حق‌العمل‌کار

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب و دستور دیگری معلاملاتی را کرده ودرمقابل اجرتی دریافت می‌دارد. حق العمل کاری با وکالت ونمایندگی فرق دارد زیرا دروکالت ونمایندگی نماینده یا وکیل به نام موکل یا آمر خود عمل می‌کند ولی در حقل العمل کاری اغلب حق العمل کار نام آمر را کتمان می‌کند وحتی طرف معامله نمی‌داند که معامله برای کیست وفقط حق العمل کاررا درمقابل خو می‌شناسد.

تفاوت حق‌العمل‌کار و دلال[ویرایش]

حق العمل کارودلال هردو واسطه انجام معلاملات می‌باشند منتهی بین عمل دلال وحق العمل کار فرق بسیار موجود است. دلال جز معرفی طرفین معامله به یکدیکر وظیفه‌ای ندارد وجز بااجازه مخصوص نمی‌تواند نمایندگی یکی از طرفین را عهده دار باشدیا انکه طرف معامله قرار بگیردودلال هیچکونه تعهدی نسب به اجرای معامله ندارد. وهمچنین حسن انجام تعهدات طرفین. با انجام معامله عمل دلال پایان میابد درصورتی که حق العمل کار طرف معامله بوده ومسئول انجام تعداتی می‌باشد که بنام خود تقبل کرده‌است.

تعهدات آمر و حق‌العمل کار[ویرایش]

درمقابل آمر نیز مسئول است که حاصل معامله را به او واگذار کند. حق العل کار دوتعهدمستقیم دارد یکی نسبت به طرف مقابل معامله ودیگرمقابل آمرکه باید انجام معامله رابه اطلاع اوبرساند وحاصل معامله رادراختیاراو بگذارد. حق العمل کار فوایدی نیزدارد ازجمله اینکه تاجرخارجی که به وضع محل در کشورهای دیگر آشنایی ندارد می‌تواند به این ترتیب معاملات خود را بوسیله تاجری که درمحل مستقر است وبصیرت کافی دارد انجام دهد. وظایف حق العمل کار عبارت است از:

  1. انجام دستورات آمر
  2. انجام معامله بنام خود
  3. دینفع نبودن درمعامله
  4. اطلاع به آمر
  5. وکالت وامانت
  6. بیمه اجناس
  7. منافع معامله
  8. معاملات اعتباری

دستورات آمر بردونوع است یکی دستورات آمرانه واجباری ودیگری دستورات اختیاری حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود آگاه کند زیرا قیمت اجناس همیشه ثابت نیست وممکن است ترقی یا تنزیل نماید ودرمواردی که قیمت جنس ترقی نماید اگر حق العمل کار قورا معامله را اطلاع نداده باشد وسوسه خواهد شدکه معامله رابرای خود نگاه دارد درصورتیکه اگر انجام معامله را فورا اطلاع دهد دیگر نمی‌تواند معامله را برای خود نگاه دارد. حق العمل کار نمی‌تواند شخصا طرف معامله قرارگیرد. حق العمل کار موظف به بیمه نممودن اجناس معامله نیست مگراینکه آمردستور داده باشد. درمواردیکه کالای فاسد شدنی باشد حق العمل کارنباید منتطردستور صریح آمربشود زیرا دراینصورت کالا ازبین می‌رود وخسارت غیرقابل چبرانی به آمر وارد می‌شود