بتا (حرف)

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو
Beta uc lc.svg
الفبای یونانی
Αα آلفا Νν نو
Ββ بتا Ξξ کسی
Γγ گاما Οο امیکرون
Δδ دلتا Ππ پی
Εε اپسیلون Ρρ رو
Ζζ زتا Σσς سیگما
Ηη اتا Ττ تاو
Θθ تتا Υυ اوپسیلون
Ιι یوتا Φφ فی
Κκ کاپا Χχ خی
Λλ لامبدا Ψψ پسی
Μμ مو Ωω اومگا
حروف منسوخ
Digamma uc lc.svg دیگما Qoppa uc lc.svg قوپا
San uc lc.svg سان Sampi uc lc.svg سمپی
حروف دیگر
Stigma uc lc.svg استیگما Sho uc lc.svg شو
Heta uc lc.svg هتا

الفبای یونانی

بتا (بزرگ: Β، کوچک: β, ϐ; (به یونانی: Βήτα) [ˈbeˑta] ویتا) حرف دوم زبان یونانی است. و در سیستم عددی یونانی مقدرا ۲ دارد. این حرف از حرف بت ماخوذ شده‌است بت. حروف مشابه آن در زبان‌های دیگر ب و و هستند.

استفاده به عنوان نماد[ویرایش]

نوشتار اصلی: بتا

بتا در فیزیک و ریاضی استفاده فراوان دارد که از آن می‌توان به واپاشی بتا مثال زد.

الفبای یونانی
Αα Ββ Γγ Δδ Εε Ζζ Ηη Θθ Ιι Κκ Λλ Μμ Νν Ξξ Οο Ππ Ρρ Σσς Ττ Υυ Φφ Χχ Ψψ Ωω
Ϝϝ* Ϛϛ* Ͱͱ* Ϻϻ* Ϸϸ* Ϙϙ* Ϟϟ* Ͳͳ* Ϡϡ*