فهرست ستاره‌های توکان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

این صفحه فهرست ستاره‌های صورت فلکی توکان است که به ترتیب درخشندگی مرتب شده‌اند.

نام B F HD HIP بعد میل vis.
mag.
abs.
mag.
فاصله (ly) رده‌بندی یادداشت
α Tuc α 211416 110130 22h 18m 30.18s −60° 15′34.2 2.87 −1.05 199 K3III ستاره دوتایی
γ Tuc γ 219571 114996 23h 17m 25.81s −58° 14′09.3 3.99 2.28 72 F1III
ζ Tuc ζ 1581 1599 00h 20m 01.91s −64° 52′39.4 4.23 4.56 28 F9V nearby خورشید-like star
κ Tuc κ 7788 5896 01h 15m 45.50s −68° 52′34.5 4.25 2.70 67 F6IV چهار ستاره
β1 Tuc β1 2884 2484 00h 31m 32.56s −62° 57′29.1 4.36 1.20 140 B9V
ε Tuc ε 224686 118322 23h 59m 54.91s −65° 34′37.5 4.49 −0.81 374 B9IV
δ Tuc δ 212581 110838 22h 27m 19.87s −64° 57′59.0 4.51 −0.06 267 B8V
β2 Tuc β2 2885 2487 00h 31m 33.36s −62° 57′55.6 4.53 0.92 172 A2V
ν Tuc ν 213442 111310 22h 33m 00.01s −61° 58′55.5 4.91 0.30 273 M4III
η Tuc η 224392 118121 23h 57m 34.97s −64° 17′53.1 5.00 1.56 159 A1V
β3 Tuc β3 3003 2578 00h 32m 43.79s −63° 01′53.0 5.07 1.73 151 A0V
212330 110649 22h 24m 56.19s −57° 47′47.8 5.31 3.75 67 F9V
ι Tuc ι 6793 5268 01h 07m 18.57s −61° 46′30.9 5.36 0.70 279 G5III
ρ Tuc ρ 4089 3330 00h 42m 28.30s −65° 28′05.3 5.38 2.33 133 F6V
λ2 Tuc λ2 5457 4293 00h 55m 00.30s −69° 31′37.1 5.45 1.40 210 G7III
π Tuc π 1685 1647 00h 20m 39.04s −69° 37′29.7 5.50 0.64 306 B9V
225253 377 00h 04m 41.25s −71° 26′12.7 5.59 −0.63 572 B8III
220572 115620 23h 25m 19.37s −56° 50′56.2 5.60 0.89 285 K0III
220790 115769 23h 27m 14.93s −58° 28′34.6 5.63 0.82 298 G8III
219482 114948 23h 16m 57.47s −62° 00′04.1 5.64 4.07 67 F7V
221006 115908 23h 29m 00.93s −63° 06′38.2 5.66 0.33 380 Ap Si
5276 4200 00h 53m 37.78s −62° 52′16.9 5.73 −0.64 613 M4III
222820 117088 23h 44m 12.03s −64° 24′16.3 5.73 −1.42 879 K3II
3823 3170 00h 40m 24.66s −59° 27′20.5 5.89 3.86 83 G1V
224361 118092 23h 57m 19.78s −62° 57′23.8 5.95 1.96 205 A2p
214632 111967 22h 40m 48.86s −57° 25′20.3 5.98 −1.90 1226 K4III
4088 3352 00h 42m 41.64s −60° 15′45.7 5.99 1.68 237 K5III
4294 3489 00h 44m 31.52s −62° 29′51.4 6.06 1.44 274 F5III/IV
222805 117105 23h 44m 25.00s −70° 29′25.4 6.06 2.75 150 G8IV
220263 115433 23h 22m 56.68s −60° 03′21.0 6.08 −1.00 851 M3III
θ Tuc θ 3112 2629 00h 33m 23.23s −71° 15′58.4 6.11 0.22 490 A7IV متغیر دلتا سپری
219077 114699 23h 14m 05.98s −62° 41′56.3 6.12 3.79 95 G5IV
216187 112924 22h 52m 09.98s −63° 11′18.8 6.14 0.69 401 K0III
213884 111548 22h 35m 52.84s −57° 53′01.4 6.22 2.07 220 F0Vn
5771 4563 00h 58m 22.18s −60° 41′46.7 6.23 0.07 557 Am
7916 5992 01h 17m 03.68s −66° 23′52.4 6.23 1.16 336 A0V
6311 4879 01h 02m 42.89s −65° 27′22.0 6.25 −0.71 803 M2III
215121 112259 22h 44m 16.48s −60° 29′58.8 6.29 0.63 442 F3V
565 798 00h 09m 52.10s −62° 17′48.6 6.34 0.68 442 A6V
215682 112603 22h 48m 21.30s −61° 41′03.7 6.36 0.95 393 K0III
211726 110311 22h 20m 36.25s −57° 30′35.1 6.41 −0.48 780 K3/K4III
3444 2889 00h 36m 37.59s −65° 07′27.9 6.43 −0.05 646 K2/K3III
216169 112895 22h 51m 45.00s −59° 52′52.9 6.47 1.27 357 K1IIICN...
220759 115756 23h 27m 07.47s −66° 34′51.1 6.47 −0.70 886 K4III
215562 112533 22h 47m 35.71s −65° 33′36.8 6.49 0.05 633 K1III
اچ‌دی ۴۳۰۸ 4308 3497 00h 44m 39.27s -65° 38′58.3 6.54 4.84 72 G5V یک سیاره دارد (b)
جی‌جی ۳۰۲۱ 1237 1292 00h 16m 12.68s −79° 51′04.3 6.59 5.36 57 G6V یک سیاره دارد (b)
λ1 Tuc λ1 5190 4084 00h 52m 24.51s −69° 30′12.9 6.67 2.73 200 F7IV/V
اچ‌دی ۲۲۱۲۸۷ 221287 116084 23h 31m 20.34s −58° 12′35.0 7.82 4.20 173 F7V یک سیاره دارد(b)
ξ Tuc ξ 47 2051 1902 00h 24m 02.87s −72° 05′43.3 8.88 13,400 Ne... خوشه ستاره‌ای کروی 47 Tuc

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]