5.27 −2.12 982 B2pe high-mass دوتایی پرتو ایکس; γ Cas variable, Vmax = +5.24m, Vmin = +5.45m
112244 63117 12h 55m 57.14s −56° 50′08.9 5.34 −3.47 1884 O9Ib emission-line star
107696 60379 12h 22m 49.47s −57° 40′34.0 5.38 0.28 342 B9V
BL Cru 108396 60781 12h 27m 28.88s −58° 59′30.4 5.38 −0.82 566 M4/M5III semiregular variable, ΔV = 0.35m
103961 58379 11h 58m 15.25s −56° 19′02.3 5.44 −1.00 633 B8III suspected variable
35 Cru 35 108968 61136 12h 31m 40.34s −59° 25′26.1 5.49 −3.07 1680 F5Ib-G0p BG Cru; متغیر دلتا قیفاووسی, Vmax = +5.34m, Vmin = +5.58m, P = 3.3428 d
103884 58326 11h 57m 40.04s −62° 26′55.4 5.59 −0.73 598 B3V suspected variable
104035 58427 11h 58m 47.67s −64° 20′22.4 5.59 −4.11 2835 A3Ib
DS Cru 111613 62732 12h 51m 17.98s −60° 19′47.2 5.71 −4.10 2991 A2Iab emission-line star; α Cyg variable, Vmax = +5.79m, Vmin = +5.84m
111904 62894 12h 53m 21.90s −60° 19′42.6 5.75 −4.71 4025 B9Ia suspected variable
108732 60969 12h 29m 54.19s −56° 31′29.9 5.78 −0.40 562 M1III suspected variable
κ Cru κ 111973 62931 12h 53m 48.92s −60° 22′34.5 5.89 B5Ia member of the Jewel Box خوشه ستاره‌ای (note that κ Cru usually refers to the cluster itself)
106068 59517 12h 12m 21.99s −62° 57′02.8 5.91 −4.96 4866 B9Ia
107543 60308 12h 21m 57.44s −56° 22′27.8 5.91 −2.73 1743 K4III + (F)
104933 58921 12h 04m 57.25s −60° 58′05.7 5.95 −0.59 661 M2III suspected variable
109000 61158 12h 31m 56.15s −63° 30′21.2 5.96 1.62 240 A8III
110506 62058 12h 43m 09.21s −56° 10′34.3 5.99 0.47 414 B9Vn
108355 60771 12h 27m 24.85s −63° 47′20.3 6.02 −0.50 657 B8IV
108501 60851 12h 28m 19.31s −64° 20′27.5 6.05 1.11 317 A0Vn
110461 62026 12h 42m 49.80s −55° 56′49.1 6.06 0.77 372 B9V
105841 59396 12h 11m 05.25s −61° 16′38.6 6.08 1.34 290 F0III
108570 60870 12h 28m 33.84s −56° 24′26.2 6.15 3.02 138 K0/K1III
104430 58642 12h 01m 29.26s −57° 30′13.5 6.16 1.28 309 A1V
DL Cru 106343 59678 12h 14m 16.93s −64° 24′30.7 6.20 B1.5Ia α Cyg variable; Vmax = +6.24m, Vmin = +6.28m
108530 60861 12h 28m 25.71s −61° 47′41.4 6.21 0.31 494 K2III
105437 59200 12h 08m 24.74s −60° 50′49.7 6.22 −2.89 2159 K3/K4II
109492 61443 12h 35m 29.79s −61° 50′29.0 6.22 2.89 151 G4IV
104900 58901 12h 04m 45.29s −59° 15′11.7 6.30 1.12 354 B9Vn
104111 58469 11h 59m 25.63s −62° 49′51.4 6.34 A9Ib-II
108395 60780 12h 27m 28.84s −58° 18′59.3 6.35 −0.79 874 K4III
110532 62084 12h 43m 28.40s −58° 54′09.9 6.41 −0.14 667 K0/K1III double star
γ Cru B γ 108925 12h 31m 16.70s −57° 04′52.0 6.42 component of the γ Cru system
R Cru 107805 60455 12h 23m 37.69s −61° 37′44.9 6.90 508 F7Ib/II Cepheid variable, Vmax = +6.40m, Vmin = +7.23m, P = 5.82575 d
HD 108147 108147 60644 12h 25m 46.27s −64° 01′19.5 6.99 126 F9V has a planet

منابع[ویرایش]

مشارکت‌کنندگان ویکی‌پدیا، «Crux»، ویکی‌پدیای انگلیسی، دانشنامهٔ آزاد (بازیابی در ۱۸ مه ۲۰۰۸).