فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال چلسی

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فهرست بازیکنان باشگاه فوتبال چلسی که در مسابقه‌ها و جام‌های مهم این باشگاه حضور داشته‌اند.

بازیکنان[ویرایش]

تغییرات تا ۲۰ مه ۲۰۱۳

نام ملیت پست بازی در چلسی بازی گل‌زده
فولکه, ویلیامویلیام فولکه  انگلیس GK ۱۹۰۵–۱۹۰۶ ۳۵ ۰
مک‌روبرتس, بابباب مک‌روبرتس  انگلیس HB ۱۹۰۵–۱۹۰۹ ۱۰۶ ۱۰
روبرتسون, جانجان روبرتسون  اسکاتلند Various ۱۹۰۵–۱۹۰۶ ۳۹ ۴
ویندریج, جیمیجیمی ویندریج  انگلیس FW ۱۹۰۵–۱۹۱۱ ۱۵۲ ۵۸
هیلدسون, جورججورج هیلدسون  انگلیس ST ۱۹۰۶–۱۹۱۲ ۱۶۴ ۱۰۷
وارن, بنبن وارن  انگلیس HB ۱۹۰۸–۱۹۱۴ ۱۰۱ ۵
ویتینگهام, بابباب ویتینگهام  انگلیس ST ۱۹۰۹–۱۹۱۹ ۱۲۹ ۸۰
وودوارد, ویویانویویان وودوارد  انگلیس FW ۱۹۰۹–۱۹۱۵ ۱۱۶ ۳۴
مولینوکس, جیمجیم مولینوکس  انگلیس GK ۱۹۱۰–۱۹۲۳ ۲۳۹ ۰
هارو, جکجک هارو  انگلیس DF ۱۹۱۱–۱۹۲۶ ۳۳۳ ۵
هالس, هارولدهارولد هالس  انگلیس CB ۱۹۱۳–۱۹۲۱ ۱۱۱ ۲۵
میدبوئه, نلزنلز میدبوئه  دانمارک HB ۱۹۱۳–۱۹۲۱ ۱۷۵ ۰
مک‌نیل, بابباب مک‌نیل  اسکاتلند FW ۱۹۱۴–۱۹۲۷ ۳۰۷ ۳۲
کوک, جکجک کوک  انگلیس ST ۱۹۱۹–۱۹۲۳ ۱۱۰ ۵۳
ویدینگ, هریهری ویدینگ  انگلیس CB ۱۹۱۹–۱۹۲۸ ۲۴۱ ۲۲
میهان, تامیتامی میهان  انگلیس HB ۱۹۲۰–۱۹۲۴ ۱۳۳ ۴
هوارد باکر, ینجامینینجامین هوارد باکر  انگلیس GK ۱۹۲۱–۱۹۲۶ ۹۳ ۱
اسمیت, جورججورج اسمیت  اسکاتلند FB ۱۹۲۱–۱۹۳۲ ۳۷۰ ۰
کراوفورد, جکیهجکیه کراوفورد  انگلیس W ۱۹۲۳–۱۹۳۴ ۳۰۸ ۲۷
میلر, هارولدهارولد میلر  انگلیس FW ۱۹۲۳–۱۹۳۹ ۳۶۳ ۴۴
ویلسون, اندرواندرو ویلسون  اسکاتلند FW ۱۹۲۳–۱۹۳۱ ۲۵۳ ۶۲
لاو, تامیتامی لاو  اسکاتلند FB ۱۹۲۵–۱۹۳۹ ۳۱۹ ۱۹
ترونبال, بابباب ترونبال  اسکاتلند ST ۱۹۲۵–۱۹۲۸ ۸۷ ۵۸
میلینگتون, سامسام میلینگتون  انگلیس GK ۱۹۲۶–۱۹۳۲ ۲۴۵ ۰
بیشاپ, سیدسید بیشاپ  انگلیس HB ۱۹۲۸–۱۹۳۳ ۱۰۹ ۶
میلس, جورججورج میلس  انگلیس ST ۱۹۲۹–۱۹۴۳ ۲۳۹ ۱۲۳
گالاچر, هوگیههوگیه گالاچر  اسکاتلند ST ۱۹۳۰–۱۹۳۴ ۱۴۴ ۸۱
جکسون, الکسالکس جکسون  اسکاتلند W ۱۹۳۰–۱۹۳۲ ۷۷ ۲۹
وودلی, ویکویک وودلی  انگلیس GK ۱۹۳۱–۱۹۴۵ ۲۷۲ ۰
آرگوئه, جیمیجیمی آرگوئه  اسکاتلند FW ۱۹۳۳–۱۹۴۷ ۱۲۵ ۳۵
اسپنس, دیکدیک اسپنس  انگلیس W ۱۹۳۴–۱۹۵۰ ۲۴۶ ۶۵
بورگس, هریهری بورگس  انگلیس FW ۱۹۳۵–۱۹۴۵ ۱۵۵ ۳۷
ویور, سامسام ویور  انگلیس HB ۱۹۳۶–۱۹۴۵ ۱۲۵ ۴
گولدن, لنلن گولدن  انگلیس FW ۱۹۴۵–۱۹۵۰ ۱۱۱ ۱۹
هریس, جانجان هریس  اسکاتلند CB ۱۹۴۵–۱۹۵۶ ۳۶۴ ۱۴
لاوتون, تامیتامی لاوتون  انگلیس ST ۱۹۴۵–۱۹۴۷ ۵۳ ۳۵
آرمسترانگ, کنکن آرمسترانگ  انگلیس
 نیوزیلند
HB ۱۹۴۶–۱۹۵۷ ۴۰۲ ۳۰
روبرتسون, بیلبیل روبرتسون  اسکاتلند GK ۱۹۴۶–۱۹۶۰ ۲۱۵ ۰
والکر, تامیتامی والکر  اسکاتلند FW ۱۹۴۶–۱۹۴۸ ۱۰۴ ۲۴
کمپل, بابیبابی کمپل  اسکاتلند W ۱۹۴۷–۱۹۵۴ ۲۱۳ ۴۰
بنتلی, رویروی بنتلی  انگلیس ST ۱۹۴۸–۱۹۵۶ ۳۶۷ ۱۵۰
ویلمس, استناستن ویلمس  انگلیس LB ۱۹۴۹–۱۹۵۶ ۲۲۱ ۲
پارسون, اریکاریک پارسون  انگلیس W ۱۹۵۰–۱۹۵۶ ۱۷۷ ۴۲
گرینوود, رونرون گرینوود  انگلیس CB ۱۹۵۲–۱۹۵۵ ۶۶ ۰
لویس, جیمجیم لویس  انگلیس FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۹۵ ۴۰
مک‌نیکول, جانجان مک‌نیکول  اسکاتلند FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۲۰۲ ۶۶
استابس, لسلس استابس  انگلیس FW ۱۹۵۲–۱۹۵۸ ۱۲۳ ۳۵
تامسون, چارلیچارلی تامسون  اسکاتلند GK ۱۹۵۲–۱۹۵۷ ۵۹ ۰
بلانستون, فرانکفرانک بلانستون  انگلیس W ۱۹۵۳–۱۹۶۴ ۳۴۷ ۵۴
ساندرس, درکدرک ساندرس  انگلیس HB ۱۹۵۳–۱۹۵۹ ۲۲۳ ۹
سیلت, پیترپیتر سیلت  انگلیس RB ۱۹۵۳–۱۹۶۲ ۲۸۸ ۳۴
تیندال, رونرون تیندال  انگلیس ST ۱۹۵۳–۱۹۶۱ ۱۷۴ ۶۹
سیلت, جانجان سیلت  انگلیس FB ۱۹۵۴–۱۹۶۲ ۱۰۲ ۱
ویکس, استناستن ویکس  انگلیس CB ۱۹۵۴–۱۹۵۶ ۸۱ ۱
برابروک, پیترپیتر برابروک  انگلیس FW ۱۹۵۵–۱۹۶۲ ۲۷۱ ۵۷
مورتیمور, جانجان مورتیمور  انگلیس MF ۱۹۵۶–۱۹۶۵ ۲۷۹ ۱۰
گریوس, جیمیجیمی گریوس  انگلیس ST ۱۹۵۷–۱۹۶۱ ۱۶۹ ۱۳۲
شلیتو, کنکن شلیتو  انگلیس RB ۱۹۵۷–۱۹۶۹ ۱۲۳ ۲
بریجز, بریبری بریجز  انگلیس FW ۱۹۵۸–۱۹۶۶ ۲۰۵ ۹۳
بونتی, پیترپیتر بونتی  انگلیس GK ۱۹۵۹–۱۹۷۹ ۷۲۹ ۰
تامبلینگ, بابیبابی تامبلینگ  انگلیس FW ۱۹۵۹–۱۹۷۰ ۳۷۰ ۲۰۲
هریس, آلانآلان هریس  انگلیس LB ۱۹۶۰–۱۹۶۴
۱۹۶۶–۱۹۶۷
۱۰۲ ۱
ونابلز, تریتری ونابلز  انگلیس MF ۱۹۶۰–۱۹۶۶ ۲۳۷ ۳۱
هریس, رونرون هریس  انگلیس DF ۱۹۶۱–۱۹۸۰ ۷۹۵ ۱۴
مورای, برتبرت مورای  انگلیس FW ۱۹۶۱–۱۹۶۶ ۱۸۳ ۴۴
هوسمن, پیترپیتر هوسمن  انگلیس MF ۱۹۶۲–۱۹۷۵ ۳۴۳ ۳۹
مک‌کریدی, ادیادی مک‌کریدی  اسکاتلند LB ۱۹۶۲–۱۹۷۴ ۴۱۰ ۵
هینتون, ماروینماروین هینتون  انگلیس CB ۱۹۶۳–۱۹۷۶ ۳۴۴ ۴
بویل, جانجان بویل  اسکاتلند MF ۱۹۶۴–۱۹۷۳ ۲۶۶ ۱۲
گراهام, جورججورج گراهام  اسکاتلند FW ۱۹۶۴–۱۹۶۶ ۱۰۲ ۴۶
هولینس, جانجان هولینس  انگلیس MF ۱۹۶۴–۱۹۷۵
۱۹۸۳–۱۹۸۴
۵۹۲ ۶۴
آسگود, پیترپیتر آسگود  انگلیس ST ۱۹۶۴–۱۹۷۴
۱۹۷۸–۱۹۷۹
۳۸۰ ۱۵۰
بالوین, تامیتامی بالوین  انگلیس MF ۱۹۶۶–۱۹۷۴ ۲۳۹ ۹۲
کوک, چارلیچارلی کوک  اسکاتلند W ۱۹۶۶–۱۹۷۲
۱۹۷۴–۱۹۷۸
۳۷۳ ۳۰
هادسون, آلانآلان هادسون  انگلیس MF ۱۹۶۸–۱۹۷۴ ۱۸۹ ۱۴
هاتچینسون, یانیان هاتچینسون  انگلیس ST ۱۹۶۸–۱۹۷۶ ۱۴۴ ۵۸
وب, دیویددیوید وب  انگلیس CB/RB ۱۹۶۸–۱۹۷۴ ۲۹۹ ۳۳
دمپسی, جانجان دمپسی  انگلیس CB ۱۹۶۹–۱۹۷۸ ۲۰۷ ۷
دروی, میکیمیکی دروی  انگلیس CB ۱۹۷۰–۱۹۸۵ ۳۱۳ ۱۹
فیلیپس, جانجان فیلیپس  ولز GK ۱۹۷۰–۱۹۸۰ ۱۴۹ ۰
بریتون, یانیان بریتون  اسکاتلند MF ۱۹۷۱–۱۹۸۲ ۲۸۹ ۳۴
فینیستون, استیواستیو فینیستون  اسکاتلند ST ۱۹۷۱–۱۹۷۸ ۹۰ ۳۷
گارلند, کریسکریس گارلند  انگلیس MF ۱۹۷۱–۱۹۷۵ ۱۱۴ ۳۱
کمبر, استیواستیو کمبر  انگلیس MF ۱۹۷۱–۱۹۷۵ ۱۵۰ ۱۵
استنلی, گریگری استنلی  انگلیس MF ۱۹۷۱–۱۹۷۹ ۱۲۰ ۱۵
گارنر, بیلبیل گارنر  انگلیس ST ۱۹۷۲–۱۹۷۸ ۱۱۹ ۳۶
لوک, گریگری لوک  انگلیس RB ۱۹۷۲–۱۹۸۲ ۳۱۷ ۴
سواین, کنیکنی سواین  انگلیس MF/ST ۱۹۷۳–۱۹۷۸ ۱۳۲ ۲۹
ویلکینز, رایرای ویلکینز  انگلیس MF ۱۹۷۳–۱۹۷۹ ۱۹۸ ۳۴
های, دیویددیوید های  اسکاتلند MF ۱۹۷۴–۱۹۸۰ ۱۲۰ ۳
لانگلی, تامیتامی لانگلی  انگلیس ST ۱۹۷۴–۱۹۸۰ ۱۵۲ ۴۳
ویکس, استیواستیو ویکس  انگلیس CB ۱۹۷۴–۱۹۷۹
۱۹۸۶–۱۹۸۸
۱۶۴ ۸
واکر, کلایوکلایو واکر  انگلیس W ۱۹۷۵–۱۹۸۴ ۲۲۴ ۶۵
بامستید, جانجان بامستید  انگلیس MF ۱۹۷۶–۱۹۹۱ ۴۰۹ ۴۴
فیلری, مایکمایک فیلری  انگلیس W ۱۹۷۸–۱۹۸۳ ۱۸۱ ۴۱
بورتا, پتارپتار بورتا  یوگسلاوی GK ۱۹۷۹–۱۹۸۲ ۱۱۴ ۰
چایورس, گریگری چایورس  انگلیس CB ۱۹۷۹–۱۹۸۳ ۱۴۸ ۴
پیتس, کولینکولین پیتس  انگلیس CB ۱۹۷۹–۱۹۸۸ ۳۴۶ ۱۰
رودز-براون, پیترپیتر رودز-براون  انگلیس W ۱۹۷۹–۱۹۸۴ ۱۰۹ ۵
هاتچینگز, کریسکریس هاتچینگز  انگلیس LB ۱۹۸۰–۱۹۸۳ ۱۰۱ ۳
لی, کولینکولین لی  انگلیس ST ۱۹۸۰–۱۹۸۷ ۲۲۳ ۴۱
کنویل, پائولپائول کنویل  انگلیس W ۱۹۸۱–۱۹۸۶ ۱۰۳ ۱۵
جونز, جویجوی جونز  ولز RB ۱۹۸۲–۱۹۸۵ ۹۱ ۲
اسپیدی, دیویددیوید اسپیدی  اسکاتلند ST ۱۹۸۲–۱۹۸۷ ۲۰۵ ۶۴
دیکسون, کریکری دیکسون  انگلیس ST ۱۹۸۳–۱۹۹۲ ۴۲۰ ۱۹۳
مک‌لاگلین, جوجو مک‌لاگلین  اسکاتلند CB ۱۹۸۳–۱۹۸۹ ۲۶۸ ۷
نوین, پتپت نوین  اسکاتلند W ۱۹۸۳–۱۹۸۸ ۲۴۲ ۴۵
نیدژویسکی, ادیادی نیدژویسکی  ولز GK ۱۹۸۳–۱۹۸۸ ۱۷۵ ۰
اسپکمن, نایجلنایجل اسپکمن  انگلیس MF ۱۹۸۳–۱۹۸۷
۱۹۹۲–۱۹۹۶
۲۶۷ ۱۴
هازارد, میکیمیکی هازارد  انگلیس MF ۱۹۸۵–۱۹۹۰ ۱۰۳ ۷
دوری, گردونگردون دوری  اسکاتلند ST ۱۹۸۶–۱۹۹۱ ۱۵۳ ۶۳
کلارک, استیواستیو کلارک  اسکاتلند RB ۱۹۸۷–۱۹۹۸ ۴۲۱ ۱۰
دوریگو, تونیتونی دوریگو  انگلیس LB ۱۹۸۷–۱۹۹۱ ۱۸۰ ۱۲
لساکس, گریمگریم لساکس  انگلیس LB ۱۹۸۷–۱۹۹۳
۱۹۹۷–۲۰۰۳
۳۱۲ ۱۶
ویلسون, کوینکوین ویلسون  ایرلند شمالی FW ۱۹۸۷–۱۹۹۲ ۱۹۱ ۵۵
هیچکاک, کوینکوین هیچکاک  انگلیس GK ۱۹۸۸–۲۰۰۱ ۱۳۵ ۰
لی, دیویددیوید لی  انگلیس CB ۱۹۸۸–۱۹۹۸ ۱۹۴ ۱۳
بیسنت, دیودیو بیسنت  انگلیس GK ۱۹۸۹–۱۹۹۳ ۱۵۷ ۰
بورلی, کریگکریگ بورلی  اسکاتلند MF ۱۹۸۹–۱۹۹۷ ۱۳۷ ۱۱
جانسن, ارلندارلند جانسن  نروژ CB ۱۹۸۹–۱۹۹۷ ۱۸۳ ۱
مونکو, کنکن مونکو  هلند CB ۱۹۸۹–۱۹۹۲ ۱۱۹ ۲
نیوتون, ادیادی نیوتون  انگلیس MF ۱۹۹۰–۱۹۹۹ ۲۱۴ ۱۰
سینکلر, فرانکفرانک سینکلر  جامائیکا CB ۱۹۹۰–۱۹۹۸ ۲۱۸ ۱۳
تاونسند, اندیاندی تاونسند  ایرلند MF ۱۹۹۰–۱۹۹۳ ۱۳۸ ۱۹
ویسه, دنیسدنیس ویسه  انگلیس MF ۱۹۹۰–۲۰۰۱ ۴۴۵ ۷۶
الیوت, پائولپائول الیوت  انگلیس CB ۱۹۹۱–۱۹۹۴ ۵۴ ۳
مایرز, اندیاندی مایرز  انگلیس LB ۱۹۹۱–۱۹۹۹ ۱۰۶ ۲
خارین, دمیتریدمیتری خارین  روسیه GK ۱۹۹۲–۱۹۹۹ ۱۴۶ ۰
اسپنسر, جانجان اسپنسر  اسکاتلند ST ۱۹۹۲–۱۹۹۶ ۱۳۷ ۴۳
دوبری, مایکلمایکل دوبری  انگلیس CB ۱۹۹۳–۱۹۹۹ ۱۱۵ ۳
پیکوک, گوینگوین پیکوک  انگلیس MF ۱۹۹۳–۱۹۹۶ ۱۳۴ ۲۷
گولیت, رودرود گولیت  هلند Various ۱۹۹۵–۱۹۹۸ ۶۴ ۷
هیوز, مارکمارک هیوز  ولز ST ۱۹۹۵–۱۹۹۸ ۱۲۳ ۳۹
موریس, جودیجودی موریس  انگلیس MF ۱۹۹۵–۲۰۰۳ ۱۷۳ ۹
پترسکو, دندن پترسکو  رومانی RB ۱۹۹۵–۲۰۰۰ ۲۰۸ ۲۳
دی ماتئو, روبرتوروبرتو دی ماتئو  ایتالیا MF ۱۹۹۶–۲۰۰۲ ۱۷۵ ۲۶
بلوئوف, فرانکفرانک بلوئوف  فرانسه CB ۱۹۹۶–۲۰۰۱ ۲۰۴ ۲۴
ویالی, جان لوکاجان لوکا ویالی  ایتالیا ST ۱۹۹۶–۲۰۰۰ ۸۳ ۴۰
زولا, جیان‌فرانکوجیان‌فرانکو زولا  ایتالیا FW ۱۹۹۶–۲۰۰۳ ۳۱۲ ۸۰
بابایارو, کلستینکلستین بابایارو  نیجریه LB ۱۹۹۷–۲۰۰۵ ۱۹۷ ۸
ده گوی, اداد ده گوی  هلند GK ۱۹۹۷–۲۰۰۳ ۱۷۹ ۰
فلو, توره آندرهتوره آندره فلو  نروژ ST ۱۹۹۷–۲۰۰۰ ۱۶۳ ۵۰
پویت, گاسگاس پویت  اروگوئه MF ۱۹۹۷–۲۰۰۱ ۱۴۵ ۴۹
تری, جانجان تری[۱]  انگلیس CB ۱۹۹۷– ۵۷۴ ۵۵
دسایی, مارسلمارسل دسایی  فرانسه CB ۱۹۹۸–۲۰۰۴ ۲۲۲ ۷
کاسیراگی, پیرلوییجیپیرلوییجی کاسیراگی  ایتالیا ST ۱۹۹۸–۲۰۰۰ ۱۰ ۱
فرر, آلبرتآلبرت فرر  اسپانیا RB ۱۹۹۸–۲۰۰۳ ۱۱۳ ۱
فورسل, میکلمیکل فورسل  فنلاند ST ۱۹۹۸–۲۰۰۵ ۳۳ ۵
کودیچینی, کارلوکارلو کودیچینی  ایتالیا GK ۱۹۹۹–۲۰۰۹ ۲۱۴ ۰
دلا بونا, ساموئلهساموئله دلا بونا  ایتالیا MF ۱۹۹۹–۲۰۰۲ ۵۵ ۶
ملچیوت, ماریوماریو ملچیوت  هلند RB ۱۹۹۹–۲۰۰۴ ۱۶۵ ۵
پانوچی, کریستینکریستین پانوچی  ایتالیا DF ۲۰۰۰ ۸ ۰
گرونیائر, یسپریسپر گرونیائر  دانمارک W ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۱۱۶ ۱۱
استانیچ, ماریوماریو استانیچ  کرواسی MF ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۵۹ ۷
گودیانسن, ایدورایدور گودیانسن  ایسلند ST ۲۰۰۰–۲۰۰۶ ۲۶۳ ۷۸
هاسلبنک, جیمی فلویدجیمی فلوید هاسلبنک  هلند ST ۲۰۰۰–۲۰۰۴ ۱۷۷ ۸۷
بوسنیچ, مارکمارک بوسنیچ  استرالیا GK ۲۰۰۱–۲۰۰۳ ۵ ۰
گالاس, ویلیامویلیام گالاس  فرانسه CB ۲۰۰۱–۲۰۰۶ ۲۲۵ ۱۴
کول, کارلتونکارلتون کول  انگلیس ST ۲۰۰۱–۲۰۰۶ ۲۵ ۴
لمپارد, فرانکفرانک لمپارد[۱]  انگلیس MF ۲۰۰۱– ۶۰۶ ۲۰۳
هات, روبرتروبرت هات  آلمان CB ۲۰۰۲–۲۰۰۶ ۴۲ ۰
موتو, آدریانآدریان موتو  رومانی W ۲۰۰۳–۲۰۰۴ ۲۷ ۶
اسمرتین, الکسیالکسی اسمرتین  روسیه DF ۲۰۰۳–۲۰۰۶ ۱۶ ۰
ورون, خوان سباستینخوان سباستین ورون  آرژانتین MF ۲۰۰۳–۲۰۰۷ ۷ ۱
بریج, وینوین بریج  انگلیس LB ۲۰۰۳–۲۰۰۹ ۱۴۲ ۴
کول, جوجو کول  انگلیس MF ۲۰۰۳–۲۰۱۰ ۲۷۸ ۳۹
داف, دیمیندیمین داف  جمهوری ایرلند W ۲۰۰۳–۲۰۰۶ ۱۲۵ ۱۹
جانسون, گلنگلن جانسون  انگلیس RB ۲۰۰۳–۲۰۰۷ ۴۱ ۳
ماکلله, کلودکلود ماکلله  فرانسه MF ۲۰۰۳–۲۰۰۸ ۲۱۷ ۲
ان‌جی‌تاپ, جرمیجرمی ان‌جی‌تاپ  کامرون MF ۲۰۰۳–۲۰۰۷ ۱۰۸ ۴
کژمان, ماتیاماتیا کژمان  صربستان و مونته‌نگرو ST ۲۰۰۴–۲۰۰۵ ۲۵ ۴
پارکر, اسکاتاسکات پارکر  انگلیس MF ۲۰۰۴–۲۰۰۵ ۱۵ ۱
مواریس, نونونونو مواریس  پرتغال MF ۲۰۰۴–۲۰۰۷ ۴ ۰
کاروالیو, ریکاردوریکاردو کاروالیو  پرتغال CB ۲۰۰۴–۲۰۱۰ ۲۱۱ ۱۱
دروگبا, دیدیهدیدیه دروگبا[۱]  ساحل عاج ST ۲۰۰۴–۲۰۱۲ ۳۴۱ ۱۵۷
فریرا, پائولوپائولو فریرا[۱]  پرتغال RB ۲۰۰۴– ۲۱۰ ۲
چک, پیترپیتر چک[۱]  جمهوری چک GK ۲۰۰۴– ۴۲۳ ۰
روبن, آرینآرین روبن  هلند W ۲۰۰۴–۲۰۰۷ ۱۰۶ ۱۹
دل هورنو, آسیرآسیر دل هورنو  اسپانیا LB ۲۰۰۵–۰۶ ۲۵ ۱
یاروشیک, ییریییری یاروشیک  جمهوری چک MF ۲۰۰۵–۲۰۰۶ ۱۴ ۰
دیارا, لاسانالاسانا دیارا  فرانسه MF ۲۰۰۵–۲۰۰۷ ۱۳ ۰
اسین, مایکلمایکل اسین[۱]  غنا MF ۲۰۰۵– ۲۴۷ ۲۵
اوبی میکل, جانجان اوبی میکل[۱]  نیجریه CMF ۲۰۰۶– ۲۳۹ ۲
رایت-فیلیپس, شانشان رایت-فیلیپس  انگلیس W ۲۰۰۵–۲۰۰۸ ۱۲۷ ۱۰
سحر, بنبن سحر  اسرائیل ST ۲۰۰۶–۲۰۰۹ ۳ ۰
کالو, سالومونسالومون کالو[۱]  ساحل عاج ST ۲۰۰۶–۲۰۱۲ ۲۵۴ ۶۰
مانیشه  پرتغال MF ۲۰۰۶ ۸ ۰
هیلاریو, هنریکههنریکه هیلاریو  پرتغال GK ۲۰۰۶– ۲۰ ۰
برتراند, رایانرایان برتراند  انگلیس LB ۲۰۰۶– ۲۳ ۰
کول, اشلیاشلی کول[۱]  انگلیس LB ۲۰۰۶– ۳۱۰ ۷
بالاک, میشائلمیشائل بالاک  آلمان MF ۲۰۰۶–۲۰۱۰ ۱۶۷ ۲۶
سینکلر, اسکاتاسکات سینکلر  انگلیس W ۲۰۰۶–۲۰۱۰ ۵ ۰
هاچینسون, سامسام هاچینسون  انگلیس CB ۲۰۰۷–۲۰۱۰ (بازگشت)
۲۰۱۱-
۵ ۰
بن حیم, تالتال بن حیم  اسرائیل DF ۲۰۰۷–۲۰۰۸ ۱۳ ۰
پیزارو, کلودیوکلودیو پیزارو  پرو ST ۲۰۰۷–۲۰۰۹ ۲۱ ۲
بلتی, جولیانوجولیانو بلتی  برزیل RB ۲۰۰۷–۲۰۱۰ ۵۴ ۵
الکس[۱]  برزیل DF ۲۰۰۷–۲۰۱۲ ۱۳۳ ۱۰
مالودا, فلورنفلورن مالودا[۱]  فرانسه MF ۲۰۰۷– ۲۲۹ ۴۵
دی سانتو, فرانکوفرانکو دی سانتو  آرژانتین ST ۲۰۰۸–۲۰۱۰ ۸ ۰
آنلکا, نیکولانیکولا آنلکا[۱]  فرانسه ST ۲۰۰۸–۲۰۱۲ ۱۸۱ ۵۹
بوسینگوا, ژوزهژوزه بوسینگوا  پرتغال RB ۲۰۰۸–۱۲ ۸۹ ۳
دکو  پرتغال MF ۲۰۰۸–۲۰۱۰ ۴۲ ۵
ایوانوویچ, برانیسلاوبرانیسلاو ایوانوویچ[۱]  صربستان DF ۲۰۰۸– ۲۱۱ ۲۱
کوارشما, ریکاردوریکاردو کوارشما  پرتغال W ۲۰۰۹ ۴ ۰
ژیرکوف, یورییوری ژیرکوف  روسیه LB ۲۰۰۹–۲۰۱۱ ۴۸ ۱
بورینی, فابیوفابیو بورینی  ایتالیا W ۲۰۰۹–۲۰۱۱ ۴ ۰
ماتیچ, نمانیانمانیا ماتیچ  صربستان MF ۲۰۰۹–۲۰۱۱ ۲ ۰
ترنبال, رزرز ترنبال  انگلیس GK ۲۰۰۹– ۶ ۰
بروما, جفریجفری بروما  هلند CB ۲۰۰۹– ۴ ۰
ون آنهولت, پاتریکپاتریک ون آنهولت  هلند LB ۲۰۰۹– ۲ ۰
کاکوتا, گائلگائل کاکوتا  فرانسه W ۲۰۰۹- ۶ ۰
تورس, فرناندوفرناندو تورس  اسپانیا ST ۲۰۱۰– ۱۲۸ ۳۳
بنایون, یوسییوسی بنایون  اسرائیل MF ۲۰۱۰– ۱۰ ۱
مک‌ایچران, جاشجاش مک‌ایچران  انگلیس RB ۲۰۱۰– ۱۱ ۰
, رامیرسرامیرس  برزیل MF ۲۰۱۰– ۸۵ ۱۱
لوییز, دیویددیوید لوییز  برزیل CB ۲۰۱۱– ۱۰۷ ۱۲
میرلس, رائولرائول میرلس  پرتغال MF ۲۰۱۱–۲۰۱۲ ۳۴ ۲
کورتیوس, تیبوتتیبوت کورتیوس  بلژیک GK ۲۰۱۱– ۰ ۰
ماتا, خوانخوان ماتا  اسپانیا MF ۲۰۱۱– ۱۱۶ ۳۰
رومئو, اوریولاوریول رومئو  اسپانیا MF ۲۰۱۱– ۲۲ ۰
لوکاکو, روملوروملو لوکاکو  بلژیک ST ۲۰۱۱– ۸ ۰
, اسکار (بازیکن فوتبال)اسکار (بازیکن فوتبال)  برزیل MF ۲۰۱۲– ۶۲ ۱۲
کیهیل, گریگری کیهیل  انگلیس CB ۲۰۱۲- ۳۱ ۳
آزار, ادنادن آزار  بلژیک MF ۲۰۱۲– ۶۲ ۱۳
موسز, ویکتورویکتور موسز  نیجریه W ۲۰۱۲– ۴۱ ۱۰
پیازون, لوکاسلوکاس پیازون  برزیل ST ۲۰۱۲– ۱ ۰
آزپیلیکوئتا, سزارسزار آزپیلیکوئتا  اسپانیا RB ۲۰۱۲– ۱۸ ۰
مارین, مارکومارکو مارین  آلمان W ۲۰۱۲– ۵ ۱
آزار, تورگانتورگان آزار  بلژیک W ۲۰۱۲- ۰ ۰
آکه, ناتانناتان آکه  هلند DF ۲۰۱۲– ۱ ۰
با, دمبادمبا با  سنگال ST ۲۰۱۳– ۲۰ ۶

کاپیتان‌های برتر[ویرایش]

کاپیتان ملیت افتخارات
جک هارو Flag of England.svg انگلستان نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۱۵
روی بنتلی Flag of England.svg انگلستان قهرمان لیگ دسته اول انگلستان ۵۵-۱۹۵۴
قهرمان جام خیریه انگلستان ۱۹۵۵
تری ونابلز Flag of England.svg انگلستان قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلیس ۱۹۶۵
رون هریس Flag of England.svg انگلستان نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۶۷
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۷۰
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۱۹۷۰
قهرمان جام در جام اروپا ۱۹۷۱
نایب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۱۹۷۲
کولین پیتس Flag of England.svg انگلستان نایب قهرمان لیگ دسته دوم انگلستان ۸۴-۱۹۸۳
قهرمان فول ممبرز کاپ ۱۹۸۶
گراهام روبرتس Flag of England.svg انگلستان قهرمان لیگ دسته دوم انگلستان ۸۹-۱۹۸۸
پیتر نیکولاس Flag of Wales 2.svg ولز قهرمان فول ممبرز کاپ ۱۹۹۰
دنیس ویسه Flag of England.svg انگلستان نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۹۴
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۱۹۹۷
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۱۹۹۷
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۱۹۹۸
قهرمان جام در جام اروپا ۱۹۹۸
قهرمان سوپرجام اروپا ۱۹۹۸
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۰
قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۰
مارسل دسایی Flag of France.svg فرانسه نایب قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۲
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۴–۲۰۰۳
جان تری Flag of England.svg انگلستان قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۰۵
قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۵–۲۰۰۴
قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۵
قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۶–۲۰۰۵
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۶
قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۰۷
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۷–۲۰۰۶
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۷
نایب قهرمان جام اتحادیه فوتبال انگلستان ۲۰۰۸
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۰۸–۲۰۰۷
نایب قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۰۸
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۰۹
قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۹
قهرمان لیگ برتر انگلستان ۱۰–۲۰۰۹
قهرمان جام حذفی فوتبال انگلستان ۲۰۱۰
نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۱۰
نایب قهرمان لیگ برتر انگلستان ۱۱–۲۰۱۰
فرانک لمپارد Flag of England.svg انگلستان نایب قهرمان جام خیریه انگلستان ۲۰۰۷

منابع[ویرایش]