فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان کرمان از بم تا جیرفت

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت


کرمان بم         ۶۷۶۳۹ ۲۷۷۸۳۵
کرمان بم ریگان       ۱۵۵۳۹ ۷۰۹۰۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال   ۴۱۵۹ ۱۷۸۴۹
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه وحدت ۳ ۱۸ ۸۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه وحدت ۱ ۱۲ ۴۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال دهنوچاهدگان ۵۹ ۲۴۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال رستم‌آباد چاهدگان ۱۳ ۵۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال علی‌آباد چاهدگان ۱۷۱ ۷۷۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال محمدآباد ۴۸ ۲۲۱
کرمان بم ریگان   چاهدگال مرادآباد ۲۴ ۷۹
کرمان بم ریگان   چاهدگال یوسف‌آباد ۱۱۳ ۵۰۳
کرمان بم ریگان   چاهدگال قدرت‌آباد ۴۱ ۱۶۲
کرمان بم ریگان   چاهدگال حاجی‌آباد ۲ ۶ ۲۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال ابراهیم‌آباد ۲ ۱۶ ۵۲
کرمان بم ریگان   چاهدگال محمودآباد ۱۶ ۷۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال ابراهیم‌آباد دهگاوی ۳۹ ۱۵۱
کرمان بم ریگان   چاهدگال جلال‌آباد ۳۵ ۲۰۱
کرمان بم ریگان   چاهدگال جهان‌آباد ده نظر ۱۴ ۶۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال حسن‌آباد چاه دگان ۷۶ ۳۷۲
کرمان بم ریگان   چاهدگال ده اسماعیل ۳۹ ۱۸۷
کرمان بم ریگان   چاهدگال ده شهدوست ۴۴ ۱۹۳
کرمان بم ریگان   چاهدگال ده شهیک ۱۱ ۴۹
کرمان بم ریگان   چاهدگال ریگ‌آباد ۷ ۳۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال شمس‌آباد ۱ * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال علی‌آباد ۶ ۲۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال کاظم‌آباد ۱۳ ۵۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال محمودآباد چاه ریگان * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال مهدی‌آباد * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال ولی‌آباد ۷ ۱۷
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه شهیدتکتاز ۳۸ ۱۷۹
کرمان بم ریگان   چاهدگال شمس‌آباد ۲ * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال الله‌آباد ۲ ۳۰ ۱۵۷
کرمان بم ریگان   چاهدگال توکل‌آباد ۳۶ ۱۷۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال ملک‌آباد چاه ریگان * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال اله‌آباد چاه ریگان ۱۵ ۵۷
کرمان بم ریگان   چاهدگال شمس‌آباد چاهدگال ۳۸ ۱۶۱
کرمان بم ریگان   چاهدگال مرادآباد پشت ریگ ۱۷ ۸۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال ابراهیم‌آباد ۱ ۷ ۲۳
کرمان بم ریگان   چاهدگال ابراهیم‌آباد جدید ۱۲۵ ۴۵۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال الله‌آباد ۱ ۴۰ ۱۸۰
کرمان بم ریگان   چاهدگال پیروزآباد ۸۱ ۳۷۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال حسن‌آباد دهگاوی ۷ ۲۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال حسین‌آباد ملاامیر ۷۹ ۳۳۰
کرمان بم ریگان   چاهدگال حسین‌آباد ولی محمد ۴ ۱۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال خیرآباد ۵ ۲۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال دهنواسلام‌آباد ۱۴۱ ۵۳۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال گل‌آباد ۴۶ ۱۸۷
کرمان بم ریگان   چاهدگال محمدآباد دهگاوی ۱۶۵ ۶۱۹
کرمان بم ریگان   چاهدگال اسماعیل‌آباد ۴۲۲ ۱۹۰۱
کرمان بم ریگان   چاهدگال شورآباد ۱۰۲ ۴۲۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال روستای امام علی ۲۴ ۱۱۲
کرمان بم ریگان   چاهدگال جبرآباد * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال حسین‌آباد خدابنده ۳۹ ۱۵۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال سه کهور ۳۹۷ ۱۵۴۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال علی‌آباد ولی شهنوازی ۱۱۸ ۵۳۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال عباس‌آباد * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه شهیدبهشتی ۳۸ ۱۴۰
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه افلاطونی * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه حمزه ۱۴ ۶۲
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه سیدمحمد ۲۸ ۱۳۰
کرمان بم ریگان   چاهدگال اسدآباد انگوری ۲۲۵ ۱۰۴۱
کرمان بم ریگان   چاهدگال شهاب‌آباد ۸۰ ۳۶۳
کرمان بم ریگان   چاهدگال قادرآباد ۱۲ ۴۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال کریم‌آباد طبسی ۱۲۰ ۵۳۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال مهدی‌آباد اولیا ۶۵ ۲۹۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال تلمبه شماره۴ پشه خانه * *
کرمان بم ریگان   چاهدگال حاجی‌آباد حاج علی‌محمد ۶۴ ۲۴۳
کرمان بم ریگان   چاهدگال دهنوصالح‌آباد ۴۴ ۱۴۹
کرمان بم ریگان   چاهدگال صالح‌آباد ۱۸ ۷۸
کرمان بم ریگان   چاهدگال علی‌آباد محمدقاسم خان ۲۰۱ ۸۷۶
کرمان بم ریگان   چاهدگال میرآباد امامقلی ۱۵۷ ۶۹۰
کرمان بم ریگان   چاهدگال رضوانیه ۱۱۸ ۴۵۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال حسین‌آباد سرجنگل ۶۷ ۳۱۵
کرمان بم ریگان   چاهدگال اله‌آباد حاجی‌آباد ۶۷ ۲۹۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال عمار (۱) ۹ ۴۰
کرمان بم ریگان   چاهدگال عمار (۲) ۱۰ ۵۴
کرمان بم ریگان   چاهدگال عمار (۳) ۴ ۲۲
کرمان بم ریگان   ریگان   ۵۷۰۵ ۲۶۱۱۴
کرمان بم ریگان   ریگان جهان‌آباد چاه ملک * *
کرمان بم ریگان   ریگان حمیدآباد ۱۲ ۵۱
کرمان بم ریگان   ریگان محمدآباد چاه ملک ۴۶ ۲۴۶
کرمان بم ریگان   ریگان میرآباد چاه ملک ۲۱ ۸۳
کرمان بم ریگان   ریگان همت‌آباد چاه ملک ۴۴ ۱۹۶
کرمان بم ریگان   ریگان بهشتی ۱۷ ۹۵
کرمان بم ریگان   ریگان حجتی ۵ ۲۸
کرمان بم ریگان   ریگان حسن‌آباد جهان‌آباد ۱۲ ۵۳
کرمان بم ریگان   ریگان ده سهراب * *
کرمان بم ریگان   ریگان اکبرآباد ۴ ۱۱
کرمان بم ریگان   ریگان گل‌آباد چاه ملک * *
کرمان بم ریگان   ریگان الله‌آباد چاه ملک ۸ ۴۲
کرمان بم ریگان   ریگان ده شیهک ۱۲ ۴۹
کرمان بم ریگان   ریگان یوسف‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان مزرعه سیدآباد ۴ ۱۷
کرمان بم ریگان   ریگان مزرعه علی‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان روستای چاه ملک ۹۰ ۴۵۶
کرمان بم ریگان   ریگان غلام شهیکی ۲۸ ۱۴۳
کرمان بم ریگان   ریگان شهدادشهیکی ۱۳ ۵۲
کرمان بم ریگان   ریگان بهرام‌آباد ۹۰ ۴۸۳
کرمان بم ریگان   ریگان جنگل‌آباد ۷ ۳۲
کرمان بم ریگان   ریگان حسین‌آباد لات‌آباد ۱۳ ۶۷
کرمان بم ریگان   ریگان ده رضا ۵۸ ۲۲۹
کرمان بم ریگان   ریگان عباس‌آباد بهرامی ۱۵۷ ۶۴۸
کرمان بم ریگان   ریگان علی‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان کریم‌آباد ۸ ۴۷
کرمان بم ریگان   ریگان موسی‌آباد ۴۵ ۲۱۷
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه شهیدچمران * *
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه شهیدصدوقی ۶ ۳۵
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه عشایری همت‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان همت‌آباد گل محمد ۱۳ ۸۰
کرمان بم ریگان   ریگان فضل‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان وکیل‌آباد ۱۷۳ ۷۷۶
کرمان بم ریگان   ریگان مومن‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان

" | حسین‌آباد رود شور
"

۳۰ ۱۴۱
کرمان بم ریگان   ریگان جهان‌آباد ۲۵۷ ۱۰۸۹
کرمان بم ریگان   ریگان حیدرآباد ۹۳ ۴۳۱
کرمان بم ریگان   ریگان شوق‌آباد ۷۳ ۳۸۹
کرمان بم ریگان   ریگان فلفل‌آباد ۱۶ ۶۸
کرمان بم ریگان   ریگان محمدآباد سرحدی ۸۷ ۳۸۵
کرمان بم ریگان   ریگان حسین‌آباد شهکل * *
کرمان بم ریگان   ریگان شریک‌آباد ۱۴۶ ۶۲۰
کرمان بم ریگان   ریگان میرآباد ریگان ۲۹۰ ۱۴۱۰
کرمان بم ریگان   ریگان بمبویان ۱۵۰ ۷۶۰
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه عشایری ده گود ۵۳ ۲۲۰
کرمان بم ریگان   ریگان تهرود ۲۲۸ ۹۰۱
کرمان بم ریگان   ریگان حسین‌آباد سرهنگ ۳۹ ۱۳۸
کرمان بم ریگان   ریگان حشرآباد ۹۸ ۴۱۲
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه قدس * *
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه هجرت ۲ * *
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه هجرت ۱ * *
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه هجرت ۴ ۳۱ ۱۳۶
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه پیروزی شماره۲ * *
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه هجرت۳ ۳۶ ۱۵۶
کرمان بم ریگان   ریگان هجرت۵ ۱۰ ۴۸
کرمان بم ریگان   ریگان رحمت‌آباد ۷۳۷ ۳۶۱۵
کرمان بم ریگان   ریگان عباس‌آباد سردار ۵۲۷ ۲۳۲۴
کرمان بم ریگان   ریگان محمدآباد اصغرخان ۱۲۵ ۶۷۱
کرمان بم ریگان   ریگان توکل‌آباد ۲ ۱۲ ۶۶
کرمان بم ریگان   ریگان شیرآباد ۴۸ ۲۴۱
کرمان بم ریگان   ریگان علی‌آباد پشت ریگ ۲۰۱ ۷۶۵
کرمان بم ریگان   ریگان ملک‌آباد ۷۳ ۳۶۶
کرمان بم ریگان   ریگان یزدان پناه ۱۱۰ ۴۷۹
کرمان بم ریگان   ریگان کریم‌آباد پشت دیگ ۱۲ ۴۳
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه عشایری درویش رشیدی۱ ۵ ۲۹
کرمان بم ریگان   ریگان جعفرآباد ۴ ۱۶
کرمان بم ریگان   ریگان گزان خواست ۱۱۱ ۵۴۶
کرمان بم ریگان   ریگان خالق‌آباد ۱۱ ۶۴
کرمان بم ریگان   ریگان سلطان‌آباد ۱۱۱ ۴۴۰
کرمان بم ریگان   ریگان سنگ‌آباد ۴ ۲۴
کرمان بم ریگان   ریگان مهدی‌آباد ۲۳۴ ۱۰۱۴
کرمان بم ریگان   ریگان نعمت‌آباد ریگان ۱۷۳ ۶۸۵
کرمان بم ریگان   ریگان تلمبه عیسی خان * *
کرمان بم ریگان   ریگان عباس‌آباد ۲۲ ۱۳۶
کرمان بم ریگان   ریگان توکل‌آباد ۱ ۵۳ ۲۸۷
کرمان بم ریگان   ریگان حسن‌آباد * *
کرمان بم ریگان   ریگان رستم‌آباد ۱۰۷ ۵۱۶
کرمان بم ریگان   ریگان سعدآباد ۲۳۳ ۱۰۵۵
کرمان بم ریگان   ریگان قدرت‌آباد ۱۶ ۸۰
کرمان بم ریگان   ریگان ناصرآباد چاه ملک ۹۸ ۴۷۱
کرمان بم ریگان   ریگان محمدآباد ۸ ۳۸
کرمان بم ریگان   ریگان محمدآباد رودشور ۱۰۰ ۴۷۹
کرمان بم ریگان   ریگان حاجی‌آباد ۱۵ ۷۵
کرمان بم ریگان   گنبکی   ۲۵۵۴ ۱۱۹۲۶
کرمان بم ریگان   گنبکی اکبرآباد ۱۰۴ ۴۴۳
کرمان بم ریگان   گنبکی دهنوگنبکی ۱۱۵ ۴۳۵
کرمان بم ریگان   گنبکی سلمان‌آباد ۵۱ ۱۹۴
کرمان بم ریگان   گنبکی شلتوک‌آباد ۲۰۰ ۸۲۸
کرمان بم ریگان   گنبکی قاسم‌آباد پیرالماس ۱۵۶ ۷۱۳
کرمان بم ریگان   گنبکی علی‌آباد ۷۱ ۳۲۸
کرمان بم ریگان   گنبکی فتحیه ۱۰ ۴۸
کرمان بم ریگان   گنبکی فردوس ۱۱ ۴۷
کرمان بم ریگان   گنبکی قلندرآباد * *
کرمان بم ریگان   گنبکی حسن‌آباد /گلزار/ ۴۳۳ ۱۸۶۳
کرمان بم ریگان   گنبکی محمودیه ۸ ۳۲
کرمان بم ریگان   گنبکی همت‌آباد واهب ۹ ۳۲
کرمان بم ریگان   گنبکی زیارتگاه پیرالماس ۷ ۳۵
کرمان بم ریگان   گنبکی بهترآباد ۳۵ ۱۵۷
کرمان بم ریگان   گنبکی جنت‌آباد ۹۵ ۴۰۶
کرمان بم ریگان   گنبکی حجت‌آباد ۶۶ ۳۲۰
کرمان بم ریگان   گنبکی دولت‌آباد ۱۸۴ ۸۳۵
کرمان بم ریگان   گنبکی عباس‌آباد ۱۸ ۹۱
کرمان بم ریگان   گنبکی محمدآباد گنبکی ۳۴ ۱۲۸
کرمان بم ریگان   گنبکی ناصرآباد چه گواری ۱۲۷ ۶۰۹
کرمان بم ریگان   گنبکی اکرم‌آباد چه گواری ۳۳ ۱۶۴
کرمان بم ریگان   گنبکی بدرآباد چه گواری ۳۳ ۱۵۴
کرمان بم ریگان   گنبکی تقی‌آباد ۱۲۹ ۸۱۲
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه ناصریه ۶۸ ۴۲۷
کرمان بم ریگان   گنبکی حسین‌آباد ابشور ۷۸ ۵۲۸
کرمان بم ریگان   گنبکی مرادآباد چه گواری ۹۴ ۵۰۶
کرمان بم ریگان   گنبکی ناصریه ۶۱ ۳۴۵
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه علی‌چراغ ۶۴ ۲۴۲
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه دادعباس ۴۳ ۲۰۱
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه عباس حسین ۳۳ ۱۵۹
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه حسین‌آباد حیدر (سرافراز) ۵۹ ۲۹۹
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه موسی پیشکار ۴۸ ۱۹۷
کرمان بم ریگان   گنبکی تلمبه برقی علی‌هدایتی ۳۴ ۱۵۱
کرمان بم ریگان   گنبکی اسلام‌آباد کهور خشک ۴۱ ۱۸۲
کرمان بم ریگان   گاوکان   ۱۸۲۶ ۹۲۴۶
کرمان بم ریگان   گاوکان آب‌رییس * *
کرمان بم ریگان   گاوکان اکبرآباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان تگ فرهاد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه غزلباش ۱۸ ۷۲
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه قربان ۲۲ ۱۱۹
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه نبات * *
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه کندول * *
کرمان بم ریگان   گاوکان چه گل شیرخان ۱۵ ۸۶
کرمان بم ریگان   گاوکان سبزکان * *
کرمان بم ریگان   گاوکان سرخکان ۱۴ ۶۹
کرمان بم ریگان   گاوکان میلکی * *
کرمان بم ریگان   گاوکان سیف الدین ۱۲۵ ۸۲۱
کرمان بم ریگان   گاوکان شاشکان ۸ ۳۹
کرمان بم ریگان   گاوکان شنوییه ۱۲ ۴۷
کرمان بم ریگان   گاوکان قدرت‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کهنگ * *
کرمان بم ریگان   گاوکان گزوحسن * *
کرمان بم ریگان   گاوکان گل‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کل اردن * *
کرمان بم ریگان   گاوکان گل سرخ ۶ ۲۳
کرمان بم ریگان   گاوکان کهگهان ۱۳ ۵۲
کرمان بم ریگان   گاوکان مکی ۵ ۲۸
کرمان بم ریگان   گاوکان نوک‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان پایگاه ژاندارمری * *
کرمان بم ریگان   گاوکان صوفی‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان عباس‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کارگاه جهاد ۶۸ ۳۲۰
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه چراغ ۹ ۴۲
کرمان بم ریگان   گاوکان تلمبه علی‌نژادمقدم ۴ ۱۵ ۹۷
کرمان بم ریگان   گاوکان تلمبه نژاد سابقی ژند ۲ ۱۱ ۵۳
کرمان بم ریگان   گاوکان

" | ده پاک
"

۴۱ ۲۱۸
کرمان بم ریگان   گاوکان بچوگان * *
کرمان بم ریگان   گاوکان بن کل ۴ ۲۰
کرمان بم ریگان   گاوکان پوزپلک ۱۱ ۴۱
کرمان بم ریگان   گاوکان پیرکهن ۱۵ ۸۶
کرمان بم ریگان   گاوکان تشوک ۵ ۲۱
کرمان بم ریگان   گاوکان دوازاب * *
کرمان بم ریگان   گاوکان ده حسن * *
کرمان بم ریگان   گاوکان ده نآب‌خوش ۶ ۲۶
کرمان بم ریگان   گاوکان سرنران /سرخکان/ ۲۵ ۱۴۶
کرمان بم ریگان   گاوکان سرومه * *
کرمان بم ریگان   گاوکان شمس‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کشنل ۱۱ ۴۲
کرمان بم ریگان   گاوکان گل گران ریگ ۱۲ ۶۹
کرمان بم ریگان   گاوکان کوتور ۱۵ ۷۱
کرمان بم ریگان   گاوکان کاسگو ۲۱ ۱۰۱
کرمان بم ریگان   گاوکان گوردهان * *
کرمان بم ریگان   گاوکان گیر * *
کرمان بم ریگان   گاوکان مگو ۴ ۱۸
کرمان بم ریگان   گاوکان ممی ۴ ۱۷
کرمان بم ریگان   گاوکان دره کهوری * *
کرمان بم ریگان   گاوکان شورآباد /گرویه/ * *
کرمان بم ریگان   گاوکان بردستو ۲۰ ۱۱۳
کرمان بم ریگان   گاوکان درون ده ۲۲ ۱۰۱
کرمان بم ریگان   گاوکان دهنه عباسعلی ۷۲ ۳۶۸
کرمان بم ریگان   گاوکان کنارک * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کنارو ۲۳ ۱۶۹
کرمان بم ریگان   گاوکان بادامک /گوهریه/ ۲۵ ۱۵۸
کرمان بم ریگان   گاوکان گرانک ۱۰ ۴۶
کرمان بم ریگان   گاوکان گوره‌ای ۴۲ ۱۶۱
کرمان بم ریگان   گاوکان جبرآباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان شوراب ۲۴ ۱۰۸
کرمان بم ریگان   گاوکان ابگرم ۱۰ ۵۸
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه پوده * *
کرمان بم ریگان   گاوکان چاه قنبر ۲۱ ۱۱۱
کرمان بم ریگان   گاوکان دره پهن * *
کرمان بم ریگان   گاوکان دهنه پچی * *
کرمان بم ریگان   گاوکان زفتک سرگدار ۲۴ ۱۳۹
کرمان بم ریگان   گاوکان سربگی * *
کرمان بم ریگان   گاوکان سرزه ۷۲ ۳۴۱
کرمان بم ریگان   گاوکان علی‌آباد ۱ * *
کرمان بم ریگان   گاوکان علی‌آباد ۲ * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کنارنایی ۲۹ ۱۴۸
کرمان بم ریگان   گاوکان گارین ۱۶ ۸۵
کرمان بم ریگان   گاوکان گریچ ۹ ۳۷
کرمان بم ریگان   گاوکان سیرکی ۲۸ ۱۳۹
کرمان بم ریگان   گاوکان پچی ۷ ۴۰
کرمان بم ریگان   گاوکان مزرعه حسین‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان مزرعه پوزه دره * *
کرمان بم ریگان   گاوکان مزرعه ده مراد ۵ ۳۴
کرمان بم ریگان   گاوکان مزرعه تلال زرد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان چشمه گدار * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کچ کهور ۲۱ ۱۱۲
کرمان بم ریگان   گاوکان بگ گرازی * *
کرمان بم ریگان   گاوکان پنج ستاره ۱۰ ۴۷
کرمان بم ریگان   گاوکان حلیله‌ای ۴۲ ۱۸۳
کرمان بم ریگان   گاوکان ده ریی ۴ ۲۰
کرمان بم ریگان   گاوکان دهنوکسورک ۴۰ ۱۷۱
کرمان بم ریگان   گاوکان دهنه باغ ۹ ۳۰
کرمان بم ریگان   گاوکان زینب کشته ۱۴ ۶۶
کرمان بم ریگان   گاوکان قاسم‌آباد * *
کرمان بم ریگان   گاوکان کلاشه ۱۸ ۹۸
کرمان بم ریگان   گاوکان کنارتجگی ۸ ۴۵
کرمان بم ریگان   گاوکان گودماهی ۲۵ ۱۲۳
کرمان بم ریگان   گاوکان مولوی ۲۰ ۹۰
کرمان بم ریگان   گاوکان میان زمین /انجیرزیرکی / ۶۳ ۲۸۷
کرمان بم ریگان   گاوکان باغ ستاره ۴ ۱۳
کرمان بم ریگان   گاوکان کاتاگری * *
کرمان بم ریگان   گاوکان احمدآباد ۴ ۱۸
کرمان بم ریگان   گاوکان عزیزآباد ۱۳ ۵۷
کرمان بم ریگان   گاوکان وکیل‌آباد ۴ ۱۵
کرمان بم ریگان   گاوکان تیک خلا ۷ ۳۳
کرمان بم ریگان   گاوکان پای سرخ ۷ ۳۶
کرمان بم ریگان   گاوکان سرگدار ۴ ۱۹
کرمان بم ریگان   گاوکان ده بید * *
کرمان بم ریگان   گاوکان انارک بالا ۹ ۵۰
کرمان بم ریگان   گاوکان انارک پایین ۴۰ ۲۴۶
کرمان بم ریگان   گاوکان بندندرکش ۱۹ ۷۷
کرمان بم ریگان   گاوکان پشموکک * *
کرمان بم ریگان   گاوکان چشمه ریگی ۴ ۱۶
کرمان بم ریگان   گاوکان دوزخ دره ۷ ۵۱
کرمان بم ریگان   گاوکان ده رستم ۶ ۳۷
کرمان بم ریگان   گاوکان دهکن ۲۵ ۱۱۰
کرمان بم ریگان   گاوکان زمین مورت * *
کرمان بم ریگان   گاوکان زیارت شاه ۱۲۱ ۶۲۹
کرمان بم ریگان   گاوکان سرگری ۷ ۲۹
کرمان بم ریگان   گاوکان گاوکش ۱۶ ۶۲
کرمان بم ریگان   گاوکان گوددراز * *
کرمان بم ریگان   گاوکان گودپایین ۵ ۲۳
کرمان بم ریگان   گاوکان زیارت بنه (زناغی) ۴ ۲۴
کرمان بم ریگان   گاوکان سنگ گیلان * *
کرمان بم ریگان   گاوکان نگیون * *
کرمان بم ریگان   گاوکان پای تم ۱۰ ۳۳
کرمان بم ریگان   گاوکان رزدر ۸ ۳۳
کرمان بم ریگان   گاوکان طلالی ۴ ۱۶
کرمان بم ریگان   گاوکان درابزار/درابزار/ ۵ ۱۵
کرمان بم ریگان   گاوکان دوکوهک ۸ ۳۲
کرمان بم ریگان   گاوکان رودخانه جوی * *
کرمان بم ریگان   گاوکان بگ سگیلان ۹ ۴۷
کرمان بم ریگان   گاوکان تله پاسگاه ۷ ۴۰
کرمان بم ریگان   گاوکان زمین کنار ۷ ۳۶
کرمان بم ریگان   گاوکان ناصرآباد ۱۰۴ ۵۸۴
کرمان بم ریگان محمدآباد     ۱۲۹۵ ۵۷۷۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم       ۳۱۱۲۴ ۱۷۸۰۳۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه   ۳۴۸۳ ۱۳۲۹۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه ابارق ۴۵۷ ۱۸۹۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه اغنچه ۳۷ ۱۴۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پشت قلعه ۱۱۳ ۴۱۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سعدآباد سفلی ۱۰ ۲۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه محمودآباد ۱۹ ۷۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه رستوران سنتی خیام * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه قلعه نو ۱۱ ۴۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه اسماعیل‌آباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه باغ گل ۲۳ ۶۹
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه بن اسفندی ۱۲ ۵۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه بنه سوخته چار ۱۳ ۶۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پابنه ۲۰ ۵۹
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پده * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پرمنوییه ۲۰ ۶۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه تنگ سبز ۱۱ ۴۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه تیزاهنگ ۷ ۳۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه چوچون ۱۶ ۴۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه خانه خاتون ۶۷ ۲۶۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دک ۲۳ ۸۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه ده خانی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سبزوییه ۳۶ ۱۳۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سرتشتک ۱۱ ۳۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سروستان ۸۲ ۴۰۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه شمس‌آباد علیا ۱۲ ۴۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه فتح‌آباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه میان جاویه * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه نگور ۴۹ ۱۶۵
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دارزین۲ ۸۳ ۳۱۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه علی‌آباد ۲ ۵ ۲۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه حسین قلی ۸ ۳۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه قوچی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه تلمبه عباس‌آباد ۸ ۵۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه باغچمک ۲۴۹ ۱۰۱۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه بیدران کهنه ۸۴ ۳۶۵
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه بیدران نو ۹۴ ۴۱۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پاپده ۵ ۲۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سعیدآباد ۱۵ ۵۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گاومرده ۴۲ ۱۸۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گزدر ۳۸ ۱۶۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه خواجه نظام چهاردانگ ۴۹ ۲۰۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پاکم ۲۱۴ ۸۷۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه خواجه عسکر ۴۳۹ ۱۵۹۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سرجنگل ۴۷ ۱۵۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه ادوری ۳۴ ۱۲۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دسک ۲۰ ۸۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گزدان ۲۳ ۹۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه مغوییه ۱۵ ۵۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه پوطار ۹ ۳۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه توکل‌آباد ۱۸ ۵۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه حمید * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دارزین۱ ۱۳ ۵۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دربر ۲۷ ۹۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دریجان ۱۱۶ ۴۰۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه ساوات * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه جزین ۲۱ ۷۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گورو ۱۵ ۴۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه مهرآباد ۱۳ ۴۵
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دسک بالا ۶ ۳۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه چشمه هاپایین * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه چشمه هابالا * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه ابگرم ۴۷ ۱۴۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه باغ بالا * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه باغ تک ۵۰ ۱۷۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه تیتوبر ۲۵ ۶۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه درزرب ۱۱ ۳۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه درگردو ۵ ۱۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سرپریده ۱۳ ۵۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه سیددامنه ۶ ۲۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گرو * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گلوپده ۲۴ ۱۰۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گودپده ۲۰ ۴۹
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گوک ۴ ۱۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه اسلام‌آباد ۶۰ ۲۲۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه حمزه‌ای ۱۴ ۶۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه درباغ ۴۲ ۱۱۵
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه امیرآباد ۱۱۷ ۴۲۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه شاه منصوری ۷ ۳۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه شرکت هریس * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه قلعه عسکر ۸۸ ۳۰۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه هرارون ۶۹ ۲۳۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه فدوا ۲۱ ۶۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه اناران * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دهنه سراسیاب ۲۰ ۷۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دهو ۲۰ ۶۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه زومین ۵ ۱۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه کهن سختک * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه گزوگان * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه میراحمدی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دهنو ۱۰ ۳۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دره کهکمو * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   حومه دره کلته‌ای ۵ ۲۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری   ۱۶۰۰ ۶۳۱۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری اناران * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری تیتان * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری دوجنگان مرغک * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری دهبکری ۱۲۶۲ ۵۰۰۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری زریا * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری سربگجوزوییه ۴ ۱۵
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری گردوسرسفلی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری حسن‌آباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری حشرآباد ۵ ۳۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری آب‌ترش * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری آب‌شوروییه مرغک * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری بیدخون مرغک ۱۲ ۳۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری ده ردین ۳۲ ۱۳۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری ده نو۱ ۱۶ ۴۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری دهنه مرغک ۷۰ ۲۵۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری سرپشت ۳۳ ۱۲۴
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری سه دران ۸ ۳۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری طافیات * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری کهنوج دامنه ۴ ۱۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری گل ملک ۳۳ ۱۴۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری گنه گرگی ۵ ۲۸
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری محمودآباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری مرغک علیا ۷۰ ۲۸۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری همت‌آباد ۱۴ ۵۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری کوارو ۴ ۱۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری پشته کوارو * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری غیبی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   دهبکری دوکمدان * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج   ۲۵۱۹ ۹۲۱۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج اسپیگان ۹۱۶ ۳۴۴۹
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تمیک ۹۱ ۳۶۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج چهل تخم ۱۴۳ ۵۴۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج زیدآباد ۷۴ ۲۹۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج اله‌آباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تلمبه امیرآباد دارستان * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج رحیم‌آباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج قلعه بالا ۶ ۲۷
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج کرک ۱۷۷ ۵۶۵
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج محمدآباد سیدنظام ۵ ۱۶
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج نارتیچ ۲۱۶ ۸۴۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج یزدان‌آباد * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج پشت رود ۵۴۳ ۲۰۶۲
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج حسن‌آباد بالادارستان * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تلمبه علی‌حسین زاده * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تلمبه عباس غفرانی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تلمبه حسین غفرانی * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تلمبه محمد دهقان * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج تلمبه لوت‌آباد (میلاد۱) * *
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج زندان ۶ ۲۰
کرمان بم مرکزی شهرستان بم   کرک ونارتیج خودروسازی ۳۲۳ ۹۶۱
کرمان بم مرکزی شهرستان بم بم     ۲۹۵۷۲ ۱۲۸٬۸۲۳
کرمان بم مرکزی شهرستان بم بروات     ۳۹۵۰ ۱۵۳۸۸
کرمان بم نرماشیر       ۸۶۶۵ ۳۷۰۷۸
کرمان بم نرماشیر   پشت رود   ۳۶۰۱ ۱۵۰۵۱
کرمان بم نرماشیر   پشت رود اسدیه پایین ۵۹ ۲۶۷
کرمان بم نرماشیر   پشت رود امیریه ۷ ۳۴
کرمان بم نرماشیر   پشت رود تلمبه شهیداشرفی اصفهانی * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود ده نوشیخ علیخان ۴۱ ۱۶۳
کرمان بم نرماشیر   پشت رود شورآباد نورمحمد ۹۸ ۴۲۶
کرمان بم نرماشیر   پشت رود عباس‌آباد ۹ ۳۵
کرمان بم نرماشیر   پشت رود علی‌آباد ضیاآباد ۱۱۳ ۵۱۴
کرمان بم نرماشیر   پشت رود قدرت‌آباد بالا * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود نظرآباد ۸۶ ۳۰۶
کرمان بم نرماشیر   پشت رود همت‌آباد * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود تلمبه اکبری ۸ ۳۱
کرمان بم نرماشیر   پشت رود ترک‌آباد ۹۰ ۴۱۵
کرمان بم نرماشیر   پشت رود تلمبه ابوذر ۳۴ ۱۳۳
کرمان بم نرماشیر   پشت رود زعیم‌آباد ۸۶ ۳۹۲
کرمان بم نرماشیر   پشت رود ضیاآباد ۱۶۵ ۶۲۵
کرمان بم نرماشیر   پشت رود تلمبه سجادی * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود تلمبه علی‌رهبر * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود علی‌آباد زینبیه ۵ ۱۴
کرمان بم نرماشیر   پشت رود حسین‌آباد درختی ۸۶ ۳۲۱
کرمان بم نرماشیر   پشت رود خرگوش‌آباد ۲۰۲ ۸۱۷
کرمان بم نرماشیر   پشت رود دشت‌آباد ۱۶۱ ۶۸۳
کرمان بم نرماشیر   پشت رود ده نودرختی ۱۵ ۷۹
کرمان بم نرماشیر   پشت رود اله‌آباد طباطبایی ۶۱ ۲۹۱
کرمان بم نرماشیر   پشت رود قلعه شهید ۴۶۲ ۱۹۱۱
کرمان بم نرماشیر   پشت رود محمدآباد قلعه شهید ۱۳ ۵۵
کرمان بم نرماشیر   پشت رود باقرآباد * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود دهنواسحاق‌آباد ۵۰ ۱۸۶
کرمان بم نرماشیر   پشت رود وکیل‌آباد ۷۲ ۲۸۵
کرمان بم نرماشیر   پشت رود بالارودخانه ۵ ۲۲
کرمان بم نرماشیر   پشت رود خیرآباد ۳۷۰ ۱۷۱۹
کرمان بم نرماشیر   پشت رود ده میرزا * *
کرمان بم نرماشیر   پشت رود اسدآباد ۱۸۱ ۷۳۴
کرمان بم نرماشیر   پشت رود حسین‌آباد خان ۲۷ ۱۰۴
کرمان بم نرماشیر   پشت رود قایم‌آباد ۲۰۰ ۸۱۶
کرمان بم نرماشیر   پشت رود محمدآباد گلوسکی ۱۲۲ ۵۳۳
کرمان بم نرماشیر   پشت رود چهل تخم ۱۸۱ ۷۰۵
کرمان بم نرماشیر   پشت رود حسن‌آباد دبیرنظام ۳۲ ۱۵۰
کرمان بم نرماشیر   پشت رود حسین‌آباد پشت رود ۱۹۱ ۸۴۰
کرمان بم نرماشیر   پشت رود عبدل‌آباد ۲۸ ۱۱۱
کرمان بم نرماشیر   پشت رود قاسم‌آباد ۳۲۴ ۱۲۶۸
کرمان بم نرماشیر   پشت رود رستوران کویرجنوب * *
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد   ۴۰۵۷ ۱۸۰۶۱
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد ابراهیم‌آباد ۲۲۷ ۹۶۸
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد علی‌آباد تدین ۳۱۱ ۱۴۰۹
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد کدوربالا ۸۳ ۳۳۱
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد ده نوعزیزآباد ۴۴۰ ۱۹۲۶
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد فردوسیه ۱۷۰ ۷۸۷
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد اکبرآباد ارجمند ۱۱ ۵۴
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد سعادت‌آباد گلشن ۱۲۰ ۵۹۴
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد قدرت‌آباد ۱۱۷ ۶۰۳
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد میرآباد ارجمند ۱۵۴ ۷۴۷
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد کدورپایین ۳۰ ۱۶۵
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد حسن‌آباد ده کره ۲۳۵ ۱۰۴۴
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد ده وسط ۲۳۵ ۱۰۶۳
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد قلعه عزیزآباد ۷۸ ۳۲۱
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد خواجه‌آباد ۷۶ ۳۳۶
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد رضاآباد /لشکوییه / * *
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد علی‌آباد اعلا * *
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد قصر ۱۲۷ ۵۷۲
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد کامرانیه پایین ۶۹ ۲۴۸
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد دولت‌آباد ۱۳۹ ۵۴۲
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد بدرآباد ۲۸۹ ۱۲۳۲
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد محمدآباد آب‌شیرین ۲۱۲ ۱۱۰۱
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد ده ارجمند ۱۵۸ ۶۷۷
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد جنت‌آباد ۱۵۸ ۷۹۲
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد محمدآباد سید ۱۴۶ ۵۷۲
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد چغوک‌آباد ۳۹۶ ۱۶۵۶
کرمان بم نرماشیر   عزیزآباد کامرانیه بالا ۷۳ ۳۰۵
کرمان بم نرماشیر نرماشیر     ۱۰۰۷ ۳۹۶۶
کرمان بم فهرج       ۵۴۰۹ ۲۳۴۴۲
کرمان بم فهرج   برج اکرم   ۲۲۲۴ ۹۴۶۵
کرمان بم فهرج   برج اکرم برج اکرم ۲۴۰ ۱۱۶۰
کرمان بم فهرج   برج اکرم دشتوییه ۱۳۶ ۶۸۴
کرمان بم فهرج   برج اکرم یوسف‌آباد پایین ۱۳۸ ۵۹۹
کرمان بم فهرج   برج اکرم احمدیه ۲۰ ۱۰۰
کرمان بم فهرج   برج اکرم جعفرآباد ۷۳ ۳۱۶
کرمان بم فهرج   برج اکرم دهنوبهزادی ۲۷۷ ۱۱۶۷
کرمان بم فهرج   برج اکرم دهنومیرزازاده سجادی ۴۹ ۱۷۳
کرمان بم فهرج   برج اکرم عامریه بالا ۹۹ ۴۲۳
کرمان بم فهرج   برج اکرم مبارک‌آباد ۶۳ ۲۲۱
کرمان بم فهرج   برج اکرم هاشم‌آباد ۷۹ ۲۹۶
کرمان بم فهرج   برج اکرم ریگ‌آباد ۶ ۳۲
کرمان بم فهرج   برج اکرم زمان‌آباد ۴ ۱۸
کرمان بم فهرج   برج اکرم زیدآباد ۱۲۳ ۴۸۹
کرمان بم فهرج   برج اکرم علی‌آباد وزیری ۸۹ ۳۸۰
کرمان بم فهرج   برج اکرم فتح‌آباد ۱۰۱ ۴۰۰
کرمان بم فهرج   برج اکرم نعمت‌آباد ۴۷ ۱۷۴
کرمان بم فهرج   برج اکرم وحیدآباد ۴۱ ۱۴۱
کرمان بم فهرج   برج اکرم یوسف‌آباد سالار ۲۰ ۷۸
کرمان بم فهرج   برج اکرم قدمگاه مرتضی علی ۶۲ ۳۱۴
کرمان بم فهرج   برج اکرم رحمت‌آباد ۲۰۰ ۷۹۸
کرمان بم فهرج   برج اکرم عباسیه ۶ ۳۱
کرمان بم فهرج   برج اکرم اشک رضوان ۲۸ ۱۳۱
کرمان بم فهرج   برج اکرم اکبرآباد مستوفی ۶۹ ۲۹۹
کرمان بم فهرج   برج اکرم الله‌آباد مستوفی ۱۱۱ ۴۵۵
کرمان بم فهرج   برج اکرم باقریه بالا ۱۲۲ ۴۹۳
کرمان بم فهرج   برج اکرم عباس‌آباد رفعته * *
کرمان بم فهرج   برج اکرم علی‌کلی ۱۹ ۸۷
کرمان بم فهرج   فهرج   ۱۷۵۷ ۷۸۷۲
کرمان بم فهرج   فهرج حسین‌آباد علم خان ۲۴۰ ۱۰۴۶
کرمان بم فهرج   فهرج حسین‌آباد وکیل ۴۵ ۱۹۵
کرمان بم فهرج   فهرج میرآباد انصاری ۱۴۹ ۶۴۳
کرمان بم فهرج   فهرج نعیم‌آباد ۱۴۷ ۷۲۱
کرمان بم فهرج   فهرج امامیه ۱ ۳۰ ۱۰۲
کرمان بم فهرج   فهرج ثانی‌آباد ۲۰ ۸۹
کرمان بم فهرج   فهرج دولت‌آباد ۲۱ ۱۰۰
کرمان بم فهرج   فهرج دهنوانصاری ۷۵ ۳۰۰
کرمان بم فهرج   فهرج عصمت‌آباد ۲۱ ۷۴
کرمان بم فهرج   فهرج کریم‌آباد انصاری ۱۲۳ ۵۶۲
کرمان بم فهرج   فهرج شاهرخ‌آباد ۷ ۲۷
کرمان بم فهرج   فهرج شورآباد مهرآب‌خان ۹ ۵۴
کرمان بم فهرج   فهرج پاسگاه ژاندارمری شورگز * *
کرمان بم فهرج   فهرج ماهی دشت ۵۹ ۲۵۷
کرمان بم فهرج   فهرج فیروزآباد ۹ ۴۳
کرمان بم فهرج   فهرج ده سلطان‌آباد ۴۰ ۱۹۷
کرمان بم فهرج   فهرج تلمبه شهمرادی * *
کرمان بم فهرج   فهرج غلورآباد ۳۸ ۱۹۲
کرمان بم فهرج   فهرج جهان‌آباد پایین ۱۴۸ ۷۰۵
کرمان بم فهرج   فهرج دشت‌آباد ۶ ۲۱
کرمان بم فهرج   فهرج نوریه ۴۹ ۲۴۸
کرمان بم فهرج   فهرج جهان‌آباد بالا ۱۸۱ ۸۶۶
کرمان بم فهرج   فهرج ابراهیم‌آباد (حاجی‌آباد) * *
کرمان بم فهرج   فهرج قادرآباد * *
کرمان بم فهرج   فهرج امیرآباد * *
کرمان بم فهرج   فهرج برج معاذ ۳۲۱ ۱۳۰۲
کرمان بم فهرج   فهرج برزنگ ۱۰ ۶۹
کرمان بم فهرج فهرج     ۱۴۲۸ ۶۱۰۵
کرمان بم روداب       ۶۹۰۲ ۲۸۳۷۰
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی   ۲۹۸۷ ۱۲۰۵۹
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی برزرفیع‌آباد ۴۷ ۱۷۴
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی قناد ۱۵۱ ۶۲۰
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی کهن محله بالا ۲۰ ۸۱
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی کهن محله پایین ۴۷ ۲۳۴
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی مشک ۱۷۴ ۶۹۰
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی روستای نظام‌آباد * *
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی محمدآباد مشک ۴۰ ۱۸۸
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی جلال‌آباد ۳۲۲ ۱۳۰۲
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی کلاه‌آباد ۸۹ ۳۵۰
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی ملک‌آباد ۲۴۱ ۹۸۳
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی ابراهیم‌آباد ۷۳ ۲۷۰
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی برون‌آباد ۲۷ ۱۱۸
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی زرین‌آباد ۲۲۳ ۹۳۳
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی سیف‌آباد ۱۲۴ ۵۵۵
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی عنایت‌آباد ۲۰۱ ۸۱۲
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی همت‌آباد ۲۲ ۸۶
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی باقرآباد ۴۵ ۲۱۹
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی رفیع‌آباد ۱۰۳ ۴۱۳
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی مومن‌آباد ۴۹۰ ۱۸۵۵
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی فقیرآباد ۹۶ ۳۸۷
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی محمدآباد شیخ ۲۶۳ ۱۰۱۲
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی مهدی‌آباد ۸۴ ۳۴۷
کرمان بم روداب   رودآب‌شرقی ناصرآباد ۱۰۳ ۴۲۷
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی   ۳۴۵۰ ۱۴۵۵۴
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی حاجی‌آباد * *
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی حجت‌آباد ۸۰ ۳۳۱
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی دولت‌آباد انصاری ۳۱۶ ۱۳۲۱
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی عدیم المثال ۱۹ ۷۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی قادرآباد ۱۲۷ ۵۲۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی قطب‌آباد ۴۷۵ ۲۰۳۰
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی لطف‌آباد ۱۴۳ ۵۸۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی باغ بالا ۱۹۳ ۸۸۴
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی رودمشک ۴۵ ۱۹۷
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی سروند ۲۲۲ ۸۳۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی ناران ۱۶۶ ۷۱۳
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی نوبر * *
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی روتک ۸۷ ۴۷۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی زوران ۵۳ ۲۵۱
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی سرنسا ۱۱۱ ۴۹۴
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی کروک ۲۷۹ ۱۰۴۶
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی علی‌آباد ۱۶ ۶۷
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی گودرک ۶ ۲۵
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی میچ ۱۰۰ ۳۸۷
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی تاج‌آباد ۳۰۳ ۱۲۹۹
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی ده نومیچ ۱۶ ۶۱
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی زیل ۱۱ ۵۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی گزدونک ۱۵ ۶۹
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی داج ۴۰ ۱۷۶
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی طرز ۳۹۲ ۱۷۳۷
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی گورخری ۲۰ ۷۳
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی آبگرمو۱ ۱۱ ۳۶
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی اسکمبولی * *
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی انجرک ۱۲ ۴۶
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی پاقیچ بندر ۳۶ ۱۴۴
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی تیدو * *
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی حسین‌آباد * *
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی درنیان ۴ ۸
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی دره مرغون * *
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی کلپوره‌ای ۱۱ ۴۲
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی موردان ۳۵ ۱۳۳
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی نیستان ۹ ۴۱
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی آباد چهل تن ۵۱ ۲۱۳
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی هفت‌بادام ۲۸ ۱۱۸
کرمان بم روداب   رودآب‌غربی دست گچان ۶ ۲۶
کرمان بم روداب نظام شهر     ۴۶۵ ۱۷۵۷
کرمان جیرفت         ۳۸۳۰۷ ۱۸۱۳۰۰
کرمان جیرفت ساردوییه       ۵۰۷۷ ۲۵۴۸۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد   ۹۵۵ ۴۳۸۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد اببرده ۱۳ ۸۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ارچنوییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بادام شیرین * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ احمد ۷ ۳۷
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ زینب * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ ساویا * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ شیرو * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ کجیک * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ کر ۵ ۱۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ کمال * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ مرغزار * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بچگی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بنددزد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بنستان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بنگوییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بندگان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پشت خان ۷ ۳۲
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پیرتنوییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد تاشار * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد تط * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد جازمان ۷ ۲۳
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دروا ۲۷ ۱۲۷
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دره تنگ * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دره زرد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ده بازوییه ۶ ۱۹
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد رهگاه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ریگ‌آباد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد زرین * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرچیل ۹ ۳۴
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرکم * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرگدار ۷ ۲۲
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد کراه ۱۲ ۵۸
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد گلن کوییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد گدایی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد گربه ۱۰ ۲۹
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد هادار * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پاقلعه ۳۴ ۱۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد اکبرآباد ۵ ۲۳
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد تنیرو ۱۵ ۴۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دره دنزک * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد زورک ۶ ۴۸
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرزرد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سوخته‌ای * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد مدین ۲۰ ۱۰۱
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دهنه زورک /اسلام‌آباد / ۱۰۱ ۶۰۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد کرچ * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغین ۱۷ ۶۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ حبیب اله ۷ ۳۲
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ میر ۴ ۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پشت سرخ ۱۸ ۹۷
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پشته کهنوج * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد جملی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد چشمه مورت * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد خرمشاهی ۱۵ ۶۱
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد رضی‌آباد ۱۷ ۱۰۰
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرشنگان ۵ ۱۴
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرکیوان ۱۶ ۶۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد چاه صمنگان ۴ ۱۹
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد صولان ۵ ۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد قلعه ۲۷ ۱۲۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد گوهرستان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ماغ * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد متکی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد رزشیرین ۳۰ ۱۱۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد جگاه ۳۲ ۱۳۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد افکنوییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد انجیربازوییه ۲۳ ۸۴
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پاکوه سفید ۱۰ ۴۳
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد پلیشی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سمو * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ششتک ۱۳ ۶۴
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد کلدان ۴۶ ۲۰۳
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد کنارستان سفلی ۲۸ ۱۳۷
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد گونه گاچویی ۴ ۲۱
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد گونه گامرو ۵ ۲۰
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد مرغزارک ۱۱ ۴۸
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد درطاوقان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دربابازی ۹ ۴۰
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد تنگ زرد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ابگرم ۱۲ ۵۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد کت کلاغ ۹ ۲۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد آب‌انجیر ۱۳ ۵۳
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد باغ علیشیر ۴۸ ۲۶۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد بیدحسین کشته * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد تل بورک * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد جیروییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد درمزار ۳۰ ۹۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد دره‌ای ۷۴ ۳۹۸
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد ده رودموسوی ۱۲ ۶۶
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سرکهنان ۶ ۲۵
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد سفیدباز ۱۱ ۵۰
کرمان جیرفت ساردوییه   دلفارد کن لوافان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه   ۲۳۲۶ ۱۲۵۹۴
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه اخرک ۳۴ ۱۳۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بابترش ۲۰ ۱۵۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بآب‌دراز ۵۰ ۳۵۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بابکهنوج ۲۰ ۷۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه باغات ۶ ۳۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه باغوییه ۱۳ ۶۳
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه جهادآباد ۲۲ ۱۲۳
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه خاکنرم * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه داهلی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ده ویران ۲۱ ۹۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه سه دران ۶۳ ۴۲۵
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه شیراغوش * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کمیه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه گردین ۱۴ ۵۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه مسجد ۴ ۱۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه نمچ ۲۴ ۹۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه اشوبه ۴ ۱۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بآب‌سیبا * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بآب‌کرفس ۵ ۲۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه باغ ابراهیم ۱۵ ۱۱۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه حاجات ۶ ۱۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه خاک سفیدبالا ۴۱ ۱۹۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه خوشاب * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه داز ۶ ۲۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه دره رود ۱۵۲ ۷۹۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ده کناری * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه روزکین ۳۰ ۱۵۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه سه چشمه ۲۳ ۱۴۵
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قنات بید۲ ۱۵ ۵۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کشکوییه ۹ ۴۴
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کهنوج سادات ۸۹ ۴۲۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه موروییه ۸ ۳۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه نهرکمال (اسفارچ) ۱۱۳ ۴۶۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه زارچوییه۲ ۶ ۱۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه

" | قلندران
"

۶۵ ۳۳۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه باغ علی‌شیر ۹۶ ۴۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه پراندر ۱۵ ۷۴
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه خاردون ۲۰ ۱۱۹
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه خافکوییه ۳۷ ۲۵۳
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه دامنه ۷۴ ۴۳۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ده دیوان ۶۳ ۴۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ده گردوییه ۲۷ ۱۴۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه سین‌آباد ۸۲ ۴۳۹
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه فتح‌آباد ۱۹ ۱۱۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قناتاحمد ۱۱ ۴۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قنات بید۱ ۸ ۳۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قناتزنگل ۱۶ ۱۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قناتسامان ۴۶ ۳۹۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قنات فرخ ۲۷ ۱۰۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قناتمیری ۶۸ ۴۱۴
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه گردوچوب ۵ ۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه مورگوران * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه استخرگروک ۵ ۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه محمدآباد بآب‌سکاکان ۷۲ ۴۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بآب‌میشان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بآب‌نم ۶۷ ۳۳۵
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بابکیکی ۷ ۳۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بندرشاه رخی ۷ ۴۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بیدوییه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه پل پیران ۶۱ ۳۵۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه تاریکوییه ۶ ۴۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه تیرگری * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه خلیجی ۷ ۴۴
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ده والی ۲۱ ۱۲۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه زوارحلکه ۱۶ ۱۲۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه شاه نظری ۸ ۲۹
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه شیب ناصری ۴۱ ۲۴۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه عباس‌آباد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه علی‌آباد ۹ ۶۹
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کهنوج شاهرخی ۱۱ ۷۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه گلوگاه ۱۲ ۵۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه نقشوییه ۲۲ ۱۳۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بآب‌میشان بالا ۳۳ ۱۴۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه بندر * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه پشته کل * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه جوزوییه ۳۰ ۱۸۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه دولت‌آباد ۶۱ ۴۴۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه رودخانه کمال ۶۱ ۴۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه سروت * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ناران علیا ۳۴ ۱۴۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه امامزاده‌سیدحسین کرنگ ۶ ۳۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه پیلوییه ۵ ۲۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه باغ ده ۱۶ ۷۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه براوردشده ۳۵ ۱۷۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه دهوج ۱۰ ۴۳
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه رغا ۶ ۳۱
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ده گجون ۶ ۲۳
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه سرتنگ * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه سنگ کارتو ۸ ۳۲
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه قلعه ریگی ۳۲ ۱۷۳
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کردان ۵ ۱۷
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کنگری ۲۶ ۱۲۶
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه کهور ۲۶ ۱۱۰
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه نرگسی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه زمین طاغوک ۱۵ ۵۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ماشی ۵ ۲۸
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه باغ دراسیاب ۴ ۱۹
کرمان جیرفت ساردوییه   ساردوییه ابدان * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور   ۱۲۳۴ ۵۰۵۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور باغوییه ۵ ۱۴
کرمان جیرفت ساردوییه   گور زرکشت ۳۷ ۱۲۱
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سبزه بلوچی ۴ ۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   گور قلاتوییه ۴۴ ۱۹۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور قنات بید ۱۲ ۵۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور قناتوالی ۳۸ ۱۱۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کدرنگ ۳۱ ۱۲۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کنزته * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور یونجه چار ۴ ۲۱
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بیدزاغ ۷ ۲۹
کرمان جیرفت ساردوییه   گور حسین‌آباد ۲ ۵ ۲۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور درشک ۱۵ ۶۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور دوکستان ۲۰ ۹۱
کرمان جیرفت ساردوییه   گور ده قریه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور علیشاهی ۵۷ ۲۷۹
کرمان جیرفت ساردوییه   گور فکرآباد ۲۷ ۱۱۲
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گردوچوب * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گیلومند ۴ ۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور لگوری * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور توکل‌آباد ۱۴ ۴۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور حکمت‌آباد ۲۶ ۱۴۴
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بیدوری ۸ ۴۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور اورس مراد ۱۹ ۹۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بابصفحه * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بابگرگ ۳۱ ۱۲۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بابماران ۴ ۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بابیدان ۲۳ ۱۰۹
کرمان جیرفت ساردوییه   گور پایین درب پایین ۲۱ ۱۱۲
کرمان جیرفت ساردوییه   گور پایین درببالا * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور جنگاه ۴ ۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور چکرچمن * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور خوکستان ۳۴ ۱۶۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور رودخانه ۷ ۲۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سنگدان ۳۱ ۱۴۹
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سیف‌آباد ۲۹ ۱۰۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سیف‌آباد موقوفه ۶ ۲۱
کرمان جیرفت ساردوییه   گور صاحب‌آباد ۳۵ ۲۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کاه گان ۱۴ ۵۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور محمدسعیدی ۸ ۴۱
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بآب‌گرگی ۱۲ ۵۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور اسپاسویه ۵ ۱۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور جوشین ۴ ۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور دوچار ۲۴ ۱۰۸
کرمان جیرفت ساردوییه   گور دودران * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور دودل ۱۵ ۳۸
کرمان جیرفت ساردوییه   گور ده خدر * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور ری کورودگنبد * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سراب ۲۴ ۷۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کچنگان ۱۱ ۳۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گرک ۴ ۷
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گنبدبهرام ۴ ۱۵
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گورسفلی ۱۲۴ ۴۴۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گورعلیا ۱۲۶ ۴۴۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کریگان (گویگان) ۷۷ ۳۰۹
کرمان جیرفت ساردوییه   گور ابگرم ۱۱ ۴۹
کرمان جیرفت ساردوییه   گور اسپوت ۴ ۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   گور انارشیرین * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بآب‌خرسم (درخرسه) * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور باغگگ ۴ ۱۸
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بن شصت * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور بنه گونی ۱۴ ۵۶
کرمان جیرفت ساردوییه   گور پایین ۴ ۱۴
کرمان جیرفت ساردوییه   گور چرخ اب * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور حسین‌آباد ۱ ۱۰ ۴۴
کرمان جیرفت ساردوییه   گور ده دومند ۳۰ ۱۴۱
کرمان جیرفت ساردوییه   گور زمین سرو ۳۰ ۱۲۰
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سرشصت ۵ ۱۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سرکپ * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور سروعروق ۱۱ ۵۲
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کایین ۸ ۴۳
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کوشکین * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور کوهین * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گرگآب‌علیا * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور گرگآب‌سفلی * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور لشکر * *
کرمان جیرفت ساردوییه   گور ناوی شصت ۵ ۱۷
کرمان جیرفت ساردوییه   گور شاخ چنار * *
کرمان جیرفت ساردوییه درب بهشت     ۵۶۲ ۳۴۵۶
کرمان جیرفت جبالبارز       ۲۸۸۰ ۱۲۲۲۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان   ۵۷۳ ۲۵۵۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان تمنوییه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان اسفندان ۹ ۳۴
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان بنکوه سفلی ۲۱ ۹۹
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان بنکوه علیا ۶ ۱۷
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان بیدشک ۶ ۲۴
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان پارپاروییه ۱۱ ۳۳
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان دربیدان ۷ ۲۸
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان دروجین ۱۸ ۸۷
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ده بان سفلی ۶ ۲۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ردکوه ۶ ۱۹
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان سنجلدر * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان کروگان ۴ ۱۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان میجان سفلی ۲۸ ۹۴
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان میجان علیا ۳۹ ۱۷۹
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان چاه راهون * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان جنگو * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ده درزه ۴ ۱۶
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان بندرپیرشاهی ۵ ۲۰
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان درچنار(۱) ۹ ۳۸
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان گوذر * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان کشیت ۵ ۲۰
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ارگین ۴ ۱۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان گاورسان ۱۱ ۵۶
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان دره کبک * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان بآب‌لولیان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان دررز ۷ ۳۳
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان آب‌سردو * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان اناروییه ۱ * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان باغ کوچک ۴ ۱۹
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان بنه رضوان ۴ ۱۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان پاتمها ۲۶ ۱۱۲
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان پاقلعه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان پیدافک ۱۸ ۸۶
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان جگان ۱۰ ۵۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان حیشین سفلی ۷۳ ۳۶۴
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان سراسیاب ۲۶ ۹۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان سرجنگل ۲۴ ۱۱۱
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان سرگلوی سراسیاب ۱۱ ۶۰
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان علی‌آباد ۷ ۳۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان کرنگ * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان گلدان ۱۸ ۱۰۱
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان کواروییه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان کهنگوییه ۷ ۳۳
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان گرمشک ۲۵ ۹۶
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان کلوگنده ۷ ۳۳
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ندوییه سفلی ۱۰ ۳۹
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان سنگ کبوتران * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان شاداب * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان شیرین کنار ۱۰ ۴۵
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان گلوتم * *
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان خاک شاهی ۹ ۳۹
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ندوییه میانی ۶ ۴۳
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان ندوییه علیا ۶ ۴۱
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان حشین علیا ۳۳ ۱۳۶
کرمان جیرفت جبالبارز   رضوان پشته حصار ۶ ۲۹
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر   ۹۵۸ ۳۷۴۱
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر باغ بید ۱۷ ۵۷
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر بجگی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر پاکوهک * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر پس لنگر ۱۳ ۴۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر پشته پشت * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر جشار ۱۰ ۴۷
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر جوزرگاه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر جوزورک ۷ ۲۷
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر درم رود ۵ ۲۷
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر درفیزگوییه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر رودخونی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر شغل‌آباد ۶ ۲۷
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر شیب ده ۸ ۲۷
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر قنات سرخ ۴ ۱۱
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گست پهن * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر بادام ۶۶ ۲۹۲
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دربید * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دومارمیانی ۳۰ ۹۸
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر کلکوهی ۴ ۱۱
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر کوشکوییه ۱۴ ۵۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گاوستان ۸ ۳۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر هوان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر جوچار ۲۵ ۸۱
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دومارعلیا ۵ ۱۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دومارسفلی ۷ ۱۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر امیرآباد ۷ ۱۹
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر انارسرخ پوست * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر اهنگران ۴ ۱۱
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر جنگل توت * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر خون سرخ ۷ ۳۳
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دربرد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دردسک ۶۹ ۴۶۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر سروتمین ۲۸ ۷۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر سغدر ۲۲۵ ۸۶۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر قلعه بیدان ۸ ۲۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر کرچیسکا ۲۱ ۱۰۶
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر کنزرک * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گاوتنور ۶ ۱۶
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گردین ۶ ۲۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر کلوک احمدآباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر انجیرسیکان بالا ۵ ۱۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر شرکت تعاونی هلیل۲ ۵ ۱۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر اسپریگون * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر استانه ۴ ۱۳
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر انجیرسیاه‌علیا ۷ ۲۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر بزمیری * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر بنستان ۷۱ ۲۳۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر بنه سیرون چار * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر بیدلنگ * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر پشموکی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر پیدنگوییه ۲۳ ۷۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر تخت سلطان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر حسین‌آباد ۵ ۲۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر دوکدان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر ریگ‌آباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر زارین ۲۲ ۸۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر زرین خول ۴ ۱۹
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر سرجنگل * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر سردرمهر ۱۱ ۳۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر سنگ بری * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر شه دراز ۲۴ ۱۰۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گرگاز ۴۱ ۱۷۸
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر کهور * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گاورسوییه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گدارزرد ۸ ۳۲
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گراغان تنگان ۲۲ ۷۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گوریت ۴ ۱۲
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گوهرج ۲۵ ۹۴
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر گیشکان ۴ ۱۶
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر ناصرآباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر چهاردیوار * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر چنارپیدنگوییه ۵ ۱۵
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر ابگرم ۴ ۱۰
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر شیش یکی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر انجیرسیاه‌سفلی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر درشکسته * *
کرمان جیرفت جبالبارز   سغدر حاجی‌آباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون   ۷۷۳ ۳۲۹۰
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون ابدنبال * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون امیرآباد ۵ ۲۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون پاگدار ۱۱ ۳۵
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون حیدری * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون دربیدان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون درریگان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون درزنگوییه ۳۲ ۱۵۴
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون درودگو ۲۴ ۹۸
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون ده لولی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون دهنو۱ ۶ ۲۶
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سربند ۳۲ ۱۴۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سرتنگوییه ۱۲ ۵۶
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سرچشمه ۴ ۲۰
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون علی‌آباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گاوکان باغ ۶ ۱۷
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گاوکان گوران ۴۱ ۱۵۴
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گوربیژن ۲۴ ۹۵
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون ماری بوجیل * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون مهرگان ۱۰ ۳۶
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون انجیرستان ۹ ۴۰
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون انارشیرین۳ ۱۲ ۴۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون اشنیگان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون افراز ۳۴ ۱۳۵
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون بادام دان ۱۰ ۶۸
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون تنگدره * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون حسن‌آباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون حسین‌آباد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون درپتک ۳۰ ۱۱۵
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون دشتکار * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون رشنوییه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون ساویدان ۵۵ ۱۵۷
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سرپشته * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سرموران ۵ ۲۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون شیمی زوییه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون قلعه نو ۷ ۲۳
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون قناتسیاه ۹ ۳۹
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون کاسه اشکن * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گروه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون میان ده ۷ ۲۳
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون می‌میچ * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون نهرخاتون ۵ ۱۹
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون کل مریدان ۶ ۲۳
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون دولنگ بند * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون باغ کلمی ۱۰ ۵۶
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون آبگرم۱ ۶۷ ۳۹۶
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون باغ انار ۵ ۲۱
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون باغ مروارید * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون بنه گلان * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون تودرک ۸ ۳۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون تیگرد * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون جوزکر ۴ ۱۷
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون چنگالی * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون حاجی‌آباد ۵ ۹
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون درزار چوب۱ * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون دشتروان ۴ ۲۱
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون رشتین ۷۰ ۳۲۸
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون ریگ‌آباد ۲۲ ۱۰۷
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سربندکسور ۲۵ ۱۰۷
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سرزه * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون سرهنگر ۷ ۲۹
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون کنارک * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گراغان بالا * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گزماند ۵ ۲۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون گمین ۲۱ ۶۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون توت ۲ * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون باغ انجیر * *
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون ده گدار ۴ ۱۲
کرمان جیرفت جبالبارز   مسکون روستای شهید سعیدی ۶۲ ۲۸۷
کرمان جیرفت جبالبارز جبالبارز     ۵۷۶ ۲۶۳۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت       ۳۰۳۵۰ ۱۴۳۵۹۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه   ۱۵۴۹ ۷۲۲۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه ابشور ۹۴ ۴۵۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه چناران۲ ۲۶ ۱۵۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه حسین‌آباد ۱۰۸ ۵۵۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه شورآباد ۹ ۴۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه قرقطوییه ۴۵ ۱۹۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه کناروییه ۴۴ ۲۱۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه گلوییه ۱۰ ۴۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه محمدآباد ۲ ۱۹ ۷۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه آب‌ناروییه * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه چلو ۴ ۱۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه انگرچاله ۲۱ ۹۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه جعفرآباد ۱۱ ۶۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه جورکان ۱۷ ۹۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه خمروتوییه ۱۵ ۸۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه دره بمی * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه سرخوعلیا ۴ ۱۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه سنگوییه ۵۹ ۳۳۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه عباس‌آباد ۳۱ ۱۸۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه عشرت‌آباد ۱۴ ۷۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه کل زنگوییه ۹ ۴۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه کل خرگوشی ۷ ۳۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه بنه زنگار ۸ ۲۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه زارجوییه ۵ ۱۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه بیدو * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه دره گرما ۱۵ ۸۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه کریکوییه * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه کوران * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه باغ بیابان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه باغ نظری * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه بغبغوییه ۱۱ ۴۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه تاج‌آباد ۶۰ ۲۴۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه تمری * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه غزالان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه چمک ۵۳ ۲۱۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه دوغ‌آباد ۷ ۳۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه ده نظام ۸ ۲۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه سرخوسفلی ۱۰ ۴۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه عیش‌آباد * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه فتح‌آباد ۵۸ ۲۲۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه فردوس ۱۶۱ ۵۹۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه گزدونوییه * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه گودزران ۲۰ ۸۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه درقنات * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه تلمبه یارقلی ده وشرکا * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه دولت‌آباد ۴۶۰ ۲۲۰۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه چاه افغان۱ ۱۲ ۵۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه چلیتان ۳۸ ۱۵۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه دوزخ دره ۱۸ ۸۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه زیارت حضرت عباس ۹ ۳۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه سرگز ۷ ۳۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه سرگزپایین ۵ ۱۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسفندقه قنات نو ۱۶ ۸۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد   ۲۳۱۴ ۱۱۲۸۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد چمن ۱۶۷ ۷۴۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد حسین‌آباد زیرکی ۸۸ ۴۱۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد ده پیش علیا ۱۱۰ ۵۸۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد ده چیل ۶ ۲۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد سرونی علیا ۴۵ ۲۰۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد گاشلخی ۳۷ ۲۰۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد دوبنه ۳۳۴ ۱۷۳۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد چهارگاوبندی ۴۰ ۲۰۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد حسین‌آباد چکری * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد ده پیش سفلی ۱۹۷ ۱۰۶۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد سرونی سفلی ۷۱ ۳۴۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد مختارآباد * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد مرادآباد ۳۰ ۱۶۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد اسلام‌آباد ۵۳ ۲۵۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد ابوذریه ۱۴۲ ۶۳۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد اله‌آباد رضوان ۱۰۱ ۳۷۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد اله‌آباد سید ۵۴ ۲۶۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد علاالدینی علیا ۱۶۸ ۷۸۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد علاالدین سفلی ۹۵ ۵۱۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد بهرامی علیا ۵۵ ۲۵۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد کهورآباد ۴۰ ۱۸۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد خدنگ ۵۳ ۲۶۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد بهرامی سفلی ۳۸ ۱۸۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد چاهک ۱۳ ۴۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد دریاچه ۱۶۳ ۷۷۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد رومرزسفلی ۴۷ ۲۳۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   اسلام‌آباد رومرزعلیا ۱۶۱ ۸۰۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد   ۲۰۵۵ ۹۴۵۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد چینه هوکرد ۳۹ ۱۸۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد هوکرد ۴۲۰ ۱۸۳۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد بیژن‌آباد * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد ده شیخ مرغزی ۱۴۲ ۶۴۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد گزآباد ۴۷ ۱۸۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد ابراهیم‌آباد ۱۲۶ ۵۶۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد حشرآباد ۱۰۰ ۶۰۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد ده گزی ۱۵ ۶۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد جمتان ۳۰ ۱۶۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد باغبابوییه ۴۴۱ ۱۹۹۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد پاتلی ۷ ۲۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد خاتون‌آباد ۱۷۱ ۷۸۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد کلآب‌صوفیان علیا ۱۰۵ ۴۸۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد کلآب‌صوفیان سفلی ۲۲۰ ۱۰۵۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد زنگیان ۱۳۴ ۶۲۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد ماران قلعه ۳۷ ۱۷۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   خاتون‌آباد مارمرد ۲۰ ۸۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد   ۳۱۶۳ ۱۴۷۳۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد پشت مرز ۱۰۰ ۴۰۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد علی‌آباد ۶۹۱ ۳۲۵۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد روستای آزادگان ۱۶۴ ۷۶۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد دهنواملاک ۱۳۲ ۶۷۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد عباس‌آباد ۱۰۱ ۴۴۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد میان ده ۲۲۶ ۹۶۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد کهورکلاغ * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد جلال‌آباد ۴۱ ۱۷۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد ساغری ۲۷۷ ۱۳۷۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد بیدخیری ۴۵ ۲۰۱
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد جنگل‌آباد بالا ۴۴ ۲۲۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد دولت‌آباد ۳۶۶ ۱۷۹۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد جنگل‌آباد پایین ۷۵ ۳۸۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد رضی‌آباد ۷۷ ۳۷۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد باقرآباد ۸۱ ۳۷۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد باقرآباد طباطبایی ۹۳ ۴۵۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد ده شیخ سلطان عبداله ۱۹ ۷۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد طوحان ۲۸۱ ۱۳۳۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد مشاع عشایری شماره ۲ ۴ ۱۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد مشاع عشایری شماره ۱ ۵ ۲۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد تمگاوان ۸۰ ۳۵۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد دشتکوچ پایین ۵۸ ۲۴۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد ده کران ۵ ۲۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد زاویه * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد عبدل‌آباد ۸۰ ۳۱۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد گزآباد ۲۴ ۱۱۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   دولت‌آباد دشت کوچ بالا ۹۰ ۳۳۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل   ۱۳۴۳ ۵۸۵۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل پنکان ۶ ۱۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل پروند ۲۲ ۱۰۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل چاه مزنگان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل حسین‌آباد ۲۲ ۷۸
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل دال خوش دان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل دن زک * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل زینل‌آباد ۱۴ ۵۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل سرگز * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل سرنراب ۲۵ ۱۱۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل سنگ دان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل شرکت ایرانی * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل کم گینوییه * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل کوه نیمه ۴۶ ۲۱۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل گالجتو * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل گناب ۱۱ ۴۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل محمودی * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل نرابی ۵ ۳۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل کل جودون * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل هوردان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل آب‌بید * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل چاله * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل گرم * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل مشاع مراد رمضانی * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل هشمت‌آباد ۵ ۲۶
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل اهوگان * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل بهجردبالا ۹ ۳۹
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل شوروییه * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل عنایت‌آباد ۶۴ ۲۹۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل قلعه گبری ۲۰ ۸۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل قیصریه ۳۳ ۱۳۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل مارون گلو ۱۶ ۷۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل مزرعه شهیدبهشتی * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل مهدی‌آباد * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل نارجو ۱۶۶ ۷۲۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل نجف‌آباد ۵ ۲۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل طرح گلخانه‌ای اقای افتخاری * *
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل اکبرآباد ۱۰۸ ۴۵۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل بندسراجی ۳۴ ۱۲۷
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل بهجرد سفلی ۱۰۲ ۴۵۵
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل سلمانیه ۱۰۲ ۴۷۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل علی‌آباد ۱۲ ۵۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل پشتلر ۲۳۵ ۹۹۲
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل قلعه نو ۱۳۰ ۵۸۴
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل ملک‌آباد ۵۲ ۲۲۳
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت   هلیل مگسی ۶۳ ۳۱۰
کرمان جیرفت مرکزی شهرستان جیرفت جیرفت     ۱۹۹۲۶ ۹۵۰۳۱

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]