اینترلوکین

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

اینترلوکین‌ها (interleukin) سایتوکاینهای ساخته شده توسط انواع گویچه‌های سفید خون هستند که اغلب بر لکوسیت‌های دیگر موثر می‌باشند. این ترکیبات در سیستم ایمنی نقش مهمی دارند. تعداد آنها بسیار زیاد است و با شماره مشخص می‌شوند مانند اینترلوکین ۱۷. این پروتئینها با تنوع زیادی که دارند عملکردهایی خارج از سیستم ایمنی هم دارند.

فهرست اینترلوکین‌ها[ویرایش]

جدول زیر بسیار مفید است

نام منشا گیرنده‌های هدف سلولهای هدف عملکرد
IL-1 درشت‌خوار، لنفوسیت‌های بی، مونوسیت و سلول‌های دندریتیک CD121a/IL1R1, CD121b/IL1R2 لنفوسیت تی کمک‌کننده co-stimulation
لنفوسیت‌های بی بلوغ و تمایز
NK cells فعال نمودن
درشت‌خوار و اندوتلیوم التهاب, در سطوح پایین تولید پروتئین فاز حاد ودرمقادیر بالا ایجاد تب
IL-2 Th1-cells CD25/IL2RA, CD122/IL2RB, CD132/IL2RG لنفوسیت تی فعال‌شده، لنفوسیت‌های بی، NK cells، درشت‌خوارو الیگودندروسیت تحریک رشد و تمایز لنفوسیت تی. کاربرد در ایمونوتراپی برای درمان کانسر یا رد پیوند
IL-3 لنفوسیت تی کمک‌کننده فعال‌شده، ماست‌سل، NK cells، اندوتلیوم و ائوزینوفیل CD123/IL3RA, CD131/IL3RB سلول‌های بنیادی خونساز تمایز و بلوغ پیش‌سازهای سلولهای میلوئید به گویچه سرخ و گرانولوسیت
ماست سل‌ها آزادشدن هیستامین و عامل رشد
IL-4 لنفوسیت تی کمک‌کننده, just activated naive CD4+ cell, memory CD4+ cells, ماست‌سلو درشت‌خوار CD124/IL4R, CD132/IL2RG لنفوسیت‌های بی فعال‌شده تولید و تمایز پادتن جی و تولید IgE . نقش مهم در آلرژی و پاسخ (IgE)
لنفوسیت تی پرولیفراسیون
اندوتلیوم
IL-5 لنفوسیت تی کمک‌کننده، ماست‌سل، ائوزینوفیل CD125/IL5RA, CD131/IL3RB ائوزینوفیل تولید
لنفوسیت‌های بی تولید وتمایز IgA
IL-6 درشت‌خوار, لنفوسیت تی کمک‌کننده, لنفوسیت‌های بی، آستروسیت، اندوتلیوم CD126/IL6RA, CD130/IR6RB فعال شدن لنفوسیت‌های بی و تمایز به پلاسماسل
پلاسما سلها ترشح پادتن
سلول‌های بنیادی خونساز تمایز
لنفوسیت تی و دیگران induces پروتئین فاز حاد, hematopoiesis, differentiation, التهاب
IL-7 bone marrow stromal cells and thymus stromal cells CD127/IL7RA, CD132/IL2RG pre/pro-B cell, pre/pro-T cell, NK cells differentiation and proliferation of lymphoid progenitor cells, involved in B, T, and NK cell survival, development, and homeostasis, ↑التهاب cytokines
IL-8 macrophages, لنفوسیت, بافت پوششیs, endothelial cells CXCR1/IL8RA, CXCR2/IL8RB/CD128 neutrophils, basophils, lymphocytes Neutrophil chemotaxis
IL-9 لنفوسیت تی کمک‌کننده, specifically by CD4+ helper cells CD129/IL9R لنفوسیت تی, لنفوسیت‌های بیs Potentiates IgM, IgG, IgE, stimulates ماست‌سل
IL-10 مونوسیت, لنفوسیت تی کمک‌کننده, لنفوسیت تی کشنده, ماست‌سل, درشت‌خوارs, لنفوسیت‌های بی subset CD210/IL10RA, CDW210B/IL10RB درشت‌خوار cytokine production
B cells activation
ماست‌سل
لنفوسیت تی کمک‌کننده مهار Th1 cytokine production (IFN-γ, TNF-β, IL-2)
لنفوسیت تی کمک‌کننده تحریک
IL-11 مغز استخوان IL11RA مغز استخوان تولید پروتئین فاز حاد و تشکیل استئوکلاست
IL-12 dendritic cells, لنفوسیت‌های بی, لنفوسیت تی, درشت‌خوار CD212/IL12RB1, IR12RB2 activated لنفوسیت تی، differentiation into لنفوسیت تی کشندهs with IL-2, ↑ IFN-γ, عامل نکروز تومور آلفا، ↓ IL-10
NK cells IFN-γ, عامل نکروز تومور آلفا
IL-13 activated لنفوسیت تی کمک‌کننده, ماست‌سل, NK cells IL13R TH2-cells, B cells, macrophages Stimulates growth and differentiation of لنفوسیت‌های بی (IgE), inhibits TH1-cells and the production of macrophage inflammatory cytokines (e.g. IL-1, IL-6), ↓ IL-8, IL-10, IL-12
IL-14 T cells and certain malignant B cells activated B cells controls the growth and proliferation of لنفوسیت‌های بی, inhibits Ig secretion
IL-15 mononuclear phagocytes (and some other cells), especially macrophages following infection by virus(es) IL15RA T cells, activated B cells Induces production of سلول کشنده طبیعی
IL-16 lymphocytes, epithelial cells, eosinophils, CD8+ T cells CD4 CD4+ T cells (Th-cells) CD4+ chemoattractant
IL-17 T helper 17 cells (Th17) CDw217/IL17RA, IL17RB epithelium, endothelium, other osteoclastogenesis, رگ‌زایی, ↑ inflammatory سیتوکین
IL-18 macrophages CDw218a/IL18R1 Th1 cells, NK cells Induces production of IFNγ, ↑ NK cell activity
IL-19 - IL20R -
IL-20 - IL20R regulates proliferation and differentiation of keratinocytes
IL-21 activated T helper cells, NKT cells IL21R All lymphocytes, dendritic cells costimulates activation and proliferation of CD8+ T cells, augment NK cytotoxicity, augments CD40-driven B cell proliferation, differentiation and isotype switching, promotes differentiation of Th17 cells
IL-22 - IL22R Activates STAT1 and STAT3 and increases production of acute phase proteins such as serum amyloid A, Alpha 1-antichymotrypsin and haptoglobin in hepatoma cell lines
IL-23 - IL23R Increases رگ‌زایی but reduces CD8 T-cell infiltration
IL-24 - IL20R Plays important roles in ژن سرکوبگر غده, wound healing and پسوریازیس by influencing cell survival.
IL-25 - LY6E Induces the production IL-4, IL-5 and IL-13, which stimulate ائوزینوفیل expansion
IL-26 - IL20R1 Enhances secretion of IL-10 and IL-8 and cell surface expression of CD54 on بافت پوششیs
IL-27 - IL27RA Regulates the activity of لنفوسیت‌های بی and لنفوسیت تیs
IL-28 - IL28R Plays a role in immune defense against ویروس (زیستی)es
IL-29 - Plays a role in host defenses against میکروبs
IL-30 - Forms one chain of IL-27
IL-31 - IL31RA شاید نقشی در التهاب پوست داشته باشد
IL-32 - Induces monocytes and macrophages to secrete عامل نکروز تومور آلفا, IL-8 and CXCL2
IL-33 - Induces helper T cells to produce type 2 cytokine
IL-35 regulatory T cells مهار عملکرد سلولهای T helper

جستارهای وابسته[ویرایش]

منابع[ویرایش]

ویکی‌پدیای انگلیسی