فهرست ستاره‌های سنگتراش

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی سنگتراش است.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Scl α 5737 4577 00h 58m 36.35s −29° 21′26.9 4.30 −2.27 672 B7IIIp SX Arietis-type ستاره متغیر
β Scl β 221507 116231 23h 32m 58.19s −37° 49′06.1 4.38 0.69 178 B9.5IVMNpe.
γ Scl γ 219784 115102 23h 18m 49.43s −32° 31′54.6 4.41 0.72 179 K1III
δ Scl δ 223352 117452 23h 48m 55.48s −28° 07′48.1 4.59 1.37 143 A0V
η Scl η 2429 2210 00h 27m 55.71s −33° 00′25.4 4.86 −1.27 548 M2/M3III
ζ Scl ζ 224990 183 00h 02m 19.91s −29° 43′13.6 5.04 −0.93 509 B4V
ι Scl ι 1737 1708 00h 21m 31.18s −28° 58′52.7 5.18 0.29 310 K0III
θ Scl θ 739 950 00h 11m 43.89s −35° 08′00.2 5.24 3.55 71 F3/F5V
π Scl π 10537 7955 01h 42m 08.65s −32° 19′36.7 5.25 1.13 217 K1II/III
ε Scl ε 10830 8209 01h 45m 38.65s −25° 03′08.8 5.29 3.10 89 F2IV
μ Scl μ 222433 116820 23h 40m 38.21s −32° 04′22.8 5.30 0.55 291 K0III
κ2 Scl κ2 720 930 00h 11m 34.42s −27° 47′59.2 5.41 −0.85 581 K2III
κ1 Scl κ1 493 761 00h 09m 21.02s −27° 59′16.5 5.42 1.24 224 F3V
9525 7213 01h 32m 56.05s −36° 51′54.7 5.49 0.94 265 K1/K2III
σ Scl σ 6178 4852 01h 02m 26.38s −31° 33′07.4 5.50 1.29 227 A1/A2IV α2 CVn-type variable star
3059 2661 00h 33m 41.06s −29° 33′29.5 5.55 −0.37 497 K1III
ξ Scl ξ 6055 4770 01h 01m 18.23s −38° 54′59.9 5.59 −0.83 628 K1III
224630 118277 23h 59m 27.90s −29° 29′06.6 5.59 −1.56 879 K5III
218434 114254 23h 08m 21.10s −28° 49′24.8 5.60 0.89 285 G8III
220096 115312 23h 21m 15.51s −26° 59′12.3 5.65 0.63 329 G5IV
1187 1288 00h 16m 08.79s −31° 26′46.8 5.66 0.08 427 K2III
344 655 00h 08m 03.52s −33° 31′45.6 5.67 0.67 325 K1III
τ Scl τ 9906 7463 01h 36m 08.43s −29° 54′26.8 5.69 1.73 202 F2V
10538 7941 01h 42m 03.02s −36° 49′56.2 5.70 0.85 304 A0V
9377 7118 01h 31m 43.25s −30° 16′58.5 5.79 0.95 304 K0III
8498 6502 01h 23m 30.97s −30° 56′43.8 5.84 −1.34 888 M0III
218619 114366 23h 09m 44.62s −28° 05′18.9 5.88 −0.73 685 K2III
λ2 Scl λ2 4211 3456 00h 44m 11.92s −38° 25′19.1 5.90 0.61 372 K1III
9228 7016 01h 30m 22.88s −26° 12′28.3 5.92 0.25 444 K2III
942 1096 00h 13m 42.22s −26° 01′19.8 5.94 −1.52 1012 K5III
10142 7643 01h 38m 27.49s −36° 31′40.6 5.94 0.96 323 K0III
7312 5661 01h 12m 45.37s −37° 51′23.1 5.95 1.62 239 A9IV: (+F/G)
2363 2159 00h 27m 14.69s −25° 32′49.7 5.99 −0.58 671 K0III
λ1 Scl λ1 4065 3356 00h 42m 42.89s −38° 27′48.5 6.05 0.44 432 B9.5V
224113 117931 23h 55m 16.57s −31° 55′17.3 6.09 −1.41 1032 B6/B7
5445 4363 00h 55m 55.53s −27° 46′33.0 6.11 −2.67 1863 M1/M2III
9742 7361 01h 34m 50.83s −31° 53′32.0 6.11 0.85 368 K0/K1III
943 1099 00h 13m 44.38s −26° 17′05.9 6.14 −0.73 771 K4III
1089 1195 00h 14m 58.21s −34° 54′15.1 6.17 −0.61 739 K3III
10481 7886 01h 41m 27.28s −38° 07′58.7 6.20 3.09 137 F3/F5IV/V
222872 117107 23h 44m 29.10s −26° 14′47.7 6.23 2.07 222 F3/F5V
219580 114969 23h 17m 08.73s −28° 26′16.9 6.24 −0.99 911 M1/M2III
224350 118076 23h 57m 08.12s −26° 37′24.6 6.26 −1.62 1226 K3III
6269 4932 01h 03m 17.76s −29° 31′32.8 6.28 1.03 365 G8IIICN...
220929 115833 23h 28m 00.69s −35° 32′40.2 6.34 −0.14 644 K2III
223991 117860 23h 54m 21.39s −27° 02′34.5 6.34 1.51 301 A2V+...
219912 115178 23h 19m 43.12s −33° 42′28.7 6.35 0.13 572 K2III
9151 6971 01h 29m 42.79s −25° 37′04.0 6.37 0.09 588 K1III
225200 345 00h 04m 20.30s −29° 16′07.8 6.38 0.83 421 A1V
3074 2663 00h 33m 43.85s −35° 00′03.0 6.41 3.62 118 F8/G0V
3605 3056 00h 38m 48.75s −25° 06′28.0 6.43 −0.32 729 K4III
6403 5042 01h 04m 32.61s −33° 31′58.0 6.44 0.44 517 K0III
223466 117510 23h 49m 49.61s −25° 19′52.6 6.44 1.02 396 A3V
219823 115121 23h 19m 03.28s −28° 23′16.3 6.49 −0.31 748 K5III
R Scl 8879 6759 01h 26m 58.10s −32° 32′35.2 6.57 −1.81 1545 C ستاره کربنی
اچ‌دی ۴۲۰۸ 4208 3479 00h 44m 26.65s −26° 30′56.4 7.79 5.22 107 G7V یک سیاره دارد(b)
اچ‌دی ۴۱۱۳ 4113 3391 00h 49m 12.60s −37° 58′57.5 7.91 4.69 144 G5V یک سیاره دارد(b)

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]