فهرست جمعیت شهر و روستاهای استان اصفهان از شهرضا تا ی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو


فهرست جمعیت روستاهای ایران بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵ به شرح زیر می‌باشد.

استان شهرستان بخش شهر دهستان آبادی خانوار جمعیت


اصفهان شهرضا         ۳۸۹۲۹ ۱۳۹۷۰۲
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا       ۳۸۹۲۹ ۱۳۹۷۰۲
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   اسفرجان   ۱۹۳۴ ۶۷۶۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   اسفرجان اسفرجان ۸۳۸ ۲۷۲۴
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   اسفرجان امین‌آباد ۳۰۵ ۱۱۹۷
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   اسفرجان چشمه روی ۲۰ ۴۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   اسفرجان قلتقشاه * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   اسفرجان هونجان ۷۷۰ ۲۷۹۴
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت   ۱۳۱۱ ۴۸۵۳
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت افتخاریه * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت مهیار ۳۴۷ ۱۳۶۲
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت صحرای افتخاریه * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت صحرای امیریه ۱۰ ۵۵
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت صحرای کلاه قاضی ۷ ۱۱
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت صحرای غضنفریه جنوبی ۳۹ ۱۸۸
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت امامزاده‌علی‌اکبر ۲۰۸ ۶۵۵
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت شهرک صنایع شیمیایی رازی ۴ ۱۸
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت اسفه ۸۰ ۲۶۹
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت منطقه صنعتی سپهرآباد * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت منوچهرآباد ۱۶۰ ۵۵۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت صحرای زرهه ۵ ۱۵
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت صحرای چغاد * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت جرم افشار ۴۳۷ ۱۶۸۷
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت مزرعه ایزدی * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   دشت مزرعه باباربیع ۵ ۱۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه   ۲۹۹۵ ۱۱۶۴۳
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه اسلام‌آباد ۹۹۷ ۴۴۸۹
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه چاه تهرانی ۵ ۲۲
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه چاه سبزواری * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه مجموعه چاههای شهرداری * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه صحرافیضیه * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه منطقه صنعتی شهرضا ۸ ۱۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه پمپبنزین ۴ ۱۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه آمادگاه شهیدمحمدمنتظری ۱۰ ۳۴
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه حسین‌آباد ۵ ۲۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه زیارتگاه ۱۱۱ ۳۹۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه پادگان گروه ۲۲توپخانه ومنازل مسکونی ۶۷۹ ۲۳۴۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه محمدیه ۱۰ ۳۴
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه نهضت‌آباد * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه ولندان ۸۳ ۲۷۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه منطقه صنعتی امیرکبیر * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه بوان ۶۲ ۱۷۹
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه دهک ۵۴ ۱۵۷
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه سولار ۱۲۵ ۴۱۳
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه قوام‌آباد ۴۷ ۱۸۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه ماران ۱۹ ۵۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه مسینه ۵۵ ۱۹۲
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه شرکت پاتله * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه قصرچم ۴۰۸ ۱۷۱۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه مرغداری شرکت تعاونی روستایی شهرضا * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه منطقه صنعتی تجهیزات نفت وگاز ۶ ۶
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه باغ سرخ ۴۳ ۲۶۵
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه شن شویی حبیبی * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه مقصودبیک ۴۶ ۱۳۹
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه میرآباد ۵۴ ۱۵۹
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه وشاره ۱۵۰ ۴۸۸
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   منظریه قطب صنعتی اسفرجان * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   کهرویه   ۷۰۰ ۲۵۳۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   کهرویه تنگله * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   کهرویه کهرویه ۶۴۳ ۲۳۱۰
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   کهرویه مهدی‌آباد * *
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   کهرویه هوک ۲۸ ۱۳۳
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا   کهرویه یحیی‌آباد ۲۶ ۸۳
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا شهرضا     ۳۰۳۶۸ ۱۰۸۲۹۹
اصفهان شهرضا مرکزی شهرستان شهرضا منظریه     ۱۶۲۱ ۵۶۱۷
اصفهان فریدن         ۲۰۲۱۵ ۸۱۶۲۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت       ۶۶۶۶ ۲۷۵۸۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر   ۹۱۱ ۳۵۱۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر قره بلطاق ۱۹۰ ۶۹۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر میرآباد ۱۵۶ ۶۵۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر احمدآباد ۱۹ ۶۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر ارتی جان ۳۲ ۹۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر جوزار ۱۸ ۷۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر حسین‌آباد ۵۳ ۲۰۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر خلیلی ۷۲ ۲۲۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر ده رجب ۴۵ ۱۸۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر ماربر ۸۵ ۲۸۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر معصوم‌آباد ۱۲۶ ۵۲۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   سردسیر هادان ۱۱۵ ۴۹۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی   ۵۲۷ ۲۴۲۵
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی بلطاق ۲۹۶ ۱۳۲۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی تیرکرت ۴۵ ۲۵۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی دره ساری ۲۲ ۱۰۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی ماهورک ۳۰ ۱۳۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی خلعت پوشان ۱۷ ۷۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی دره حوض ۳۹ ۱۹۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی قلعه اخلاص ۵۳ ۲۵۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوجنوبی باغ مادی ۲۵ ۱۰۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی   ۷۳۴ ۳۲۹۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی تخماقلو ۱۲۹ ۵۳۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی دره سوخته ۲۷ ۱۰۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی قلعه بهمن ۴۴ ۱۹۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی کرچ ۹۵ ۴۶۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی هلاغره ۴۴ ۱۵۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی بسی نان ۳۳ ۱۱۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی بتلیجه ۸۴ ۳۳۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی نوغان سفلی ۵۱ ۲۱۷
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی نوغان علیا ۲۸ ۹۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   کرچمبوشمالی هندوکش ۱۹۹ ۱۰۷۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   گرجی   ۱۲۵ ۶۰۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   گرجی داش کسن ۱۲۵ ۶۰۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق   ۷۸۷ ۴۰۱۲
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق قلعه خواجه ۲۱ ۱۱۷
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق اغچه ۲۲۳ ۹۹۵
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق اقاگل ۷۱ ۳۸۹
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق تنگ بید ۷ ۳۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق حاجی‌فتحعلی ۲۳ ۱۶۷
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق زرنه ۲۳ ۶۱
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق ماهورستان سفلی * *
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق مغاندر ۱۲ ۷۴
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق ماهورستان علیا ۴ ۲۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق قایم‌آباد ۲۲۶ ۱۱۸۶
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق ازناوله ۱۲۵ ۶۴۰
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت   ییلاق هزارجریب ۵۰ ۳۱۸
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت بویین ومیاندشت     ۲۵۳۷ ۹۹۳۳
اصفهان فریدن بویین ومیاندشت افوس     ۱۰۴۵ ۳۸۰۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن       ۱۳۵۴۹ ۵۴۰۳۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه   ۹۹۵ ۳۹۷۱
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه طرار ۱۱۳ ۴۷۷
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه قفر ۲۲۸ ۹۵۴
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   دالانکوه دره بید ۶۵۴ ۲۵۴۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی   ۱۱۳۱ ۴۷۰۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی نساراسکندری ۱۶۲ ۶۸۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی بلمیر ۱۸۱ ۷۵۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی اسکندری برافتاب ۵۱۹ ۲۱۳۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی سینگرد ۱۰۲ ۴۳۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   زاینده رودشمالی عادگان ۱۶۷ ۶۹۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق   ۳۳۵۴ ۱۳۰۵۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق چهل خانه ۷۳۰ ۲۷۲۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق قوهک ۱۱۴ ۳۴۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق بادجان ۵۸۲ ۲۲۵۱
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق گنجه ۲۹۳ ۱۱۴۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق حصور ۱۲۰ ۵۰۱
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق درختک ۹۲ ۳۹۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق نهرخلج ۶۳۹ ۲۵۸۴
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق ازون بلاغ ۳۵۹ ۱۳۶۳
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق خلج ۴۳ ۱۲۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق دهق ۲۰۱ ۸۲۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق قودجانک ۱۸۱ ۸۰۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی   ۲۱۵۰ ۸۸۶۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی سفتجان ۴۶۲ ۱۹۹۶
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی غرغن ۱۸۱ ۷۱۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی سواران ۸۵ ۳۱۳
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی نماگرد ۱۹۸ ۸۳۸
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی چیگان ۱۲۰ ۴۲۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی قلعه ملک ۴۰ ۱۵۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی موغان ۱۵۹ ۶۶۴
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی ننادگان ۵۱۲ ۲۰۸۵
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن   ورزق جنوبی خویگان سفلی ۳۹۳ ۱۶۸۲
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن داران     ۴۷۶۳ ۱۸۹۳۰
اصفهان فریدن مرکزی شهرستان فریدن دامنه     ۱۱۵۶ ۴۵۱۳
اصفهان فریدونشهر         ۹۲۵۹ ۳۸۹۵۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر       ۹۲۵۹ ۳۸۹۵۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار   ۱۷۷۴ ۷۷۱۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار خویگان علیا ۳۳۰ ۱۳۹۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار صادقیه ۶۳ ۲۷۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار بادجان اخوره ۷۰ ۳۰۳
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار بیج گرد ۹۳ ۴۲۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار خلیل‌آباد ۸۴ ۳۷۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار میلاگرد ۱۳۳ ۶۲۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار چقادر ۷۲ ۲۸۳
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار ده سورسفلی ۹۶ ۳۹۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار سورشجان ۱۷۱ ۶۹۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار چقا ۲۵۷ ۱۲۰۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار ده سورعلیا ۶۹ ۳۲۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   برف انبار بزمه ۳۳۶ ۱۴۳۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی   ۸۹۷ ۴۷۴۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی دورک ۷۳ ۳۴۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی زمستانه ۲۸ ۱۲۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی کاگونک ۲۴ ۱۰۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی کاهگان علیا ۳۲ ۱۳۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی وزوه ۲۹ ۱۶۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی وستگان ۴۹ ۲۶۸
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی کاهگان سفلی ۲۷ ۱۳۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی خرم دره ۸ ۴۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی پشندگان ۳۸ ۱۶۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی تبر ۷ ۴۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی خاک پری ۷ ۳۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی کلوسه ۱۳۴ ۷۸۴
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی مصیر ۷۴ ۴۲۳
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی وارنا ۶ ۲۸
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی همه ۲۶ ۱۰۳
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی هیران ۴۱ ۲۶۴
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی ابچک ۲۱ ۱۲۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی باباخسرو ۸ ۴۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی بندر ۴۳ ۲۱۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی بهرام‌آباد ۸۲ ۴۹۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی چال چرانه ۱۷ ۷۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی حبیبک ۸ ۴۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی خوشمیوه ۱۳ ۶۴
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی دره چیله * *
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی دستگرد ۲۱ ۱۰۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی ده نو ۲۴ ۱۳۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی ترزه ۹ ۳۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی عنایشت ۲۰ ۱۰۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی کولاب ۱۱ ۶۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پشتکوه موگویی تنگستان ۱۵ ۸۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی   ۴۸۰ ۲۳۶۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی تزره ۲۰ ۱۱۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی دره بادام سفلی ۱۸ ۱۱۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی دره بادام علیا ۲۷ ۱۴۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی خسروآباد ۱۵ ۷۸
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی چاله قو ۱۰ ۴۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی راچه ۵۰ ۲۶۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی رمه چر ۱۶ ۶۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی سربیشه ۴ ۲۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی کشت زاران ۴ ۲۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی مزرعه میر ۲۷ ۱۱۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی وارگه پهنه ۴ ۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی مکدین سفلی ۱۳ ۷۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی مکدین علیا ۳۲ ۱۴۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی اسلام‌آباد مکدین ۲۳ ۱۲۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی زردفهره ۴۰ ۲۰۶
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی سکان ۳۵ ۱۶۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی اسلام‌آباد موگویی ۵۶ ۲۴۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی سخی‌آباد ۱۰ ۴۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی حاجی‌آباد * *
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی گوهردره ۱۱ ۶۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی مازه وهرگان ۷ ۲۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی مزراکیماس ۲۲ ۱۰۸
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی مزرعه سیب ۱۴ ۸۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی وهرگان ۱۶ ۷۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   پیشکوه موگویی همستان ۵ ۱۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان   ۷۰۵ ۳۰۳۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان چقیورت ۱۴۳ ۶۱۰
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان دربند ۶ ۳۳
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان برداسیاب ۱۰ ۴۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان نهضت‌آباد ۱۴۸ ۶۶۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان سردآب‌بالا ۸ ۲۴
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان سردآب‌پایین ۵۷ ۲۵۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان مازه قلعه ۴ ۱۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   چشمه لنگان سیبک ۳۲۹ ۱۳۹۴
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر   ۵۲۴ ۲۵۶۲
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر کمران ۲۱ ۱۰۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر دره سیب ۱۰۶ ۵۵۸
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر میدانک بزرگ ۷۳ ۳۱۷
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر میدانک کوچک ۳۳ ۱۸۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر گوکان ۱۱ ۵۹
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر تهلگی سفلی ۱۷ ۹۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر   عشایر قلعه سرخ ۲۶۳ ۱۲۴۱
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر فریدونشهر     ۳۶۲۲ ۱۳۴۷۵
اصفهان فریدونشهر مرکزی شهرستان فریدونشهر برف انبار     ۱۲۵۷ ۵۰۵۶
اصفهان فلاورجان         ۶۰۶۱۳ ۲۳۲۰۱۹
اصفهان فلاورجان پیربکران       ۱۳۶۸۷ ۵۰۴۱۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی   ۴۲۹۲ ۱۶۰۵۰
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی رارا ۴۲۵ ۱۵۹۵
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی پلارتگان ۷۷ ۲۷۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی دارگان ۷۵۴ ۲۵۴۸
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی کلیسان ۱۰۴ ۳۸۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی دارافشان ۱۱۶ ۴۸۹
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی سمسان ۱۸۹ ۸۰۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی نودرامد ۱۵۳ ۶۴۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی پلارت ۳۵۳ ۱۲۸۹
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی تمندگان ۲۳۰ ۸۴۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی صادق‌آباد ۷۶ ۲۹۰
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی رحیم‌آباد ۳۶ ۱۲۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی علی‌آباد ۲۹ ۱۱۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی مهرگان ۳۲۳ ۱۲۶۵
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی وزیرآباد ۶۵ ۲۰۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی چاههای کشاورزی وزیرآباد ۵ ۱۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی خوانسارک ۴۲۵ ۱۷۳۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی علی‌شاهدان ۳۶۴ ۱۳۶۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی قلعه سرخ ۱۱۲ ۴۰۸
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی چهاربرج ۶ ۳۶
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی دستنا ۹۷ ۳۷۷
اصفهان فلاورجان پیربکران   گرکن شمالی سیاه‌افشار ۳۵۳ ۱۲۶۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان   ۳۵۵۰ ۱۳۱۹۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان اردال ۱۵۶ ۶۰۹
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان چم رود ۱۶۷ ۶۰۳
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان فیلرگان ۱۳۸ ۵۶۲
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان شاه شمس الدین ۱۱ ۵۶
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان بجگرد ۳۷۷ ۱۵۱۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان نرگان ۳۴۸ ۱۳۶۶
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان طاد ۹۹۳ ۳۶۷۱
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان گلگون ۷۳ ۲۶۵
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان ونهر ۲۵۷ ۹۲۰
اصفهان فلاورجان پیربکران   سهروفیروزان سهروفیروزان ۱۰۳۰ ۳۶۲۸
اصفهان فلاورجان پیربکران پیربکران     ۲۹۳۴ ۱۰۸۵۱
اصفهان فلاورجان پیربکران بهاران شهر     ۲۹۱۱ ۱۰۳۲۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان       ۴۶۹۲۶ ۱۸۱۶۰۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم   ۲۴۴۳ ۹۴۱۴
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم حسین‌آباد ۴۷۹ ۱۸۹۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم اردوگاه تربیتی شهیدبهشتی ۶ ۲۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم کرسگان ۹۰۴ ۳۵۳۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم معدن تپه سرخ * *
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم جولرستان ۶۷۹ ۲۴۷۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   ابریشم موسیان ۳۷۳ ۱۴۷۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران   ۵۶۴۷ ۲۱۹۱۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران ریاخون ۳۷۹ ۱۴۸۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران هویه ۷۱۶ ۲۶۹۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران جلال‌آباد ماربین ۴۶۲ ۱۷۷۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران زازران ۲۰۰۳ ۷۶۷۰
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران کافشان ۴۴۳ ۱۶۵۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران جوجیل ۱۲۱۳ ۴۹۶۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   زازران دشتچی ۴۳۱ ۱۶۶۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان   ۳۲۴۷ ۱۲۴۳۱
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان شرودان ۸۰۸ ۳۱۱۴
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان قلعه امیر ۴۱۹ ۱۵۹۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان کروج ۴۴۷ ۱۶۵۴
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان خیرآباد ۲۰۹ ۷۶۷
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان دشتلو ۲۲۳ ۸۳۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان اسفهران ۲۶۱ ۱۰۲۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان بندارت ۳۳۹ ۱۳۳۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان دارافشان ۲۶۰ ۱۰۰۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   گلستان کارویه ۲۸۱ ۱۰۹۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان   ۳۶۰۶ ۱۳۹۵۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان زفره ۹۹۱ ۳۸۹۱
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان لارگان ۵۹۸ ۲۲۵۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان حاجی‌آباد ۱۹۵ ۷۷۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان درچه عابد ۲۷۲ ۹۷۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان لارگیچی ۱۵۴ ۵۸۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان مهرنجان ارامنه ۷۰ ۲۶۹
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان مهرنجان اتراک ۴۰۰ ۱۶۴۰
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان جیلاب ۸۸ ۳۸۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان محمدیه ۳۳۷ ۱۳۵۸
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان منطقه صنعتی اشترجان * *
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان مزرعه سیمرغ واحدشماره ۱ * *
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان   اشترجان کاویان(گاونان) ۴۹۵ ۱۷۹۵
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان فلاورجان     ۹۰۹۷ ۳۷۷۴۰
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان کلیشادوسودرجان     ۶۳۷۱ ۲۳۲۰۳
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان قهدریجان     ۷۷۲۵ ۳۰۰۰۲
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان ابریشم     ۵۳۲۴ ۱۹۴۰۶
اصفهان فلاورجان مرکزی شهرستان فلاورجان ایمانشهر     ۳۴۶۶ ۱۳۵۳۵
اصفهان کاشان         ۸۱۸۱۶ ۲۹۷۰۰۰
اصفهان کاشان قمصر       ۳۴۰۹ ۱۰۸۱۲
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی   ۵۰ ۱۴۲
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی الزگ ۳۵ ۱۰۱
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی مزرعه چنگیز * *
اصفهان کاشان قمصر   جوشقان قالی کلوخ پایین ۱۴ ۳۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود   ۵۸۱ ۱۶۲۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود جوینان ۸۱ ۲۱۵
اصفهان کاشان قمصر   قهرود قهرود ۲۴۶ ۶۵۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود جعفرک * *
اصفهان کاشان قمصر   قهرود حسین‌آباد ۲۵ ۷۹
اصفهان کاشان قمصر   قهرود شرکت کشت وصنعت بهشت قمصر کاشان ۱۱ ۴۲
اصفهان کاشان قمصر   قهرود قزاان ۱۸۷ ۵۴۸
اصفهان کاشان قمصر   قهرود گلستانه ۵ ۱۷
اصفهان کاشان قمصر   قهرود مرغداری وکیلی * *
اصفهان کاشان قمصر   قهرود مسلم‌آباد ۲۲ ۶۲
اصفهان کاشان قمصر قمصر     ۱۰۴۸ ۳۵۶۶
اصفهان کاشان قمصر جوشقان وکامو     ۱۷۳۰ ۵۴۷۷
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان       ۷۲۴۶۹ ۲۶۶۹۲۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه   ۱۴۱۷ ۵۰۷۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه استرک ۴۲۴ ۱۴۴۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه بارونق ۲۳ ۶۰
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه خنچه * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه دره ۱۱۱ ۳۶۷
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه جعفرآباد * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه جوشقان استرک ۵۲۳ ۱۹۵۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه سرنج ۶ ۲۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه ابوالعباس‌آباد ۶ ۱۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه فتح‌آباد جوشقان ۴۴ ۱۵۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه آب‌سفیداب ۲۵ ۱۱۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه جزه ۸۳ ۲۸۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه خنب ۷۵ ۲۸۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه صفی‌آباد ۶ ۲۵
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه کارخانه درین ۹ ۳۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه یزدآباد ۴۱ ۱۶۵
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   کوهپایه دشت لتحر ۳۹ ۱۳۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت   ۱۹۶۵ ۷۳۷۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت آب‌شیرین ۲۶۵ ۹۹۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت گلستان امام خمینی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت مزرعه ایت اله طالقانی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت ده نار * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت امیرآباد * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت یحیی‌آباد بالا ۹ ۲۲
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت باغشاه * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت مزرعه شورآب * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت حسین‌آباد شیبانی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت سن سن ۴۱۱ ۱۵۷۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت خزاق ۳۴۱ ۱۳۲۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت درم * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت محمدیه * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   میاندشت طاهرآباد ۹۲۳ ۳۴۰۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت   ۳۲۴ ۷۲۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت تتماچ ۴۰ ۷۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت جهق ۳۶ ۶۰
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت زنجان بر(جهق پایین) ۲۰ ۲۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت سادات ۵ ۱۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت نصرآباد ۴۰ ۱۰۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت احمدآباد ۱۱ ۲۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت توکل‌آباد * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت چاله قرا ۲۲ ۴۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت خرمدشت ۲۱ ۴۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت ده زیره ۳۰ ۶۵
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شادیان ۳۹ ۱۰۶
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شجاع‌آباد ۲۵ ۶۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شوراب ۶ ۱۴
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت اسدآباد بالا ۸ ۱۸
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت قربانی * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت جعفرآباد ۵ ۲۱
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت شهرک صنعتی امیرکبیر ۱۰ ۲۳
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت مزرعه قمصریها * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان   خرم دشت دشت فدک * *
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان کاشان     ۶۷۴۶۴ ۲۴۸۷۸۹
اصفهان کاشان مرکزی شهرستان کاشان مشکات     ۱۲۹۹ ۴۹۶۰
اصفهان کاشان نیاسر       ۲۸۷۳ ۹۰۰۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت   ۸۵۰ ۲۱۷۴
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت ازناوه ۷۹ ۱۷۹
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت برزآباد ۳۲ ۱۱۴
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت فرح‌آباد ۴ ۱۳
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت قه ۵۸ ۱۴۵
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت کله ۹۷ ۲۸۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت ارمک ۱۲۱ ۳۰۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت رحق ۲۱۰ ۵۳۶
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت سار ۶۱ ۱۴۷
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت وادقان ۱۲۲ ۲۹۰
اصفهان کاشان نیاسر   کوه دشت ون ۶۶ ۱۷۰
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر   ۱۴۳۷ ۴۸۲۳
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر اسحق‌آباد ۹۳ ۳۰۳
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه بله لا ۱۲ ۳۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر علی‌آباد ۱۹ ۷۱
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر نشلج ۶۶۳ ۲۱۶۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر غیاث‌آباد ۷۱ ۲۲۴
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر باری کرسف ۱۰۳ ۳۶۰
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر علوی ۱۸۳ ۶۵۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مشهداردهال ۴ ۱۷
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر تجره ۱۳ ۳۶
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر چنار ۳۴ ۱۲۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر حسامیه * *
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر حسنارود ۱۷۲ ۵۸۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه خاتون ۶ ۲۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر دولت‌آباد ۱۵ ۵۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه روی ده ۱۲ ۴۲
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر سلخنو ۱۱ ۳۶
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مرغداری اکرمیان بصره‌ای ۱۰ ۳۴
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر مزرعه سیف‌آباد ۵ ۱۹
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر صورآباد ۸ ۲۸
اصفهان کاشان نیاسر   نیاسر نظام‌آباد * *
اصفهان کاشان نیاسر نیاسر     ۵۸۶ ۲۰۰۳
اصفهان کاشان برزک       ۳۰۶۵ ۱۰۲۶۷
اصفهان کاشان برزک   باباافضل   ۵۹۶ ۱۹۰۴
اصفهان کاشان برزک   باباافضل بنابه مرق ۱۲ ۳۸
اصفهان کاشان برزک   باباافضل سادیان مرق ۱۲۳ ۴۵۰
اصفهان کاشان برزک   باباافضل مرق ۴۲۵ ۱۳۰۰
اصفهان کاشان برزک   باباافضل سعدآباد * *
اصفهان کاشان برزک   باباافضل نابر ۳۳ ۱۰۶
اصفهان کاشان برزک   باباافضل منطقه صنعتی برزک * *
اصفهان کاشان برزک   گلاب   ۱۵۳۳ ۵۱۵۲
اصفهان کاشان برزک   گلاب ارنجن ۴۵ ۱۴۶
اصفهان کاشان برزک   گلاب ازران ۲۹۲ ۱۰۱۷
اصفهان کاشان برزک   گلاب پنداس ۵۳ ۱۳۴
اصفهان کاشان برزک   گلاب تجره ۸۲ ۲۵۸
اصفهان کاشان برزک   گلاب ورکان ۱۹۴ ۵۴۵
اصفهان کاشان برزک   گلاب ازوار ۲۱۶ ۷۲۷
اصفهان کاشان برزک   گلاب ویدوجا ۲۸۶ ۹۴۷
اصفهان کاشان برزک   گلاب ویدوج ۳۶۵ ۱۳۷۸
اصفهان کاشان برزک برزک     ۹۳۶ ۳۲۱۱
اصفهان گلپایگان         ۲۴۷۰۱ ۸۲۶۰۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان       ۲۴۷۰۱ ۸۲۶۰۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه   ۱۳۰۰ ۴۰۲۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه دم اسمان ۱۱۲ ۳۴۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه شادگان ۱۴۵ ۴۰۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه فاویان ۱۶۵ ۴۹۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه گلدره بالا * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه معدن سنگ گدارسرخ علیا * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه معدن چینی صالح پیغمبر * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه ارجون ۷۶ ۲۶۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه اسفرنجان ۱۶۴ ۵۵۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه دستجرده ۹۰ ۲۷۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه رباط ملک ۱۱۲ ۳۵۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه سراور ۱۷۲ ۵۳۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه شیدآباد ۹۹ ۲۹۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه کلوچان ۱۲۵ ۳۶۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   جلگه وارنیان ۳۵ ۱۰۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه   ۲۵۲۰ ۸۷۲۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه حاجیله ۷ ۱۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه عباس‌آباد ۲۷ ۷۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قرغن ۷۳ ۲۲۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه کوچری ۱۲۴ ۳۱۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ماکوله ۲۶ ۸۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه هرستانه سفلی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه هرستانه علیا ۲۳ ۸۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه هنده ۱۳۰ ۶۵۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رکابدار ۹۵ ۳۰۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قلعه حاج میرزااغاسی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط سرخ علیا ۳۹۷ ۱۵۱۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه امامزادگان جعفروهاشم * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه خاکه ۱۴ ۳۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه درب امامزاده‌ابراهیم ۲۰۰ ۶۸۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه سعیدآباد ۵۳۶ ۱۹۴۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه علی‌آباد ۱۴ ۴۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه فقستان ۷۷ ۲۳۲
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ازادان * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه استهلک ۳۸ ۱۵۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه اسفاجرد ۶۸ ۲۳۳
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه غرقاب ۲۰ ۵۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه غرقه ۵۶ ۱۷۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه دیزجان ۲۶ ۸۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط گوگدی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط محمود ۷۷ ۲۳۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه فرج‌آباد ۶۷ ۲۳۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قلعه عباس بک * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه لالان ۲۰ ۸۳
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه لالانک ۵ ۱۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه مرغ ۱۷ ۵۱
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ناحیه صنعتی سعیدآباد * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه دشت شمال گلپایگان * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط قالقان ۳۰ ۸۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قالقان ۶۷ ۲۰۰
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه مزرعه ۷۵ ۲۲۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه رباط ابوالقاسم ۴۴ ۱۴۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ضامن‌آباد ۵۳ ۱۶۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه قشلاق ۹ ۲۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   کناررودخانه ملازجان ۹۱ ۲۷۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان   ۱۷۲۲ ۵۳۵۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان زرنجان ۲۴۹ ۹۱۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان نیوان سوق ۳۳۸ ۱۰۴۷
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان نیوان نار ۳۴۷ ۱۱۴۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان شرکت سهامی زراعی ۱۸۸ ۶۰۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان حسن‌آباد ۷ ۱۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان مجتمع کشاورزی پدرطالقانی * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان منطقه صنعتی گلپایگان ۱۴ ۴۵
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان وانشان ۲۳۳ ۶۲۴
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان صحرامیدان * *
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان تیکن ۱۲۶ ۴۰۳
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان در ۱۷۱ ۳۹۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان   نیوان شورچه ۴۶ ۱۴۸
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان گلپایگان     ۱۴۲۶۳ ۴۷۸۴۹
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان گوگد     ۲۰۳۱ ۶۶۸۶
اصفهان گلپایگان مرکزی شهرستان گلپایگان گلشهر     ۲۸۶۵ ۹۹۶۶
اصفهان لنجان         ۵۸۲۳۲ ۲۲۵۵۵۹
اصفهان لنجان باغ بهادران       ۱۱۸۴۳ ۴۵۹۵۷
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود   ۲۱۷۸ ۸۴۲۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود ایدوغمیش ۸ ۱۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود حاجی‌الوان ۵۹ ۲۱۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود خشوییه 1


اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود زردخشوییه ۱۱۷ ۴۵۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود قلعه ترکی ۱۴ ۵۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود برنجگان ۲۴۰ ۱۰۱۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود صادق‌آباد ۷۷ ۲۶۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود کته شور ۱۰۴ ۴۲۷
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود دورک ۵۴ ۲۳۷
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود سعیدآباد ۴۴ ۱۴۹
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود کرچکان ۶۶۵ ۲۴۵۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود مورکان ۴۸۷ ۱۹۰۹
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود چم پیر ۶۴ ۲۳۶
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود رحمت‌آباد ۱۴۶ ۶۴۱
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود فتح‌آباد * *
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم رود همام ۴۲ ۱۵۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه   ۲۶۲۰ ۱۰۰۷۳
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه چم اسمان ۳۰ ۱۱۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه شورجه ۱۷ ۷۱
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه قلعه اقا ۱۰۴ ۳۷۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه قلعه لای بید ۱۸۹ ۸۱۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه کلیشادرخ ۴۵۳ ۱۶۸۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه حاجت اقا ۲۰۵ ۷۷۳
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه رکن‌آباد ۱۷۷ ۵۹۹
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه حسین‌آباد * *
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه زمان‌آباد ۲۱۹ ۱۰۴۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه کچوییه ۶۸۵ ۲۵۵۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه قلعه پایین ۸۰ ۲۸۸
اصفهان لنجان باغ بهادران   زیرکوه هاردنگ ۴۶۰ ۱۷۷۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه   ۱۵۷۸ ۶۳۶۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم حیدر ۲۰۳ ۷۵۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم طاق ۲۹۲ ۱۱۱۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم یوسفعلی ۳۸۰ ۱۶۳۰
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه یال بلند ۲۲ ۱۰۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم نور ۳۸۵ ۱۵۳۸
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه پرکستان ۳۳ ۱۳۱
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه جعفرآباد ۴۹ ۲۳۲
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم علیشاه ۱۳۳ ۵۵۴
اصفهان لنجان باغ بهادران   چم کوه چم کهریز ۸۱ ۳۰۹
اصفهان لنجان باغ بهادران باغ بهادران     ۲۴۳۲ ۸۸۰۸
اصفهان لنجان باغ بهادران چرمهین     ۳۰۳۵ ۱۲۲۹۲
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان       ۴۶۳۸۹ ۱۷۹۶۰۲
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان   ۱۱۸۹ ۴۵۷۶
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان مبارک‌آباد ۱۱ ۱۷
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان صادق‌آباد ۲۰ ۶۹
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان کاریز ۹۲ ۳۴۰
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان سیبه ۲۹ ۱۱۲
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان اله‌آباد ۱۰۹ ۴۳۵
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان مجتمع صنایع دفاع اصفهان ۶۴۲ ۲۴۴۴
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان اشیان ۲۶۷ ۱۰۹۱
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان شرکت هاراپا * *
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان قرق اقا ۱۷ ۶۲
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   اشیان کارخانه ماشین سازی اصفهان * *
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود   ۱۲۴۵ ۴۹۴۰
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود احمدآباد طبس * *
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود رحیم‌آباد * *
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود نوگوران ۸۳۷ ۳۱۹۶
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود شهرک صنعتی فولاد * *
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود باغ شاه ۱۹ ۸۱
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان   خرم رود مدیسه ۳۸۴ ۱۶۴۷
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان چمگردان     ۴۲۵۲ ۱۶۰۸۶
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان زرین شهر     ۱۵۱۵۴ ۵۵۹۸۴
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان سده لنجان     ۴۱۶۷ ۱۷۳۳۵
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان ورنامخواست     ۳۸۴۵ ۱۵۲۹۴
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان فولادشهر     ۱۳۸۲۲ ۵۵۴۹۶
اصفهان لنجان مرکزی شهرستان لنجان زاینده رود     ۲۷۱۵ ۹۸۹۱
اصفهان مبارکه         ۳۵۲۷۶ ۱۳۲۹۲۵
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه       ۲۷۹۵۱ ۱۰۵۱۳۴
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه   ۹۶۳ ۳۸۷۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه ابرو ۷۷ ۳۲۹
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه حوض ماهی ۱۱۰ ۴۶۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه قلعه سفید ۵۱ ۱۹۰
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه لاو ۶۳ ۲۳۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   طالخونچه شهرک مجلسی ۶۶۲ ۲۶۵۹
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه   ۳۳۲ ۱۱۹۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه بداغ‌آباد ۲۰۵ ۷۳۸
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه مزرعه چه ۱۲۶ ۴۵۲
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   دیزیچه ایستگاه راه‌آهن دیزیچه * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند   ۸۸۷ ۳۳۴۱
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند اسیاب‌آباد * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند چاه ناصرکرمی * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند سورچه بالا ۶۹ ۲۸۹
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند چاه حسین اسدیان * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صفی‌آباد جزایری * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحراقلعه شازده * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحراقلعه حکیم * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحراجنت‌آباد * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند صحرامحمدآباد * *
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه   کرکوند حسن‌آباد تنگ بیدکان ۸۰۸ ۳۰۲۴
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه مبارکه     ۱۶۵۸۳ ۶۲۴۵۴
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه دیزیچه     ۴۷۵۹ ۱۷۹۶۶
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه طالخونچه     ۲۵۳۶ ۹۳۰۷
اصفهان مبارکه مرکزی شهرستان مبارکه کرکوند     ۱۸۹۱ ۷۰۰۲
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی       ۷۳۲۵ ۲۷۷۹۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن   ۲۳۴۴ ۸۸۹۲
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن کوشکچه ۲۸۲ ۱۰۸۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن مجتمع مسکونی هفتم تیر ۹۳ ۳۴۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن کارگاه اسفالت مبارکه * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن چاههای کشاورزی نهجیر * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن بارچان ۱۶۹ ۶۵۷
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن دستگردمهراوران ۲۷۳ ۱۰۰۴
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن فخرآباد ۴۰۴ ۱۵۴۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن احمدآباد ۳۳۶ ۱۳۲۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن جوشان ۱۴۹ ۵۳۷
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن زودان ۲۷۶ ۱۰۶۳
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   گرکن هراتمه ۳۶۰ ۱۳۳۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد   ۲۵۱۵ ۹۸۲۸
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد ده سرخ ۸۷۳ ۳۵۸۲
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد کارخانه قندنقش جهان ۲۸ ۱۱۱
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد منطقه صنعتی مبارکه * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحراغضنفریه شمالی ۷ ۱۷
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد مجموعه گروههای مشاع ده سرخ * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا میان بالا * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا قرمز قلعه * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا مراد چقوری ۴ ۱۰
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد اکبرآباد ۶۹ ۲۴۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد بروزاد ۱۹۱ ۷۲۰
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد میرآباد ۶۸ ۲۶۶
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد صحرا بابا عبدالله * *
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد اراضی ۴۵۰ ۱۷۴۳
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد اسدآباد ۱۴۱ ۵۱۸
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد جوهرستان ۲۲۶ ۸۸۴
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد خرم‌آباد ۱۳ ۶۴
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی   نورآباد باغ ملک ۴۳۵ ۱۶۴۵
اصفهان مبارکه گرکن جنوبی زیباشهر     ۲۴۶۶ ۹۰۷۱
اصفهان نایین         ۱۵۹۱۹ ۵۴۲۹۸
اصفهان نایین انارک       ۹۷۰ ۲۹۰۴
اصفهان نایین انارک   چوپانان   ۵۰۸ ۱۶۱۹
اصفهان نایین انارک   چوپانان چوپانان ۴۲۱ ۱۴۸۵
اصفهان نایین انارک   چوپانان اسماعیلان * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان بیدچاه * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان چاه خربزه * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان چاه گربه * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان عشین * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان علم حاجی‌باقری * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان مزرعه حاجی‌باقری * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان معدن طالمسی * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان معدن نخلک ۵۲ ۵۵
اصفهان نایین انارک   چوپانان اشتیان * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان نورآباد * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان زالوبند * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان محمدآباد ۸ ۱۴
اصفهان نایین انارک   چوپانان مشجری * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان عباس‌آباد * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان تعاونی مشاع کویر * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان مظفرآباد * *
اصفهان نایین انارک   چوپانان مزرعه بابا خالد * *
اصفهان نایین انارک انارک     ۴۶۲ ۱۲۸۵
اصفهان نایین خوروبیابانک       ۴۹۲۴ ۱۷۴۸۸
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک   ۱۲۱۹ ۴۷۱۰
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک ابراهیم‌آباد ۴۸ ۱۹۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک جعفرآباد ۷۳ ۲۹۵
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک جگارگ ۴ ۱۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک خرمدشت * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک عباس‌آباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک عروسان * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک فرخی ۶۶۸ ۲۷۱۵
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک ده بالا * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک میان‌آباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک نصرآباد ۱۶ ۴۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک آباد ان ۴ ۱۷
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک چاه افضل * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک چاه ملک ۳۷۰ ۱۳۰۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک قادرآباد ۲۲ ۸۶
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک محمدآباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   بیابانک نودشت * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق   ۴۹ ۲۰۸
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق بهاآباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق چاه گیر * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق مزرعه فرح زاد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق مصر ۴۱ ۱۸۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق پلیس راه خور- جندق * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   جندق کارخانه دانه بندی سیلیس حسین افضلی * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان   ۷۴۰ ۲۳۹۶
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان ایراج ۱۳۸ ۳۶۲
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان بازیاب ۱۶ ۴۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان حسین‌آباد ۱۱ ۳۶
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان هفتومان ۴۱ ۱۱۴
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان مجتمع معادن سنگ مرمریت هفتومان ۸ ۱۵۰
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان ابگرم * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان اردیب ۷۱ ۲۳۷
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان عروسان گلستان ۵۴ ۱۴۵
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان گرمه ۶۹ ۲۴۴
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان سلام‌آباد * *
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان نیشابور ۱۱ ۲۳
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان بیاضه ۱۰۳ ۳۱۹
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان خنج ۱۲ ۳۰
اصفهان نایین خوروبیابانک   نخلستان مهرجان ۲۰۲ ۶۸۷
اصفهان نایین خوروبیابانک خور     ۱۷۵۴ ۶۲۱۶
اصفهان نایین خوروبیابانک جندق     ۱۱۶۲ ۳۹۵۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین       ۱۰۰۲۵ ۳۳۹۰۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران   ۱۰۸۱ ۳۶۰۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران سپرو ۳۸ ۸۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران سهیل ۲۵ ۴۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران فرح‌آباد ۵ ۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران مزرعه حاج حسین ۴ ۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران کلوت محمدیه ۳۶ ۵۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران مزرعه امام ۲۵۵ ۸۵۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران بافران ۵۹۰ ۲۱۳۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران بنویدسفلی ۱۰ ۳۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران بنویدعلیا ۹۷ ۳۳۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران نوگنبد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران هندوچوب ۱۸ ۴۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   باقران چاه باشه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان   ۵۷۲ ۱۶۰۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان خاروان ۲۳ ۸۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان زوروکی ۴ ۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان سرخونی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان سنجدوالله قلی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان صفی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان قاسم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان کجان ۱۹۵ ۵۷۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان وندیش ۴۱ ۱۲۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان اشکستان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان تیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان جوی‌آباد ۹ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان دلنگی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان شاه کوه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان صالح‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان فخرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان گاله کجان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان نصیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان کبریایی ۵ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان اشنان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان جزن‌آباد ۳۵ ۸۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان صالح‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان مهرادران ۴۷ ۱۲۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان جلال‌آباد ۸ ۱۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان فیض‌آباد حاج کاظم ۵۳ ۱۵۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان ملکان ۱۱ ۲۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان نجف‌آباد ۵ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان جوزدان سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان کافی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان گلستان ۱۱ ۵۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان نعیمیه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان نوبهار ۷ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   بهارستان نیستانک ۸۶ ۲۱۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان   ۵۵۱ ۱۷۳۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان ارموده * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان ارور ۱۱ ۳۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان اقاحساب * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان باباچو * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان برگشاد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان پدندستان ۸ ۱۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان پریکان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان تیوکچه ۴ ۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان جلال‌آباد ۵ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان چم ۷ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان حسن‌آباد کوکول * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان حسین‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان حسین‌آباد عاشق ۱۸ ۵۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان زرده * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان سعدآباد ۴ ۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان سلطان نصیر ۸ ۲۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان سنگیج ۶ ۱۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان شیخ‌آباد ۵ ۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان صفی‌آباد نو * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان کم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان کهنویه علیاوسفلی ۴ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان گل‌آباد ۵ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان گلچی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مازمهرآباد ۶ ۱۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان محمودآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مردوی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان ونستان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان هرمزآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان هیود * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان یوزستان پایین * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان دهنو * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان حسن‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان سیدآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان ارجک ۶ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان اسفجان ۶ ۱۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان باباجمال * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان برزوییه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان بیل‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان چیرعلیا * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان چیرسفلی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان خیرآباد ۷ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان دولت‌آباد ۴ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان سیدآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان عباس‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان عباس‌آباد کلانیه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان علی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان واشه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان آرند ۱۶ ۵۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان رومند * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان رومندچه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مزرعه نوحاجی‌قنبری * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مزیک ۱۵ ۳۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مزیکچه ۸ ۱۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان وچه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان ورپای سفلی ۵ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان ورپای علیا ۴۷ ۱۲۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان هامون‌آباد ۵ ۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان یورتگا ۶ ۱۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مزرعه کوثری * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان اسدآباد ۲۴ ۷۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان بلان ۱۴۶ ۵۸۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان جامکان ۸ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان جلال‌آباد چاه سرخ * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان حسین‌آباد حاج کاظم ۷ ۱۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان کمال‌آباد ۷۴ ۳۰۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   کوهستان مهرآباد ۸ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه   ۸۷۱ ۲۵۴۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه کاله چو * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه الله‌آباد ۳۷ ۱۲۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه اوشن علیا ۳۹ ۱۲۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه چاه سوتک * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه سرشک ۲۴ ۶۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه سفیده ۵ ۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه عشرت‌آباد ۳۶ ۸۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه فوداز ۶۹ ۲۵۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه فهیه ۸ ۲۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه مرغ چوییه ۸ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه هاشم‌آباد ۱۳ ۳۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه حاجی‌آباد ۴ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه خرم دشت ۱۷ ۷۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه رسول‌آباد ۱۰ ۳۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه تمینان ۲۸ ۱۰۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه قلعه دار ۵ ۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه قیوم‌آباد ۷ ۲۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه اکبرآباد ۸ ۲۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه محمودآباد ۶ ۱۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه مظفرآباد ۳۴ ۱۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه موسی‌آباد ۱۵ ۴۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه مهرآباد ۲۹ ۱۰۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه نصرآباد ۸ ۱۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه یک باغی ۴ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه جزن‌آباد ۵ ۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه زمان‌آباد ۱۵ ۳۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه لاغره ۷ ۲۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه آقاآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه بلاآباد ۱۴ ۳۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه بلاآباد چه ۱۲ ۳۱
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه جهان‌آباد ۲۹ ۸۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه حاجی‌آباد ۱۱ ۲۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه حسن‌آباد سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه ورچم ۴ ۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه راحت‌آباد ۷ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه عباس‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه فریدون * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه کچی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه ورپشت ۷ ۱۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه هماآباد سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه هماآباد علیا ۷۸ ۲۳۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه توکلیه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه جزلان ۱۰ ۲۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه حسین‌آباد خان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه سیف‌آباد ۱۸ ۳۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه عفیف‌آباد ۱۴ ۲۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه کدونوییه ۴۰ ۱۱۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه سالکیه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه کارخانه اسفالت غفرانی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه سهامیه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه ابی‌آباد ۷ ۲۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه اشناآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه امین‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه بیدچه ۱۷ ۳۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه تنگستان ۵ ۱۵
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه توتچو * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه حمیدی ۴ ۱۲
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه خارزن ۸ ۲۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه خرم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه خیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه دولت‌آباد شیخ ۲۱ ۷۳
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه رستم‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه کوشکوییه ۵ ۱۶
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه ماندگی علیا ۹ ۲۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه ماندگی سفلی * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه مزرعه نو * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه معصوم‌آباد ۱۱ ۳۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه نرگور ۹ ۲۷
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه نوجوک ۱۴ ۳۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه نوشین ۴ ۹
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه اشکستان * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه حسن‌آباد توکلی ۵ ۱۰
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه عمادیه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه فیض‌آباد ۷ ۱۴
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه گنوییه ۴ ۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه مارچوییه * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه معین‌آباد ۶ ۱۸
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه ورشت * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه امیرآباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین   لای سیاه زنگی‌آباد * *
اصفهان نایین مرکزی شهرستان نایین نایین     ۶۹۵۰ ۲۴۴۲۴
اصفهان نجف‌آباد         ۷۳۷۱۱ ۲۷۹۰۱۴
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد       ۶۷۱۰۶ ۲۵۴۶۷۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان   ۲۲۳۱ ۹۰۹۸
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان رحمت‌آباد ۴۲۰ ۱۶۹۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان دامداری وکشاورزی برادران ۵ ۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان فیلور ۲۱۳ ۹۳۵
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان محمودآباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان شرکت تولیدفراورده‌های گوشتی لورک نو ۷ ۱۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان گروه مشاع محمدرضا علیان ۴ ۱۰
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان گروه اسداله خدادادی * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان جنت‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان مجموعه گروههای مشاع جوزدان ۱۰ ۲۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان مزرعه علی‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان مزرعه مرادآباد * *
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   جوزدان جوزدان ۱۵۶۱ ۶۳۹۳
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه   ۲۰۷۹ ۷۵۷۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه جلال‌آباد ۵۳۶ ۱۹۷۳
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه حاجی‌آباد ۶۸۶ ۲۴۴۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه همت‌آباد ۴۱ ۱۴۱
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صادقیه نهضت‌آباد ۸۱۶ ۳۰۱۶
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صفاییه   ۲۶۸ ۹۲۱
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صفاییه اسلام‌آباد ۲۳۷ ۸۷۲
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد   صفاییه شهرک صنعتی منتظریه ۳۱ ۴۹
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد نجف‌آباد     ۵۴۵۲۹ ۲۰۶۱۱۴
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد گلدشت     ۵۸۳۰ ۲۲۶۹۳
اصفهان نجف‌آباد مرکزی شهرستان نجف‌آباد کهریزسنگ     ۲۱۶۹ ۸۲۶۷
اصفهان نجف‌آباد مهردشت       ۶۶۰۵ ۲۴۳۴۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن   ۱۳۶۳ ۵۳۸۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن جنت‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن خیرآباد ۱۹۶ ۷۵۰
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن دماب ۱۹۸ ۷۷۳
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن کوی لطف ۶ ۱۴
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن گلدره ۲۵۱ ۱۰۹۳
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   اشن اشن ۷۰۹ ۲۷۳۵
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد   ۱۳۷۲ ۵۴۴۰
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد حسین‌آباد ۷۲۰ ۲۸۶۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد شهرک صنعتی علویجه * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد مجموعه شرکتهای تعاونی علویجه * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد کوی سازمانی ایستگاه تقویت فشار گاز دهق * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد علی‌آباد ۱۰۰ ۳۶۳
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد هسنیجه ۱۳۳ ۴۲۸
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد مزرعه ارکولو * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد مزرعه سه چاه * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد شهرک صنعتی دهق ۵ ۱۴
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد منطقه صنعتی حسین‌آباد * *
اصفهان نجف‌آباد مهردشت   حسین‌آباد خونداب ۴۰۵ ۱۶۵۲
اصفهان نجف‌آباد مهردشت دهق     ۲۱۷۴ ۷۸۲۸
اصفهان نجف‌آباد مهردشت علویچه     ۱۶۹۶ ۵۶۹۲
اصفهان نطنز         ۱۲۸۰۲ ۴۳۹۴۷
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز       ۶۸۰۸ ۲۰۷۳۶
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود   ۱۲۶۱ ۲۵۰۰
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود بیدهند ۱۷۶ ۲۹۲
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود تکیه ۳۶ ۶۶
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود چیمه ۱۳۹ ۲۸۳
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود حسن‌آباد ۷ ۱۴
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود طاهرآباد ۲۱ ۴۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود فریزهند ۸۷ ۱۶۳
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود ولوگرد ۸۶ ۱۵۳
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود هنجن ۱۱۰ ۲۳۴
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود صالح‌آباد ۴۲ ۱۳۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود ابیانه ۱۶۰ ۳۰۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود برز ۱۴۱ ۲۸۶
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود طره ۱۲۴ ۲۴۴
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود کمجان ۸۰ ۱۵۸
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   برزرود یارند ۵۲ ۱۳۰
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود   ۱۳۵۵ ۳۹۱۲
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود باغستان بالا ۹۰ ۲۱۰
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود کشه ۲۴۲ ۶۷۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود آسیآب‌کهنه(ملاخلیل) ۹ ۲۸
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود ورگوران ۵۸ ۲۰۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود آب‌کشه ۲۸ ۷۸
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود طار ۱۱۰ ۲۵۹
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود طرق ۴۴۱ ۱۳۰۸
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود اکبرآباد * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود باغستان پایین ۱۳۴ ۳۸۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود پاپخت ۴ ۱۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود سعیدآباد * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود کودهن * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود مزده ۷۱ ۲۰۳
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود نیه ۱۲۳ ۳۷۳
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   طرق رود یحیی‌آباد ۴۱ ۱۶۸
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس   ۷۸۱ ۲۲۶۴
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس اوره ۱۰۳ ۲۵۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس جاریان ۱۶ ۲۷
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس جزن ۲۷ ۵۳
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس حسین‌آباد کورموش * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس خفر ۹۲ ۱۸۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس دستجرد ۴۳ ۷۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس لایار * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس نسران ۶۷ ۲۵۷
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس ویشته ۱۱ ۴۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس منطقه صنعتی نطنز ۴ ۱۲
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس رنگان * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس شورغستان ۴ ۱۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس گل‌آباد ۵ ۱۹
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس مزرعه مارسار * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس مزرعه باباحاجی * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس ابیازن ۳۶ ۹۴
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس اسفیدان ۳۹ ۱۳۷
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس تاج‌آباد ۵ ۲۰
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس حمیدیه ۷ ۳۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس حیدرآباد * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس رحمت‌آباد ۱۲ ۵۱
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس شجاع‌آباد * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس طامه ۲۰۴ ۶۵۰
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس میلاجرد ۸۴ ۲۸۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس چاه قم * *
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز   کرکس مجتمع کارخانه‌های فولاد نطنز ۴ ۵
اصفهان نطنز مرکزی شهرستان نطنز نطنز     ۳۴۱۱ ۱۲۰۶۰
اصفهان نطنز امام زاده       ۵۹۹۴ ۲۳۲۱۱
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس   ۶۱۳ ۲۱۷۴
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس اریسمان ۴۸۹ ۱۷۴۵
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس قلعه گوشه * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس حبیب‌آباد ۶ ۲۳
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس حسینیه ۶ ۱۸
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس سراسیاب ۴۸ ۱۶۵
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس عباس‌آباد ۵۸ ۲۰۶
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس شرکت ابوذر * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس مزرعه عسگریه * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس عرب‌آباد * *
اصفهان نطنز امام زاده   امامزاده‌آقاعلی‌عباس مزرعه احمدی * *
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد   ۸۱۳ ۳۳۳۸
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد فمی ۲۳۴ ۹۹۸
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد متین‌آباد ۱۳۷ ۵۴۷
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد ده‌آباد ۴۴۱ ۱۷۹۱
اصفهان نطنز امام زاده   خالدآباد کریم‌آباد * *
اصفهان نطنز امام زاده بادرود     ۳۷۰۹ ۱۴۳۹۱
اصفهان نطنز امام زاده خالدآباد     ۸۵۹ ۳۳۰۸

منابع[ویرایش]

جستارهای دیگر[ویرایش]