ایزوتوپ‌های منگنز

از ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
پرش به: ناوبری، جستجو

فلز منگنز دارای تنها یک ایزوتوپ پایدار ۵۵Mn است. تاکنون ۲۵ ایزوتوپ پزتوزای مصنوعی از منگنز شناسایی شده است که پایدارترین آن ۵۳Mn با نیمه عمر ۳٫۷ میلیون سال است.

جدول ایزوتوپ‌ها[ویرایش]

نماد Z(p) N(n)  
جرم ایزوتوپ (u)
 
نیمه عمر[n ۱] حالت واپاشی[۱][n ۲] ایزوتوپ دختر[n ۳] اسپین representative
isotopic
composition
(کسر مولی)
range of natural
variation
(کسر مولی)
excitation energy
44Mn 25 19 ۴۴٫۰۰۶۸7(54)# <105 ns p 43Cr (۲-)#
45Mn 25 20 ۴۴٫۹۹۴۵1(32)# ناشناخته p 44Cr (۷/۲-)#
46Mn 25 21 ۴۵٫۹۸۶۷2(12)# 37(3) ms β+ (78%) 46Cr (۴+)
β+, p (22%) 45V
β+, α (<1%) 42Ti
β+, 2p (<1%) 44Ti
46mMn 150(100)# keV 1# ms β+ 46Cr ۱-#
47Mn 25 22 ۴۶٫۹۷۶۱0(17)# 100(50) ms β+ (96.6%) 47Cr ۵/۲-#
β+, p (3.4%) 46V
48Mn 25 23 ۴۷٫۹۶۸۵2(12) 158.1(22) ms β+ (99.71%) 48Cr ۴+
β+, p (.027%) 47V
β+, α (۶×10−4%) 44Ti
49Mn 25 24 ۴۸٫۹۵۹۶۱8(26) 382(7) ms β+ 49Cr ۵/۲-
50Mn 25 25 ۴۹٫۹۵۴۲۳۸2(11) 283.29(8) ms β+ 50Cr ۰+
50mMn 229(7) keV 1.75(3) min β+ 50Cr ۵+
51Mn 25 26 ۵۰٫۹۴۸۲۱۰8(11) 46.2(1) min β+ 51Cr ۵/۲-
52Mn 25 27 ۵۱٫۹۴۵۵۶۵5(21) 5.591(3) d β+ 52Cr ۶+
52mMn 377.749(5) keV 21.1(2) min β+ (98.25%) 52Cr ۲+
IT (1.75%) 52Mn
53Mn 25 28 ۵۲٫۹۴۱۲۹۰1(9) ۳.7(4)×106 a EC 53Cr ۷/۲- ناچیز
54Mn 25 29 ۵۳٫۹۴۰۳۵۸9(14) 312.03(3) d EC 99.99% 54Cr ۳+
β- (2.9×10−4%) 54Fe
β+ (5.76×10−7%) 54Cr
55Mn 25 30 ۵۴٫۹۳۸۰۴۵1(7) پایدار ۵/۲- ۱٫۰۰۰۰
56Mn 25 31 ۵۵٫۹۳۸۹۰۴9(7) 2.5789(1) h β- 56Fe ۳+
57Mn 25 32 ۵۶٫۹۳۸۲۸۵4(20) 85.4(18) s β- 57Fe ۵/۲-
58Mn 25 33 ۵۷٫۹۳۹۹8(3) 3.0(1) s β- 58Fe ۱+
58mMn 71.78(5) keV 65.2(5) s β- (>99.9%) 58Fe (۴)+
IT (<.1%) 58Mn
59Mn 25 34 ۵۸٫۹۴۰۴4(3) 4.59(5) s β- 59Fe (۵/۲)-
60Mn 25 35 ۵۹٫۹۴۲۹1(9) 51(6) s β- 60Fe ۰+
60mMn 271.90(10) keV 1.77(2) s β- (88.5%) 60Fe ۳+
IT (11.5%) 60Mn
61Mn 25 36 ۶۰٫۹۴۴۶5(24) 0.67(4) s β- 61Fe (۵/۲)-
62Mn 25 37 ۶۱٫۹۴۸۴3(24) 671(5) ms β- (>99.9%) 62Fe (۳+)
β-, n (<.1%) 61Fe
62mMn 0(150)# keV 92(13) ms (۱+)
63Mn 25 38 ۶۲٫۹۵۰۲4(28) 275(4) ms β- 63Fe ۵/۲-#
64Mn 25 39 ۶۳٫۹۵۴۲5(29) 88.8(25) ms β- (>99.9%) 64Fe (۱+)
β-, n (<.1%) 63Fe
64mMn 135(3) keV >۱۰۰ µs
65Mn 25 40 ۶۴٫۹۵۶۳4(58) 92(1) ms β- (>99.9%) 65Fe ۵/۲-#
β-, n (<.1%) 64Fe
66Mn 25 41 ۶۵٫۹۶۱۰8(43)# 64.4(18) ms β- (>99.9%) 66Fe
β-, n (<.1%) 65Fe
67Mn 25 42 ۶۶٫۹۶۴۱4(54)# 45(3) ms β- 67Fe ۵/۲-#
68Mn 25 43 ۶۷٫۹۶۹۳0(64)# 28(4) ms
69Mn 25 44 ۶۸٫۹۷۲۸4(86)# 14(4) ms ۵/۲-#
  1. Bold for isotopes with half-lives longer than the age of the universe (nearly stable)
  2. اختصارها:
    EC: گیراندازی الکترون
    IT: انتقال ایزومری
  3. هسته‌های پررنگ پایدار هستند

منابع[ویرایش]