فهرست ستاره‌های زرافه

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستارههای صورت فلکی زرافه است.

نام B F HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
β Cam β 10 31910 23522 05h 03m 25.10s +60° 26′32.2 4.03 −3.40 997 G0Ib
CS Cam 21291 16228 03h 29m 04.13s +59° 56′25.2 4.21 −6.39 4289 B9Ia متغیر آلفا ماکیانی
α Cam α 9 30614 22783 04h 54m 03.01s +66° 20′33.6 4.26 −7.38 6936 O9.5Ia SB:
BE Cam 23475 17884 03h 49m 31.29s +65° 31′33.6 4.39 −2.97 964 M1III متغیر نامنظم
7 Cam 7 31278 23040 04h 57m 17.22s +53° 45′07.5 4.43 −0.88 376 A1V
21389 16281 03h 29m 54.75s +58° 52′43.5 4.55 −4.85 2470 A0Ia SB:
M Cam M 49878 33694 07h 00m 03.85s +76° 58′38.8 4.55 0.76 187 K4III
γ Cam γ 23401 17959 03h 50m 21.48s +71° 19′56.5 4.59 −0.47 335 A2IVn
20336 15520 03h 19m 59.26s +65° 39′08.4 4.74 −2.21 801 B2.5Vne
HD 42818 42818 29997 06h 18m 50.78s +69° 19′12.1 4.76 1.10 176 A0Vn
23089 17587 03h 46m 02.33s +63° 20′42.2 4.78 −2.17 799 A3V...
VZ Cam 55966 36547 07h 31m 04.48s +82° 24′41.6 4.92 −0.89 473 M4IIIa متغیر نیمه منظم
24479 18505 03h 57m 25.44s +63° 04′20.1 4.95 −0.13 338 B9.5V
24480 18488 03h 57m 08.29s +61° 06′32.1 4.99 −3.78 1852 K3I-II
25291 19018 04h 04m 27.16s +59° 09′19.8 5.00 −3.63 1734 F0II
22649 17296 03h 42m 09.35s +63° 13′00.3 5.06 −0.95 520 S5.3 SB:
3 Cam 3 29317 21727 04h 39m 54.69s +53° 04′46.5 5.07 −0.84 495 K0III SB متغیر دلتا قیفاووسی
اچ‌دی ۳۳۵۶۴ 33564 25110 05h 22m 33.78s +79° 13′50.7 5.08 3.47 68 F6V یک سیاره دارد(b)
21447 16292 03h 30m 00.23s +55° 27′06.6 5.09 1.25 191 A1V
43 Cam 43 49340 33104 06h 53m 42.24s +68° 53′17.9 5.11 −2.32 1000 B7III
20797 15890 03h 24m 40.56s +64° 35′09.6 5.13 −2.79 1249 M0II
42 Cam 42 48879 32864 06h 50m 57.09s +67° 34′18.9 5.14 −1.98 867 B4IV
106112 59504 12h 12m 11.91s +77° 36′58.3 5.14 2.50 110 A5m
26764 19949 04h 16m 43.11s +53° 36′42.5 5.20 0.03 353 A2Vn
31 Cam 31 39220 27971 05h 54m 57.83s +59° 53′18.3 5.20 −0.27 405 A2V TU Cam; دواتیی گرفتی دوتایی طیفی
11 Cam 11 32343 23734 05h 06m 08.46s +58° 58′20.6 5.22 −1.35 671 B2.5Ve BV Cam; γ Cas variable; ستاره دوتایی با 11 Cam
16 Cam 16 34787 25197 05h 23m 27.83s +57° 32′40.3 5.24 0.15 340 A0Vn
90089 51502 10h 31m 05.02s +82° 33′30.7 5.25 3.59 70 F2V
27022 20266 04h 20m 40.36s +65° 08′25.6 5.26 0.22 333 G5III
4 Cam 4 30121 22287 04h 48m 00.22s +56° 45′27.1 5.29 1.81 162 A3m
37 Cam 37 41597 29246 06h 09m 58.99s +58° 56′08.3 5.35 0.20 349 G8III
2 Cam 2 29316 21730 04h 39m 58.03s +53° 28′23.7 5.36 0.71 277 A8V
36 Cam 36 41927 29490 06h 12m 51.05s +65° 43′06.6 5.36 −1.11 642 K2II-III
40 Cam 40 42633 29730 06h 15m 40.51s +59° 59′56.5 5.37 −0.55 498 K3III
64307 39117 08h 00m 11.76s +73° 55′04.8 5.37 −1.29 700 K3III
112028 62572 12h 49m 13.80s +83° 24′46.3 5.38 0.54 303 A1IIIsh
64486 39538 08h 04m 47.19s +79° 28′47.1 5.39 0.36 330 A0p...
23277 17854 03h 49m 13.70s +70° 52′16.3 5.40 0.40 325 A2m
27245 20376 04h 21m 47.58s +60° 44′09.2 5.40 −0.18 427 M0III
17 Cam 17 35583 25769 05h 30m 10.21s +63° 04′02.0 5.43 −1.85 931 M1III
32650 24254 05h 12m 22.45s +73° 56′48.3 5.44 0.14 374 B9p Si
46588 32439 06h 46m 14.47s +79° 33′58.6 5.44 4.18 58 F8V
30442 22626 04h 52m 05.17s +63° 30′20.3 5.47 −0.46 499 M2III
5 Cam 5 30958 22854 04h 55m 03.14s +55° 15′32.9 5.52 −1.02 661 B9.5V
89571 51384 10h 29m 42.21s +84° 15′07.6 5.52 2.47 133 F0IV
68375 40793 08h 19m 32.21s +75° 45′24.7 5.55 0.79 292 G8III
37289 26882 05h 42m 26.45s +65° 41′51.7 5.62 0.96 279 K5III
58425 36528 07h 30m 52.70s +68° 27′56.6 5.63 −0.08 453 K2III
34255 24914 05h 20m 22.61s +62° 39′13.4 5.64 −3.27 1976 K4Iab:
26670 19968 04h 16m 53.55s +61° 51′00.1 5.69 0.20 409 B5Vn
50885 33827 07h 01m 21.40s +70° 48′30.0 5.69 −0.04 457 K4III
26755 19983 04h 17m 08.07s +57° 51′37.7 5.72 1.18 263 K1III
22764 17342 03h 42m 42.73s +59° 58′09.8 5.74 −3.41 2203 K4Ib
117566 65595 13h 26m 57.22s +78° 38′37.7 5.74 0.98 292 G2.5IIIb
31134 22936 04h 56m 07.08s +52° 52′11.0 5.75 −0.08 478 A2Vs
45866 31940 06h 40m 28.84s +77° 59′44.9 5.75 −0.50 579 K5III
1 Cam 1 28446 21148 04h 32m 01.84s +53° 54′39.0 5.78 B0III SB
HD 104985 104985 58952 12h 05m 14.74s +76° 54′21.4 5.78 0.74 333 G9III یک سیاره دارد(b)
23005 17585 03h 46m 00.82s +67° 12′06.8 5.79 2.07 181 F0IV
24141 18217 03h 53m 43.19s +57° 58′31.3 5.80 2.21 170 A5m
33541 24732 05h 18m 13.25s +73° 16′05.3 5.81 0.60 359 A0V
23523 17891 03h 49m 36.62s +63° 17′49.6 5.82 1.57 231 A5Vn
25274 19129 04h 06m 03.17s +68° 40′47.9 5.88 −0.53 623 K2III
46509 31946 06h 40m 32.24s +71° 44′55.5 5.88 −0.66 663 K0III
27322 20380 04h 21m 51.82s +56° 30′22.7 5.91 1.02 310 A3V
28780 21452 04h 36m 24.23s +64° 15′41.8 5.91 0.24 443 A1V
112014 62561 12h 49m 06.79s +83° 25′04.1 5.92 1.75 222 A0V
120565 66878 13h 42m 22.94s +82° 45′09.0 5.92 0.68 364 G9III
26 Cam 26 38091 27249 05h 46m 30.37s +56° 06′56.6 5.93 2.07 193 A4Vn
51 Cam 51 62066 37949 07h 46m 40.04s +65° 27′20.3 5.93 0.89 332 K2III:
28204 21247 04h 33m 30.62s +72° 31′43.8 5.94 0.65 373 A8m
29678 22361 04h 48m 50.26s +75° 56′29.6 5.96 2.66 149 A9IV
21819 16599 03h 33m 39.10s +54° 58′29.5 5.98 1.82 222 A3V
32356 23766 05h 06m 29.66s +61° 10′11.8 6.00 −0.19 563 K5II
105943 59384 12h 11m 00.09s +81° 42′35.4 6.00 −1.64 1101 K5III:
53 Cam 53 65339 39261 08h 01m 42.49s +60° 19′27.9 6.02 1.05 321 A2p... AX Cam; α2 CVn variable; spectroscopic binary
31662 23380 05h 01m 36.02s +61° 04′42.4 6.03 3.19 120 F4V
44472 30794 06h 28m 14.49s +70° 32′07.0 6.03 −0.12 553 A4V
26076 19730 04h 13m 44.81s +72° 07′34.4 6.05 0.80 365 K1III
31312 23442 05h 02m 19.79s +74° 16′09.4 6.05 −0.37 628 K5III
24 Cam 24 37601 26942 05h 43m 01.66s +56° 34′53.2 6.05 2.11 200 K0III
26553 19823 04h 15m 01.80s +57° 27′37.3 6.06 −1.96 1309 A4III
12 Cam 12 32357 23743 05h 06m 12.14s +59° 01′17.1 6.08 −0.33 625 K0III BM Cam; RS CVn variable؛ ستاره دوتایی با11 Cam
23383 17707 03h 47m 32.12s +55° 55′19.4 6.09 0.48 431 B9Vnn
8 Cam 8 31579 23216 04h 59m 46.34s +53° 09′19.7 6.09 −0.77 767 K4III
65448 39340 08h 02m 30.82s +63° 05′25.2 6.09 0.07 522 G1III
31590 23617 05h 04m 39.65s +74° 04′01.2 6.10 0.02 537 A1V
99945 56253 11h 31m 51.08s +81° 07′37.8 6.12 2.24 195 A2m
15 Cam 15 34233 24836 05h 19m 27.85s +58° 07′02.7 6.13 −1.02 879 B5V
21427 16303 03h 30m 10.93s +59° 21′57.8 6.14 1.07 337 A2V
25425 19177 04h 06m 38.81s +65° 31′15.1 6.14 0.41 457 A3m
30 Cam 30 38831 27731 05h 52m 17.26s +58° 57′50.9 6.14 0.02 545 A0Vs
33618 24479 05h 15m 11.38s +59° 24′20.6 6.15 1.28 307 K2III-IV
19 Cam 19 36570 26408 05h 37m 15.07s +64° 09′17.5 6.15 0.86 372 A0V
72582 42484 08h 39m 42.64s +73° 37′47.7 6.16 0.97 355 G7III
33266 24313 05h 13m 02.83s +61° 51′00.1 6.17 0.34 477 A2III
23 Cam 23 37638 27046 05h 44m 08.46s +61° 28′35.5 6.17 1.23 318 G5III:
27402 20456 04h 22m 57.91s +59° 36′58.6 6.18 0.86 378 A4V
38284 27472 05h 49m 04.68s +62° 48′29.5 6.18 0.67 412 A4V
36384 26638 05h 39m 43.72s +75° 02′37.7 6.19 −0.06 579 M0III
31675 23484 05h 02m 50.34s +66° 49′25.6 6.20 3.97 91 F6V:
31563 23582 05h 04m 12.77s +73° 45′50.2 6.21 −1.84 1331 K0
104216 58545 12h 00m 18.84s +80° 51′11.8 6.21 −0.79 819 M2III
38645 27795 05h 52m 55.49s +68° 28′17.9 6.22 0.70 415 G9III
39429 28205 05h 57m 34.95s +66° 05′46.1 6.24 0.66 427 K0
25948 19400 04h 09m 22.16s +54° 49′44.7 6.25 2.87 155 F5V
115337 64437 13h 12m 25.46s +80° 28′16.6 6.25 −0.37 686 K0Ib
36496 26410 05h 37m 16.05s +66° 41′48.2 6.26 1.76 259 A8Vn
45947 31703 06h 37m 55.24s +73° 41′44.3 6.26 3.51 116 F2
104904 58874 12h 04m 28.53s +85° 35′12.9 6.27 1.86 249 F6V
27855 20772 04h 27m 00.86s +57° 35′07.2 6.28 −0.54 755 A0III
40055 28831 06h 05m 09.32s +75° 35′09.4 6.28 −0.44 720 K5
67934 41208 08h 24m 33.11s +82° 25′51.0 6.28 −0.31 679 A2Vn
22316 16974 03h 38m 19.70s +56° 55′58.1 6.29 0.13 557 B9p
25877 19412 04h 09m 27.58s +59° 54′29.1 6.29 −1.30 1072 G8II
55075 36019 07h 25m 21.97s +81° 15′27.1 6.30 −0.73 832 A0III
76990 45421 09h 15m 21.24s +84° 10′51.6 6.30 1.53 294 F2III
23662 18067 03h 51m 41.75s +68° 30′27.1 6.31 −0.70 821 B9IVp
24164 18438 03h 56m 30.33s +71° 49′17.9 6.31 2.42 196 A5m
25602 19172 04h 06m 36.58s +54° 00′32.0 6.31 1.36 319 K0III-IV
71973 42249 08h 36m 48.78s +74° 43′25.4 6.31 1.69 273 A2m
86321 49688 10h 08m 34.40s +83° 55′06.1 6.31 −0.85 883 K0
30144 22300 04h 48m 06.94s +55° 36′10.2 6.32 2.78 166 F0
40827 28829 06h 05m 08.23s +59° 23′36.0 6.32 0.52 471 K1III-IV
26101 19673 04h 12m 51.88s +68° 30′04.1 6.33 0.96 387 K0
111112 62170 12h 44m 25.90s +80° 37′16.1 6.33 0.57 462 A5m
30085 22508 04h 50m 36.39s +70° 56′29.7 6.36 −0.13 647 A0IV
32781 24440 05h 14m 35.54s +76° 28′22.0 6.36 0.81 421 A0V
54070 34956 07h 13m 57.99s +71° 48′59.5 6.36 0.94 396 K0
47 Cam 47 56820 35735 07h 22m 17.19s +59° 54′07.1 6.36 2.13 229 A8m
21794 16602 03h 33m 41.23s +57° 52′07.1 6.37 2.09 234 F7V
32715 24017 05h 09m 44.53s +64° 55′11.8 6.37 3.38 129 F3V:
77246 45097 09h 11m 12.73s +80° 49′44.2 6.37 1.93 252 F2
34200 24955 05h 20m 40.69s +66° 44′48.5 6.39 1.04 384 G5
30752 22720 04h 53m 09.80s +52° 50′28.3 6.40 0.37 523 A2V
69054 41011 08h 22m 09.50s +74° 49′12.9 6.40 0.63 466 K0III...
20104 15309 03h 17m 31.54s +65° 39′30.1 6.41 0.10 596 A3V
40956 28951 06h 06m 39.20s +63° 27′13.7 6.42 0.90 414 K0
79517 45764 09h 19m 55.78s +74° 01′00.3 6.42 1.14 370 G8III
21903 16712 03h 35m 01.04s +60° 02′29.0 6.43 2.69 183 F5V
32518 24003 05h 09m 36.62s +69° 38′22.4 6.43 1.08 383 K1III
18 Cam 18 36066 25973 05h 32m 33.68s +57° 13′17.8 6.44 3.23 143 F8V
21769 16587 03h 33m 32.19s +58° 45′55.3 6.45 −0.40 763 A4III
65299 40559 08h 16m 53.96s +84° 03′27.7 6.45 0.24 568 A3IV
23594 17858 03h 49m 19.73s +57° 07′06.0 6.46 0.40 531 A0Vn
29329 22152 04h 46m 00.39s +76° 36′40.9 6.46 3.92 105 F7V
118686 66251 13h 34m 42.81s +76° 32′48.1 6.46 −1.03 1025 K5III:
57742 36211 07h 27m 25.84s +66° 19′53.9 6.47 −0.72 893 B9III
34450 25322 05h 24m 59.43s +73° 42′25.9 6.48 −1.45 1254 M0
41782 29348 06h 11m 13.63s +60° 27′12.7 6.48 −1.47 1268 M0
21203 16177 03h 28m 23.56s +60° 15′20.6 6.49 −0.61 858 B9V
25225 19222 04h 07m 10.72s +74° 00′01.9 6.49 1.00 409 K0
14 Cam 14 33296 24348 05h 13m 31.29s +62° 41′28.1 6.49 1.91 268 A7Vn
38058 27346 05h 47m 32.26s +63° 35′55.7 6.49 0.64 482 G5
52030 34238 07h 05m 51.62s +70° 43′55.0 6.49 −0.58 847 K0III
40568 28656 06h 03m 04.31s +57° 01′06.3 6.50 0.31 565 G5
49 Cam 49 62140 37934 07h 46m 27.46s +62° 49′50.4 6.50 1.95 265 F0p SrEu BC Cam; α2 CVn variable
29 Cam 29 38618 27592 05h 50m 33.89s +56° 55′08.2 6.53 0.88 441 A4IV-V
28 Cam 28 38129 27283 05h 46m 54.60s +56° 55′26.4 6.79 0.39 622 A7V
22 Cam 22 37070 26587 05h 39m 05.39s +56° 21′37.3 7.03 3.14 196 F5

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]