فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان گلستان

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.


استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت
گلستان           ۳۷۹۳۵۴ ۱۵۹۳۰۵۵
گلستان آزادشهر         ۲۱۱۸۸ ۸۸۲۵۱
گلستان آزادشهر چشمه ساران       ۳۸۷۷ ۱۵۶۴۸
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران   ۲۵۵۷ ۱۰۵۵۰
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران رحیم‌آباد ۳۶ ۱۳۳
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران رودبار ۱۶۵ ۵۳۲
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران قشلاق ۳۹ ۱۲۴
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران خانه‌های سازمانی معدن زغال سنگ قشلاق ۱۵ ۴۶
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران نرگس چال ۴۱ ۱۳۹
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران حاجی‌آباد ۱۹ ۶۳
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران جهادآباد ۸ ۲۱
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران معصوم‌آباد ۲۶ ۸۶
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران اسلام‌آباد قشلاق ۲۶ ۹۱
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران فارسیان ۴۹۱ ۲۰۵۸
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران مهدی‌آباد ۳۷ ۱۲۷
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران تیل‌آباد ۱۴۲ ۵۸۵
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران غزنوی ۲۰ ۸۰
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران خوش ییلاق ۹۲ ۳۶۲
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران محمدعلی‌آباد ۱۳۱ ۵۶۶
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران کاشیدار ۳۶۲ ۱۴۳۳
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران سیب چال ۹۹ ۴۸۵
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران وامنان ۳۶۸ ۱۶۴۷
گلستان آزادشهر چشمه ساران   چشمه ساران نراب ۴۴۰ ۱۹۷۲
گلستان آزادشهر چشمه ساران   خرمارودجنوبی   ۷۵۸ ۳۰۰۳
گلستان آزادشهر چشمه ساران   خرمارودجنوبی سرای محمدحسین ۷۴ ۳۰۲
گلستان آزادشهر چشمه ساران   خرمارودجنوبی نوده حاجی‌لر ۲۰۹ ۸۲۲
گلستان آزادشهر چشمه ساران   خرمارودجنوبی سوسرا ۲۲۶ ۹۲۹
گلستان آزادشهر چشمه ساران   خرمارودجنوبی وطن ۲۲۸ ۸۵۲
گلستان آزادشهر چشمه ساران   خرمارودجنوبی پادگان نظامی نوده ۲۱ ۹۸
گلستان آزادشهر چشمه ساران نوده خاندوز     ۵۶۲ ۲۰۹۵
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر       ۱۷۳۱۱ ۷۲۶۰۳
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی   ۲۸۴۴ ۱۱۸۰۵
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی اکبرآباد ۲۴۰ ۱۰۳۹
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی تیلان ۱۴۹ ۶۴۹
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی خاندوزسادات ۲۶۶ ۱۱۴۷
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی ازدارتپه ۷۳۵ ۲۹۲۰
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی سرکهریزا ۷۹ ۲۹۵
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی سیدآباد ۳۵۶ ۱۵۰۱
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی مرزبن ۳۹۱ ۱۴۶۹
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی نیلی ۲۲۶ ۱۰۴۸
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی فاضل‌آباد ۳۰۴ ۱۳۵۰
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   خرمارودشمالی کوه میان ۹۸ ۳۸۷
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد   ۳۴۴۲ ۱۴۸۹۹
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد پشمک طوق تمیش ۱۰۴ ۴۷۷
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد تاتاربایجق ۱۸۸ ۸۱۳
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد اقچلی علیا ۹۳ ۳۸۳
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد عطابهلکه ۱۱۲ ۴۶۴
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد صاتلق بای زیتونلی ۸۴ ۳۴۸
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد قورچای ۸۲۵ ۳۳۲۵
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد نظرچاقلی ۱۶۷ ۷۳۸
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد اقچلی قرخلر ۷۱ ۲۴۶
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد مزرعه مختارزاده ۱۴ ۵۶
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد ابه گلها ۱۰۵ ۴۰۶
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد ابه حاجی‌نبی گل چشمه ۲۹۲ ۱۲۷۸
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد مزرعه یزدانی ۱۱۵ ۴۵۰
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد ابه سبزواریها ۱۶۳ ۷۰۳
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد ممی اقچلی ۶۱ ۲۸۸
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد ارازتقان ۹۶ ۴۸۴
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد کشت وصنعت گل چشمه ۱۶ ۶۲
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد جلال‌آباد ۲۴۵ ۱۰۴۴
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد قزلجه آق امام ۴۷۹ ۲۳۲۰
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر   نظام‌آباد احمدآباد ۲۱۲ ۱۰۱۴
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر آزادشهر     ۹۲۶۰ ۳۸۲۶۰
گلستان آزادشهر مرکزی شهرستان آزادشهر نگین شهر     ۱۷۶۵ ۷۶۳۹
گلستان آق‌قلا         ۲۲۸۰۴ ۱۰۹۴۴۰
گلستان آق‌قلا وشمگیر       ۵۲۶۶ ۲۵۱۴۹
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی   ۱۲۸۷ ۵۸۹۱
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی تازه‌آباد ۷۵ ۳۰۹
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی چین‌سبیلی ۷۶۷ ۳۳۳۶
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی مزرعه منصور جرجانی ۱۶ ۶۲
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی مزرعه کریم جرجانی ۲۵ ۹۷
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی اقدگش علیا ۲۰۴ ۱۰۱۰
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی قرنجیک‌پورامان ۱۹۷ ۱۰۶۵
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه جنوبی شرکت کشاورزی و دامپروری ران * *
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی   ۲۷۳۲ ۱۳۳۹۹
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی حبیب‌ایشان ۲۰۳ ۸۴۷
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی مزرعه نمونه ارتش ۱۵ ۵۶
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی گوک تپه شماره یک ۱۸۰ ۷۴۱
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی یلمه‌سالیان ۶۷۸ ۳۲۶۳
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی سدگرگان و اتحاد ? ۲۳ ۱۱۸
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی عباس‌آباد ۹۲ ۴۳۴
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی شیخآبادیلمه سالیان ۴۴ ۲۰۳
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی قاسمآبادیلمه سالیان ۹۴ ۴۲۵
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی سازمان اتحادشماره ۱و۲ ۲۰۵ ۱۰۰۵
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی گوک تپه شماره ۲ ۸۱ ۳۹۲
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی سازمان انقلاب ۲۳۸ ۱۳۰۶
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی اسلام‌آباد پایین ۶۰ ۳۲۷
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی محمدآباد بالا ۲۰۸ ۱۲۱۹
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی محمدآباد پایین ۸۷ ۴۸۳
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی امین‌آباد ۲۸۴ ۱۳۲۹
گلستان آق‌قلا وشمگیر   مزرعه شمالی اسلام‌آباد بالا ۲۴۰ ۱۲۵۱
گلستان آق‌قلا وشمگیر انبارآلوم     ۱۲۴۷ ۵۸۵۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا       ۱۷۵۳۸ ۸۴۲۹۱
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین   ۳۹۲۵ ۱۹۰۳۰
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین قره تپه ۶۸ ۳۳۴
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین شیخ تپه ۸۰ ۳۹۳
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین اونق یلقی علیا ۲۴۵ ۱۱۹۳
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین اونق یلقی سفلی ۹۱ ۴۴۸
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین عطاآباد ۹۴۳ ۴۵۲۶
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین پیرواش علیا ۱۳۰ ۶۰۶
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین نصرکان سفلی ۱۸ ۹۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین انبارتپه ۱۶۰ ۷۳۳
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین اکبرآباد ۳۸ ۱۶۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین پیرواش سفلی ۱۰۱۲ ۴۶۹۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین شفتالوباغ علیا ۳۲۸ ۱۷۹۸
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین شفتالوباغ سفلی ۲۳۹ ۱۲۹۴
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین قزلی ۱۹۷ ۹۳۷
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   آق‌التین کرد ۳۷۶ ۱۸۲۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی   ۲۶۲۱ ۱۲۹۰۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی اوچ تپه ۳۲۶ ۱۵۱۰
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی خیولی ۱۹۷ ۹۵۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی سازمان حیدری ۲۷ ۱۱۷
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی باغه یلمه سالیان ۳۲ ۱۹۶
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی گری دوجی ۴۵۱ ۲۳۳۱
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی سخی‌آباد ۵۷ ۲۵۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی بهلکه شیخ‌موسی ۳۵۶ ۱۸۳۴
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی نصرت‌آباد ۱۶۸ ۷۹۴
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی باغه شیخ‌موسی ۷۷ ۳۴۶
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی بهلکه بایرام اخوند ۱۲۷ ۵۸۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی بهلکه داشلی ۱۶۸ ۹۲۱
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی قره داغلی ۲۲۱ ۱۰۰۷
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی بدراق ملا ۱۹۹ ۱۰۲۰
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی جماران ۱۴۱ ۶۹۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی سازمان شاکریان ۲۹ ۱۳۷
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   شیخ‌موسی تپه ظهوریان ۴۵ ۲۰۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی   ۵۱۸۱ ۲۴۹۵۰
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی یامپی ۵۱۹ ۲۲۹۱
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی اق تکه خان ۱۷۶ ۸۸۶
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی اق قبر ۱۲۸ ۶۳۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی صحنه سفلی ۶۱۰ ۲۹۵۸
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی شهرک صنعتی اق قلا ۲۸ ۷۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی دوگونچی ۴۵۳ ۲۱۱۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی حاجی‌قره ۱۰۴ ۵۴۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی شورحیات ۱۶۷ ۷۹۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی قربان‌آباد ۲۴۱ ۱۲۰۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی خوجه توپ ۳۳ ۱۶۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی حیدرآباد ۲۲ ۱۲۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی دلیجه ۱۷۰ ۹۱۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی قلعه جیق ۲۵۳ ۱۲۴۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی پیراغاچ ۹۲ ۴۱۴
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی عثمان‌آباد ۶۲ ۳۱۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی قوشجان‌آباد ۲۱۸ ۱۰۱۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی محمدآباد ۷۲ ۲۶۱
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی سقریلقی ۱۸۴ ۹۸۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی گامیشلی یلقی ۳۲۴ ۱۴۶۶
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی قانقرمه ۳۴۳ ۱۶۶۲
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی محمدالق ۷۴ ۳۸۸
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی سلاق یلقی ۲۵۳ ۱۲۱۸
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی یلمه خندان ۱۹۳ ۱۰۰۷
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی اقزبیر ۱۷۳ ۷۸۹
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی سیدلر ۷۷ ۳۸۵
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا   گرگان‌بوی میرزاعلی‌یلقی ۲۱۲ ۱۰۶۴
گلستان آق‌قلا مرکزی شهرستان آق‌قلا آق قلا     ۵۸۱۱ ۲۷۴۰۲
گلستان بندر گز         ۱۲۰۵۹ ۴۶۱۷۹
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز       ۷۹۳۹ ۳۱۰۴۶
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی   ۱۷۱۸ ۷۱۰۱
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی باغوکناره ۳۰۱ ۱۲۰۹
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی حسین‌آباد ۱۴۸ ۶۸۸
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی محمدآباد ۵۳ ۲۳۷
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی باغو ۱۷۳ ۶۵۳
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی کارکنده ۲۷۳ ۱۰۸۸
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی سرطاق ۱۷۲ ۶۶۸
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی سوته ده ۱۰۹ ۴۷۱
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی گل افرا ۱۷۶ ۷۲۳
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی سرمحله ۱۴۵ ۵۸۱
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان شرقی ابراهیم‌آباد ۱۶۸ ۷۸۳
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی   ۱۵۴۲ ۶۰۲۲
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی کوه صحرا ۱۰۷ ۴۲۶
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی گز(گزشرقی) ۳۶۸ ۱۴۴۵
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی دشتی کلاته شرقی ۱۵۳ ۶۶۶
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی گزغربی ۶۰۴ ۲۳۱۷
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی دشتی کلاته غربی ۱۴۱ ۵۳۲
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی وطنا ۸۲ ۳۰۵
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی ولفرا ۸۶ ۳۲۸
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز   انزان غربی طرح وطنا * *
گلستان بندر گز مرکزی شهرستان بندر گز بندر گز     ۴۶۷۹ ۱۷۹۲۳
گلستان بندر گز نوکنده       ۴۱۲۰ ۱۵۱۳۳
گلستان بندر گز نوکنده   بنفشه تپه   ۵۷۳ ۲۱۱۴
گلستان بندر گز نوکنده   بنفشه تپه جفاکنده ۲۹۲ ۱۰۹۹
گلستان بندر گز نوکنده   بنفشه تپه استون‌آباد ۱۵۱ ۵۷۰
گلستان بندر گز نوکنده   بنفشه تپه بنفش تپه ۱۳۰ ۴۴۵
گلستان بندر گز نوکنده   لیوان   ۱۴۸۹ ۵۴۱۸
گلستان بندر گز نوکنده   لیوان تلور ۳۲۴ ۱۱۷۳
گلستان بندر گز نوکنده   لیوان لیوان شرقی ۶۸۳ ۲۴۱۰
گلستان بندر گز نوکنده   لیوان کهنه کلباد ۸۴ ۳۳۹
گلستان بندر گز نوکنده   لیوان لیوان غربی ۳۹۸ ۱۴۹۶
گلستان بندر گز نوکنده نوکنده     ۲۰۵۸ ۷۶۰۱
گلستان ترکمن         ۲۵۲۹۵ ۱۲۲۲۱۸
گلستان ترکمن گمیشان       ۱۱۸۲۸ ۵۸۷۲۵
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی   ۳۱۷۸ ۱۵۸۹۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی التین تخماق ۱۱۳ ۵۵۳
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قلعه جیق بزرگ ۲۳۳ ۱۱۱۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قلمس ۵۰ ۲۶۸
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قلعه جیق کوچک ۱۵ ۸۷
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی کله پست ۱۰۵ ۴۷۹
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی توماچلر ۱۲۳ ۶۰۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی سقرتپه ۱۹۵ ۱۱۰۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی توماچلرالتین ۴۱ ۲۱۲
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی مرادبردی ۴۲ ۲۰۳
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی کوسلر ۴۵ ۲۲۸
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی ارخ بزرگ ۴۷۴ ۲۴۹۴
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قلعه حاجی‌گلدی خان ۸۶ ۴۱۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی کریم ایشان ۱۵۵ ۷۵۹
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قرنجیک گوکچلی ۱۰۸ ۵۱۰
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قلعه قره جلر ۵۹ ۲۳۷
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قلعه گمش دفه ۷۴ ۴۰۴
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی قرنجیک خواجه خان ۵۴۲ ۲۵۷۴
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی ارخ کوچک ۱۱۴ ۵۷۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی خواجه لر ۳۶۶ ۱۸۴۸
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی اسلام تپه ۱۹۰ ۱۰۲۴
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای شرقی اق سین تپه ۴۸ ۲۱۶
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی   ۲۶۵۲ ۱۳۶۵۰
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی بصیرآباد ۵۲۲ ۲۶۳۸
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی خواجه نفس ۸۹۲ ۴۳۹۰
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی غفارحاجی ۲۵ ۱۰۸
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی دهنه ۲۲۱ ۱۱۹۷
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی قرمسه ۴۸ ۲۳۹
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی قره کیله ۱۴۷ ۸۵۱
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی گامیشلی خواجه نفس ۸۷ ۴۴۴
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی توماچلار ۸۹ ۴۵۷
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی چارقلی ۳۹۱ ۲۱۴۸
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی کملر ۱۵۲ ۷۸۷
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی ناردانلی * *
گلستان ترکمن گمیشان   جعفربای غربی صفاایشان ۷۷ ۳۸۹
گلستان ترکمن گمیشان گمیش تپه     ۳۲۳۶ ۱۵۶۳۹
گلستان ترکمن گمیشان سیمین شهر     ۲۷۶۲ ۱۳۵۴۵
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن       ۱۳۴۶۷ ۶۳۴۹۳
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی   ۳۷۱۲ ۱۸۴۴۸
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی گامیشلی نزار ۲۱۵ ۱۰۰۲
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی پیخی حاجی ۸۴ ۴۳۰
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی قره تپه ۱۷۴ ۸۲۹
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی صفرحاجی ۵۰ ۲۶۱
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی خمبرآباد ۸۸ ۳۵۷
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی ایوان‌آباد ۷۲ ۳۱۵
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی قره قاشلی ۴۱۷ ۲۱۷۷
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی آنه حاجی ۳۶ ۱۸۳
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی نیازآباد ۳۴۴ ۱۷۹۴
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی زابلی محله علیا ۸۶ ۳۷۶
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی زابلی محله سفلی ۸۴ ۳۵۴
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی آشورآباد ۷ ۲۵
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی سیجوال ۶۳۱ ۳۰۲۶
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی اسکله ۶ ۲۰
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی اورکت حاجی ۶۰ ۲۶۹
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی قره سو ۳۰۵ ۱۵۶۲
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی یموت ۲۱ ۸۸
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی پنج پیکر ۴۳۳ ۲۲۲۶
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی هاشمنلی ۲۷ ۱۳۵
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی چاپاقلی ۴۹۰ ۲۵۷۲
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن   جعفربای جنوبی صیدآباد ۸۲ ۴۴۷
گلستان ترکمن مرکزی شهرستان ترکمن بندرترکمن     ۹۷۵۵ ۴۵۰۴۵
گلستان رامیان         ۱۹۵۷۹ ۸۱۸۶۶
گلستان رامیان فندرسک       ۸۲۰۶ ۳۴۳۲۶
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی   ۳۸۹۳ ۱۶۷۱۵
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی مازیاران ۱۷۸ ۶۴۸
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی رضاآباد ۵۶۰ ۲۴۴۱
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی بلوچ‌آباد ۴۳۷ ۲۱۳۸
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی شفیع‌آباد ۲۶۲ ۱۰۵۱
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی نقی‌آباد ۱۵۶ ۶۲۶
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی گردایش بلوچ‌آباد ۷۲۵ ۳۴۱۸
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی حسین‌آباد تپه سری ۱۲۳ ۵۳۰
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی دارکلاته ۴۹۰ ۱۸۲۴
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی مشو ۳۷ ۱۴۶
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی جعفرآباد نامتلو ۲۴۷ ۹۸۵
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی بلوچ‌آباد مشو ۲۱۹ ۱۰۲۵
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی حسین‌آباد سیستانیها ۱۵۷ ۶۶۵
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی شیرآباد ۲۳۰ ۸۹۳
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک جنوبی امامیه ۷۲ ۳۲۵
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی   ۱۷۵۲ ۷۱۷۶
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی سعدآباد فندرسک ۵۵۵ ۲۲۶۸
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی لاله باغ ۲۳۰ ۹۴۲
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی سنگستان ۱۱۶ ۴۱۷
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی نی تپه ۳۱۷ ۱۳۰۸
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی ازداری ۸۰ ۳۱۱
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی محمدآباد ۵۴ ۲۳۰
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی همت‌آباد ۲۴ ۹۹
گلستان رامیان فندرسک   فندرسک شمالی ارازگل ۳۷۶ ۱۶۰۱
گلستان رامیان فندرسک خان ببین     ۲۵۶۱ ۱۰۴۳۵
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان       ۱۱۳۷۳ ۴۷۵۴۰
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند   ۵۸۵۸ ۲۵۱۰۶
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند تاتارعلیا ۱۰۷۴ ۴۷۰۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند سرتپه ۶۱ ۲۵۴
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند اوخلی بالا ۸۲ ۳۴۸
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند اوخلی پایین ۹۲ ۳۷۱
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند اوخلی فروگاه فرهناک ۸۷ ۳۳۰
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند ابه حاجی‌نظر ۲۳ ۹۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند فجر(مزرعه اشرفیون) ۱۰۰ ۳۸۴
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند سازمان دریا ۴۹ ۲۲۶
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند توران ترک ۲۶۵ ۱۱۴۶
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند توران فارس ۶۵۲ ۲۴۹۲
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند زینب‌آباد ۸۸۶ ۳۵۷۴
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند کلو ۱۶۲ ۷۰۰
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند چاله پلرز ۵۶ ۲۲۲
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند قره قاچ ۵۳۳ ۲۱۹۰
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند نارکلاته ۱۲۳ ۵۹۳
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند الله‌آباد ۴۵ ۱۸۵
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند تاتارسفلی ۳۱۴ ۱۷۵۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند سازمان حاج سید ۲۷ ۱۰۶
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند سازمان سیداحمدخمینی ۶۴ ۲۴۵
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند سازمان میانکاله (مزرعه منتظری) ۲۰۶ ۸۹۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند حسین‌آباد قربانی ۹۰ ۴۶۲
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند اسلام‌آباد علیا ۷۸ ۳۱۷
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند اسلام‌آباد سفلی ۶۷ ۳۵۰
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند توحیدآباد ۳۶ ۱۷۱
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند سفیدچشمه ۱۱۵ ۴۸۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   دلند گلند ۵۷۱ ۲۴۸۵
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران   ۷۰۳ ۲۹۸۳
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران الهادی ۱۷ ۷۴
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران باقرآباد ۶۷ ۲۴۶
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران سیدکلاته ۴۷ ۲۳۲
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران قورچای ۸۳ ۳۲۸
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران ویرو ۱۷۵ ۷۶۲
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران شش‌اب ۲۲ ۹۱
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران پاقلعه ۶۱ ۲۳۸
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران پل ارام ۱۱ ۳۷
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران جوزچال ۸ ۳۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران رضی ۵۲ ۱۹۶
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان   قلعه میران کشکک ۱۶۰ ۷۴۰
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان رامیان     ۲۸۳۱ ۱۱۷۱۹
گلستان رامیان مرکزی شهرستان رامیان دلند     ۱۹۸۱ ۷۷۳۲
گلستان علی‌آباد         ۲۹۹۴۴ ۱۲۳۹۲۳
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد       ۲۱۶۳۲ ۸۹۲۰۴
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول   ۷۷۶۲ ۳۳۷۲۹
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول کوچک استاجیق ۴۴۱ ۲۰۸۶
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول بلوچ‌آباد ۱۳۱ ۵۸۵
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول بدراق انه گلدی ۸۲ ۴۲۳
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول کوچک نظرخانی ۳۱۴ ۱۶۰۱
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول بدراق نوری ۳۹۷ ۲۰۳۹
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول عرفان‌آباد ۱۸۵ ۹۰۴
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول باغه شورتپه نفس ۱۱۳ ۵۹۷
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول بهلکه نفس ۵۸ ۳۰۱
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول حسن طبیب ۲۲۲ ۱۱۸۲
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول اودک دوجی ۴۴۴ ۲۲۲۱
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول خاتم‌آباد ۵۴ ۲۳۶
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول سنگدوین ۸۶۲ ۳۶۷۱
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول قوش کرپی ۱۰۹ ۴۴۸
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول حاجی‌کلاته ۴۲۹ ۱۷۵۹
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول امیرآباد فندرسک ۹۳ ۳۱۴
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول معصوم‌آباد فندرسک ۲۰۳ ۸۵۰
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول زابلی محله ماهستان ۱۲۵ ۵۲۲
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول اسلام‌آباد فندرسک ۷۳ ۲۷۵
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول حکیم‌آباد ۴۷۰ ۲۰۱۸
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول الوستان ۱۱۲ ۴۳۰
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول بلوک غلام ۶۳ ۲۴۹
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول حاجی‌آباد ۹۱ ۳۶۴
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول امام‌آباد سیستانیها ۶۴ ۲۷۶
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول اسلام‌آباد مزرعه شماره ۲ ۴۹ ۲۰۷
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول نصرت‌آباد ۱۴۵ ۵۶۳
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول نوده کتول ۲۵۷ ۹۹۶
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول مزرعه ۱۰۸۵ ۳۹۵۷
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول ساورکلاته ۱۱۳ ۴۵۰
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول حسین‌آباد ۸۳ ۴۰۰
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول اسلام‌آباد مزرعه شماره یک ۳۴۱ ۱۵۰۱
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   کتول پیچک محله ۵۵۴ ۲۳۰۴
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل   ۲۱۹۴ ۹۲۹۲
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل الازمن ۱۸۰ ۷۲۸
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل امیرآباد سرخ محله ۴۸۲ ۲۳۴۰
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل کردآباد ۳۸۰ ۱۴۵۸
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل چینو ۲۱ ۸۵
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل مهدی‌آباد ۶۱۸ ۲۷۴۸
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل افراتخته ۶۶ ۲۵۱
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل خاکپیرزن ۴۱ ۱۷۶
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل زرین گل ۱۵۶ ۶۲۵
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل سیاه‌رودبار ۷۷ ۲۶۶
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل شیرین‌آباد ۱۳۴ ۴۵۳
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد   زرین گل میان رستاق ۳۹ ۱۶۲
گلستان علی‌آباد مرکزی شهرستان علی‌آباد علی‌آباد     ۱۱۶۷۶ ۴۶۱۸۳
گلستان علی‌آباد کمالان       ۸۳۱۲ ۳۴۷۱۹
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد   ۲۳۹۱ ۹۳۲۰
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد الستان ۱۱ ۲۵
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد الامن ۳۹ ۱۳۵
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد قریب‌آباد * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد چلی سفلی * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد چلی علیا ۱۱ ۲۹
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد چه جا * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد خولین دره * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد رحمت‌آباد ۶۶۷ ۲۴۹۳
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد ریگ چشمه ۸ ۱۷
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد سیاه‌مرزکوه * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد طاویر * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد گنو ۴ ۱۰
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد ماهیان ۷ ۲۵
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد نرسو ۱۰ ۲۴
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد وسی سر * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد دامداری حجت کتولی * *
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد محمدآباد ۴۵۳ ۱۸۴۱
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد برفتان ۴۷۹ ۱۸۳۷
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد عباس‌آباد ۱۷۱ ۷۰۳
گلستان علی‌آباد کمالان   استرآباد گلستان ۵۱۷ ۲۱۵۳
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ   ۲۷۶۷ ۱۲۳۳۹
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ جهان بینی ۱۱۶ ۴۹۳
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ شیرنگ سفلی ۱۰۳ ۳۹۳
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ شیرنگ علیا ۵۲۱ ۲۲۰۶
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ شجاع‌آباد ۸۰ ۳۷۴
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ باقرآباد ۱۸۷ ۸۰۸
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ مارون کلاته ۲۱۱ ۹۶۷
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ ضیاآباد ۶۰ ۲۷۲
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ ذبیح‌آباد ۳۹ ۱۶۳
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ نصرکان علیا ۱۲۳ ۵۴۲
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ اشوربای ۲۲۱ ۹۵۸
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ کوزه لی ۸۰ ۳۸۶
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ احمدآباد (بلوچ‌آباد) ۱۲۵ ۶۱۴
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ ازادتپه ۳۷۸ ۱۷۱۷
گلستان علی‌آباد کمالان   شیرنگ قره بلاغ ۵۲۳ ۲۴۴۶
گلستان علی‌آباد کمالان فاضل‌آباد     ۳۱۵۴ ۱۳۰۶۰
گلستان کردکوی         ۱۷۶۱۷ ۶۷۴۲۷
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی       ۱۷۶۱۷ ۶۷۴۲۷
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه   ۳۰۰۲ ۱۱۶۸۵
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه ولاغوز ۱۳۹۸ ۵۳۷۶
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه سرکلاته خرآب‌شهر ۷۶۹ ۳۰۶۰
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه سالی کنده ۴۰۵ ۱۶۵۰
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه حاجی‌آباد ۶۶ ۲۹۵
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه درازنو ۲۵ ۵۶
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه رادکان ۷۴ ۳۲۳
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه کنداب ۸۳ ۳۷۴
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه چمن ساور ۳۹ ۱۳۵
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه حاجی‌آباد کوهپایه ۶۴ ۲۳۰
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه جهان نما ۴۳ ۹۹
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   چهارکوه یزدان محله ۳۶ ۸۷
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی   ۳۹۳۲ ۱۵۵۸۶
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی چقر ۳۴ ۱۲۸
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی میاندره ۴۰۹ ۱۶۴۸
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی درودمحله ۶۴ ۲۶۹
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی نامن ۲۰۸ ۹۵۱
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی امام زاده روشن‌آباد * *
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی محمدآباد ۹۳ ۴۰۹
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی دنگلان خواجه ۶۷۷ ۲۶۹۲
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی اسلام‌آباد شاده ۱۴۲ ۵۴۱
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی زراع محله ۸۸ ۳۴۸
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی گرجی محله ۱۶۸ ۶۷۱
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی مفیدآباد ۹۱ ۳۳۸
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی یساقی ۱۱۵۰ ۴۴۹۰
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی مهترکلاته ۷۳۶ ۲۸۲۹
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق شرقی غلام‌آباد ۷۱ ۲۶۵
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی   ۳۰۷۲ ۱۱۱۶۵
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی ایلوارپنجدانگه ۱۱۹ ۴۴۲
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی بدیل‌آباد ۹ ۲۹
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی چهارده ۶۱۱ ۲۲۶۲
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی کریم‌آباد (شیخ کریم) ۲۰ ۷۳
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی بالاجاده ۸۸۷ ۳۱۴۰
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی قلندرایش ۷۶ ۲۷۷
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی النگ ۹۶۳ ۳۵۴۱
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی ایلواریکدانگه ۳۱۵ ۱۱۲۴
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی   سدن رستاق غربی خرم‌آباد ۷۲ ۲۷۷
گلستان کردکوی مرکزی شهرستان کردکوی کردکوی     ۷۶۱۱ ۲۸۹۹۱
گلستان کلاله         ۳۱۴۷۵ ۱۴۹۸۵۷
گلستان کلاله مراوه تپه       ۸۹۳۹ ۴۵۸۷۴
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ   ۳۱۸۸ ۱۶۵۰۶
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ اسلام‌آباد ۱۶۷ ۷۷۶
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ یانبلاغ ۳۴۵ ۱۷۰۸
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ بیاتلر ۹۱ ۴۵۳
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ داشلی ارقاچ ۴۳ ۲۴۸
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ کسن ۱۱۹ ۶۳۰
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ لوهندر ۹۷ ۵۴۶
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قره آقاشلی ۱۸ ۹۵
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ آقچه آقاشلی ۸۶ ۴۱۸
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ گلیداغ ۳۴۳ ۱۶۲۳
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ پلی سفلی ۱۰۷ ۶۴۱
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ پلی علیا ۵۰ ۲۸۶
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ شارلق ۷۵ ۴۴۲
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قولاق کسن ۱۲۴ ۷۳۲
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ یلقی سورلن ۳۴ ۲۰۷
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ گل چشمه ۱۵ ۹۷
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ بیشک تپه ۳۸ ۲۵۰
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ کنت یری ۸۳ ۴۶۳
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قزل اطاق ۵۳ ۲۷۵
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قوشه سو ۲۱۳ ۱۱۷۱
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ بق قجه پایین ۱۰۴ ۴۹۴
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ بق قجه بالا ۱۲۱ ۶۴۴
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قرناوه علیا ۳۱۱ ۱۴۸۹
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ پارچقلی ۹۶ ۴۱۴
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ چشمه لی ۸۶ ۵۲۸
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ عرب لاله گون ۱۲۶ ۶۱۸
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قرناوه سفلی ۱۱۳ ۶۰۳
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ کمرلی ۶۹ ۳۲۳
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ قاپلانلی ۲۸ ۱۴۵
گلستان کلاله مراوه تپه   گلی داغ ارکلی ۳۳ ۱۸۷
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه   ۴۶۰۴ ۲۳۷۶۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه چنارلی ۱۰۵ ۵۶۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه عرب قاری حاجی ۲۶۲ ۱۲۷۲
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه کریم ایشان ۱۴۶ ۶۸۹
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه آق امام ۳۱۴ ۱۵۶۳
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه التی اغاج بزرگ ۸۰ ۴۴۷
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه التی اغاج کوچک ۸۹ ۴۸۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه اوچران ۴۷ ۲۳۴
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه ایستگاه مایکروویونهصدونه شهرآباد * *
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه بالکور ۲۴ ۱۰۵
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه بالی قایه ۴ ۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه چناران ۲۰۶ ۱۰۴۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه سوجق ۱۷ ۷۹
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه کچیک ۵۷ ۳۱۴
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه یکه چنار ۶۸ ۳۳۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه باباشملک ۵۹ ۳۲۵
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه دکلی داش ۴۳ ۲۱۱
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه شارلق ۳۶ ۱۷۱
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قرقجق ۸۸ ۴۵۷
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه یازگلدی ۵۲ ۲۵۹
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره قول تپه ۵۲ ۲۶۲
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه میدان جیغ کوچک ۶ ۳۲
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره دام یک ۳۶ ۱۷۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه اله نور ۳۷ ۱۸۴
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه باقی ۷ ۳۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قوشه تپه ۵۱ ۲۵۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه گوندر ۳۵ ۲۱۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه یکه تپه ۲۵ ۱۳۹
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه محمدشاهیر ۲۴ ۱۳۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه یکه توت پایین ۶۲ ۳۳۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه ترناولی پایین ۵۴ ۲۶۳
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه فرق سرپایین ۱۲۹ ۷۹۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قازان قایه ۳۳۵ ۱۶۱۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه آق قلعه ۷۳ ۳۷۵
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه پست دره ۷۳ ۴۰۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه بسطام دره ۶۵ ۲۸۴
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه پالچقلی ۲۴ ۱۲۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه دادلی قزنین ۵۷ ۲۶۴
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه دولت اورلان ۴۶ ۲۴۱
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه عطاجان قربانلی ۱۱ ۶۱
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه اق لر ۴۰ ۲۰۵
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه مردم دره ۲۶ ۱۰۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه گوک دره ۱۵۴ ۷۴۵
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه اینجرلی * *
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه ساری قمیش ۷۳ ۳۷۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قربان پیکار ۶۴ ۳۵۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره اقاچلی ۴۴ ۲۰۲
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قزل دالق ۲۳ ۱۰۰
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه نارلی آجی سو ۱۷۵ ۱۰۲۹
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه شیخ لرسفلی ۱۰۲ ۵۰۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه شورجه بالا ۳۰ ۱۳۱
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه خوجه گلدی ۸۳ ۴۵۳
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه سوزش ۱۲۱ ۵۸۸
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه همت‌آباد ۳۲ ۱۶۷
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه چایلی ۵۸ ۳۰۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره گل کله ۹۸ ۵۱۳
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره گل شرقی ۱۲۰ ۶۹۲
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه اق تقه قدیم ۷ ۲۷
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه آق تقه جدید ۲۵۱ ۱۳۹۶
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره گل تخته وسط ۶۳ ۳۷۷
گلستان کلاله مراوه تپه   مراوه تپه قره گل غربی ۱۳۹ ۷۵۶
گلستان کلاله مراوه تپه مراوه     ۱۱۴۷ ۵۶۰۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله       ۲۲۵۳۶ ۱۰۳۹۸۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو   ۳۲۳۷ ۱۴۹۷۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو آیدرویش ۴۵۷ ۲۲۵۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو چهارمازو ۴۹ ۱۹۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو بلوک اجن ۹۲ ۳۹۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو قوجمز ۳۵۵ ۱۸۰۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو اجن یلی ۱۶۳ ۷۳۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو دهنه پرسوقویی ۴۸۶ ۲۳۱۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو اجن سنگرلی ۳۴۰ ۱۳۹۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو حاجی‌حسن ۶۶ ۳۱۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو صالح‌آباد چقرلی ۳۶۲ ۱۵۷۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو کاظم خوجه ۳۱۲ ۱۴۰۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو گونیلی ۲۸ ۱۱۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو یکه قوزبالا ۳۷۹ ۱۸۰۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   آق سو یکه قوزپایین ۱۴۸ ۶۵۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران   ۳۱۸۳ ۱۶۶۲۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران صوفی شیخ داز ۲۰۲ ۱۰۹۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران صوفی شیخ ۲۸ ۱۵۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران صوفی شیخ غراوی ۲۳۵ ۱۱۷۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران دوجی ۵۵ ۳۳۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران مالای شیخ گینک لیک ۳۷۵ ۱۸۸۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران یارم تپه ۱۲۱ ۶۵۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران گینک لیک قره صحنه ۱۶ ۹۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران صوفیان ۲۶۷ ۱۴۶۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران قره تپه شیخ ۴۶ ۲۵۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران قره جه ۵۳ ۲۵۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران تمرقره قوزی ۶۹۳ ۳۵۵۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران یلی بدراق ۲۷۰ ۱۴۴۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران گچ سو پایین ۶۱ ۲۲۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران اوقچی کوچک ۵۹ ۳۱۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران اوقچی بزرگ ۱۲۴ ۷۲۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران قره آغاچ ۲۸۲ ۱۴۲۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران قویجق ۴۵ ۲۱۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران قرناق ۹۳ ۵۱۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران گچ سو بالا ۸۳ ۴۷۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   تمران چالجه ۷۵ ۳۷۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه   ۴۸۶۳ ۲۳۶۱۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه آق تقه ۹۸ ۴۶۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه چاتال ۷۹ ۴۰۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قپان علیا ۱۲۵ ۶۴۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه کوروک ۸۰ ۴۲۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه آق چاتال ۶۳ ۳۳۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه خوجه لر ۲۳ ۱۲۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه پاشایی ۴۱ ۲۳۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قپان سفلی ۳۳ ۲۱۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه حاجی‌بیک علیا ۱۴۶ ۸۰۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه ارازعلی‌شیخ ۶۱ ۳۵۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قره سعید ۳۷ ۲۰۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه گوکجه ۲۸۸ ۱۳۹۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه حاجی‌بیک سفلی ۱۱۵ ۶۱۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه آق یاجی ۱۰۷ ۴۸۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه پیش کمر ۶۱۴ ۲۶۳۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه کولی بایندر ۱۳۳ ۶۲۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه چروک پیشکمر ۷۰ ۲۸۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه کروک چوتور ۶۷ ۳۳۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه کسرپیشکمر ۱۶۶ ۷۰۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه یاساقلق ۱۲۸ ۶۰۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه ارجنلی ۲۰۱ ۹۰۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه سوارپایین ۱۰۶ ۴۹۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه سواربالا ۶۲ ۲۸۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه دومانلی ۷۰ ۳۳۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه سواروسط ۳۳ ۱۵۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه توتلی تمک ۵۹ ۲۵۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه خوجه یاپاقی ۱۳۴ ۵۶۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه زاوپایین ۸۹ ۳۸۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه کورلر ۱۲۶ ۵۰۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه گرگاندوز ۵۱ ۲۲۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه زاوبالا ۹۸ ۴۴۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه چیشت خوجه لر ۳۹ ۱۸۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه عزیزآباد ۳۰۵ ۱۴۴۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قره یسرپایین ۸۱ ۳۹۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قره یسربالا ۴۰ ۱۸۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قدونه سفلی ۱۲۵ ۷۱۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قرنگی جنگل ۱۴۷ ۸۱۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه یل چشمه جدید ۵۶ ۴۱۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه قدونه علیا ۱۴۲ ۷۵۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه یل چشمه سفلی ۲۲۷ ۱۲۰۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   زاوکوه یل چشمه علیا ۱۹۸ ۱۰۷۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور   ۴۸۰۷ ۲۱۱۱۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور چقرشیرملی ۱۷۱ ۷۴۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور قراول حاجی‌تاجی ۲۱۸ ۹۱۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور طوقه ۱۱۵ ۴۸۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور کوسه ۴۲۰ ۱۷۷۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور باینال ۲۳۴ ۱۲۲۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه حسین فرید ۱۴۰ ۵۸۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور خمبرآباد ۶۷ ۲۸۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه علی‌اسلامی شماره ۱ ۲۴۸ ۱۰۳۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای چمران ۳۷ ۱۶۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه قربان شیخ ۱۸ ۱۲۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور فتح‌آباد ۸۸ ۳۷۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای بلال ۴۳ ۱۸۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور حیدرآباد محمدشیر ۲۲۹ ۹۶۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور تگک امام عبداله ۲۸ ۱۳۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه گراییلی ۴۱ ۱۷۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه حاجی‌اشرفیان شماره ۱ ۶۴ ۲۶۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه صداقتی ۱۰ ۳۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه حاجی‌رضایی ۲۹ ۱۴۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه وحدت ۳۱ ۱۱۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور امان خوجه ۸۷ ۴۰۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور قره شور ۱۷۷ ۸۰۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه سلمان فارسی ۳۸ ۱۶۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای عاشورا ۲۹ ۱۵۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای ابوذر ۹۳ ۴۵۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور گرکز ۲۷۴ ۱۱۳۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور زابلی محله قره شور ۲۲۴ ۱۰۲۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور گاومیشلی ۲۹ ۱۴۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور کنگور ۳۳۹ ۱۴۶۴
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای ثاراله ۷۵ ۳۶۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای خان بابااحمدی ۱۴ ۶۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور خوجه لر ۲۰۲ ۸۵۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور همت‌آباد سیستانیها ۴۹ ۲۲۰
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور پیروزآباد ۵۷ ۲۱۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور قرقیز ۷۳ ۳۱۶
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مجاور ۴۹ ۲۰۷
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور روستای انقلاب ۲۷ ۱۱۳
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور چشمه نیل ۶۸ ۳۰۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور مزرعه گراییلی ۲۴ ۱۰۸
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور دشتی ۷۰ ۲۸۲
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور شهرک جمهوری اسلامی ۱۴۹ ۶۵۹
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور بربرقلعه ۲۱۴ ۹۳۵
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله   کنگور سدچمران ۲۱۵ ۱۰۱۱
گلستان کلاله مرکزی شهرستان کلاله کلاله     ۶۴۴۶ ۲۷۶۶۱
گلستان گرگان         ۱۰۵۱۲۰ ۳۹۳۸۸۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان       ۹۲۹۲۹ ۳۴۵۸۱۳
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی   ۷۳۲۶ ۲۹۲۱۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی مریم‌آباد ۱۹۶ ۷۸۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی ولیک‌آباد ۱۳۵ ۴۹۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی فیض‌آباد ۲۱۱ ۹۱۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی کوی صدف /قزاق محله / ۳۳۶ ۱۷۱۲
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی باغ گلبن ۲۲۶ ۹۲۴
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی نصرآباد ۹۰۷ ۳۶۵۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی نومل ۳۵۴ ۱۳۲۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی سیاهتلو ۳۳۵ ۱۵۰۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی جلین علیا ۱۸۲۷ ۷۰۷۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی اسلام‌آباد جلین ۲۷۸ ۱۲۸۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی ناهارخوران ۲۲ ۷۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی زیارت ۴۷۸ ۱۹۶۴
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی چهارباغ ۷۵ ۲۰۵
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی شاه کوه سفلی ۱۱۲ ۳۵۵
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی دراسیاب ۷۸ ۲۱۴
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی توسکاستان ۶۱ ۲۴۴
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی جلین سفلی ۱۲۰ ۵۲۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی خیرات ۸۴ ۳۴۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی اصفهان کلاته ۲۴۹ ۸۷۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی دودانگه ۲۱۰ ۷۷۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی اهنگرمحله ۵۲۵ ۱۹۹۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   استرآباد جنوبی قرن‌آباد ۵۰۷ ۱۹۶۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب   ۵۵۶۱ ۲۲۳۰۵
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب قلعه محمود ۴۲۲ ۱۷۲۳
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب شیرعلی‌آباد ۱۱۰ ۴۳۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب کریم‌آباد ۷۵۳ ۲۸۰۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب مامایی ۱۱۷ ۴۷۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب سیستانی محله ۲۰۱ ۹۰۲
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب سلیمان تپه ۷۳ ۳۱۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب اوجابن ۱۸۶ ۷۶۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب لاملنگ ۱۳۷ ۵۵۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب فته باغ ۳۱ ۱۲۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب ابراهیم‌آباد ۴۶ ۱۸۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب سعدآباد ۴۷۶ ۱۷۴۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب زنگیان ۹۵۰ ۳۸۱۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب توشن ۲۰۹ ۷۹۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب فخرآباد وگلندتاریکی ۳۲۵ ۱۳۹۵
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب امیرآباد ۹۴۸ ۴۱۱۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   انجیرآب محمدآباد ۵۷۷ ۲۱۴۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد   ۶۳۴۰ ۲۵۰۶۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد حیدرآباد ۴۱۸ ۱۶۲۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد کلاجان سادات ۵۸ ۲۴۳
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد نودیجه ۸۶۴ ۳۵۳۲
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد اسبومحله ۴۵۹ ۱۶۵۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد کفش گیری ۴۹۳ ۱۷۶۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد سرکلاته کفش گیری ۲۴۰ ۹۶۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد نوچمن ۲۱۳ ۱۰۰۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد شموشک سفلی ۲۱۸ ۸۸۲
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد شموشک علیا ۲۳۹ ۸۸۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد چالکی ۱۳۰ ۴۹۱
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد کلاجان قاجار ۲۰۰ ۷۱۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد سدن ۱۴۶ ۵۷۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد سیدمیران ۶۱۵ ۲۴۲۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد کلو ۹۰ ۳۹۴
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد کلاسنگیان ۱۲۹ ۴۷۶
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد یالو ۲۷ ۱۱۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد آلفن ۶۵ ۲۹۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد لمسک ۴۲۱ ۱۷۰۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد عیسی محله ۳۵ ۱۲۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد قلندرمحله ۱۶۴ ۶۲۲
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد ورسن ۲۲۶ ۹۰۵
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد تخشی محله ۱۸۳ ۶۶۸
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد للدوین ۱۳۱ ۵۵۷
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان   روشن‌آباد هاشم‌آباد ۵۷۶ ۲۴۴۰
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان گرگان ۱     ۳۳۴۷۴ ۱۲۲۵۴۹
گلستان گرگان مرکزی شهرستان گرگان گرگان ۲     ۴۰۲۲۸ ۱۴۶۶۷۷
گلستان گرگان بهاران       ۱۲۱۹۱ ۴۸۰۷۴
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی   ۴۴۲۳ ۱۷۵۵۳
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی اتراچال ۳۱۱ ۱۲۴۵
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی فوجرد ۲۹۸ ۱۲۲۶
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی کماسی ۴۱۶ ۱۸۲۵
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی الوکلاته ۵۹۶ ۲۲۹۱
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی رستم کلاته سادات ۲۰۰ ۸۱۹
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی سلطان‌آباد ۳۲۳ ۱۳۶۸
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی کمال‌آباد ۶۹ ۲۴۷
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی علی‌آباد کنارشهر ۲۹۱ ۱۱۸۰
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی چهارچنار ۲۴۴ ۹۴۸
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی معصوم‌آباد ۲۷۳ ۹۹۷
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی نوده شریف ۱۴۹ ۶۳۲
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی چوپلانی ۶۷ ۳۰۰
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی مرزن کلاته ۴۸۷ ۱۷۹۶
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی میرمحله ۲۸۸ ۱۰۷۱
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی تورنگ تپه ۱۷۱ ۶۶۱
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی شمس‌آباد ۱۴۱ ۵۶۷
گلستان گرگان بهاران   استرآباد شمالی درویش‌آباد ۹۹ ۳۸۰
گلستان گرگان بهاران   قرق   ۵۹۷۴ ۲۴۰۱۴
گلستان گرگان بهاران   قرق تقرتپه ۲۴۳ ۹۸۹
گلستان گرگان بهاران   قرق والش‌آباد ۳۱۴ ۱۲۵۴
گلستان گرگان بهاران   قرق تقی‌آباد ۴۸۱ ۱۹۱۲
گلستان گرگان بهاران   قرق میان‌آباد ملک ۱۸۵ ۷۶۱
گلستان گرگان بهاران   قرق نوده ملک ۸۰۴ ۳۱۱۳
گلستان گرگان بهاران   قرق جعفرآباد ۱۷۹ ۶۸۶
گلستان گرگان بهاران   قرق گناره ۵۲ ۲۲۹
گلستان گرگان بهاران   قرق جهان تیغ ۲۵۷ ۱۱۲۹
گلستان گرگان بهاران   قرق بلوچ‌آباد /نظرآباد ۲۴ ۱۰۵
گلستان گرگان بهاران   قرق تیمورآباد ۷۱ ۳۰۰
گلستان گرگان بهاران   قرق قرق ۱۶۷۴ ۶۶۵۱
گلستان گرگان بهاران   قرق بلبل تپه ۳۸ ۱۶۰
گلستان گرگان بهاران   قرق جهان‌آباد سفلی ۲۸۸ ۱۱۸۳
گلستان گرگان بهاران   قرق جهان‌آباد علیا ۵۱ ۲۲۰
گلستان گرگان بهاران   قرق قلی‌آباد ۳۹۲ ۱۶۱۷
گلستان گرگان بهاران   قرق چنارقشلاق ۳۱۵ ۱۳۵۶
گلستان گرگان بهاران   قرق حسین‌آباد ملک ۲۹۶ ۱۱۷۱
گلستان گرگان بهاران   قرق گوزن فارس ۳۱۰ ۱۱۷۸
گلستان گرگان بهاران سرخنکلاته     ۱۷۹۴ ۶۵۰۷
گلستان گنبد کاووس         ۶۳۴۸۲ ۲۸۳۳۳۱
گلستان گنبد کاووس داشلی برون       ۴۴۲۸ ۲۱۸۳۹
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک   ۲۵۲۷ ۱۲۴۶۸
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک آراقویی ۴۴ ۲۶۹
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک اوخی تپه ۵۶ ۲۹۶
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک بیشک تپه ۲۶ ۱۵۸
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک پاسگاه مرزی پل شرقی ۶ ۲۳
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک تنگلی ۲۴۳ ۱۱۹۵
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک دانشمند ۴۶ ۲۳۰
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک قره کسلخه ۲۷ ۱۳۶
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک فدوی ۳۹۶ ۱۷۳۳
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک قره ماخر ۲۳۶ ۱۱۰۰
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک شوردگش ۹۵ ۳۹۵
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک آقبند ۲۴۶ ۱۲۹۴
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک داشلی برون ۲۰۳ ۹۷۰
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک قره دانگ ۵۱ ۲۰۹
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک ماسان کوپ ۶۵ ۳۵۲
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک ارتق قلیچ چشمه ۲۰ ۹۰
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک پشه لر ۳۰ ۱۲۴
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک ترشکلی ۵۸ ۳۰۱
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک خیرخواجه نجف ۳۵ ۱۵۹
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک دماغ ۵۵ ۲۸۶
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک قیزلر ۸۷ ۴۲۷
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک خیرخواجه سفلی ۴۸ ۲۱۸
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک خیرخواجه علیا ۹۴ ۴۶۳
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک اوچقویی ۹۸ ۶۱۱
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک قلاق بورته ۷۰ ۳۴۲
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک کلیجه ۸۶ ۴۱۹
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   اترک نارلی داغ ۱۰۶ ۶۶۸
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   کرند   ۱۵۶۷ ۷۶۰۷
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   کرند داده الوم ۵۰ ۲۸۹
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   کرند هوتن ۳۲۴ ۱۸۹۲
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   کرند قربان قلیچ ملا ۱۴ ۸۰
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   کرند ای تمر ۲۱۰ ۱۰۰۴
گلستان گنبد کاووس داشلی برون   کرند کرند ۹۶۹ ۴۳۴۲
گلستان گنبد کاووس داشلی برون اینچه برون     ۳۳۴ ۱۷۶۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس       ۵۹۰۵۴ ۲۶۱۴۹۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد   ۵۹۳۱ ۲۹۷۰۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد سارلی مختوم ۲۶۰ ۱۲۷۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد توتلی کوچک ۱۸۸ ۱۰۲۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد آق‌آباد ۷۶۳ ۴۰۸۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد امان قره جه ۱۷۳ ۸۶۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد عرب سرنگ ۲۱۵ ۱۰۵۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد چکرعطا ۱۸۷ ۹۸۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد تکه لر ۱۸۴ ۹۶۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد غراولر ۳۹ ۱۸۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد شهرک گلستان امام خمینی ۴۱ ۱۸۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد بویین اوزین قجق ۱۰۲ ۶۲۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد عطالر ۲۰۲ ۱۰۵۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد کسکن قجق ۱۸۲ ۹۹۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد چای قوشان بزرگ ۵۱۶ ۲۶۸۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد حاجی‌قوشان ۸۲۰ ۳۷۱۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد چای قوشان کوچک ۲۱۵ ۹۶۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد ایشانلر ۱۲۲ ۴۵۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد ملک علی‌تپه ۵۱۹ ۲۳۴۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد آبادان تپه ۳۶۵ ۲۱۲۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد ملاعلی‌تپه ۳۹ ۲۱۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد امان گل تپه ۸۶ ۵۵۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد عوض حاجی ۱۳۶ ۶۵۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد قره محمدتپه ۱۳۰ ۶۰۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد گوزنی تپه ۶۵ ۲۹۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد مزرعه سعید نیازی ۵۶ ۲۵۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد گوزنی تپه بالا ۱۹ ۱۰۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد شهرک صنعتی گنبد کاووس ۹ ۲۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد اگری بوغاز ۱۷۴ ۷۹۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   آق‌آباد چپرقویمه ۱۲۴ ۶۳۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما   ۷۱۷۹ ۳۳۱۴۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما کاکا ۳۷۸ ۱۷۳۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما هیوه چی مرکزی ۲۰۲ ۹۷۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما هیوه چی بالا ۴۵۵ ۲۰۷۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما باغلی ماراما ۴۴۹ ۲۱۱۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما داودی سپاهی دادگر ۷۰ ۳۰۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سلاق غایب ۲۰۶ ۹۸۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما هادی‌آباد ۱۵۳ ۶۸۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سرپل ۱۹۲ ۸۳۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما مهدی‌آباد ۱۴۲ ۷۰۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما شهرک بهشتی ۳۵۹ ۱۷۳۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما تاقان پای پتکه ۱۱۲ ۵۳۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سلاق امان خرلر ۱۶۶ ۷۴۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سلاق نوری ۷۷ ۳۷۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سلاق تاج محمد ۷۹ ۳۹۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سلاق قلیچ تپه ۳۴ ۱۴۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما کوچک خرطوم ۲۳۵ ۱۰۷۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما کوچک دیگ سید ۱۳۶ ۶۱۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما حاجی‌قلیچ ۳۶ ۱۹۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما کوچک بردی کر ۳۴ ۱۳۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما ابه پلنگ ۹۱ ۳۹۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما ایمرتوره ملا ۱۷۳ ۷۷۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما ایمرحاجی‌الهیار ۷۹ ۳۶۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما محمدآباد ۳۱ ۱۴۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما ایمرملاساری ۵۴۶ ۲۴۱۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما بی بی شیروان ۷۲۳ ۳۲۴۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما قوچ مراد ۲۰۵ ۱۰۲۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما شورالنگ ۳۴ ۱۵۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما زابلی محله قوچ مراد ۱۰۲ ۴۴۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما سلاق یاسی تپه ۱۶۹ ۷۷۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما توقلاجیق تپه ۱۰۱ ۴۶۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما مزرعه خداقلی نجم الدین ۴۲ ۲۱۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما مزرعه احمدمحمدی ۱۳۳ ۶۶۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما تپه نورجان ۱۱۲ ۴۹۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما ایمرمحمد ۳۳۴ ۱۴۸۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما یارتی قایه ۱۷۳ ۷۸۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما بلوچ ایمرمحمد ۱۳۳ ۵۷۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما میدان مراد ۲۷ ۱۲۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما شهرک وحدت اسلامی ۳۰۸ ۱۴۴۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما مزرعه پیغمبرقلی یلمه ۵۱ ۲۹۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما مزرعه حاجی‌قاسمی ۴۲ ۲۱۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   باغلی ماراما مزرعه مشترک محمدی ۵۵ ۲۷۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر   ۸۹۳۲ ۴۰۶۷۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ارازمحمداخوند ۴۶۱ ۱۹۸۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ثمه مختوم ۲۴۰ ۱۰۹۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ارتق حاجی ۲۲۵ ۹۷۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر قول حاجی ۲۵۲ ۱۱۶۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر زابلی‌آباد ۸۹۴ ۳۹۴۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر سارلی علیا ۳۲۴ ۱۲۵۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر کوچک الوم ۲۶۹ ۱۰۹۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر سارلی سفلی ۳۳۲ ۱۴۵۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر حاجی‌بلخان ۳۲۹ ۱۵۵۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر قوینلی ۳۳۴ ۱۳۴۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر اسلام‌آباد گنبد ۳۱۷ ۱۴۱۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ایگدرعلیا ۲۶۹ ۱۳۹۱
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر فجر ۲۸۸ ۱۳۱۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر حسن‌آباد ۲۷۹ ۱۲۷۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر قزلچه پشمک ۲۹۱ ۱۳۴۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر پشمک پناده ۴۱۴ ۱۹۵۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ملاتقی ۴۷۳ ۱۹۶۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر پلی حاجی ۴۴۱ ۲۰۸۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر حاجی‌لرقلعه ۴۹۷ ۲۲۶۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر شهیدقربانی /مزرعه مهدی تهرانی / ۱۷ ۷۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ایمرمحمدقلی اخوند ۱۷۹ ۹۴۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر کوچک یورت شیخان ۱۸۴ ۸۸۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر بزاق‌آباد ۲۰ ۱۲۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر عباس‌آباد ۲۵ ۱۵۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر جلایین تپه ۲۶ ۱۳۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر بارانیها ۵۸ ۲۵۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر ایگدرسفلی ۴۸۷ ۲۳۱۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر بایلر ۲۸۲ ۱۳۹۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر طالقان تپه ۱۵۲ ۷۸۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   فجر سارجه کر ۵۷۳ ۲۷۴۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی   ۶۳۰۲ ۳۰۷۹۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی ساری بخش ۳۱۶ ۱۵۳۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی مزرعه نورجان شیرمحمدی ۱۲۱ ۵۳۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی مزرعه قربان شیرمحمدی ۹۵ ۴۵۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی عطاآباد ۲۶ ۱۵۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی دیکچه ۴۰۷ ۲۲۵۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی امیدآباد ۱۴۸ ۷۴۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی چاروایلقی ۱۳۸ ۶۶۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی قورپلچه ۴۰۹ ۲۲۸۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی هجرت /مزرعه روحانی / ۱۹ ۹۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی سلطانعلی ۲۴۹ ۱۴۰۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی قزاقلی ۱۹۱ ۹۳۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی داشلی علیا ۱۴۱ ۷۲۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی حالی اخوند ۳۵۳ ۱۶۸۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی کورکلی ۱۱۳ ۵۲۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی داشلی سفلی ۵۵ ۲۶۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی خوجملی ۷۲ ۳۵۳
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی قلندرآباد بالا ۱۹۷ ۹۹۲
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی قلندرآباد پایین ۱۴۸ ۷۴۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی آقچلی سفلی ۲۱۲ ۹۳۰
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی روستای شهید ابراهیمی زاده (سازمان وجدانی) 20 80
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی علی‌آباد سیستانیها ۹۱ ۳۸۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی گدم‌آباد ۱۱۲۷ ۵۵۲۷
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی قراول تپه ۸۷ ۳۷۸
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی بهرا م‌آباد ۵۰ ۱۹۵
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی نورآباد ۱۶۱ ۷۹۹
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی ارمی‌آباد ۲۱۹ ۱۱۲۶
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس   سلطانعلی آق قایه ۱۱۵۷ ۵۱۱۴
گلستان گنبد کاووس مرکزی شهرستان گنبد کاووس گنبد کاووس     ۳۰۷۱۰ ۱۲۷۱۶۷
گلستان مینودشت         ۳۰۷۹۱ ۱۲۶۶۷۶
گلستان مینودشت گالیکش       ۱۳۷۰۶ ۵۷۴۰۴
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان   ۳۹۹۵ ۱۶۲۰۲
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان پاسنگ بالا ۵۲۹ ۲۰۳۸
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان چقربش قارداش ۲۸۱ ۱۱۶۱
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان دارآباد ۱۸۶ ۸۶۰
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان اجن شیرملی ۶۲ ۲۸۶
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان اجن قره خوجه ۲۲۵ ۹۳۸
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان قانجق شهرک ۲۱۶ ۹۵۷
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان اق قمیش ۳۴۱ ۱۵۴۹
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان منجلو ۲۷ ۱۶۱
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان قرق اق قمیش ۶۶ ۳۳۶
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان لوه ۱۵۰ ۵۹۳
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان کرنگ کفتر ۱۹۳ ۶۹۱
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان بش اویلی ۱۲۹ ۴۲۹
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان صادق‌آباد ۴۰۴ ۱۶۱۷
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان گوگل بزرگ ۳۲ ۱۲۲
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان ترجنلی ۳۱۳ ۱۱۶۲
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان تنگ راه ۲۹۲ ۱۰۷۸
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان قوشه چشمه ۷۴ ۳۷۵
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان تنگه گل * *
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان سرخن‌آباد ۵۴ ۲۰۲
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان تراجیق ۲۵۶ ۹۸۳
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان پا سنگ پایین ۳۴ ۱۴۳
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان مزرعه حاجی‌میلانی ۱۳ ۵۳
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان گیلان تپه ۶۳ ۲۶۰
گلستان مینودشت گالیکش   قراولان قنات حاجی‌تاجی ۵۴ ۲۰۶
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه   ۸۱۸ ۳۲۳۹
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه آب‌پران ۸۸ ۴۲۱
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه سیجان ۲۸ ۱۳۲
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه فارسیان ۱۱۴ ۴۰۸
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه کیارام ۶۷ ۲۶۲
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه یورت زینل ۵۴ ۲۱۷
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه یورت کاظم ۴۱ ۱۵۳
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه پنو ۸۰ ۲۸۱
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه پی دل دل ۱۰۵ ۳۹۱
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه فرنگ ۷۴ ۲۹۳
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه لیرو ۱۱۰ ۴۶۱
گلستان مینودشت گالیکش   نیلکوه کندسکوه ۵۷ ۲۲۰
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق   ۴۰۶۴ ۱۷۹۵۴
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق ینقاق ۱۰۱۳ ۴۶۰۰
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق محمدآباد ۱۴۴ ۶۰۵
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق اسماعیل‌آباد ۱۱۵ ۵۵۵
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق میرزاپانک ۴۳۵ ۱۸۸۱
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق ترنگ تپه ۱۲۹ ۵۵۳
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق حسین‌آباد قربانی ۵۱ ۲۰۷
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق عرب بوران ۲۱۱ ۹۹۱
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق مزرعه احمدکسرایی شماره ۱ ۶۲ ۲۶۱
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق مزرعه احمدکسرایی شماره ۲ ۱۲ ۶۴
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق کمال‌آباد ۲۳۱ ۱۰۳۶
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق خمبرآباد ۱۳۵ ۶۰۱
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق بلوچ‌آباد ۱۲ ۵۳
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق تلوستان ۱۴۲ ۵۹۱
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق سرچشمه ۱۱۵ ۵۴۱
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق حسین‌آباد ۱۵۸ ۶۸۵
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق کریم‌آباد ۹۱ ۳۶۹
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق املاک گالیکش ۱۰۴ ۴۸۰
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق قلی تپه ۶۴۹ ۲۶۶۰
گلستان مینودشت گالیکش   ینقاق محمودآباد ۲۵۵ ۱۲۲۱
گلستان مینودشت گالیکش گالیکش     ۴۸۲۹ ۲۰۰۰۹
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت       ۱۷۰۸۵ ۶۹۲۷۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای   ۶۰۰۳ ۲۳۹۷۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای بازگیر ۲۰۲ ۸۰۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای کویت محله ۱۴۱ ۶۵۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای شرکت صحرا ۱۰۵ ۴۵۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای حسن خان ۲۴۴ ۹۹۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ده عبداله ۸۴ ۳۴۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای عباس‌آباد املاک ۱۲۲ ۶۰۴
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای گوگل ۴۳۶ ۱۷۸۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای کلوکند ۳۴۹ ۱۴۰۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای محمدآباد ۹۶ ۳۵۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ارام نروپایین ۶۲ ۲۳۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ارام نروبالا ۲۷ ۹۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای القجر ۹۹۱ ۳۹۱۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای قلمی ۴۴۷ ۱۷۶۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای سنچولی‌آباد ۷۵ ۳۷۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای دشت حلقه ۱۴۸ ۷۰۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای قره چشمه ۶۲۲ ۲۷۵۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای مبارک‌آباد ۱۲۶ ۴۰۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای پس پشته ۲۰۰ ۸۰۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای محمدزمانخان ۲۲۳ ۸۰۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای باقرآباد ۲۱ ۷۴
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ازداران ۵۴ ۱۸۵
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای امام عبداله ۸۱ ۲۴۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ساسنگ ۱۱۵ ۳۵۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای لولم ۹ ۴۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای معرکه محله ۹۲ ۳۷۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ملاشی ۴۷ ۱۹۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای تخت ۲۰۹ ۷۴۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای جنگلده بالا ۱۱۶ ۳۹۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای جنگلده پایین ۵۴ ۱۸۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای سرخو ۲۱ ۶۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای قلعه چه ۲۳ ۷۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای لیسه ۴۵ ۱۵۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای پرسه سو ۲۳۹ ۹۷۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای حسین کرد ۴۶ ۱۵۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای زنگلاب ۷۶ ۲۹۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای طول ارام ۴۷ ۲۰۳
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   چهل چای ناعلاج ۸ ۲۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه   ۱۳۳۸ ۵۱۷۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه اهنگرمحله ۱۳ ۷۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه تیغ زمین ۸۴ ۳۴۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه دروک ۷۶ ۲۶۹
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه دوجوز ۳۷ ۱۴۵
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه ریگ چشمه ۳۲ ۱۱۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه زندان چال ۱۰۸ ۳۶۴
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه کوه کمر ۳۰ ۱۰۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه یکه سور ۲۳ ۱۰۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه ریگ چشمه پایین ۳۰ ۱۱۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه بلمجرک ۱۸۴ ۵۷۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه قلعه قافه پایین ۲۳۳ ۹۳۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه زمین شاهی ۵۹ ۲۶۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه قلعه قافه ۳۱۷ ۱۳۲۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه کفش محله ۶۲ ۲۴۴
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   قلعه قافه ورچشمه ۵۰ ۲۱۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات   ۳۲۷۲ ۱۴۱۳۹
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات ترسه ۱۴۹ ۵۹۰
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات چمانی بالا ۸۴ ۳۱۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات چمانی پایین ۳۶ ۱۳۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات چمانی وسط ۲۴ ۹۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات ده چناشک ۱۷۶ ۶۴۸
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات نرسه ۲۲ ۸۲
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات دوزین ۱۰۴۶ ۴۹۷۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات اولنگ ۳۵ ۱۴۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات درجن ۲۰۶ ۸۴۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات کلاسره ۲۷۵ ۱۳۴۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات برنج بن ۱۸۴ ۸۱۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات براین ۱۴۲ ۵۹۴
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات سایر ۹۸ ۴۶۱
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات اسفرانجان ۴۷ ۲۰۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات صفی‌آباد ۳۵۲ ۱۳۷۹
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات پرنگل ۱۸۰ ۶۷۷
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات تاشده ۷۹ ۳۰۹
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت   کوهسارات توسکاچال ۱۳۷ ۵۲۶
گلستان مینودشت مرکزی شهرستان مینودشت مینودشت     ۶۴۷۲ ۲۵۹۸۳

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]